Arhīvs

JŪLIJS - 2013

Ir aizvadīta jūnija nogale un jūlijs, un šķiet, ka latviešiem šai laikā svinamies svētki saplūduši vienā lielā gavilēšanā, kas aizsākās Jāņu nakts burvībā un turpinājās līdz pat kopkora varenajam skandējumam, kārtējo reizi apliecinot - mēs varam!

Šī vasara Vītolu fondā ir bijusi ražīga un prieka pilna - gan par dziesmu un deju prieku un tautas pašapziņas apliecinājumu šis vasaras lielākajos svētkos, gan par daudzu cilvēku vēlmi tautas garaspēku vairot un stiprināt, dibinot jaunas stipendijas latviešu jauniešu atbalstam. Tomēr jāatzīst, ka vēl joprojām studētgribētāju, talantīgu jauniešu no mazturīgām ģimenēm, ir daudz vairāk nekā iespēju tiem palīdzēt. Taču milzīgu gandarījumu rada apziņa, ka ir ziedotāji, kuri ne tikai paši sniedz materiālu atbalstu, bet aicina, mudina un pārliecina to darīt arī citus! 

JAUNAS STIPENDIJAS

Astrīda Jansone, ilggadēja Vītolu fonda atbalstītāja un uzticams draugs, šovasar laikrakstam ,,Latvietis” emocionāli un pārliecinoši stāstīja par tiem spējīgajiem jauniešiem, kuriem materiālu apsvērumu dēļ augstskolu durvis paliks slēgtas, un mudināja savus tautiešus palīdzēt viņiem: ,,Arī es iespēju robežās to esmu darījusi un saku lielu paldies visiem trimdas laika biedriem, kas to jau paspējuši, jo nav labāka veida, kā mēs tagad Latvijai varam palīdzēt. Mēs 50 gadus trimdā uzturējām latvietību, mēs Latvijai palīdzējām atgūt neatkarību un palīdzējām Latvijai iekļūt NATO un Eiropas Savienībā. Mēs arī bijām pirmie, kas Latvijā parādīja, cik liela nozīme ir labdarībai un ziedojumiem. Mēs Latvijai palīdzējām trešās Atmodas laikā, bet tagad mums jāparāda, ka varam palīdzēt izaudzināt patriotiskus jauniešus, kas Latvijai būs vajadzīgi ceturtās Atmodas laikā.”

  - Korp! Spīdola, Kanādas kopas stipendija

   

 

 

Ir reizes, kad sirds uzrunā sirdi, un tā tas notika arī šoreiz. Šis Astrīdas Jansones raksts  aizkustināja Korp! Spīdola Kanādas kopas biedres, un 15. jūlija rītā Vītolu fonds saņēma vēstuli, ka  kopa vēlas ziedot atsevišķai viena gada stipendijai kādam studentam neatkarīgi no izvēlētās specialitātes, tam, ,,kuram ir vislielākā vajadzība." Sadarbība ar studenšu korporāciju "Spīdola" Kanādā iesākās jau tālajā 2005.gadā, kad korporācija kopā ar Kanādas Latviešu centru organizēja līdzekļu vākšanu ar mērķi dibināt mūža stipendiju, godinot Latvijas prezidenti, zinātnieci un Korp! Spīdola biedri Vairu Vīķi-Freibergu par viņas sasniegumiem zinātnē un valsts darbā. Sabiedrības atbalsts bija tik liels, ka izdevās šo mērķi realizēt, novēlot jaundibināto stipendiju pedagoģijas, baltu filoloģijas un latviešu literatūras studentiem. Nu, pateicoties Korp! Spīdola Kanādas kopai, iespēja uzsākt studijas tiks dāvāta vēl kādam talantīgam jaunietim.

Visus vienpadsmit Vītolu fonda darbības gadus neatsverams bijis un joprojām ir trimdas latviešu atbalsts Latvijas jauniešu izglītošanā, taču liels prieks ir apzināties, ka ar katru gadu arvien vairāk par ziedotājiem kļūst uzņēmēji no Latvijas, pie tam tik daudzi no viņiem ne tikai paši ziedo, bet pārliecina arī citus, ka izglītota jaunā paaudze ir visdrošākais ieguldījums mūsu zemes nākotnē. Ziedotājs Guntars Kokorevičs, ciemojoties fondā un dzirdot, cik daudzi mazturīgi un talantīgi jaunieši ir izteikuši vēlmi studēt, bet cik ļoti ir sarucis ir jauno stipendiju skaits, aktīvi pie darba ķērās pats, rakstot gan e-pasta vēstules, gan uzrunājot savus draugus, partnerus un domubiedrus, un rezultāts neizpalika. Kad 2006. gadā, pats tolaik būdams tikai 32 gadus vecs, Gundars Kokorevičs dibināja savu stipendiju, viņš saviem stipendiātiem novēlēja, lai nākotnē iegūtā izglītība papildinātu tādas dzīves pamatvērtības kā cilvēciskums un pozitīva attieksme un rūpes par apkārtējiem. Tas nav tikai aicinājums jauniešiem - tāda ir arī paša Gundara Kokorēviča dzīves filozofija

- SIA "Valler" stipendija


    Gundars Ozols

Jūlijā Vītolu fondā ieradās SIA ,,Valler” direktors Gundars Ozols un pēc tikšanās izteica vēlmi dibināt 10 jaunas stipendijas eksakto un tehnisko zinātņu studentiem. SIA ,,Valler” - uzņēmums, kurš, veidojot savu biznesu, allaž domā par saviem klientiem. Vairāk nekā puse Baltijas aktīvo transporta kompāniju ir izvēlējušies SIA ,,Valler” par savu galveno partneri degvielas iegādei NVS un Eiropā. Sadarbības partneri - tās naftas kompānijas, ar kurām vienots redzējums- Krievijas TNK/Magystral un Austrijas OMV, jo uzņēmumā valda uzskats, ka vislabāko piedāvājumu klientiem var sniegt tikai kopā ar vislabākajiem sadarbības partneriem. Veiksmīgi aizvadot sarežģījumus ekonomikā, šodien SIA ,,Valler” turpina virzību uz tālāku izaugsmi, strādājot pie jaunu reģionu apguves un nākotnes tehnoloģijām degvielas tirdzniecībā, vienlaikus apliecinot savu vēlmi sniegt atbalstu tiem jauniešiem, kuri nākotnē veidos Latvijas uzņēmējdarbību.

- A/S "BAO" stipendija


Jānis Vilgerts

Jūlija beigās Vītolu fondā bija tikšanās ar A/S BAO padomes priekšsēdētaju Jāni Vilgertu. Uzņēmums darbojas bīstamo atkritumu apsaimniekošanas jomā, piedāvājot pakalpojumu klāstu, sākot ar bīstamo atkritumu savākšanu, transportēšanu un beidzot ar to utilizāciju un pārstrādi. Tas realizē arī daudzus sociāli atbildīgus projektus, piedalās daudzās vides izglītojošās programmās un Zaļās Jostas pasākumos. Uzņēmuma misija- vienmēr būt dinamiskā attīstībā, un tas nozīmē nepārtrauktu izaugsmes un pilnveidošanās procesu – gan uzņēmuma stratēģijā, gan arī ikdienas darbā ar klientiem un atbildīgā attieksmē pret sabiedrību. Tagad uzņēmums ir izlēmis atbalstīt 4 spējīgus un talantīgus, bet maznodrošinātos studentus, kas vēlas apgūt ķīmijas nozari.

PADOMES SĒDE

18.jūlijā ir notikusi padomes sēde, kuras galvenais jautājums bija 2012./2013.mācību gada stipendiātu sekmes.

Katru gadu jūnijs ir viens no saspringtākajiem mēnešiem studentu dzīvēs – negulētas naktis, aktīva gatavošanās sesijai un gala eksāmeni. Taču par spīti satraukumam cītīgs darbs un zināšanas vienmēr gūst virsroku un nu jau jūlija sākumā jaunieši parasti ierodas fondā ar savām atskaitēm un pateicības vēstulēm ziedotājiem. Šogad 97,2% stipendiātu sesijā ir gājis ļoti labi - jaunieši sekmīgi izturējuši gala pārbaudījumus un iesnieguši fondā sesijas atskaites. Diemžēl 2,8% eksāmenos nav veicies tik labi - dažiem nav izdevies nokārtot 1 vai 2 priekšemtus, divi jaunieši ir izstājušies no augstskolas slimības dēļ.

Šogad no 593 stipendiātiem 95 jaunieši absolvēja augstskolu, turklāt 23 no tiem aizstāvēja savu diplomdarbu uz augstāko iespējamo vērtējumu – 10 ballēm. Esam pārliecināti, ka nākotnē viņi būs izcili matemātiķi, pedagogi, telekomunikāciju speciālisti, mediķi un radošo profesiju pārstāvji – gleznotāji un mūziķi.

               

Šogad absolventu vidū ir arī fonda visu laiku izcilākais stipendiāts Mārtiņš Kokainis. Mārtiņš šogad absolvēja Latvijas Universitātes Matemātikas studiju programmu un viņa sekmju izrakstā nav bijusi neviena atzīme, kas ir zemāka par 10 ballēm. Jaunietis plāno turpināt studijas maģistrantūrā un savu nākotni saredz akadēmiskā vidē, turklāt pavisam noteikti tepat Latvijā.

      

 

 

Vītolu fonda padomei gandarījums par to, ka gandrīz ¼ daļa stipendijas saņēmēju (22%) mācās uz 9 un vairāk. Arī savās vēstulēs jaunieši atzīst, ka viņu augstajās sekmēs „vainojama” stipendija. Tā, piemēram, Anete Romanauska, Viļa un Martas Vītolu Zelta kāzu stipendiāte,  savā vēstulē raksta „Jāatzīst, ka ikdienā gadās brīži, kad pati sev jautāju – kāpēc? Kāpēc skriet? Kāpēc censties un vienmēr darīt visu pēc labākās sirdsapziņas? Kāpēc nepietiek ar vienkārši „labi”? Šī stipendija ir kā atbilde uz šiem jautājumiem, kā apliecinājums, ka ir izvēlēts pareizais ceļš un attieksme. Un kā spēcīgs stimuls sasniegt un censties vairāk, lai kādreiz ar iegūtajām zināšanām un prasmēm darītu labu saviem līdzcilvēkiem un valstij”. Anete studē bioloģiju Latvijas Universitātē un viņas vidējās vērtējums šā mācību gada 2.semestrī ir bijis 10 balles.

Priecājamies arī par tiem 6 jauniešiem, kas vasarā, tikko uzsākot darbagaitas, atteicās no savas stipendijas par labu kādam citam topošam studentam, kuram šis atbalsts ir vajadzīgs. Tie ir Jānis Gruzis (Aivara Sluča stipendija), Raimonds Muižarājs (Noras Mičules stipendija), Marianna Voronva (Viktorijas Mickānas piemiņas stipendija), Sergejs Luhmirins (Guntara Kokoreviča stipendija), Pēteris Vīrs (Kārļa Cīruļa piemiņas stipendija) un Jeļena Ivanova (ERGO stipendija).  Šādi mirkļi fondā ir neatsverami, jo apliecina, ka ziedotāju atbalsts ir daudzkārt lielāks kā tikai stipendija konkrētam studentam  – tā ir paraugstunda, no kuras jaunieši  iemācās dalīties ar kādu, kam iet grūtāk,  iemācās ātri kļūt patstāvīgi un nākotnē cer līdzināties saviem labdariem.

 

PASĀKUMI

2.07. Tikšanās ar Māri Pauderu


Māris Pauders ar stipendiātiem

Jūlija sākumā ar saviem stipendiātiem tikās ziedotājs Māris Pauders. Pagājušajā gadā viņš nodibināja savu pirmo stipendiju, taču jau rudenī tika izveidotas vēl deviņas, un nu Māris palīdz jau desmit jauniešiem iegūt augstāko izglītību. Tā kā jaunieši ir no daudzbērnu ģimenēm, viņiem sniegtā palīdzība ir nenovērtējams atbalsts ikkatram šo kuplo ģimeņu loceklim, tātad var uzskatīt, ka viņa sniegto palīdzību saņem vismaz 45 cilvēki. Stipendiāti to novērtē, tāpēc viņu vēstulēs ziedotājam ir tik daudz pateicības un sirsnības. Aiga Vabale raksta: ,, Paldies par pozitīvajām emocijām , ko radījāt tikšanās laikā un kuras mani pavadīja visu atlikušo dienu! Ar nepacietību gaidīšu nākošo tikšanos!” Bet Ieva Gavare atzīst: ”Man šķiet, ka  kāds mani tur, augšā, ļoti mīl un sargā, citādi viņš man nebūtu sūtījis Jūs. Tas, ko Jūs dodat, varbūt dažiem liekas sīkums, bet citiem tā ir  iespēja  piepildīt sapni. Paldies, ka piepildāt manu sapni!” Savukārt Elīna Deksne domā:” Pēc tikšanās ar Jums tagad būs vieglāk rakstīt vēstules. Liels paldies, ka atbraucāt un tikāties, paldies par stipendiju, kas tik ļoti palīdz un laimīgu padara ne tikai mani, bet arī visu manu ģimeni.”

2.07. Pasākums ar Māru Hrgetič.


Māra Hrgetič ar stipendiātiem

Jūlija sākumā ar saviem stipendiātiem tikās ziedotāja Māra Hrgetič ar dēlu Kristianu. Māra ir Vītolu fonda dibinātāju Viļa un Martas Vītolu meita, Kristians- mazdēls. Viņam ir tikai septiņpadsmit gadu, taču ceļamaizi turpmākajai dzīvei devusi ģimenes pārliecība: “Jo Dievs vairāk ir devis, jo vairāk tas prasa no mums. Palīdzēt citiem ir patiess gods un privilēģija.” Savukārt stipendiāts Gundars Kalns atzīst: ,,Vakar izlaidumā saņēmu bakalaura diplomu, studijas veiksmīgi noslēgušās. Bet bez Jūs atbalsta es nebūtu varējis mācības uzsākt un šobrīd nevarētu lepoties ar iegūto diplomu! Par to liels paldies Jums!”

8.07. Tikšanās ar ziedotājiem Keith un Zani Stait-Gardner.

 

 

 

 

 

Savukārt 8. jūlijs bija svētku diena ziedotājas Zanes Stait Gardner stipendiātiem. Kaut arī atbalsts Latvijas jauniešiem tiek sniegts jau vairākus gadus, ar stipendiātiem Zane Stait Gardner ar dzīvesbiedru tikās pirmoreiz. Sarunā ar jauniešiem viņa uzsvēra sava tēva Jāņa Brežinska vēlmi palīdzēt jauniešiem izglītoties un stāstīja par to, cik augstu allaž viņu ģimenē tikusi vērtēta izglītība. Šī stipendija 2009. gadā tika dibināta Zanes mātes un Jāņa Brežinska dzīvesbiedres Zelmas piemiņai, un tas ir nenovērtējams atbalsts latviešu jauniešiem izglītības iegūšanā. Pēc tikšanās stipendiāte Ilze Rubeniņa rakstīja:,,Paldies, ka devāt man iespēju iegūt bakalaura grādu bioloģijā. Priecājos, ka ir tādi cilvēki, kuri spēj un grib palīdzēt citiem. Es ceru, ka nākotnē arī es spēšu palīdzēt citiem.".

Vasara priecē ne tikai ar sauli, ziediem un svētkiem, bet arī ar iespēju sagaidīt mīļus ciemiņus, kuri atraduši laiku, lai viesotos Vītolu fondā un kopā priecātos par paveikto. Jūlijā bija prieks satikt Arni Apsīti, Ati un Balvu Bredovskus, Raimondu Kraukli no Austrālijas, Veltu Voitkuns, Jāni Kārkliņu, Krūmiņas kundzi no Zviedrijas. 

    
          Velta Voitkuns ar stipendiātiem              Raimonds Krauklis ar Vītolu fonda kolektīvu

Mūsu zeme ir bagāta, jo ir tik daudz cilvēku, kas to nesavtīgi mīl, arī dzīvodami tālās zemēs. Taču īpašs prieks ir tad, ja kāds atrod ceļu atpakaļ uz savu tēvu un vectēvu zemi. Šomēnes Vītolu fondu priecēja ziņa, ka Latvijā darbu uzsācis Ēriks Voits, kura vectēvs ir Vītolu fonda ziedotāju pulkā.

Nu vasara un saule uzsākušas ceļu uz otru pusi. Bet vēl jau ir laiks - gan saules, gan siržu siltumu izbaudīt. Un krāt mirkļus, tos, cilvēku labestības apzeltītos, lai, gaismai debesīs sarūkot, pietiktu gaišuma dvēselē.

ZIEDOTĀJI JŪLIJĀ

Jūlijā Vītolu fondam ir ziedojuši: Pēteris Zvejnieks, SIA "Valler", Jānis Grāmatiņš, Korp!Imerija, Anglijas kopa, Biruta Velta Celma, SIA "Lāčplēša centrs", ERGO, Zelma Inkis (Vairas Vīķes-Freibergas, Korp!Spīdola, Kanādas un ASV latviešu devums, stipendijai), Natālija Neiburga, Jānis Kārkliņš.

Viļņa Plūmes stipendijai Aizkraukles attīstībai ir ziedojuši: Māris Plūme, Valdis Grīgs, Silvija un Franzs Fluhi.

Ziedojumi

Jūlijā.............Ls 100 465

Gadā..............Ls 372 980

 

Paldies ziedotājiem!

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums