Arhīvs - Janvāris 2018

JANVĀRIS - 2018

JAUNĀS STIPENDIJAS

- Vectēva Jāņa Andersona piemiņas stipendija.

 
Vectēvs Jānis Andersons

Cilvēki - tā ir lielākā mūsu valsts vērtība, un viņu piemiņas saglabāšana - ikviena svēts pienākums. Taču apbrīnojami ir tie cilvēki, kuri to prot veikt citādāk - ar vairāk nākotnē vērstu skatu, ar vēlmi šo piemiņu dzīvu darīt. Tāds ir ilggadējais Vītolu fonda ziedotājs Jānis Andersons, kurš janvārī nolēmis dibināt stipendiju sava vectēva Jāņa Andersona piemiņai. Stipendija paredzēta lauksaimniecību studējošiem jauniešiem. Paldies Jānim Andersonam par stipendijas dibināšanu!

- E-klases stipendija vidusskolēniem.

E-klase ir elektroniska skolvadības sistēma, kas nodrošina visu pedagoģiskajā procesā nepieciešamo dokumentāciju. Pateicoties e-klases platformai Vītolu fonds sasniedz mērķauditoriju - skolotājus, skolēnus un viņu vecākus. Janvāri e-klase dibina jaunu stipendiju gudrākajiem Latvijas vidusskolēniem sadarbībā ar raidījumu “Gudrs, vēl gudrāks”. Svinīgo stipendijas pasniegšanas raidījumu translēs 28. februārī LTV1.

- “Kluso varoņu fonda” - Ulda Rozes stipendija.

 
Uldis Roze

Uldis Roze dibināja stipendiju savu vecāku Lūcijas un Ernesta Rozes piemiņai 2008. gadā. Janvārī viņš atgriezies ziedotāju pulkā un ziedojis “Kluso varoņu” fonda - Ulda Rozes stipendijai.

- Neretas novada uzņēmēju stipendija.

Stipendijas idejas autori ir Neretas novada deputāts Kaspars Baltacis un uzņēmējs Kaspars Ādams. Stipendijas Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolēniem tiks piešķirtas 10 mēnešus (izņemot jūliju un augustu).

- Studentu korporācijas “Lettonia” filistra Gunta Bruniņa stipendija. 

 
Guntis Bruniņš

Gunta Bruniņa dzīves stāsts līdzīgs lielai daļai latviešu, kuri, tuvojoties Otrā pasaules kara beigām, atstāja Latviju un devās svešumā. 2004. gada 8. novembrī Guntis Bruniņš aizgāja Mūžībā. Savā testamentā viņš korporācijai Lettonia novēlēja vairāk kā 200 000 USD, jo Guntim Bruniņam allaž rūpēja šīs organizācijas gars, idejas un tradīciju saglabāšana nākotnē. Janvārī noslēgts sadarbības līgums. Paldies visiem Studentu korporācija Lettonia biedriem par sadarbību un stipendijas dibināšanu!

ATVADU VĀRDI

- Atvadu vārdi Uldim Gravam.

 
Uldis Grava

Cilvēks. Enerģisks. Darbīgs. Neatlaidīgs. Azartisks un drosmīgs. Cilvēks... Bet visupirmām kārtām Latvietis, savas vienīgās un mūsu kopīgās Tēvzemes patriots, par kuru laikabiedri teikuši: ,,..viņš ir viens no retajiem idejiskajiem cilvēkiem, kas spēj ikvienu ieceri novest līdz galam», jo īpaši, ja tā vērsta uz Latvijas attīstību. Tāds bija Uldis Grava no Liepājas, viens no redzamākajiem, darbīgākajiem, ietekmīgākajiem trimdas un nu jau arīdzan laimīgi apvienotās latvju tautas pārstāvjiem. Tagad diemžēl jāteic - bija, jo 19. janvārī viņš tika aizsaukts Mūžībā.

Latviešu sabiedrisko darbinieku vidū tikai retais ir strādājis ar tādu atdevi un sekmēm, kādas savā dzīves laikā ir sasniedzis gandrīz visu galveno trimdas organizāciju kādreizējais vadītājs Uldis Grava. Viņš dzimis 1938. gada 1. aprīlī Liepājā. 1944. gadā ģimene devās bēgļu gaitās uz Vāciju, tad uz ASV. Tur Uldis beidzis vidusskolu, Kolumbijas universitāti un Ņujorkas universitāti, strādāja par statistiķi un tautsaimniecības analītiķi, lasīja lekcijas Ņujorkas St. John universitātē, Džordžtaunas universitātē Vašingtonā un Kārļa universitātē Prāgā, Čehijā.

Uldis Grava bijis PBLA priekšsēdētājs (arī tās dibinātājs), baltiešu vadītājs Eiropas Drošības un sadarbības līguma parakstīšanas konferencē Helsinkos 1975. gadā, PBLA valdes priekšsēdis kopš 1972. gada, vadījis ALA valdi, bijis Latvijas Brīvības fonda dibinātājs, darbojies Ziemeļamerikas Latviešu kultūras fondā, Latviešu apvienībā Čehijā un Slovākijā, Ņujorkas latviešu organizāciju padomē, Studentu korporācijā Lettonia, Amerikas Latviešu jaunatnes apvienībā.

Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas Uldis Grava no 1992. līdz 2002. gadam darbojās Radio Brīvā Eiropa Prāgā un Minhenē. No 2002. līdz 2004. gadam Uldis Grava bija Latvijas Televīzijas ģenerāldirektors, kopš 2004. gada - Liepājas pilsētas domes deputāts.

Viņa nopelni tikuši augstu novērtēti - Uldis Grava ir apbalvots ar "Daugavas vanagu" zelta nozīmi, ir Latvijas Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris, viņam piešķirta Pasaules brīvo latviešu apvienības 2005. gada balva, Saeimas medaļa, Liepājas Atzinības raksts, Apspiesto nāciju komitejas prezidenta Eizenhauera medaļa, Augstākās komitejas Lietuvas Atbrīvošanas medaļa, Radio Brīvā Eiropa prezidenta balva. Uldis Grava ir arī autors autobiogrāfiskajam izdevumam ,,Tālumā, bet ne svešumā".

Vēl pavisam nesen Uldis Grava atzina: ,,..mūsu pienākums ir rūpēties par Latvijas brīvības un neatkarības nostiprināšanu. Agrāk tā bija jāizcīna, bet tagad jānostiprina,  jāturpina rūpēties par Latvijas identitātes noturēšanu.”  Viņš uzskatīja, ka izglītībai ir jābūt vienai no valsts prioritātēm, tāpēc 2008. gadā aizsākās Ulda Gravas sadarbība ar Vītolu fondu. Rīkojot savu 70 gadu jubileju, viņš aicināja dāvanu vietā ziedot jubilejas stipendijai. Radi, draugi, paziņas, darba un talanta pielūdzēji toreiz kopā saziedoja vairāk kā EUR 8080. Kā jau liels patriots savu stipendiju Uldis piešķīra novadniekam no Liepājas - LU  Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes studentam Jānim Saulītim.  Ik gadu viņš tikās ar  savu stipendiātu, priecājās  par puiša paveikto un nākotnes plāniem.

Ir janvāris, barikāžu atceres dienas. Savulaik uz barikādēm, cīnoties par Latviju, kopā ar mums stāvēja arī Uldis Grava. Un arī pēc tam – kopā ar mums. Un vēl ilgi- kopā ar mums. Ar savu tautu, ar saviem domubiedriem un mūžam - ar savu Tēvzemi.  

SARĪKOJUMI

21.01. Biruta Heistere dāvina 60 stipendiātiem biļetes uz operu “Turaidas roze”.

23.01. Vītolu fonds viesojās Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā.

24.01. Trešā Leču ģimenes stipendiju piešķiršana Ozolnieku vidusskolas skolēniem. 

30.01. Guntars Kokorevičs dāvināja stipendiātiem biļetes uz labdarības koncertu “Vienoti par iespēju”.

TIKŠANĀS

16.01. Fondā viesojās advokāts Dāvids Dārziņš.

17.01. Mandatum Life kolektīva tikšanās ar stipendiāti Danu Koniševsku. 

26.01. Fondā viesojās Elīna Gūtmane un Agnese Lisovska no SEB bankas. 

AKTUĀLI

Ja esi centīgs un mērķtiecīgs, ja esi guvis labus un teicamus vērtējumus mācību darbā, ja esi iesaistījies sabiedriskajās aktivitātēs gan skolā, gan ārpus tās, arī tu vari kļūt par Vītolu fonda administrēto stipendiju saņēmēju!

Vidusskolu, ģimnāziju 12. klašu skolēni un vidējo profesionālo izglītības iestāžu beidzēji līdz 2018. gada 1. martam tiek aicināti pieteikties Vītolu fonda administrētajām stipendijām 2018./2019. mācību gadam, kas paredzētas Latvijas augstskolās studējošiem jauniešiem.

Lai pretendētu uz kādu no stipendijāmkandidāta vidējai atzīmei jābūt 7,5 balles vai augstākai, kā arī jāatbilst kādam no šiem noteikumiem: ir no maznodrošinātas ģimenes, ir bārenis vai audzina viens no vecākiem, ir no daudzbērnu ģimenes, sasniegti izcili panākumi mācību olimpiādēs.

Vītolu fonda administrēto stipendiju apmērs ir, sākot no 1500 eiro mācību gadā. Katrs fonda ziedotājs nosaka, kurai nozarei stipendiju vēlas piešķirt un cik liela summa stipendijā tiks izmaksāta.

2017./2018. mācību gadā ar stipendiju atbalstu studē 643  jaunieši, stipendijās izmaksāts vairāk nekā 1  080 000 eiro. Vītolu fonds administrē vairāk kā 200 Latvijas uzņēmumu, organizāciju, fondu, privātpersonu ziedojumus no Latvijas, Amerikas, Lielbritānijas, Kanādas, Austrālijas, Venecuēlas, Horvātijas, Vācijas un Zviedrijas. Kopš 2002. gada stipendiju ir saņēmuši vairāk nekā trīs tūkstoši jauniešu no visiem Latvijas novadiem. Daļa no viņiem ir atgriezušies fondā kā ziedotāji, īstenojot fonda vēlējumu: “Ar izglītību dzīvē sasniegt tādu līmeni, lai varētu nākotnē palīdzēt citiem.”

VEIKSMES STĀSTS

-Kā uzzināji par Vītolu fondu? 

Par fondu jau zināju pirms iestājos universitātē, jo mana māsa bija viena no pirmajiem cilvēkiem, kuri saņēma stipendiju tikko, kā tas tika nodibināts. Stipendijai pieteicos 2008.gadā, kas iezīmējās ar finanšu krīzes situāciju un atstāja iespadu arī uz mūsu ģimeni, kur saviem vecākiem esam deviņi bērni un katram, protams, jābūvē savi plāni un tālākais ceļš. Uzrakstīju fondam motivācijas vēstuli un iesniedzu dokumentus un tā sākās mans veiksmes stāsts. 

- Pastāsti par savām studiju gaitām. 

Vidējo izglītību ieguvu savā dzimtajā pilsētā, Gulbenes novada valsts ģimnāzijā. Profesiju izvēlējos, jo visu dzīvi esmu aktīvi darbojies un sportojis, kā arī sanākušas dažādas pārslodzes situācijas, par ko svētīgi dzīvei pateicos. Tad sāc domāt, kāds varētu būt  labvēlīgākais ceļš, lai varētu sabalansēt fizisko aktivitāti un uzturēt veselību. Studijas universitātē ļoti patika. Daudz labu atmiņu saistās ar Anatomikumu un specializētajām nodarbībām. Īpašs pavērsiens bija universitātes pētījums sadarbībā ar Latvijas Olimpisko vienību, kad varēja iziet dažādus fiziskos testus un dzirdēt vērtīgus padomus no sporta ārsta. Patika arī dzīve kopmītnēs, kur pulcējās daudz medicīnas studentu. Bakalaura studijas noslēdzās 2012. gadā. Pēc 3 gadu darba Veselības centrā 4, uzzināju, ka atveras profesionālā maģistra studiju programma Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā sporta fizioterapijas jomā. Ieguvu daudz praktisku iemaņu un pilnvērtīgāku skatījumu uz lietām. 2017.gada jūnijā absolvēju maģistrantūru. Tagad mācību process turpinās, ik pa laikam apmeklējot kursus, seminārus savā nozarē.

- Kur tavs ceļš aizveda pēc studijām? 

Šobrīd rit jau sestais gads, kad strādāju Veselības centrā 4, kur apkalpoju gan valsts, gan  privātā sektora pacientus. No rītiem vingrojam grupas nodarbībās, tad strādāju individuāli. Esam lielisks darba kolektīvs. Brīvajā laikā saista riteņbraukšana, dažādas prāta un kāršu spēles, ko ar draugiem šad tad uzspēlējam. Mēdzu pastudēt arī Vēdu astroloģiju, gan medicīnisko, gan vispārējo. Manuprāt, dabas un dzīves procesu saistība un izpratne, ko mums sniedz austrumi, tikai bagātina un pilnveido mūsu dzīvi.

- Kur tavs ceļš aizveda pēc studijām? 

Bakalaura studijās saņēmu toreizējā Statoil Latvija stipendiju. Vērtīgas un patīkamas bija tikšanās, ko organizēja toreizējie izpilddirektori, sākotnēji Sandis Šteins, vēlākā posmā Ilze Siliņa, kā arī atceros aktīvo komunikācijas vadītāju Artūru Eglīti, kurš vadīja mums prezentāciju. Esam devušies gan mazā ekskursijā uz naftas terminālu Vecmīlgrāvī, gan silta uzņemšana bija pašā Statoil Latvija galvenajā ofisā. Saņemtā stipendija nozīmēja to, ka varēju turpināt uzsāktās studijas, kā arī mazāk raižu vecākiem. Par to vienmēr būšu pateicīgs tiem Statoil Latvija cilvēkiem, kas veidoja un deva šo atbalstu. 

Vēlāk, maģistrantūrā studējot, iestājos studentu korporācijā “Fraternitas Lataviensis”, kas zem vienotiem principiem vieno latviešu tautības studentus un absolventus. Korporācija, kļuva arī par manu otro atbalstu studiju laikam, piešķirot “Fraternitas Lataviensis”, Alfreda un Almas Apses piemiņas stipendiju. Visiem, kuri vēlas izbaudīt studentu dzīves daudzpusību un paplašināt paziņu, draugu loku, kā arī apgūt vērtības un principus, iesaku iestāties studentu korporācijās.

- Kas , tavuprāt, ir labdarība? 

Labdarība ir lielisks veids, kā cilvēkam pasniegt roku otram un palīdzēt. Tā ir viena no augstākajām izpausmes formām, kas patiesu motīvu vadīta, sniedz gandarījumu visām iesaistītajām pusēm. Vitolu fonds un tā ziedotāji ir lielisks piemērs. Gadiem vērojot, kā pieaug mecenātu un stipendiātu skaits, ir patiess prieks redzēt, ka labais vairojas, un arvien vairāk jauno censoņu var saņemt saņemt tik ļoti nepieciešamo palīdzību. Novēlu Vītolu fondam saglabāt šo spēcīgo garu un neizsīkstošu enerģiju tiem cilvēkiem, kas veido šo fondu un sniedz palīdzīgu roku.

- Ko tu vēlētos pateikt jauniešiem, kuri tikai ir sava ceļa sākumā un domā par pieteikšanos stipendijai? 

Visiem jauniešiem, kuri ir sava ceļa sākumā un domā par pieteikšanos stipendijai, iesaku ieklausīties sevī, saprast, kas ir  savs aicinājums un doties šajā virzienā. Tad arī izveidosies labvēlīgs ceļš un atbalsts. Patiesa vēlēšanās un vajadzīgā uzcītība, manuprāt, būs tās  īpasības, kas katram pavērs ceļu un nodrošinās atbalstu. 

ZIEDOJUMI JANVĀRĪ

Janvārī ziedojuši:  SIA "Kurekss", SIA "Apsīte”, Studentu korporācijas “LETTONIA” filistru palīdzības biedrība, Juris Petričeks, Valmieras Zonta klubs, Māris Slokenbergs, Jānis Andersons, Asjas un Berndta Everts testamentārais novēlējums, ERGO, Arvīds Lielkājs, Māris Plūme, Studentu korporācija "LATVIA", Borisa un Ināras Teterevu fonds, Uldis Roze.

Neretas novada uzņēmēju stipendijai ziedojuši: Mazzalves pagasta, J.Baltača zemnieku saimniecība “Rimšāni”, Zalves pagasta A.Berziņa zemnieku saimniecība “Slabdzēni”, Māris Ūsāns, SIA “Liellopu izsoļu nams”.

Draugu stipendijai ziedojuši: Oskars Lapsiņš, Ināra Krumiņa, Rienthong Natrada, SIA “I-nets LV”.

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums