Arhīvs

JŪLIJS - 2014 

Ai, vasara, vasariņa! Caur ziedošiem rudzu laukiem tu esi atnākusi ar rudzupuķu vainagu galvā - tik silta, tik smaidoša, tik prieku sološa. Tu nāci ar  liepziedu smaržu  no Rīgas ielām un madaru baltumu no Piebalgas pļavām, ar jūras nemitīgo aicinājumu un Latgales ezeru zilo skaidrību. Tu pasmaidīji, un uzziedēja viss - pat durstīgais dadzis un kodīgā nātre.

Jau aizsteidzies jūnijs - tik satraucošs, jo beidzies eksāmenu, bet sācies atvadu un pārdomu laiks, kad  absolventi sapratuši, ka viņu dzīves vasara tikai tagad pa īstam sākas. Sveikas teic arī jūlijs, kārtējo reizi apliecinājis ne tikai  latviešu dziedātgribu un dziedātprasmi, bet arī  garaspēku un dvēseles dāsnumu. Vēl mazliet, un priežu sila klajumos violetie virši ieziedās atvasaras sākumu, kad Latvijas jaunieši vērs augstskolu durvis - arī tie, kuriem sapni iegūt izglītību būs palīdzējuši īstenot Vītolu fonda ziedotāji.

AKTUĀLI

1.07. Ir izdota Vītolu fonda jaunā Gada grāmata ar ziedotāja Arņa Apsīša vēlējumu.


   Arnis Apsītis

"Ir kāda augstāka doma, kāpēc mēs, latvieši, šeit esam. Taču par nākotni pašiem vien ir jārūpējas, jo ir daudz cilvēku, kuriem neklājas tik labi, kā gribētos. Visiem palīdzēt mēs nevaram, taču katrs no mums var palīdzēt kaut vienam, kuram šis atbalsts ir nepieciešams. Un kopā mēs varam palīdzēt daudziem. Un, jo vairāk mēs esam, jo lielākam skaitam jauniešu mēs varam palīdzēt. Domāju, ka šī vienojošā ideja ir pulcējusi mūs Vītolu fondā, kura dvēsele un sirds ir Vītolu ģimene. Lai jums veselība un izturība, jo pārējais jums jau ir. Bet visiem jauniešiem, tai skaitā Vītolu fonda stipendiātiem, vēlu kļūt par personībām un dot savu pozitīvo pienesumu Latvijai!"

 

JAUNĀS STIPENDIJAS

 - SAULES APTIEKAS STIPENDIJA
 - ZVIEDRIJAS UN LATVIJAS ROTARI FONDA STIPENDIJA
 - LINDAS EZERGAILIS STIPENDIJA
 - OTTY SKAIDRĪTES UDROW PIEMIŅAS STIPENDIJA

 

 - "Saules Aptiekas" stipendija


Belēviču ģimene (foto no personīgā arhīva)

Jūlijā sākumā ziedotāji Guntis un Artūrs Belēviči dibina uzņēmuma ,,Saules Aptieka” stipendijas farmācijas nozarē studējošiem. Guntis Belēvičs - bioloģijas doktors, Artūrs, viņa dēls- vienīgais ārzemēs studējušais Latvijas farmaceits, beidzis Ķīles universitātes (Vācija) Farmācijas fakultāti. Savukārt ,,Saules aptiekas” darbību var raksturot šādi: farmaceitiskā aprūpe visaugstākajā līmenī. „Saules aptieka”  klientiem asociējas ar vislabāko savā jomā, jo seko līdzi jaunākajām tendencēm farmācijā Latvijā un pasaulē. Speciālistiem tiek rīkoti regulāri kvalifikāciju paaugstinoši semināri, ir izveidota moderna un funkcionāla zāļu pagatavošanas nodaļa. Aptiekas  moto: "Ja zāles ir nopērkamas kādā no Eiropas valstīm, tad tām ir jābūt pieejamām arī pacientam šeit, Latvijā".

 

 - Zviedrijas un Latvijas Rotari fonda stipendija

1.jūlijā Āgenskalna Valsts ģimnāzijas izlaidumā Jānis Andersons pasniedza sertifikātu Paulai Liepiņai par piešķirto Zviedrijas un Latvijas Rotari fonda stipendiju. Rotari ir starptautiska organizācija, kas apvieno uzņēmējus un citu profesiju pārstāvjus. Starptautiskajā Rotari klubu savienībā Rotary International ietilpst vairāk kā 1,2 miljoni biedru (rotariešu) 33 000 Rotari klubos vairāk nekā 200 pasaules valstīs. Rīgas Hanzas Rotari klubs dibināts 1996.gada 17.maijā. Rotari klubu mērķis ir veicināt sadarbību un attīstību, kalpojot sabiedrības interesēm. Par rotarieti var kļūt ikviens, kuram rūp citu cilvēku likteņi, kurš no labas sirds vēlas atbalstīt tos, kam ir grūti, un kurš neprasa par to nekādu atlīdzību vai slavinājumu. Viena no Rīgas Hanzas Rotari kluba darbības prioritātēm ir atbalstīt jauniešus izglītības iegūšanā, īpaši tos, kas paši izvirza sev augstus mērķus un ar savu darbu un neatlaidību cenšas tos sasniegt, bet kam pietrūkst finansiālā nodrošinājuma. Šādi rotarieši atbalsta un veido līderus rītdienas sabiedrībai, kas atjaunotu Rīgas Hanzas pilsētas slavu un augstu Latvijas pozīciju reģionā.

 - Lindas Ezergailis stipendija
 - Otty Skaidrītes Udrow piemiņas stipendija

No tālās Kanādas tika saņemts testaments, kuru stipendijām Latvijā novēlējusi Otty Udrow, un tika dibināts Otty Skaidrītes  Udrow piemiņas stipendiju fonds. Savukārt šovasar dibinātā Lindas Ezergailis stipendija ir novēlēta Skujenes novada jauniešiem, un tas nozīmē, ka nākotnē Vidzeme leposies ar kādu jaunu, izglītotu speciālistu.  

 - Tiek papildināts Asjas un Berndta Everts stipendiju fonds

Asjas Everts stipendiju fondu papildina testamenta izpildītājs Juris Liepiņš, ieskaitot 10 480 AUD. Ar Asjas Everts stipendijām Latvijā studijas uzsāks un turpinās 30 studenti. Viņa savā testamentā savulaik izteica vēlmi dibināt Latvijā fondu un novēlēja šim mērķim vairāk kā 1 000 000 Austrālijas dolāru, uzticot to administrēt Vītolu fondam, lai īstenotos tas, par ko Asjas  kundze sapņojusi visu mūžu - palikt savā zemē, dzīvot tālāk savas zemes jauniešos, ļaujot piepildīt sapņus.

TIKŠANĀS

03.07. Tikšanās ar Viedu Šelliju.


Vieda Šellija ar stipendiāti Kristīni Kriņģeli

Jūlijā sākumā ar savām stipendiātēm tikās ziedotāja Vieda Šellija Skultāne. Šogad abas studentes Kristīne Kriņģele un Ksenija Puriņa ir absolvējušas Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāti. 2011.gadā Vieda Šellija parakstīja līgumu ar Vītolu fondu par ziedojumu 35 000 LVL mātes Veltas Skultānes piemiņas stipendijai. Velta Skultāne lielu daļu mūža pavadīja Anglijā, taču latviešu valodu viņa ne tikai neaizmirsa, bet arī cienīja, mīlēja un kopa to, aicinot to darīt arī pārējiem tautiešiem. Šī stipendija tika novēlēta  latviešu filoloģijas studentiem, kuri pratīs nosargāt gan savu dzimto valodu, gan Latviju.

18.07. Fondā viesojas Andrejs un Dulcie Ozoliņi.

Jūlija beigās fondā viesojās Andrejs un Dulcie Ozoliņi, uzticami draugi un atbalstītāji, mīļi un vienmēr gaidīti ciemiņi. Viņi ir snieguši ne tikai ievērojamu atbalstu Latvijas jauniešiem izglītības iegūšanā, bet vēl pavisam nesen ik gadu mērojuši ceļu no Anglijas uz Rīgu, lai kopā ar saviem stipendiātiem  apmeklētu kādu izrādi  Operas un baleta teātrī.

 

31.07. Tikšanās ar Natāliju Neiburgu.


Natālija Neiburga ar stipendiātēm

Ar saviem stipendiātiem 31. jūlijā tikās ziedotāja Natālija Neiburga. Tā viņai bija īpaša diena, jo Gaismas pilī notika arī viņas grāmatas ,,Tēvs, Natiņa un latviskie sapņi” prezentācija. Grāmatas autore raksta: ,,Katrs no mums latviskos sapņus iemieso citādāk. Man tie arvien bijuši tādi, ka Latvijai vajadzētu uzplaukt un kļūt arvien labākai. Ceru, ka nāks ziedoņlaiks…" Tāds ir arī viņas stipendiātu uzdevums - attaisnot dāvāto uzticību un likt Latvijai ziedēt.

PADOMES SĒDE

2013./2014.mācību gads Vītolu fondam noslēdzās 16.jūlijā ar padomes sēdi, kā ietvaros padome tika iepazīstināta ar stipendiātu sekmju rezultātiem. 2013./2014.m.g. 2.semestrī stipendiju saņēma 593 jaunieši. 572 stipendiātiem sesija ir nokārtota sekmīgi, turklāt 106 no tiem studē ar izcilību, viņu vidējā atzīme ir 9 balles un augstāka. 20 jaunieši mācību gadu ir noslēguši ar vidējo atzīmi 10 balles.

  

 

SVEICAM

Zelta Kāzās sveicam ziedotājus Uldi un Sarmīti Gravas!

,,Saņem, mīļais, manu roku ciešāk
Un pa liepu lapu laipu ved.
Es tev nešauboties līdzi iešu,
Kaut visapkārt zibens blāzmu met.
Saņem, mīļais, manu roku ciešāk,
Liepu lapu laipa mums zem kājām zied
Un caur trejdeviņu liesmu lokiem
Mums pa to liek mīlestība iet.’’
(Ā.Elksne)

Mums visiem ir kopīgas mājas - Latvija, mūsu Tēvzeme. Te ugunij pavardā un sirdīs allaž ir jākuras, lai pie tās var sasildīties arī citviet pasaulē mītošās latviešu dvēseles. Tā deg gan stiprās latviešu zemnieka rokās, gan spītībā sieviešu acīs, gan jauniešu uzņēmībā un gribā kļūt par savas zemes īstenajiem saimniekiem. Vītolu fonds- tie ir cilvēki, kas vienmēr ir iedeguši ticības uguntiņas acīs latviešu jauniešiem, iekūruši viņu sirdīs savu mīlestību pret Tēvu zemi.  Šie ļaudis tic zemes nākotnei, zina zemes sāpes un priekus un ir kopā ar savu tautu.

Mūsu Mājas dzīvo mūsos- ik domā un darbā, priekā un lepnumā, un arī sāpē par savu zemi. Neaizveriet durvis savai Mājai un savai dvēselei- lai laime nepaiet garām, lai ticība, cerība un mīlestība tur mājvietu rod!

ZIEDOTĀJI JŪLIJĀ

Jūlijā ir ziedojuši: Zvejnieku ģimenes fonds, Asjas un Berndta Everts stipendiju fonda papildinājums, Natālija Neiburga, Kārlis Ķirsis, Raymond Lawrence Drake, Gunārs un Ināra Reiņi, Anita un Georgs Andrejevi, Juris Petričeks.

Nikolaja Bulmaņa piemiņas stipendijai ziedojuši: Ausma Rābe.

Viļņa Plūmes stipendijai Aizkraukles attīstībai ziedojuši: Māris Plūme

Ar ziedojumu godinājuši: Klavs Bērziņš, sveicot Valdi Liepiņu 75 gadu jubilejā

 

Ziedojumi

Jūlijā.................116 925 EUR

Gadā........ 683 721 EUR

Paldies ziedotājiem! 

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums