Arhīvs

FEBRUĀRIS- 2015 

Ir pagājis februāris, šogad brīnumu pilns - vietām jau briest kārklu ziedpumpuri, plaukst sniegpulkstenītes, zemi un cilvēkus silda saules stari, un katra diena aust arvien gaišāka un gaišāka. Stāsta, ka daudzviet redzēti no siltajām zemēm atlidojušie gājputni - viņu atgriešanās pārliecina ikvienu, ka pavasaris Latvijā teju, teju būs klāt. Ne tikai daba mostas, jauniem darbiem un sasniegumiem ir sarosījies katrs, kam tuva atmoda, plaukšana, ziedēšana un tiekšanās pret sauli. 

Darbīgs un notikumu pilns šis mēnesis ir bijis arī Vītolu fondā. Īpašu gandarījumu ir sagādājuši fonda 610 stipendiāti, kuri, beidzoties ziemas sesijai, iepriecināja ziedotājus ar saviem sekmju izrakstiem. Augstie mācību sasniegumi kārtējo reizi apliecināja, ka ieguldījums jauniešu izglītošanā ir ieguldījums mūsu zemes nākotnē. Īpašu gandarījumu sagādāja tie 13 jaunieši, kuriem ziemas sesijas vidējā atzīme ir 10 balles, savukārt virs 9 ballēm mācās piektā daļa no visiem fonda stipendiātiem! Vītolu fonda stipendiāti prot novērtēt sniegto atbalstu, un par to liecina viņu mīlestības un pateicības pilnās vēstules saviem ziedotājiem.

Labai izglītībai ir viena no svarīgākajām lomām cilvēka dzīvē, jo tā ļauj iegūt ne tikai labi apmaksātu darbu, bet arī dāvā iespēju dzīvot interesantu un piepildītu dzīvi. Latvijā ir ļoti daudz tādu divpadsmito klašu absolventu, kuri ne tikai to apzinās, bet arī ar saviem sasniegumiem mācību darbā ir apliecinājuši, ka arī viņi būtu cienīgi nākamajā mācību gadā kļūt par Vītolu fonda stipendiātiem. Pieteikšanās konkursam stipendiju iegūšanai 2015./2016. mācību gadam beidzās 1.martā, ir saņemti 323 pieteikumi, un nu priekšā pats svarīgākais - izlemt, kuriem no šiem mērķtiecīgajiem, centīgajiem un talantīgajiem jauniešiem tiks dāvāta iespēja iegūt augstāko izglītību.

 

JAUNĀS STIPENDIJAS

 - Draudzīgā aicinājuma fonda stipendija


Draudzīgā aicinājuma fonda stipendiju pasniegšanas sarīkojums

Draudzīgā aicinājuma fonds sadarbībā ar Vītolu fondu 2015.gadā uzsāk jaunu projektu „Stipendijas skolēniem”, piešķirot stipendijas centīgākajiem un talantīgākajiem bijušā Cēsu rajona jauniešiem. Stipendiju svinīga pasniegšana notika 26.februārī Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā. Stipendijas tika piešķirtas 30 jauniešiem no Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas, Nītaures, Priekuļu, Raunas, Stalbes vidusskolām, A.Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas, Cēsu Profesionālās vidusskolas, Cēsu Valsts ģimnāzijas un Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas. Dokumentālu apliecinājumu par stipendijas saņemšanu centīgajiem un mērķtiecīgajiem skolēniem pasniedza Draudzīgā aicinājuma fonda priekšsēdētājs Jānis Endele, mecenāts Druvis Mūrmanis, Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs un pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja Lolita Kokina. Paldies ziedotājiem un Draudzīgā aicinājuma fonda dibinātājam Jānim Endelem!

 - "Daugavas vanagu" Hamiltonas nodaļas stipendija

Priecīga ziņa - no “Daugavas vanagu” Hamiltonas nodaļas saņemts ziedojums stipendijām. Ar šīs stipendijas atbalstu savas studiju gaitas varēs uzsākt talantīgi jaunieši sakot no 2015.gada 1.septembra. Paldies “Daugavas vanagu” Hamiltonas nodaļai!

 - Karakasas dāmu komitejas stipendija

Februāra nogalē lieliska ziņa no Karakasas dāmu komitejas - organizācija izlēma papildināt savu stipendiju fondu, ziedojot 6000 EUR studiju stipendijām trūcīgiem, studēt gribošiem jauniešiem. Karakasas dāmu komiteja ir Venecuēlas trimdas sabiedriskā organizācija. 2009.gada Karakasas dāmas dibināja mūža stipendiju, ar kuras atbalstu viena studente - Kristine Cerbule, ieguva bakalaura grādu tiesību zinātnē, bet topošā mediķe Ilze Jansone 3.kursā uzsākusi darba gaitas un atteicās no stipendijas par labu kādam citam jaunietim. Šobrīd stipendiju saņem topoša ergoterapeite no Krāslavas Sabine Mikulāne.

 - Vilmas un Jēkaba Ķiršu piemiņas stipendija


Kārlis Ķirsis ar ģimeni

Priecīga ziņa februārī tika saņemta no ziedotāja Kārļa Ķirša. Viņa dibinātais stipendiju fonds tiek palielināts un nākošā mācību gadā būs jau trīs Vilmas un Jēkaba Ķiršu piemiņas stipendijas. ,,Ar šo stipendiju vēlos palīdzēt uzsākt savu ceļu kādam Latvijas jaunietim,’’ pirms gada, dibinot vecāku Vilmas un Jēkaba Ķiršu piemiņas stipendiju, teica Vītolu fonda ziedotājs Kārlis Ķirsis no ASV.  Pateicoties viņa dāsnumam, šajā mācību gadā iespēja uzsākt studijas tika dāvāta Reinim Dzenim no Ķeguma, kurš mācās Rīgas Tehniskajā universitātē datorsistēmu studiju programmā, un Rūtai Pickainei no Valmieras, kura arī studē Rīgas Tehniskajā universitātē, Materiālzinātnes un lietiskās ķīmijas fakultātē, apgūstot materiālu tehnoloģiju un dizainu, bet 2015./2016. mācību gadā sapnis par augstāko izglītību par īstenību kļūs vēl kādam talantīgam jaunietim.

 - Birutas Vanagas piemiņas stipendija

Vītolu fonda ziedotāju vidū ir arī tādi, kuri vēlas palikt anonīmi- tā šī gada sākumā kāda ziedotāja vēlējās atjaunot Birutas Vanagas piemiņas stipendiju. Šī stipendija sniedz iespēju talantīgiem, maznodrošinātiem jauniešiem apgūt zobārsta profesiju. Biruta Vanaga 40 gadus ir bijusi Bērnu zobārstniecības poliklīnikas galvenā ārste. Būdama godprātīga, precīza un stingra vadītāja, Dr.Vanaga vienmēr rūpējas arī par maznodrošinātajiem pacientiem, nereti pati strādājot bez atlīdzības. Ilgus gadus viņa darbojās kā Rīgas galvenais stomatoloģe, aktīvi piedalījās Zobārstniecības asociācijas sēdēs. Birutas Vanagas profesionālais un organizatoriskais darbs vairākkārt tika novērtēts ar valdības atzinības apliecinājumiem.

 CITI JAUNUMI

09.02. Jāņa un Hermīnes Mildas Kalniņu piemiņas stipendijas pasniegšana.


No kreisās: LMA rektors Aleksejs Naumovs, stipendiāte Zīle Ziemele, LMA projektu vadītāja Māra Ādiņa, LMA prorektors Kristaps Zariņš.

9.februārī Latvijas Mākslas akadēmijā norisinājās Jāņa Kalniņa un Hermīnes Mildas Kalniņas piemiņas stipendijas pasniegšanas sarīkojums. Šo stipendiju dibinājusi viņu meita, Kanādā dzīvojošā māksliniece Valda Zobens. Vītolu fondam sadarbojoties ar Latvijas Mākslas akadēmiju, tika organizēts konkurss, kurā piedalījās septiņi izcili glezniecības nozares studenti. Jāņa Kalniņa un Hermīnes Mildas Kalniņas piemiņas stipendiju ieguva Glezniecības apakšnozares 2. kursa studente Zīle Ziemele. Savā pateicības vēstulē ziedotājai Zīle raksta: ,,Pateicos par atzinību, ko šodien no Jums saņēmu.  Lai arī Jūsu vārds – Valda Zobens – var izklausīties pat diezgan skarbi, taču man tas izraisa asociācijas ar pavisam ko citu: Cēsīs ir neparasts monuments, obelisks ar devīzi ,, No zobena Saule lēca...” Tas veltīts Brīvības cīņām, kas norisinājās Latvijā tūlīt pēc neatkarības iegūšanas un ilga divus gadus. Taču no šī zobena nelīst asinis, bet aust Saule – zelta lode. Šī zelta lode, gaisma, ir viss brīnumainais, ko mākslinieks ierauga un izteic. Zobens ir viņa instruments, palīgs, ota, kas palīdz gaismu satvert.”

16.02. Izsludināts Monreālas Latviešu sabiedriskā centra konkurss skolēniem "Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi". 

No 16. februāra līdz 1.aprīlim jau otro gadu norisinās Monreālas Latviešu sabiedriskā centra atbalstītais un Vītolu fonda organizētais ekskursiju projektu konkurss „Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi!” Konkursā var piedalīties 5.-8. klašu skolēni. Konkursa mērķis - attīstīt skolēnu interesi par Latvijas vēsturi dažādos laika periodos un dažādos novados un sekmēt Latvijas vēstures kā mācību priekšmeta prestiža celšanu sabiedrībā. Uzvarētājiem tiks dāvāta iespēja organizēt izzinošas un pētnieciskas ekskursijas uz dažādiem Latvijas muzejiem, vēstures un kultūras pieminekļiem, kā arī ar vēsturiskiem notikumiem un vēsturiskām personībām saistītām vietām, izzināt Latvijas vēsturi un veidot izpratni par Latvijas vēsturi kā interesantu un vajadzīgu mācību priekšmetu.

 

TIKŠANĀS

01.02. Pie mums viesojās... 

Februārī Vītolu fondā viesojās Juris Petričeks, Rita Kaimiņa, Edvīns Samulis - allaž mīļi un gaidīti ciemiņi, kuri ar saviem labajiem darbiem ir apliecinājuši uzticību fonda idejai. Šomēnes Vītolu fondā viesojās arī Cēsu Draudzīgā aicinājuma fonda priekšsēdētājs Jānis Endele.

16.02. Ikgadējais KPMG audits.

No 16. līdz 20. februārim Vītolu fondā notika KPMG audits, kuru veica īpaši lietpratīgi profesionāļi savā jomā: Irēna Sarma, Daina Ruka un  Žans Teodors Jasvins. Paldies!

1.02. - 28.02. Stipendiāti prezentē Vītolu fondu un tā administrētās stipendijas savās vidusskolās.

 

Lai arī nākotnē talantīgi un mērķtiecīgi jaunieši atrastu ceļu uz Vītolu fondu un īstenotu sapni par augstāko izglītību, stipendiāti ciemojas vidusskolās un ģimnāzijās, kuras paši savulaik absolvējuši, un prezentē fonda ideju un darbības principus. Tā savā absolvētajā Krāslavas Valsts ģimnāzijā viesojās Guntara Kokoreviča stipendiāte Sintija Trafimoviča (attēlā pa kreisi), savukārt Raymond Lawrence Drake stipendiāte Dārta Ose prezentēja Vītolu fondu Saulkrastu vidusskolā. Paldies jauniešiem!

SVEICAM FEBRUĀRA JUBILĀRUS!

Februāris – ziedotāju Ērika Budula, Jura Vītola, Ināras Teterevas, Matīsa Kukaiņa, Viļa Vītola, Māra Paudera, Renātes Dubures, Ata Bredovska, Aivara Sinkas, Rasmas Dinbergas, Irēnas Sarmas jubileju mēnesis. Tas ir viņu laiks, kad saskaitīt laimīgos mirkļus, kuru mūžā ir bijis tik daudz. Tas ir viņu laiks - kā allaž steidzīgs, labu darbu un labu nodomu pilns. Tas ir viņu laiks, kad februāra puteņi jauc gadiem pēdas un tuvojošais pavasaris dod spēku darbiem un gaišumu domām un dvēselei. Sveicam!

01.02. Sveicam Ēriku Budulu!


Ēriks Buduls

Februāra pirmajā dienā savu jubileju svin ziedotājs no Austrālijas Ēriks Buduls, kas 2006.gadā kopā ar māsām Annu Buduli un Ilzi Groves dibināja Buduļu ģimenes stipendiju, lai godinātu sava vectēva - izcila ārsta, psihiatrijas profesora Hermaņa Buduļa piemiņu. Stipendija novēlēta topošiem ārstiem, ar tas atbalstu 15 jaunieši ir ieguvuši ārsta diplomu un ir atraduši sevi dažādās medicīnas jomās. 6 stipendiāti studē ar Buduļu ģimenes atbalstu patlaban.

04.02. Sveicam Juri Vītolu!


Juris Vītols

4.februara gaviļnieks ir Juris Vītols. Stipendiju topošo datorzinātnieku atbalstam 2004.gadā dibinājis Juris Vitols seniors - Vitolu fonda dibinātāja Viļa Vītola  brālis. 2011.gada Juris Vītols aizgāja mūžībā, bet viņa bērni - Juris, Valentīna un Edvards, turpina tēva iesākto un atbalsta jaunos censoņus. Juris Vītols jr. ir viesojies Latvijā un ticies ar jauniešiem.

06.02. Sveicam Ināru Teterevu!


Ināra Tetereva
Foto: K.Garda

6.februāris ir svētki mecenātei Inārai Teterevai. Kopā ar vīru Borisu Teterevu ir nodibināts labdarības fonds, kas darbojas vairākos virzienos, atbalstot kultūru, izglītību, uzlabojumus pilsētvidē, sniedz atbalstu kopienu attīstības organizācijām pilsētās un lauku apvidos, dzīvnieku aizsardzībai un palīdz maznodrošinātu un trūcīgu personu grupām. Sadarbībā ar Vītolu fondu tiek atbalstītas topošas izcilības mūzikā un mākslā, piešķirot stipendijas labākajiem Latvijas Mākslas akadēmijas un mūzikas augstskolu studentiem.

 

11.02. Sveicam Matīsu Kukaini! 


Matīss Kukainis

11.februārī suminām ziedotāju Matīsu Kukaini. Matīss ir zvērināts advokāts, partneris advokātu birojā “Spīgulis & Kukainis”. Sākotnēji Matīss Kukainis pievienojās Vītolu fondam kā Draugu stipendijas ziedotājs, bet vēlāk 2012.gadā dibināja privāto stipendiju, kas novēlēta spējīgiem, maznodrošinātiem jauniešiem, kas studē eksaktās zinātnes.

14.02. Sveicam Vili Vītolu!

 

Augstu, augstāk, visaugstāk - tāds ir Vītolu fonda dibinātāja Viļa Vītola mērķis, domājot un rūpējoties par Latvijas attīstību un izaugsmi. Tāpēc īpašā ir bijušā stipendiāta Jāņa Faltiņa dāvana savam ziedotājam - ekskursija uz Rīgas radio un televīzijas torni un iespēja ne tikai domās un darbos, kā ierasts, bet arī pašam kaut mirkli atrasties pašā augstākajā punktā Latvijā. Paldies Jānim par skaisto dāvanu!

 

14.02. Sveicam Renāti Duburi!


Renāte Dubure

14.februāra jubilāre ir Renāte Dubure. Kopā ar vīru, Organiskās sintēzes institūta zinātnieku, ķīmijas zinātņu profesoru Gunāru Duburu 2007.gadā ir dibināta stipendija topošo ķīmijas speciālistu atbalstam, priekšroku dodot jauniešiem, kas specializējas organiskās ķīmijas laukā.

14.02. Sveicam Māri Pauderu! 


Māris Pauders

14.februārī sveicam jubilāru Māri Pauderu - ziedotāju no Kanādas. Sākotnēji Māris Pauders dibināja vienu mūža stipendiju Alūksnes novada jauniešiem, bet 2012.gadā ziedotājs viesojās Latvijā un tikās ar savu stipendiātu. Vēlāk Pauderu ģimene izšķīrās par labu vel 9 gada stipendijām.

19.02. Sveicam Ati Bredovski!


Atis Bredovskis 

19.februārī sveicam ziedotāju Ati Bredovski. Atis kopā ar dzīvesbiedri Balvu Kūlu-Bredovsku kopš 2007.gada stipendiju veidā atbalsta zinātkārus studentus, savukārt “Daugavas vanagu” Toronto nodaļa, kurā Atis ir valdes priekšsēdis, ir dibinājusi mūža stipendiju un ik gadu papildus ziedo vel 2 stipendijas, lai trīs centīgie studenti varētu iegūt izglītību.

22.02. Sveicam Aivaru Sinku!


Aivars Sinka

22.februārī jubileja Aivaram Sinkam - ziedotājam, Anglijas Daugavas vanagu fonda valdes priekšsēža vietniekam. Pirms pieciem gadiem Anglijas latvieši, Anglijas Daugavas Vanagu fonda biedri Pēteris Pētersons un Aivars Sinka katrs svinēja 50 gadu jubileju, aicinot radus un draugus dāvanu vietā ziedot jubilejas stipendijai. Šobrīd abi ziedotāji turpina atbalstīt jaunus censoņus no pašu ziedojumiem.

23.02. Sveicam Rasmu Dinbergu! 


Rasma Dinberga

23.februārī savu dzimšanas dienu svin ziedotāja Rasma Dinberga, kas 2006.gadā ir dibinājusi mūža stipendiju sava dzīvesbiedra farmaceita, ķīmijas zinātņu doktora Kornēlija Dinberga piemiņai. Ar stipendijas atbalstu vairāki jaunieši jau ir ieguvuši izglītību ķīmijas un farmācijas nozarēs.

23.02. Sveicam Irēnu Sarmu!  


Irēna Sarma

26.februārī suminām Irēnu Sarmu – KPMG Baltics vecāko projektu vadītāju, KPMG Baltics stipendijas koordinatori. KPMG stipendija tika dibināta 2006.gadā un atbalsts tiek sniegts topošajiem finanšu speciālistiem.

ZIEDOTĀJI FEBRUĀRĪ

Februārī ir ziedojuši: SEB banka, SEB bankas Labdarības vakariņu viesi, Draudzīgā aicinājuma fonda ziedotāji, Karakasas dāmu komiteja, Kārlis Ķirsis, Andrejs Isajevs*, ERGO, Aivars Sinka, Peteris Pētersons, Jelgavas Zonta klubs, Anonīms ziedotājs Birutas Vanagas piemiņas stipendijai, AKKA/LAA biedrība (Mūziķa Andra Vītoliņa piemiņas stipendiju fondam).

Draugu stipendijai ziedojuši: Elīna Rakstiņa*.

Draugu stipendijai ar Ziedot.lv portāla starpniecību ziedojuši: Tatjana Lazdiņa, Vladislavs Kugelevics, Kristaps Bērziņš, Aina Linde*, Anete Jēkabsone, Aivars Junga, Gatis & Līga, Signe Mežinska, Nauris Smaļķis, Rūta Dimanta, Laima Miķelsone*, Aina Zvidriņa, Aija, Linda Tesele, Andris Šics, Liga, Alla Spruģevica, Aiga Bautre, Aiva Birbele, Mara Lesina, Evija Lei, Viktors Zaķis, Aivis Liepiņš, Ivo Rudzītis, Juris Sīlis un 32 anonīmi ziedotāji.

* - ziedotājs ir bijušais stipendiāts

 

Ziedojumi

Februārī................58 809 EUR

Gadā..........171 180 EUR

Paldies ziedotājiem! 

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums