Arhīvs

JANVĀRIS - 2015 

Ir janvāris, pats Jaunā gada sākums, un ik rīts nes jaunu pārsteigumu- te salā deguns salst, te puteņi aizvelk ceļu, te vētras lauztie koki gājumu aizšķērso un atkusnis upēm neparasti daudz ūdeņu dāvā. Tik dažādas un tik atšķirīgas bijušas šī gada pirmās dienas, taču katra no tām nākusi ar ziņu, ka Saules ceļš debesīs kļuvis kaut nedaudz garāks un gaismas kaut nedaudz vairāk. Tikai tā var ziemu aizvadīt- ar ticību gaismas atnākšanai, ar cerību sagaidīt pavasari un ar prieku par iespēju sastapties ar cilvēkiem, kuri ar saviem labajiem darbiem ļauj noticēt brīnumam un prot piepildīt sapņus.

Ir patīkami apzināties, ka Vītolu fonda darbs tiek augstu novērtēts. Par to liecina gan stipendiātu pateicība un labie vārdi, gan ziedotāju uzticība fonda darbam un vēlēšanās turpināt atbalstīt Latvijas jauniešus. Arī ilggadējais ziedotājs Georgs Andrejevs savā vēlējumā, uzsākot jaunu gadu, pauž atzinību par paveikto: ,,Ar patiesu prieku sagaidījām kārtējā astronomiskā un Vītolu fonda 13./14. darbības gada miju. 2014.gada pārskats dod pamatu lepnumam par paveikto, kā arī ticībai nākotnē. Tas attiecas gan uz devējiem, gan (sa)ņēmējiem. Vītolu ģimenes iecere izrādījusies ne tikai dzīvotspējīga, bet arī izteikti veiksmīga. Ar katru gadu lielāks tautas paldies pienākas visiem, kuri atbilstoši savām iespējām atsaukušies aicinājumam un priekšzīmei. Lai plaukst un attīstās sabiedrības atbalsts izglītībai!”

JAUNĀS STIPENDIJAS

 - Aivara Andersona ģimenes stipendija


Jānis Andersons ar stipendiātiem

2015.gads Vītolu fondā aizsākās ar ziņu, ka par pirmo ziedotāju jau tradicionāli kļuvis Jānis Andersons - ilggadējs fonda idejas atbalstītājs. Tāda ir Andersonu ģimenes filozofija - palīdzēt tiem, kam klājas grūtāk, un kas ar uzcītīgu darbu apliecinājuši, ka pratīs sniegto atbalstu novērtēt. Jānis Andersons palīdz izglītoties 10 jauniešiem - tika izveidota arī viņa 50 gadu jubilejas stipendija, savukārt viņa mamma Sarmīte Andersone-Šveice atbalsta četrus studentus. Savu stipendiju medicīnas studentam piešķīris arī šīs ģimenes dibinātais uzņēmums SIA „Euroskor Latvijā”. Janvāra sākumā Sarmīte Andersone-Šveice  tikās ar saviem stipendiātiem restorānā ,,Kaļķu vārti”.

 - Jāņa un Hermīnes Mildas Kalniņu piemiņas stipendija


Jānis Kalniņš un Hermīne Milda Kalniņa

Par ieaudzināto prasmi pārvarēt ikdienas grūtības un allaž saglabāt možu un radošu garu saviem vecākiem allaž būs pateicīga Valda Zobens, tāpēc janvārī dibināta Jāņa un Hermīnes Mildas Kalniņu piemiņas stipendiju, kura tiks piešķirta Latvijas Mākslas akadēmijas glezniecības nodaļas studentam. Valdas vecāki mīlēja mākslu - arī pēc garām darba stundām viņi atrada laiku, lai gleznotu un veidotu skaistus keramikas darbus un ādas izstrādājumus. Savukārt Valda pēc Medicīnas tehnoloģiju institūta absolvēšanas vakaros apmeklēja Ontārio Mākslas fakultāti. Viņa ir piedalījusies vairākās izstādēs Kanādā, Valdas Zobens darbi ir skatāmi Pasaules latviešu mākslas savienības (PLMS) kolekcijā Cēsis un Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā (LNMM) Rīgā.  Viņa ir arī Kanādas latviešu mākslas biedrības „Latvis” locekle.

 - Martas Mirdzas Gulbis piemiņas stipendija


No kreisās: Marta Mirdza Gulbis un Rita Kaimiņa

Janvārī piemiņas stipendiju savai māsai Martai Mirdzai Gulbis dibina Rita Kaimiņa. Kaut gan Martas Mirdzas Gulbis mītnes zeme ilgus gadus bija ASV, viņa visu mūžu palika Latvijas patriote. Savā testamentā Marta Mirdza Gulbis rakstīja, ka vēlas atbalstīt Ērgļu baznīcu, kur tikusi kristīta un iesvētīta, bet vēl pirms aiziešanas Aizsaulē 2011. gadā vēlēja bērēs ziedu vietā ziedot Daugavas Vanagu organizācijai. Bet stipendijas dibinātāja Rita Kaimiņa savulaik dibinājusi divas stipendijas vīra Egona Kaimiņa piemiņai. Apbrīnojami gaišs un sirdsgudrs cilvēks - tā par viņu domā daudzi, ne tikai fonda stipendiāti, bet arī tie  bērni un jaunieši, kuri, pateicoties Ritas kundzes materiālajam atbalstam,  var piedalīties Saulgriežu Vasaras vidusskolas darbā, latviskuma un latvietības nometnē.

 - Kārļa Livkiša stipendija


Kārlis Livkišs

Vītolu fonda ziedotāji ir īpaši cilvēki - neskatoties uz nodzīvoto gadu skaitu, viņi allaž ir jauni, jo par tādiem viņus padara sapņi un nesalaužama ticība tiem, kas tos īstenos. Taču šī gada sākumā Vītolu fondu pārsteidza un iepriecināja Kārlis Livkišs, gados patiešām pats jaunākais fonda ziedotājs. Kārlim ir tikai 28 gadi, 2010. gadā viņš pabeidza Rīgas Tehnisko universitāti un saņēma būvinženiera grādu. Tad Kārlis pieteicās maģistratūras studijām ārzemēs un tika uzņemts Erasmus Mundus programmā, kas deva iespēju mācīties Lielbritānijā un Zviedrijā. 2012. gadā Kārlis aizstāvēju diplomdarbu un saņēma maģistra grādu ugunsdrošības tehnoloģijā Lundas Universitātē Zviedrijā. Šobrīd viņš jau strādā pie doktorantūras projekta Dānijā, Kopenhāgenā. Kārlis ir būvinženieris, taču viņš labprāt atbalstītu arī kādu citu nozaru, piemēram, fizikas, bioloģijas, ķīmijas studentus.

 - Birutas Vanagas piemiņas stipendija

Vītolu fonda ziedotāju vidū ir arī tādi, kuri vēlas palikt anonīmi- tā šī gada sākumā kāda ziedotāja vēlējās atjaunot Birutas Vanagas piemiņas stipendiju. Šī stipendija sniedz iespēju talantīgiem, maznodrošinātiem jauniešiem apgūt zobārsta profesiju. Biruta Vanaga 40 gadus ir bijusi Bērnu zobārstniecības poliklīnikas galvenā ārste. Būdama godprātīga, precīza un stingra vadītāja, Dr.Vanaga vienmēr rūpējas arī par maznodrošinātajiem pacientiem, nereti pati strādājot bez atlīdzības. Ilgus gadus viņa darbojās kā Rīgas galvenais stomatoloģe, aktīvi piedalījās Zobārstniecības asociācijas sēdēs. Birutas Vanagas profesionālais un organizatoriskais darbs vairākkārt tika novērtēts ar valdības atzinības apliecinājumiem.

 - Gunara Saliņa piemiņas stipendija

,,Man vajag atspiesties  pret zvaigzni kādu vai mīlestību...”- tā savulaik teicis Gunars Saliņš, viens no pazīstamākajiem latviešu trimdas dzejniekiem. Kaut arī viņa mītnes zeme ilgus gadus bija ASV, mīlestība pret savu Tēvzemi palika nemainīga. Nu tajā spēku smels arī Latvijas jaunieši, jo šī gada sākumā tika saņemts ziedojums viņa piemiņas stipendijai.  ASV iznākuši trīs  Gunara Saliņa dzejas krājumi, paralēli dzejai publicētas arī  recenzijas un apceres par literatūru, atdzejojumi.  Gunars Saliņš uzskatāms par vienu no galvenajiem Ņujorkas dzejnieku grupējuma ,,Elles ķēķis” pārstāvjiem. Viņa dzejoļu krājumi apbalvoti ar Pasaules brīvo latviešu apvienības Kultūras fonda prēmiju un Zinaīdas Lazdas balvu, bet 2000. gadā dzejnieks saņēmis Triju Zvaigžņu ordeni, bet 2006. gadā -  Literatūras gada balvu par mūža ieguldījumu.

 - Turpinās projekts "Draugu stipendija" portālā www.ziedot.lv

Kas ir draugs? Tas, kurš nevis žēlo, bet palīdz. Tas, kurš tad, kad ir ļoti grūti, palīdz piecelties un atgādina, ka vajag lidot. Tas, kurš prot pateikt vārdus, kuriem ir burvju spēks - no tiem dvēsele atspirgst un sāk ziedēt ar visiem ziediem kopā. 2015.gadu iesākot, lieliska ziņa - turpinās sadarbība ar portālu "Ziedot.lv", kur iespēja ziedot savu artavu Draugu stipendijai. 2014.gadā Draugu stipendijai ar portāla „Ziedot.lv” starpniecību, kā arī, ziedojot tieši Vītolu fonda kontā, saziedoti 18 724 EUR. 

Draugu stipendijai ziedojuši:

Ainārs Vīnkalns, Aivars Avotiņš, Aivars Junga, Andris Šics, Armands Slokenbergs, Arnis Sējāns, Artūrs Bernovskis, Artūrs Mednis, Dainis Cunskis, Didzis Strazdiņš, Dzintra Dzenīte, Edgars Lao, Edgars Raginskis, Edgars Ramanis, EK, Elīna Karaseva, Elīna Rakstiņa, Ēriks Škapars, Gatis & Līga, Ginta Kārkliņa, Ginta Lejiņa, Gints, Gunārs Valeniks, Guntars Gēriks, Guntars Kitenbergs, Ieva Everte, Ieva Muze, Ieva Opmane, Ieva Uzuleņa, Igors Devels, Ilze Treiguta, Ināra Volkova, Inese Egle, Iveta Puncule, Ivo Luka-Indāns, Jānis Beinārs, Janis Ozoliņš, Jānis Prīss, Jelena Pasternaka. JOLITA STRODE, Juris Ore, Katerīna Marduseviča, Kristaps, Kristaps Kalniņš, Kristīne Bleka, Laura Afanasjeva, Laura Emse -Jambuševa, Laure Wagener, Linda Pētersone, Mareks Zirdziņš, Margarita Lukjanska, Mārīte Krankale, Mārtiņš Vimba, Mečislavs Maculēvičs, Nikolajs Hļevnojs, Roberts, Rolands Slisis, Sanda Blomkalna, Sanita Ansone, Silvija Zemīte, Staldzis Veckracis, Tatjana, Tilleru ģimene, Vitalij Dunec, Vivita Dābola, Zane Zamuška, Žanis Sauļevičs, GALEO CONSULTING SIA, RPIVA Psiholoģijas bakalaura nepilna laika klātienes 2014. gada izlaiduma kurss, Viktors Zaķis, Auseklis Ķibilds, Alexander Ostrovskiy, Viktors Zaķis, SIA TIKKURILA, Ieva Tropa, Elita Pavlovska, Inta Veinbergs, Aleksandrs Mortuļevs, DNB banka ASA kolēģi Tone Faerovik un Tom Erdal, Rīgas Starptautiskā Skola (Skolēnu padome), Ivars Gorbunovs, Daiga Strode, Madara Kurzemniece, Jānis Brencis, Ilvars Boreiko, Gints Pumpurs, Sabīne Dagmāra Paulīne Beca, Auseklis Zaķis, Anna Muhka, Līga Rakstiņa, Ilga Vēvere, Inga Jātniece, Ingrīda Šlosberga, Andris Lauciņš un 104 anonīmi ziedotāji. Paldies ziedotājiem!

AKTUĀLI

15.01. Sākusies pieteikšanās Vītolu fonda administrētajām stipendijām.

15. janvāris Vītolu fondā ir pirmā diena, kad plašajam stipendiātu pulkam tiek aicināti pievienoties centīgi un mērķtiecīgi jaunieši, kuri guvuši labus un teicamus vērtējumus mācību darbā un iesaistījušies sabiedriskajās aktivitātēs gan skolā, gan ārpus tās. Lai pretendētu uz kādu no stipendijām vidējai atzīmei jābūt 7,5 balles vai augstākai, kā arī jāatbilst kādam no šiem noteikumiem: jaunietis ir no maznodrošinātas ģimenes, ir bārenis vai viņu audzina viens no vecākiem, ir no daudzbērnu ģimenes, sasniegti izcili panākumi mācību olimpiādēs.  Šajā mācību gadā ar Vītolu fonda administrēto stipendiju atbalstu studē 610  jaunieši, bet kopš 2002. gada stipendiju ir saņēmuši vairāk nekā divi tūkstoši jauniešu no visiem Latvijas novadiem. Viņi jau ir atgriezušies fondā kā ziedotāji, īstenojot fonda vēlējumu: “Ar izglītību iegūt dzīvē tādu līmeni, lai vēlāk varētu palīdzēt citiem.”

SARĪKOJUMI

28.01. Sarīkojums Latvijas Nacionālajā operā.

28.janvārī Biruta Heistere, ilggadēja Vītolu fonda atbalstītāja un uzticams draugs, 60 stipendiātiem dāvināja biļetes uz operu ,,Valentīna”'. Jau devīto gadu Vītolu fonda jaunieši tiek aicināti uz Balto namu. Biruta šogad ierasties nevarēja, tāpēc lūgusi piedalīties sarīkojumā šīs tradīcijas aizsācējus Andreju un Dulcie Ozoliņus. Pašai Birutai Heisterei allaž tuva ir bijusi mūzika, tādēļ iespēju baudīt mākslas valdzinājumu viņa vēlējās dāvāt Vītolu fonda jauniešiem. Vakars tika ievadīts pie kafijas galda Operas nama kafejnīcā, tad sekoja izrāde - stāsts  par Latvijas kultūras leģendu, kinozinātnieci Valentīnu Freimani, kuras dzīves stāsts cieši savijies ar Latvijas un Eiropas vēstures notikumiem un ļauj plašāk atklāt laikmeta panorāmu visā tās krāsainībā un pretrunīgumā, taču visus notikumus caurvij arī spilgts mīlas stāsts un dziļas jūtas. 


Foto no operas "Valentīna"

Jaunieši ļoti augstu novērtēja šo dāvanu un savas atziņas pauda vēstulēs Birutai Heisterei: „Opera mani pārsteidza - sākot ar vēsturiski biogrāfisko sižetu un beidzot ar Artura Maskata meistarīgo, piemēroto, bet neuzkrītošo mūziku. Man šķiet, ka Arturs Maskats ir uzrakstījis operu, kura ir ļoti noderīga Latvijai šajā politiski ne īpaši stabilajā laikā, jo tā ir ļoti patriotiska. Šajā izrādē sajutos īpaši - paldies par iespēju būt klāt tik nozīmīgā kultūras pasākumā!”, teica Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 1.kursa students Daumants Liepiņš, savukārta topošā mediķe Anda Arbidāne atzina: „Garīgais baudījums, kas slēpās ne tikai mūzikas skaņās, skaistos tērpos vai skatuves dekorācijās. Īstais baudījums bija apliecinājums, cik svarīga ir laba izglītība katram vienam un Latvijai kopumā, un būt starp cilvēkiem, kas domā līdzīgi.
Paldies par skaisto vakaru!”

29.01. SEB Bankas Labdarības vakariņas.

Vilis Vītols un Ainārs Ozols.
Foto: Ernests Dinka

28.janvārī ilggadējs Vītolu fonda atbalstītājs SEB Banka organizēja Labdarības vakariņas saviem klientiem, kā ietvaros tika vākti līdzekļi stipendijām, kas, godinot ziedotājus, tiks sauktas par SEB Bankas klientu stipendijām. Pasākuma viesus ar priekšnesumiem priecējuši talantīgais pianists, mūziķis Vestards Šimkus, jaunais operdziedātājs un fonda stipendiāts Kalvis Kalniņš un viens no virtuozākajiem ģitāras spēlētajiem Kaspars Zemītis. Sarīkojuma iesākumā viesus uzrunāja SEB Bankas prezidents Ainārs Ozols un Vītolu fonda padomes priekšsēdētājs Vilis Vītols. Viļa Vītola uzrunu lasiet šeit.

Paldies.

 

SVEICAM JANVĀRA JUBILĀRUS!

Šai dienai jābūt neaizmirstamai bezgala daudzo dienu virknē. Lai tajā ir smiekli un prieks, un mīļi, tuvi cilvēki, un jauni piedzīvojumi un jaunas iespējas! Lai izdodas atrast brīdi, kad atskatīties uz skaistākajiem mirkļiem pagātnē un apjaust to, cik daudz gaišu un labu dienu var piedāvāt nākotne! Lai nekad nepietrūkst darāmā darba, jaunu iespēju, draugu tuvuma, mīlestības un sirdsmiera, lai izdodas raudzīties nākotnē ar cerību un ticību!

09.01. Sveicam Sarmīti Andersoni-Šveici!


Sarmīte Andersone-Šveice ar stipendiātiem

Janvāra sākumā dzimšanas dienu svin ziedotāja Sarmīte Andersone-Šveice. Ziedotāja dibināja gan Aivara Andersona ģimenes stipendiju, gan Viļņa Viktora Šveics piemiņas stipendiju. Sarmīte Andersone-Šveice šobrīd ne tikai sniedz atbalstu 4 topošajiem speciālistiem, bet ari regulāri tiekas ar jauniešiem, lai uzzinātu, kā klājas viņas stipendijas saņēmējiem studijās.

09.01. Sveicam Ilzi Gulēnu!

 
Ilze Gulēna

9.janvārī svētki ir Ilzei Gulēnai - ziedotājai, kas savulaik bija iniciatore ELJA 50 stipendijas dibināšanai 2006.gadā. Toreiz Ilze uzrunāja ELJA50 biedrus, mudinot viņus Ziemassvētku kartiņu vietā ziedot stipendijai. Gadu vēlāk Ilze Gulēna kopā ar brāļiem un māsām dibināja savu vecāku Ārstu Mirdzas un Voldemāra Gulēnu piemiņas stipendiju, kas ir novēlēta topošajiem ārstiem.

12.01. Sveicam Pēteri Pētersonu!


Pēteris Pētersons

12.janvārī savu jubileju svin Pēteris Pētersons - Vītolu fonda ziedotājs, viesnīcas “Radi un draugi” valdes priekšsēdētājs. Pirms pieciem gadiem Anglijas latvieši, Anglijas Daugavas Vanagu fonda biedri Pēteris Pētersons un Aivars Sinka katrs svinēja 50 gadu jubileju, aicinot radus un draugus dāvanu vieta ziedot jubilejas stipendijai. Šobrīd abi ziedotāji turpina atbalstīt centīgus, spējīgus jauniešus no pašu ziedojumiem.

23.01. Sveicam Ilzi Šulci!


Ilze Šulce

23.janvārī suminām ziedotāju Ilzi Šulci. Ilze ir juriste, desmit gadus strādājusi banku nozarē, 2011.gadā uzņemta Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā un praktizē kā zvērināta advokāte, atbalsta topošo sabiedrisko attiecību speciālisti.

23.01. Sveicam Ingrīdu Tannis!

Ziedotāja Ingrīda Tannis 2013.gadā dibināja stipendiju sava vīra arhitekta Egila Taņņa piemiņai. Ar stipendijas atbalstu studē apdāvināts, centīgs topošais arhitekts no Balviem Helmuts Medinieks.

29.01. Sveicam Arni Apsīti!


Arnis Apsītis

Savā vēlējumā Vītolu fonda 2013. gada grāmatā Arnis Apsītis ir teicis: „Slikta ziņa, ka mēs nevaram palīdzēt visiem. Laba ziņa, ka katrs no mums var palīdzēt kādam. Un kopā mēs varam palīdzēt daudziem”. Arnis Apsītis kopā ar brāli Jāni Apsīti ik gadus atbalsta vairāk ka 30 jauniešus, gan no sava dzimtā Dundagas novada, gan no citām Latvijas vietām, piešķirot SIA “Apsīte” un SIA “Kurekss” stipendijas. Ziedotājs ir kļuvis arī par iniciatoru īpašai tradīcijai – pavasara meža stādīšanas talkai kopa ar stipendiātiem.

 

ZIEDOTĀJI JANVĀRĪ

Janvārī ir ziedojuši: Jānis Andersons, SIA “Kurekss”, SEB Banka, Māra Hrgetič, Rita Kaimiņa, SIA “Apsīte”, Juris Liepiņš (Asjas un Berndta Everts testamentārais novēlējums), ERGO, Voldemārs Gulēns, ziedojums Gunara Saliņa piemiņai, Vilis un Carolina Vītoli, Anonīmais ziedotājs Birutas Vanagas piemiņas stipendijai, Inta Ķirse, Juris Petričeks, Elizabete Marija Pētersone Mācītāja Arveda Celma piemiņas stipendijai, SEB Bankas Labdarības vakariņu viesi.

Miķeļa Svilana piemiņas stipendijai ziedojuši: Ilze Gulēna, Ģirts Jānis Zēgners, Mr & Mrs Galdins, Latvian Heritage Society in Ottawa.

Viļņa Plūmes stipendijai Aizkraukles attīstībai ziedojuši: Sylvia Fluch.

Draugu stipendijai ziedojuši: Elina Rakstiņa*, Ilze Zīverte, SIA  „Rīgas Juridiskā augstskola”.

Ar ziedojumu godinājuši: Uldis Ivars Grava, godinot Māri Slokenbergu jubilejā.

Ar ziedojumu pieminējuši: Dzintars Ilmārs Dzilna, pieminot Brigitu Muzikanti.

* - ziedotājs ir bijušais stipendiāts

 

Ziedojumi

Janvārī............113 228 EUR

Gadā..........113 228 EUR

Paldies ziedotājiem! 

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums