Arhīvs

JŪLIJS - 2010

Jūlija pārsteigums – Draugu stipendija.

Kādā jūlija rītā, apskatot ziedot.lv labdarības projektu "Draugu stipendija", citu ziedotāju vidū ieraudzījām daudzu jo daudzu bijušo stipendiātu vārdus. Vītolu fonda vēlējums ir sasniegt dzīvē tādu līmeni, lai vēlāk varētu palīdzēt citiem. Šis vēlējums ir piepildījies, turklāt daudz ātrāk nekā mēs jebkad to būtu spējuši iedomāties! Prātā nāk Viļa Vītola vārdi: „…viņi ir inteliģenti un ar stingru raksturu, jau dzīves grūtībās norūdīti. Fondā esam viņus nokristījuši par „tautas zeltu”.".  Liels paldies!

 Ziedot.lv Draugu stipendijai ir ziedojuši:

 Mečislavs Maculēvičs, Zanda Zaļuma, Nikolajs Hļevnojs, Aiga Romāne, Andreass Šulcs, Jānis Garsils, Anete Pipcāne, Aija Laure, Edvarts Krakts, Elīna Ruska, Ilze Pomerance, Ieva Zaķe, Kristīne Krūkle-Bērziņa, Iluta Piļicka, Edgars Endzeliņš, Līva Priediņa, Laima Miķelsone, Ainārs Āboliņš.

 PALDIES!!!


Jaunie Vītolu fonda ziedotāji

Jaunums:

  • Noras Mičules stipendija

Pēc padomes sēdes stipendiāti tika sadalīti 3. kārtās. Uz 1. augustu  piešķirtas stipendijas: 

  Kopā

 

Piešķirta stipendija   

Paliek sarakstā  
1.kārta 90              87 3
2.kārta 64 22 42
3.kārta 92 21 71

Stipendijas ar noteikumiem                   

29 28 1
Atteikumi 254  -  -
    158 117

 

01.07. Ziedotāja Biruta Heistere ar saviem stipendiātiem pusdieno restorāna „Ostas skati”.


Biruta Heistere ar stipendiātiem

01.07. Mērķziedojums Gunāra un Renātes Duburu stipendijām.


Gunārs un Renāte Duburi

02.07. Mērķziedojums Ineses Auziņas Smitas un Rodžera Smita stipendijai.


Inese Auziņa-Smita un Rodžers Smits

05.07. Balvis Rubess no Kanādas  ziedojis tēva Bruņa Rubess piemiņas stipendijai.


Brunis Rubess

05.07. Fondā viesojas Dienvidfloridas biedrības biedre. Viņa atvedusi  ziedojumu nākošā gada Dienvidfloridas biedrības stipendijai.

12.07. Fonda viesojas Velta Voitkuns no Austrālijas. Viņa atvedusi ziedojum nākošā gada Adelaides Latviešu biedrības-Benitas Vembris piemiņas stipendijai.


Velta Voitkuns

12.07. Mērķziedojums no Andrieva Eiches Dainas Eiches piemiņas stipendijai.


Andrievs Eiche

 14.07. Rīgas  Zontu kluba  mērķziedojums stipendijai.


Latvijas Zonta klubu biedres

13.07.  Ziedojums  no Irēnas Vikmanes  Draugu stipendijai!

15.07. Vītolu fonda padomes sēde. 

Nr.p.k

Izmaiņas stipendiātu skaitā

Skaits

1.

Kopējais stipendiātu skaits

597

2.

Iesnieguši atskaites

597

3.

2009./2010.m.g. 2.semestra izcilnieki

102

5.

2009./2010.m.g. absolventi

108

 

Atteikušies no stipendijas, jo sāk strādāt

2

6.

Nav nokārtota sesija:

Slimības dēļ

 

Citu iemeslu dēļ

14

9

5

7.

Izstājušies no augstskolas

2

8.

Nav ziņu

0

 

17.07. Tiek nodibinātas 3 Lielvārdes Attīstības fonda stipendijas.

“Ja, mēs esam maza tauta...nebūsim mazi savā mīlā un centienos...”  /citats no ielūguma/

Ilze Kreišmane un Nico Opdam – Lielvārdes attīstības fonda biedri, nolēma, uzaicināt/izaicināt savus darba kolēģus nosvinēt 130 gadu jubileju un dāvanu vietā dot ziedojumus, lai taptu vēl viena LAF stipendija. Pasākums izdevās lieliski un šogad ar Lielvārdes novada stipendijām studēs jau trīs jaunieši. Anita Apine pabeidza E. Kauliņa Lielvārdes vidusskolu un turpinās mācības Rīgas Stradiņa Universitātes rehabilitācijas fakultātē, Linda Broka pabeidza Ķeguma komercnovirziena vidusskolu un mācības turpinās Rīgas Stradiņa Universitātes farmācijas fakultatē un Linda Krieviņa pabeidza Rīgas 2. Vidusskolu un turpinās mācības Ventspils Augstskolā tulkošanas studiju fakultātē. Apsveicam jaunās stipendiātes! Īpašs prieks ir par to, ka šogad atsaucīgi cilvēki, kam rūp mūsu jauniešu nākotne saziedoja līdzekļus, lai LAF varētu piešķirt arī trešo stipendiju. Viņiem visiem LAF un Vītolu fonds  izsaka visdziļāko pateicību:

Imants Balodis, Nico Opdam, Līga Zariņa, Dzintars Laganovskis, Pēteris un Ilze Trapencieri, Beata Kempele, Iluta Mistre, Maija Jaudzeme, Iveta Bule, Māris un Linda Mālmeisteri, Andris Gribusts, Iveta Valaine, Mārīte un Valdis Kalniņi, Ligita un Andris Margeviči, Ilze Začesta un Artis, Lauma, Ēriks, Kate un Tīna Kronīši, Brigita Baltaca un Greg Pirie, Andris Eglītis, Taiga Zvejniece, Kristaps Grundsteins, Dace Rasiņa, Raitis Bobrovs, Mudīte un Ojārs Upatnieki, Eduards Zvirgzds, Kārlis Krūmiņš, Laila un Ainars Medņi, Edgars Mucenieks, Ilvars Sirmais

Vēlreiz visiem liels PALDIES !

Ilze Kreišmane

LAF projektu direktore

 

16.07. Piektdien, 16. jūlijā, eksprezidente Vaira Vīķe-Freiberga un viņas dzīvesbiedrs Imants Freibergs svin zelta kāzas. Viņi salaulājās Kanādā 1960. gada 16. jūlijā. Savās zelta kāzās Vaira Vīķe-Freiberga dāvanu vietā aicina ziedot Vītolu fondam Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas stipendijai.


Vaira Vīķe-Freiberga

19.07. Fondā viesojas ziedotājs Andrejs Zeltkalns no Kanādas.


Andrejs Zeltkalns

20.07. Fondā viesojas Ēriks Voits no ASV. Viņš ir atvedis vecvecāku  ziedojumu Gundara un Astrīdas Strautnieku un Ojāra Štāka stipendijām.


Ēriks Voits

21.07. Fonda valdes priekšsēdētāja Vita Diķe ar Ministru kabineta rīkojumu Nr. 140  uzsāk darbu  Sabiedriskā labuma komisijā.

26.07. Fondā viesojas  uzņēmējs Edvīns Samulis.

28.07. Fondā viesojas ziedotāja Sarmīte Andersone Šveics un intervē kandidātus Aivara Andersona ģimenes stipendijām.  Mērķziedojums  Viļņa Šveics stipendijai.


Sarmīte Andersone-Šveice

29.07. Fondā  viesi no Kanādas-  Latvian Credit Union kasieris Māris Pauders un Vaino V. Keelmann.

30.07. Fondā viesojas Latviešu fonda priekšsēdētājs Valdis Bērziņš.


Valdis Bērziņš

30.07. Mērķziedojums ”Danske Banka” stipendijām.


Raivis Kakānis

30.07. Mērķziedojums no Kristīnes Anstrats  Paula Jēkaba Anstrats piemiņas un Kristīnes Anstrats un Janet Geovanis stipendijām.


Leontīne un Pauls Jēkabs Anstrati ar meitu Kristīni


Kristīne Anstrats un Janet Geovanis

30.07. Mērķziedojums no A. Patrīcijas un Dr.  Ulda Streipiem vecāku Hugo un Eleonoras Streipu piemiņas stipendijai.  

 
Uldis Streips

 

 ZIEDOJUMI JŪLIJĀ

 

 

Ziedotāji 
2010.gada jūlijs
   
Ziedotājs /Stipendijas nosaukums/ Ziedojums*
[Ls]
DANSKE BANK A/S,  filiāle Latvijā 25 200,00
KRISTINE  ZANSTRATS  / $ 5 600 - LVL 3 024.00**/ 3 011,12
RENĀTE DUBURE / Mērķziedojums Gunāra, Renātes Dubru stipendijai/  2 800,00
SARMĪTE ASTRĪDE  ANDERSONE - ŠVEICE / Mērķziedojums V. Šveics sttipendijai/  2 100,00
PATRICIJA A, Dr. ULDIS N. STREIPI /$ 2 700.00 - LVL 1 498.50** /  1 490,94
ADELAIDES LATVIEŠU BIEDRĪBA  1 471,20
ANDRIEVS EICHE 1 400,00
ERNST & YOUNG BALTIC, SIA 1 400,00
INESE AUZIŅA  UN RODŽERS SMITI 1 400,00
DIENVIDFLORIDAS LATVIEŠU BIEDRĪBA / $ 2 000 - LVL 1124.00**/ 1 104,40
ERGO LATVIJA AAS 1 050,00
Gunta Cepurīte 700,00
RĪGAS ZONTA KLUBS 280,00
Draugu stipendija
IRENE  VIKMANE 10 000,00
ANDREJS ZELTKALNS 10,00
INGRĪDA STRAUTMANE 5,00
Vairas Vīķes - Freibergas stipendija 
SUHARENKO  ARKĀDIJS UN OLGA ESTERKINA 2 000,00
KIROVS  LIPMANS /EUR 1000  -  LVL 702.80**/ 701,80
SKOKS  IGORS 500,00
KĀRLIS AMANDUS  VASARĀJS / Kārlis SR., Laura, Miķelis, Kārlis JP./  200,00
VIKTORS HAUSMANIS 100,00
ĢIRTS ZEIDENBERGS 100,00
KALNIŅŠ AIGARS 100,00
BAIBA ANDA RUBESA 100,00
GUNTIS ULMANIS 100,00
AUSMA  CIMDIŅA 100,00
GUNTIS UN LAIMA BĒRZIŅI  50,00
INTA  RŪTIŅA 50,00
NOLLENDORFS VALTERS 50,00
ROLANDS LAPPUĶE 50,00
ŽANETA  OZOLIŅA 50,00
PETER  NICHOLAS FOLKINS 50,00
INGUNA  EBELA 50,00
DŽEMMA SKULME 50,00
ELENA  KULBERGA 40,00
ILZE GULĒNA 30,00
ESTERE  BRAĶE 20,00
Bruņa Rubess piemiņas stipendijai
LATVIAN CREDIT UNION /CAD 3 609. 68 - LVL 1 913.13 ** /  1 920,71
INTA  RŪTIŅA 50,00
Kopā:  59 885,17
* Pēc komercbankas kursa   
** Pēc Latvijas Bankas kursa   
MK  Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 9. pantā norādīts, ja darījums notiek  ārvalsts valūta, tajā norādītās summas iegrāmatošanai pārrēķina latos pēc Latvijas Bankas ** noteiktā attiecīgās ārvalsts valūtas kursa,  ko gada beigās norāda uzņēmuma Gada pārskatā. Komercbankas veic  konvertāciju pēc tās dienas ārvalstu valūtas kursa *, un tas var atšķirties no Latvijas Bankas noteiktā kursa.
   
   
Grāmatvede:  /L.Liepa/
  2010.08.03


Paldies ziedotājiem!

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums