Arhīvs - Februāris 2020

MĒNEŠA CITĀTS 


Viļa Vītola ģimene ir izveidojusi izcilu fondu, kas spēj padarīt mūsu nelielo nāciju izcilāku. Tieši izcilāku, jo atbalsta studēt gribošus, sekmīgus un cītīgus jauniešus. Arī Dāvi Priedi, kurš ir mūsu kolēģis. Mīļie draugi, tas ir mīts, ka kaut kas dzīvē ir bez maksas vai par velti. Šodienas apstākļos tikai finansiāli atbalstot jauniešu studijas mums ir minimāla iespēja, ka viņi mūs pabalstīs, kad mēs būsim ne tik jauni. /AS “Būvuzņēmums Restaurators” vadītājs Mareks Mamajs/

- Ilonas Mažeikas piemiņas stipendija.


Vītolu fondā ir dibināta īpaša stipendija – mātes Ilonas Mažeikas piemiņai, kura vairāk nekā 40 gadus strādājusi Organiskās sintēzes institūtā. Par savu ieguldījumu zinātnē 2006. gadā Ilonai Mažeikai piešķīra Valsts emeritētā zinātnieka nosaukumu, bet 2017. gadā – Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda doktora grādu. Diemžēl gadu pēc apbalvojuma Ilonas Mažeikas mūžs tika spēji – aprauts 2018. gada 23. oktobrī viņa cieta nelaimes gadījumā un tika apbedīta Raiņa kapos. Dēls Jānis ar ģimeni, dibinot Ilonas Mažeikas piemiņas stipendiju, vēlas palīdzēt topošiem ķīmiķiem, kuri tāpat kā Mažeikas kundze spēs ķīmiju apgūt ar izcilību un veltīt tai savu darba mūžu. Paldies Jānim un Dacei Mažeikiem par dibināto stipendiju!

- SIA “Lestene” stipendija.

SEB banka sava klienta SIA “Lestene” panākumu iedvesmoti, vēlas sveikt uzņēmumu un sniegt ieguldījumu jauno lopkopības profesionāļu paaudzē un nozares attīstībā. Tādēļ dibināta SIA “Lestenes” vienreizēja stipendija 300 eiro lielumā. Tā piešķirta Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas programmas studentei Lizetei Milija Gobai, kura pateicības vēstulē raksta: “Man ir tikai pats studiju sākums, taču esmu pārliecināta, ka esmu īstajā vietā un izvēlējusies īsto profesiju, ko apgūt. Jau no bērnības manas intereses ir bijušas saistītas ar dzīvniekiem. Paldies jums, SEB banka un SIA “Lestene”, par brīnišķīgo pārsteigumu, ko esmu saņēmusi šajā aizņemtajā un satraukuma pilnajā studiju semestra sākumā.”  

- Inese Auziņa-Smita un Rodžers Smits palielina stipendiju skaitu.


Inese Auziņa-Smita janvārī viesojās fondā un nolēma palielināt stipendiju skaitu, atbalstot, nu jau, divus centīgus jauniešus. Šobrīd stipendiju saņem Rīgas Tehniskās universitātes “Transporta elektronika un telemātika” students Roberts Raismans, kurš ir sasniedzis izcilus rezultātus studijās. Paldies ziedotājiem Inesei Auziņai-Smitai un Rodžeram Smitam par stipendiju skaita palielināšanu!

01.-29.02. Fondā viesojās Mareks Indriksons, Rita Kaimiņa un bijušie stipendiāti Aina Linde, Vita un Uģis Šivari.

07.02. Māras Prāvs tikšanās ar stipendiāti.

19.02. Vītolu fonda prezentācija Jāņa Rozentāla Rīgas Mākslas skolā.

21.02. “E-klases” stipendiju piešķir “Gudrs, vēl gudrāks” 10. klašu uzvarētājam.

24.02. Latvijas Jūrniecības izglītības un pētniecības attīstības fonda stipendiju piešķiršana.

27.02. Sarīkojums “Ko Tev neiemāca skolas solā”.

- Atvadu vārdi ziedotājam Alfredam Gravam.

28. janvārī mūžībā devās ilggadējs Vītolu fonda ziedotājs, uzņēmējs, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris Alfreds Grava. Gravu ģimenei pateicīgas ir gan latviešu organizācijas Amerikā, gan trūcīgie ļaudis Latvijā, bet jo īpaši Vītolu fonds. Ar Alfreda un Sarmītes Gravu ģimenes atbalstu augstāko izglītību jau ieguvuši vairāk kā 140 jauniešu, šobrīd dažādās Latvijas augstskolās mācās 16 studenti. Alfreds Grava Latvijas nākotnē ieguldījis ne tikai ievērojamus līdzekļus, bet ar darbu nemitīgi apliecinājis, ka ne mirkli, dzīvojot svešumā, nav aizmirsis savu Tēvzemi, un viens no svarīgākajiem viņa dzīves uzdevumiem allaž ir bijis palīdzēt Latvijai un tās cilvēkiem. Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!

- Atvadu vārdi ziedotājam Ģirtam Zeidenbergam.

Ir cilvēki, kuri būvē tiltus – tādus īstus, izturīgus, kas vieno vienu upes krastu ar otru. Taču ir arī ļaudis, kuri rada tādus, kuri vieno cilvēku dvēseles, centienus, sapņus. Tādus tiltus, uz Tēvzemes mīlestību balstītus, visu mūžu cēla Ģirts Zeidenbergs, patiess Latvijas patriots, cēls un godīgs cilvēks. Vītolu fonds, viņaprāt, bija "viens no izcilākajiem nodibinājumiem Latvijā, visizcilākais izglītības projekts", un Ģirta Zeidenberga sadarbība ar to aizsākās 2015. gadā. Toreiz viņš rakstīja: "Kad mūsu dēls Ēriks nomira, mēsuzreiz zinājām, ka gribam dibināt viņa piemiņas stipendiju un ka gribam to uzticēt administrēt Vītolu fondam". Tā tika dibināta Ērika Andra Zeidenberga piemiņas stipendija, kas ir atbalsts studentiem no Jēkabpils, jo Viesīte ir dzīvesbiedres Maijas dzimtā puse. 21. martā ASV Priedainē tuvinieki rīkos piemiņas mirkli, aicinot ziedot Ģirta Zeidenberga piemiņas stipendijai. Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!

- Ilze Grēvele-Skaraine nominēta Lielajai mūzikas balvai 2019.

Ilze Grēvele-Skaraine ir bijusī Kristīnes Anstrats un Janet Geovanis stipendijas saņēmēja (2012.-2016.). Februārī viņa nominēta Lielajai mūzikas balvai 2019 kategorijā "Gada jaunais mākslinieks". Svinīgajā ceremonijā Ilze saņēma Portāla “Delfi” simpātiju balvu. Sirsnīgi sveicam!

- Gunta Greisle iegūst 3. vietu konkursā “Dzintara balsis 2020”.


Konkursā Gunta Greisle uzstājās kopā ar Liepājas simfonisko orķestri un ar savu dziedājumu ieguva 3. vietu. Viņa ir Ritas Dzilnas-Zaprauskas piemiņas stipendijas saņēmēja un studē Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas studiju programmas “Vokālā mūzika” 1. kursā. Sveicam ar panākumiem!

Ziedotāja Astrīda Jansone turpina darbu pie jaunās grāmatas. Intervijas ar bijušajiem stipendiātiem tiek publicētas laikrakstos “LAIKS”, “Latvija Amerikā” un portālā www.latviesi.com. Februārī varat lasīt ntervijas ar:

 

- Uzņēmums “FELICI” un “Graci” kolektīvs sveic Vili Vītolu jubilejā!

14. februārī savu jubileju atzīmēja fonda dibinātājs Vilis Vītols. Par godu šim notikumam, uzņēmuma kolektīvs ziedoja 150 EUR Draugu stipendijai. Sirsnīgs paldies par skaisto un vērtīgo dāvanu!

- Sveicam ziedotāju Sandru Kalnieti ar Kņazienes Olgas I šķiras ordeņa saņemšanu!

Kņazienes Olgas I šķiras ordenis ziedotājai piešķirts par nozīmīgu personīgo ieguldījumu Ukrainas starptautiskās autoritātes stiprināšanā, starptautiskās sadarbības attīstībā un pastāvīgu politisko atbalstu. Sveicam ziedotāju ar augsto novērtējumu!

- Sveicam februāra jubilārus!

Ziedojuši: Jānis un Dace Mažeiki, Biedrība “Daugavas vanagi Latvijā” (Marijas Ķeņģes piemiņas stipendija), Gints Jegermanis un Sanita Upleja-Jegermane, Guntars Kokorevičs, Juris Petričeks, SIA “Apsīte”, Ileane Bolšaitis, SIA “Kurekss”, SIA “ABC Pharma”.

Ģirta Zeidenberga piemiņas stipendijai ziedojuši: Ilze Gotfrīda.

Astrīdas Jansones jubilejas stipendijai ziedojuši: Dzintra Bungs.

Draugu stipendijai ziedojuši: Helge Lodziņš, Raimonds Ritums*, SIA “Felici”, Marta Vilka*, Roberts Veins*, Mārcis Pauls, Madara Mežviete*, Rūta Dimanta, Udis Siliņš, Inta Lemešonoka, Gunars Valeniks, Artūrs Dzenis, Artūrs Banders, Ilja Podolskis, Diāna Grakovča, Dace Freimane, Aija Dukaļska, Annija Bulle* un 13 anonīmi ziedojumi.

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums