Arhīvs

JŪLIJS - 2012

Jauna stipendija

  • LU docenta Jāņa Fridrichsona piemiņas stipendija
  • Emīlijas Krūss piemiņas stipendija
  • Kārļa Kleina stipendija

05.07. Fondā viesojas Klāvs Zichmanis no Kanādas.


Klāvs Zichmanis

10.07. Fondā viesojas ziedotājs, kurš vēlas palikt anonīms, un nodibina mūža stipendiju savas vecmāmiņas Emīlijas Krūss piemiņai. Stipendija novēlētam kādam centīgam, bet maznodrošinātam jaunietim no Alūksnes novada.

11.07. Saginavas latviešu klubā priekšsēdētājs Dainis Martinsons kopā ar kundzi tiekas ar saviem bijušiem un esošiem stipendiātiem viesnīcas „Radi un draugi” restorānā.


Dainis un Rita Martinsoni ar stipendiātiem

12.07. Vītolu fonda padomes sēde.

12.07. Ziedotājs Jānis Kārkliņš kopā ar draugu Kārli Kleinu ierodas Vītolu fondā. Iepazīstoties ar fonda darbību, tiek dibināta Kārļa Kleina stipendija.


No kreisās: Jānis Kārkliņš, Kārlis Kleins

20.07. No sirds sveicam fonda grāmatvedi Lauru Lindermani kāzu dienā.


Laura Lindermane

23.07. Tikšanās ar Anglijas Latviešu Izglītības fonda priekšsēdētāju Andreju Ozoliņu.


Dulcie un Andrejs Ozoliņi

27.07. Ziedotājs Jānis Andersons tiekas ar savu stipendiāti Elīnu Locāni.

27.07. Fondā viesojas ziedotāja Nora Mičule no ASV.


Nora Mičule ar māsu Māru un Vītolu fonda valdes priekšsēdētāju Vitu Diķi

27.07. Vītolu fonds saņem vēstuli no Gunāra un Metas Šterniem. Viņi nolēmuši dibināt  Metas tēva LU docenta Jāņa  Fridrichsona piemiņas stipendiju. 

31.07. Ziedotājs Gundars un Astrīda Strautnieki fondā tiekas ar saviem stipendiātiem. Pēc tikšanās kopējs ceļojums uz Likteņdārzu.


Stipendiāti Kristīne Isaka un Ģirts Podiņš ar ziedotāju Gundaru Strautnieku

31.07. Fondā viesojas Adelaides latviešu biedrības pārstāve Velta Voitkuns.


Velta Voitkuns

Ziedojumi jūlijā

Ziedotāji 
2012.gada jūlijs
   
 Ziedotājs /Stipendijas nosaukums/ Ziedojums*  
[Ls]
   
Gunārs Šterns / 24 964.61 AUD - 14 853.94 LVL**/ 14 866,43
Borisa un Ināras Teterevu Fonds 2 600,00
Jānis Andersons 2 500,00
Biruta Celma /3 000 CAD - 1 698 LVL**/ 1 693,50
Ergo Latvija, AAS 1 680,00
Uldis Ivars un Sarmīte Grava  1 322,00
Jānis Kārkliņš 1 270,00
Kārlis Kleins  1 270,00
Ausma Pāvulāns /Annas Pāvulānes piem.stip./  957,50
Ilze Gulēna /Mirdzas un Voldemāra Gulēnu piemiņas stip. /  288,72
Leona Pontāga / Viļņa Plūmes piemiņas stip./  10,00
Aivars Sluča stipendija   
Kārlis Šadurskis /1 107 EUR - 778.00 LVL**/ 769,37
Ilze Ļuta 300,00
Ina Druviete / Draugu stip./  200,00
Sandra Kalniete 200,00
Rasma Kārkliņa 200,00
Juris Viņķelis 200,00
Lolita Čigāne 100,00
Aivars Ivars Juris Sinka 25,00
Guna Skangale  10,00
Linards Počs 5,00
 Kopā:   30 467,52
** Pēc Latvijas Bankas kursa   
MK  Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 9. pantā norādīts, ja darījums notiek  ārvalsts valūta, tajā norādītās summas iegrāmatošanai pārrēķina latos pēc Latvijas Bankas ** noteiktā attiecīgās ārvalsts valūtas kursa,  ko gada beigās norāda uzņēmuma Gada pārskatā. Komercbankas veic  konvertāciju pēc tās dienas ārvalstu valūtas kursa *, un tas var atšķirties no Latvijas Bankas noteiktā kursa.
   
Grāmatvede:  /L.Liepa/
  2012.08.01

 

Paldies ziedotājiem!

 

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums