Arhīvs - Janvāris 2017

JANVĀRIS - 2017 

Simt jaunu domu dod viens mirklis. Tūkstoš mirkļu ikkatrā dienā - vai tu redzi, cik tu bagāts esi! Nekas jau nebeidzas, un es neapstājos pie sasniegtā, jo plānos ir jaunas ieceres - ceru reiz izdot grāmatu par savu dzimto pagastu, mācīt mīlēt grāmatu bērniem, bagātināt un pilnveidot kultūrvidi pagastā. /Zvejnieku ģimenes stipendiāts Mārtiņš Lagzdons/

2017. GADA ZIEDOJUMA LĪGUMS NR.1 - ZIEDOTĀJS JĀNIS ANDERSONS!

 
Jānis Andersons

2. janvārī ziedotājs Jānis Andersons noslēdz ziedojuma līgumu divām stipendijām uz četriem gadiem. Sadarbība ar Jāni Andersonu sākās no 2007.gada, dibinot Aivara Andersona ģimenes stipendijas. Stipendiāte Zane Dakule savam ziedotājam Jānim Andersonam raksta: “Ejot no eksāmena mājās, es nodomāju - tikko tas notika manā dzīvē. Tas notika tikai tādēļ, ka sniedzāt man atbalstu! Bez jums neviens eksāmens nebūtu iespējams!” Paldies Jānim Andersonam par ziedojumu!

JAUNĀS STIPENDIJAS

 - Zinaidas Strods piemiņas stipendija

Zinaida Strods

Savā testamentā novēlot 80 000 USD, Zinaida Strods izteica vēlmi dibināt stipendiju Varakļānu novada jauniešu atbalstam augstākās izglītības iegūšanā un to īstenot uzticēja savai krustmeitai Kristīnei Anstrats - viņa ir testamenta izpildītāja. Kristīne Anstrats ir dibinājusi sava tēva Paula Jēkaba Anstrats piemiņas stipendiju un kopā ar draudzeni - Kristīnes Anstrats un Janet Geovanis stipendiju. Zinaida Strods dzimusi 1930. gada 13. jūlijā  Varakļānu pagasta Strodos, viņa ir jaunākā no Jāņa un Helēnas Strodu trim meitām. Bērnību kopā ar māsām Leontīni un Janīnu pavadīja skaistajā Latgalē. Diemžēl karš lika ģimenei atstāt mājas un doties bēgļu gaitās. Strodu ģimene nokļuva Vācijā, uzturējās bēgļu nometnē, bet 1950. gadā Zinaīda ar māsu Leontīni devās uz ASV. 1970. gada viņa pabeidza studijas DePaul universitatē, kur ieguva bakalaura grādu komerczinatnēs, bet jau nākošajā gadā nolika Certified Public Accountant eksāmenu. Tas bija izcils sasniegums, jo tolaik reti kura sieviete sasniedza šādu pakāpi izglītībā. Daudzus gadus viņa strādāja finanšu un ieguldījumu jomā, veicot atbildīgus pienākumus un iemantojot līdzcilvēku uzticību un cieņu. 2001. gadā  Varakļānu novadā dekāns Antons Boldāns iesvētīja jauno Strodu kapsētas žogu, un par to bija parūpējusies arī Zinaīda Strods. Tas ir liels ieguldījums Strodu dzimtas piemiņas saglabāšanā - šajā kapsētā ir vairāki desmiti kapa pieminekļu un krustu, un uz visiem lasāms Strodu uzvārds.  Tā kā Zinaidai pašai bija ilgi un smagi jāstrādā, lai iegūtu augstāko izglītību, viņa vēlējās palīdzēt centīgiem, mērķtiecīgiem, bet mazturīgiem jauniešiem Latvijā. Paldies Kristīnei Anstrats par sadarbību!       

- Valda Bērziņa stipendija

 
Valdis Bērziņš

Stipendiju dibinājis Latviešu fonda pārstāvis Latvijā Valdis Bērziņš, kurš ir arī Latviešu fonda Kārļa Irbīša piemiņas stipendijas pārvaldītājs. Līdz šim Valdis Bērziņš ir ziedojis Draugu stipendijai, Laimoņa un Astrīdas Jansonu stipendijai, Jura Petričeka stipendiju fondam, Īras un Pētera Bolšaitis stipendijai.  Paldies Valdim Bērziņam par ziedojumiem!

- SIA “Didrihsons arhitekti” stipendija

 SIA "Didrihsons arhitekti" kolektīvs

No 2012. – 2015. gada SIA ”Didrihsons arhitekti” stipendijas atbalstīja arhitektūras, plānošanas, mākslas un inženierzinātņu nozarē studējošos jauniešus. Ziedojot nākamā mācību gada stipendijai SIA "Didrihsons arhitekti" valdes loceklis, vadošais arhitekts Gatis Didrihsons savu lēmumu pamato: ,,Ticam, ka, palīdzot kādam jaunam cilvēkam, tas iegūs labi atalgotu darbu, nodibinās stipru ģimeni, izglītos savus bērnus un arī palīdzēs apkārtējiem. Skatāmies nākotnē cerību pilni un plānojam arī turpmāk atbalstīt jauniešus.” Paldies Gatim Didrihsonam par ziedojumu! 

- Intas Āboliņš stipendija

2014. gadā ziedotāja no Zviedrijas vērsās Vītolu fondā ar vēlmi dibināt stipendiju. Pagājušā gada nogalē, pārdodot savu zemi Alojas novadā, Inta Āboliņš visus ieņēmumus ziedo stipendijām, kuras novēlētas Alojas novada jauniešiem. Paldies Intai Āboliņš par ziedojumu!

ATVADU VĀRDI MĀRAI SNIEDZEI!

 
Māra Sniedze

Vītolu fondu sasniegusi skumja ziņa - 2016. gada 24. novembrī ziedotāja Māra Sniedze devusies Mūžības ceļā. Māra Sniedze (Bendrupe)  dzimusi 1924. gadā Latvijā, absolvējusi Jelgavas Skolotāju institūtu. Tuvojoties Otrā pasaules kara beigām, viņa atstāja savu Tēvzemi un nokļuva tālajā Austrālijā.   Tur viņa sastapa Visvaldi Sniedzi, un dzima mīlestība - tika nodibināta ģimene. Sekoja smaga darba un rūpju pilni gadi, bet netrūka arī prieka un laimes - ģimeni kuplināja divas meitas: Māra un Līga. Māra Sniedze  ne tikai rūpējās par mājas soli un audzināja meitas, bet darbojās arī  latviešu sestdienas skolās un bērnu vasaras nometnēs. Kad meitenes paaugās un uzsāka skolas gaitas, viņa uzsāka darbu lielā tirdzniecības uzņēmuma birojā un kopā ar Visvaldi sāka aktīvu sabiedrisko darbību – vāca līdzekļus Latviešu ciema būvei un uzņēmumiem Melburnā. Vēlāk tika veikts brīvprātīgais darbs ciema uzturēšanā. Mūža nogalē Visvaldis un Māra arī paši apmetās  Latviešu ciemā, izbaudīja sava darba augļus, priecājās par mazbērniem un tad arī par  mazmazbērniem. Mārai un Visvaldim Sniedzēm lielāko mūža daļu Liktenis lēma pavadīt tālajā Austrālijā, tomēr daļu no sirds viņi bija  atstājuši savā Tēvzemē - to apliecina dāsnais atbalsts augstākās izglītības iegūšanā jauniešiem, Latvijas nākotnei, - sadarbību ar Vītolu fondu viņi aizsāka 2011. gadā, dibinot Mūža stipendiju. Stipendiāte Daiga Krilova atvadoties raksta: “Kad aizsaulē aiziet kāds ļoti labs cilvēks, mēdz teikt, ka tagad paradīzē ir kļuvis par vienu eņģeli vairāk. Māra Sniedze ir palīdzējusi daudziem Latvijas jauniešiem sasniegt savu mērķi, atrast pareizo dzīves ceļu un iegūt tik svarīgu mācību – dāvāt un dalīties, kas ir lielākā Dieva dāvana. Esmu pārliecināta, ka arī no augšas Māra gādās par to, lai visi, par kuriem viņa ir rūpējusies, ir laimīgi un spētu dzīvot tālāk ar augsti paceltu galvu viņas godam, par spīti dzīves bēdām. Izsaku visdziļāko līdzjūtību!”

TIKŠANĀS

10.01. Ziedotājs Arvīds Lielkājs tikās ar Ritas Dzilnas-Zaprauskas piemiņas stipendiāti.

 
No kreisās: Arvīds Lielkājs un stipendiāte
Viktorija Kiseļova

Janvārī fondā viesojās Arvīds Lielkājs no Amerikas un tikās ar stipendiāti, topošo vokālās mūzikas pedagoģi Viktoriju Kiseļovu.  2015. gadā Arvīds Lielkājs dibināja stipendiju operdziedātājas Ritas Dzilnas-Zaprauskas piemiņai. Savas dzīves laikā operdziedātāja Rita Dzilna-Zaprauska piedalījusies neskaitāmos koncertos, simfoniskajos un opermākslas sarīkojumos, latviešu mākslas festivālos. Rita Dzilna-Zaprauska bijusi Lielkāju ģimenei uzticams draugs un krustmāte Arvīda Lielkāja meitai. Aizejot mūžībā viņa atstāja testamentu, no kura iegūtos līdzekļus Arvīds Lielkājs izvēlējās ziedot stipendijām topošajiem mūziķiem. Paldies par tikšanos!

23.01. Aija Ebdena tikās ar In Memoriam Biruta un Brunis Rubess stipendiātu.

 
No kreisās: stipendiāts Lauris Vasiļevskis un Aija Ebdena

Ik gadu Aija Ebdena tiekas ar stipendiātiem, lai kopīgi apmeklētu kādu Latvijai nozīmīgu vietu. Janvārī Aija Ebdena tikās ar Rīgas Stradiņa universitātes farmācijas nozarē studējošo 1. kursa studentu Lauri Vasiļevski. Stipendiāts pēc tikšanās raksta: “Diena pagāja lieliski! Pavadījām nepilnas 3 stundas gremdējoties atmiņās par pagātni un visu kas piedzīvots. Uzzināju daudz ko jaunu par Pēckara laikiem, par dzīvi Vācijā un citur pasaulē. Es ieguvu lielāku stimulu mācīties un sasniegt sapņus, kā arī neaizmirst par senčiem, par latviešiem Latvijā un pasaulē! Paldies Aijai Ebdenai par tikšanos!”

25.01. Ziedotāja Ilze Šulce tikās ar Tiesību zinātņu studiju programmas stipendiāti.

 
No kreisās: stipendiāte Lauma Lueta Zeberiņa un advokāte Ilze Šulce

Advokāte Ilze Šulce sadarbojas ar fondu kopš 2011. gada. Stipendija paredzēta topošajiem tieslietu nozarē studējošajiem jauniešiem. Stipendiāte Lauma Lueta Zeberiņa ar ziedotājas atbalstu studē jau otro gadu. Par tikšanos viņa raksta: “Tikšanās noritēja fantastiski! Ilze Šulce dalījās ar savu pieredzi darbā un augstskolas gados. Tas man atgādināja, cik liels ieguvējs ir students, jo svarīga ir ne tikai diploma iegūšana, bet tieši tas, cik ļoti jānovērtē pats process. Ilze, manuprāt, ir lielisks piemērs tam, ka darbs, ko ieguldi studiju gados, atmaksāsies. Viņa ir lielisks, dzīves gudrs, jauks, saprotošs, atvērts cilvēks - lielisks piemērs man un citiem!” Paldies Ilzei Šulcei par organizēto tikšanos!

SARĪKOJUMI

26.01. Leču ģimenes stipendiju pasniegšanas sarīkojums Ozolnieku vidusskolā.

  
Stipendiju pasniegšanas sarīkojums Ozolnieku vidusskolā 2016./2017. mācību gadā

26. janvārī svinīgajā sarīkojumā Ozolnieku vidusskolā Anna un Ilgvars Leči piešķīra trīs stipendijas Ozolnieku vidusskolas skolniecēm: 10. klases skolniecei Katrīnai Planei, 11. klases skolniecei Santai  Ģingulei un 12. klases skolniece Laurai Ausmiņai. Savu lēmumu Ilgvars un Anna Leči pamato: ,,Ceram, ka mūsu dibinātā stipendija kādam mērķtiecīgam Ozolnieku jaunietim pavērs iespējas kļūt par labu speciālistu. Esam pārliecināti, ka Latvijas nākotnei nepieciešami uzņēmīgi, gudri un izglītoti cilvēki.” Leču ģimene patiesi mīl savu novadu un rūpējas par tā izaugsmi daudzās jomās. Ne velti Ilgvars, kad viņam vaicā, vai Ozolnieki - tā ir vieta netālu no Jelgavas, parasti it kā ar vieglu humoru, bet patiesībā dziļi nopietni atbild: ,,Nē, nevis Ozolnieki ir pie Jelgavas, bet Jelgava pie Ozolniekiem!” Un tā tas arī ir - šī vieta ir viņa un visas Leču ģimenes dzīves centrs, viņu Mājas, pati svarīgāka, pati mīļākā vieta Latvijas kartē, kur tiek ieguldīts viss - darbs, cerības un prieks par izdošanos. Un vēl - pārliecība, ka šī vieta ir labāka par citām kaut vai tikai tāpēc, ka tieši te ir ieaugts ar stiprām, dziļām saknēm. Paldies Leču ģimenei par stipendijas dibināšanu, Ozolnieku vidusskolas direktorei Klārai Stepanovai un Ozolnieku novada domes priekšsēdētājam Pēterim Veļeckim par silto uzņemšanu!

AKTUĀLI

15.01. Sākas pieteikšanās 2017./2018. mācību gada Vītolu fonda administrētajām stipendijām.

12. klašu skolēni līdz 2017. gada 1. martam var pieteikties Vītolu fonda administrētajām stipendijām 2017./2018. mācību gadam. Lai pretendētu uz kādu no stipendijām, kandidāta vidējai atzīmei jābūt 7,5 balles vai augstākai, kā arī jāatbilst kādam no šiem noteikumiem: jaunietis ir nomaznodrošinātas ģimenes, ir bārenis vai viņu audzina viens no vecākiem, ir no daudzbērnu ģimenes, sasniegti izcili panākumi mācību olimpiādēs. 2016./2017. mācību gadā ar Vītolu fonda administrēto stipendiju atbalstu studē 661  jaunietis. Stipendiju budžets ir 1 077 937 eiro. Patlaban Vītolu fonds administrē 183 Latvijas uzņēmumu, organizāciju, fondu, kā arī privātpersonu no Latvijas, ASV, Lielbritānijas, Kanādas, Austrālijas, Venecuēlas, Vācijas, Dānijas un Zviedrijas dibinātās stipendijas. Kopš 2002. gada stipendiju ir saņēmuši vairāk nekā trīs tūkstoši jauniešu no visiem Latvijas novadiem. Daļa no viņiem jau ir atgriezušies fondā kā ziedotāji, īstenojot fonda vēlējumu: “Ar izglītību iegūt dzīvē tādu līmeni, lai vēlāk varētu palīdzēt citiem.”

25.01. Jauniešiem ir iespēja pieteikties ikgadējām ERGO stipendijām.

ERGO valdes locekļu tikšanās ar stipendiātiem 2016./2017. mācību gadā

Apritējuši jau 15 gadi, kopš ERGO piešķir šīs stipendijas, un šajā laikā atbalstīti 69 studējošie gan bakalaura, gan maģistra programmās. Apdrošināšanas kompānija ERGO līdz šim stipendijām ziedojusi vairāk nekā 200 000 eiro, nodrošinot, ka stipendiāti visu studiju laiku ik mēnesi saņem 150 eiro kā atbalstu augstākās izglītības iegūšanai. Pašlaik stipendiju saņem 17 jaunieši, kuri studē Latvijas augstskolās, tostarp Latvijas Universitātē, Vidzemes Augstskolā, Rīgas Stradiņa universitātē, Liepājas Universitātē, Rīgas Tehniskajā universitātē, Daugavpils Universitātē, Ventspils Augstskolā, Latvijas Lauksaimniecības universitātē dažādās jomās, apgūstot sociālās zinātnes, biznesa vadību, humanitārās zinātnes, datorzinātnes, medicīnu un citas jomas. Paldies ERGO par sadarbību!

PUBLICITĀTE

10.01. Vītolu fonds izsludina stipendiju pieteikšanos raidījumā ChaulaTV.

ChaulaTV intervijā Vītolu fonda pārstāve Elva Eglīte stāstīja par pieteikšanos 2017./2018. mācību gada administrētajām stipendijām 12. klašu skolēniem. ChaulaTV ir izklaides medijs, kas piedāvā satura dažādību Latvijas mediju vidē. Televīzijas prioritāte ir satura pieejamība interneta vidē, interaktivitāte, kā arī augstas kvalitātes attēls (HD kvalitātē). Televīzijas platforma balstīta uz inovatīvām augstas kvalitātes tehnoloģijām, kuras risinājums ir Baltijā pirmā sociālā tīkla platforma, kas izmanto mākoņtehnoloģijas. Raidījumu iespējams apskatīt Vītolu fonda mājaslapā un Facebook.com lapā.

11.01.  Intervija ar bijušo stipendiāti Elīnu Brasliņu.

 
Elīna Brasliņa

Publicēta intervija ar bijušo stipendiāti Elīnu Brasliņu, kura divreiz pēc kārtas saņēmusi "Zelta ābeles" godalgu par bērnu grāmatu ilustrācijām. Elīna, 2013. gadā studējot Latvijas Mākslas akadēmijas grafikas nozarē, saņēma Mecenātes Ināras Teterevas stipendiju mākslā. Šobrīd Elīna strādā pie Latvijas simtgadei veidotās pilnmetrāžas multfilmas "Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi".
Rakstu iespējams lasīt: http://www.delfi.lv/vina/personiba-un-brivais-laiks/vina-kas-iedvesmo/ir-jagrib-izdauzit-sev-vietinu-nisa-makslas-lietprateju-atvase-un-ilustratore-elina-braslina.d?id=48392511

31.01.  Stipendiāti viesojas Latvijas vidusskolās un stāsta par Vītolu fondu.

Visa janvāra garumā stipendiāti devās uz dzimtajiem novadiem, lai prezentētu un iedrošinātu vidusskolēnus pieteikties stipendiju konkursam. 16. janvārī Vītolu fonda darbiniece Elva Eglīte viesojās Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā, kurā pulcējās vidusskolēni no apkārtnes novada skolām. Paldies stipendiātiem par sava novada vidusskolēnu informēšanu!

VEIKSMES STĀSTS

Janvārī turpinam veiksmes stāstu sēriju.  2003. gadā Jānis Vipulis no Otaņķu pagasta saņēma Māras bankas stipendiju. Absolvējot Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultāti, Jānis uzsāka darbu AS Latvijas valsts meži kā meža iecirkņa vadītāja vietnieks. Šogad vasarā apritēs 10 gadi kopš Jānis strādā savā nozarē, un viņš ir lepns par izvēli strādāt savā dzimtenē! Jānis pieturas pie moto: “Nav labākas sajūtas kā labi un godīgi padarīts darbs.”

 Jānis Vipulis

Šogad jūnijā apritēs jau 14 gadi kopš dienas, kad mani izlaidumā patīkami pārsteidza kāda īpaša ziņa un apsveikums – apliecinājums, ka esmu kļuvis par Māras Bankas stipendiātu. Šis mirklis manā dzīvē devis daudz, tas bija jauns atspēriena punkts un drošības sajūta sākot studiju gaitas. Lai arī ģimenē neviens iepriekš nebija saistīts ar meža lietām, kā tas šajā nozarē ir tradicionāli, tomēr es izvēlējos studēt mežzinātnes studiju programmu Latvijas Lauksaimniecības universitātē. Tas bija liels izaicinājums, lai arī esmu uzaudzis lauku sētā. Doties uz Jelgavu jau ar stipendiju kabatā bija daudz drošāk, jo visus spēkus varēju veltīt studijām. Studiju laikā izmantoju iespēju trīs mēnešus pavadīt Vācijā lauksaimniecības praksē. Šī vasara savā ziņā ir atstājusi nozīmīgu iespaidu manā dzīvē – vācu valoda kļuvusi par hobiju un lauksaimniecība jau četrus gadus ir kā papildus bizness ikdienas darbam. Pēc studiju noslēguma,  iegūstot lauksaimniecības zinātņu grādu mežzinātnē, uzsāku darbu AS Latvijas valsts meži kā meža iecirkņa vadītāja vietnieks Dienvidkurzemes mežsaimniecības Raņķu iecirknī. Guvu īstu  rūdījumu darbam mežā, jo tad GPS ierīces vēl nebija lietošanā un orientēšanās notika tikai pēc kartes. No 2008. gada sākuma strādāju AS Latvijas valsts meži par plānotāju, vēlāk par vecāko plānotāju. Tas bija sapņu darbs, ko vienmēr esmu  vēlējies – darbs svaigā gaisā ar modernām tehnoloģijām, kontrole pār savu darba laika plānojumu un brīnišķīgi kolēģi, taču, lai pilnveidotu savas zināšanas un attīstītu prasmes, pagājušā gada augustā pieņēmu izaicinājumu kļūt par AS LVM Dienvidkurzemes reģiona telpiskās plānošanas speciālistu.

Šogad vasarā apritēs jau 10 gadi kopš strādāju šajā vadošajā meža nozares uzņēmumā, kas pierāda, ka iegūtā izglītība studiju gados ir bijusi kvalitatīva un ieguldītais darbs tiek novērtēts. Pats galvenais - lai darbs, ko dari sagādā prieku, jo tad katru rītu ar prieku var doties uz darbu un dzīvot saskaņā ar sevi. Esmu lepns par izvēli strādāt ārpus lielajām pilsētām un palikt Latvijā. Mūsdienu jauniešiem to ir grūti izprast, jo ārzemju vilinājums sauc.  Pats to sapratu, kad paralēli meža nozarei kā hobiju attīstīju lauksaimniecību. Tas saistāms ar prakses laikā gūtajiem iespaidiem un gandarījumu, ko sniedz katrs iekoptais tīrums. Tā ir apziņa kā šādi palīdzu arī Latvijai tapt stiprākai un sakoptai.

Katrs liels ceļojums sākas ar vienu mazu soli! Tā es varētu salīdzināt šo posmu no vidusskolas beigšanas līdz šodienai. Nenovērtējams ir šis pirmais atbalsts un iedrošināšana pirmajos soļos, jo tas sekmē tālāku pašpārliecinātību par pareizo ceļa virzienu un ticību saviem spēkiem. Tāds bija Vītolu fonda atbalsts, kas lika  noticēt, ka izvēlētais studiju virziens ļaus man palikt Latvijā un dot ieguldīju tautsaimniecībā tik nozīmīgā resursa – meža apsaimniekošanā. Līdz šim ikviens panākums ir prasījis daudz darba un centību, tāpēc iesaku visiem jauniešiem, kuri šaubās par savu studiju virziena izvēli – nebaidīties un izturēt līdz galam. Nav labākas sajūtas kā labi un godīgi padarīts darbs. Novēlu Vītolu fonda ziedotājiem turpināt šo cēlo darbu, kas dod jauniešiem iespēju piepildīt savas iecerētās profesijas apguvi. Milzīgs paldies jums, jo kā bijušais stipendiāts, šo atbalstu izjūtu un novērtēju īpaši!

MĪĻŠ PALDIES!

 
Paula Lipska un Guntis Gailums

Sirsnīgs paldies fonda draugiem Guntim Gailumam, Paulai Lipskai un Paulas tētim Guntim Lipskim, kuri sniedza tehnisku atbalstu, uzlabojot biroja telpu energoefektivitāti,  kā arī fondam dāvināja Latvijā ražotus īpaša dizaina koka krēslus. Īpašs paldies arī Artūram Bernovskim un uzņēmumam Mailigen par IT atbalstu un ieteikumiem! Paldies arī visām Latvijas novada avīzēm par Vītolu fonda ziņu publicēšanu. Īpašs paldies Eiropas latviešu laikrakstam “Brīvā Latvija”, PBLA ziņām, Amerikas latviešu laikrakstam “Laiks”, Laikrakstam "Latvija Amerikā" un "Austrālijas Latvietis".

SVEICAM JANVĀRA JUBILĀRUS!

Janvārī svētkus svin: Ilze Gulēna (Astrīdes Ivaskas piemiņas stipendija), Sarmīte Andersone-Šveice (Viļņa Viktora Šveics stipendija), Pēteris Pētersons (Pēteŗa Pētersona un Aivara Sinkas stipendija), Ingrīda Tanne (SArhitekta Egila Taņņa piemiņas stipendija), Ilze Šulce (Advokātes Ilzes Šulces stipendija), Arnis Apsītis (SIA "Apsīte" un SIA "Kurekss" stipendijas), Jānis Endele (Cēsu Draudzīgā aicinājuma fonda stipendija)

ZIEDOTĀJI JANVĀRĪ

Janvārī ziedojuši: SIA “Apsīte”, SIA “Kurekss”, Sarmīte Astrīde Andersone-Šveice (Viļņa Viktora Šveics stipendijai), Juris Liepiņš (Asjas un Berndta Everts testametārais novēlējums), Vineta Tiltiņa (Intas Āboliņš stipendijai), SIA ATEA GLOBA SERVICES, Borisa un Ināras Teterevu fonds, Guntars Kokorevičs, ERGO, Inga Cerbule (Imanta Grīnpukala un Regīnas Grīnpukalas piemiņas stipendijai), Jānis Vilgerts, Valda Auziņa (Ērika Andra Zeidenberga piemiņas stipendijai), Vilis un Carolina Vītoli, Pēteris Paulis Bolšaitis (Kluso varoņu fonda un Īras un Pētera Bolšaitis stipendijām), SIA “Zemturi ZS”, Nataļja Levina (SEB bankas klientu stipendijai), Valdis Bērziņš, Ilze Beņjamiņa Stokvuda (Ilmāra Lazovska stipendijai), Māris Plūme.

Draugu stipendijai ziedojuši: Ināra Krūmiņa, Mārtiņš Zālītis*, Laura Barone..

Astrīdes Ivaskas piemiņas stipendijai ziedojuši: Sarma Puriņa, Dace Ķezbere, Voldemārs, Irēna un Indra Aveni, Ilze un Juris Raudsepi, Dace Smildziņa, Aleksandrs Pauls Raudseps, Jānis un Mārīte Kļaviņi, Maija un Juris Šleseri, Sarma Muižniece Liepiņa, Anita un Guntis Liepiņi, Maija Sinka un Ance Gobiņa.

Draugu stipendijai ar Ziedot.lv portāla starpniecību ziedojuši: Ingars Kalējs, Ilona Dzirniece, Ilze Krapāne, Ilze, Aivars Junga, Inese Avotiņa, Toms Zvidriņš, Jānis Stukuls, Tatjana, Laimonis Niedre, Agnija, Agnija Bērziņa, Aivis Liepiņš, AS Baltikums Bank un 44 anonīmi ziedojumi

* - ziedotājs ir bijušais stipendiāts 

Ziedojumi

Janvārī..............89 416 EUR
Gadā..................89 416 EUR
Paldies ziedotājiem!

PAPILDINĀJUMS ZIEDOJUMIEM 2016. GADA NOGALĒ

Decembra nogalē ziedojuši: SIA “Didrihsons arhitekti”, Ceroņa Bīlmaņa fonds, Kristīne Anstrats (Zinaidas Strods piemiņas stipendijai), Guntars Kokorevičs, SIA “Tirdzniecības centrs “Raibais suns” “ (Odzienas muižas stipendijai).

Draugu stipendijai ziedojuši: SIA “Galeo Consulting”, Ilze Kristapsone, SIA “Baltic Manufacturing Group”

Viļņa Plūmes piemiņai Aizkraukles attīstībai stipendijai ziedojuši: SIA “AKZ” UN SIA “PAKAVS”

Draugu stipendijai ar Ziedot.lv portāla starpniecību ziedojuši:Agnese Medne, Agnija Bērziņa, Ai Zed, Aiga Stabulniece, Aija Bite, Aija Dukaļska, Aivars Junga, Alise Rupeka, Anastasija Grammatikopulo, Anda Kalniņa, Artūrs Zikovs, Benita Rīkure, Dace Znotina, Diāna Kalviša, Edgars Deksnis, Edgars Mākens, Edgars Tarakānovs, Edīte Vārtiņa, Ernests Jāvalds, Evita Kuzma, Ēriks Škapars, Gatis Barons, Ginta Lejiņa, Gunārs Budkēvics, Guntis Šneiders, Ieva Everte*, Ieva Riekstiņa, Ieva Tropa*, Igors Kotovs, Ilmārs Grants, Ilmārs Kašs, Ilze Granta, Indra, Inese Dunska, Inga Mamona, Irēna Broliša, Iveta Vietniece, Jānis Balodis*, Jānis Jansons, Jānis Štekerhofs, Jonas Streikus, Juris Ducens, Karina Oborune, Katrīna Landmane*, Kārlis Piģēns, Kristaps, Kristiāns Butins, Kristīne Veckrāce, Laima Miķelsone*, Lauma Jokste, Laura Jambuševa, Lidija Gribanova, Lilita Skarbniece, Mara Lesiņa, Matiss Ansviesulis, Mārcis Gediņš, Māris Bkalns, Mārtiņš Balodis, Mārtiņš Ķempe, Mečislavs Maculēvičs*, Mihails Kijaško, Nauris Smaļķis, Nikolajs Hļevnojs*, Peteris Jonins, Reinis Kapone, Rūta Ošiņa, Rūtiņu ģimene, Sanita Kleimane, Santa un Klāvs, Signe, Svetlana Belacka*, Tatjana Lazdiņa, Uldis un Linda Tilleri, Uncite un Tomča, Viktors Zaķis, Zanda Zaļuma*, Zane Zamuška*, Zibensliesma, Žanis Saulevičs, CNC Optimus, SIA "Viridi Lux", SIA "Sefinance", SIA "Galeo Consulting", SIA "Coldtrans Serviss", SIA "Metamix Service Group" un 241 anonīmi ziedojumi.

Mīļš paldies visiem ziedotājiem par ziedojumiem 2016. gada nogalē!
2016. GADĀ KOPĀ SAZIEDOTS 1 630 451 EUR!

DRAUGU STIPENDIJAI SAZIEDOTS 20 762 EUR!

Seko līdzi jaunumiem arī Vītolu fonda Facebook.com lapā: 

https://www.facebook.com/VitoluFonds/?fref=nf

 

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums