Arhīvs

JŪLIJS - 2015 

Ir jūlijs. Un sajūta, ka mēs pilnībā piederam vasarai - zaļajai zālei, smaržojošām liepām, nebēdnim vējam un pašam saldākajam ķirsim kokā. Mēs piederam vasarai un mācāmās no tās, kā krāt siltumu un krāsas, prieku un mīlestību, kā neaizbaidīt uz plaukstas uzmetušos taureni, kā pasaudzēt skudru uz meža takas un nesamīt pašu mazāko vabolīti. Un vēl mācāmies vizošā rasas lāsē dimantus saskatīt un jūras krastā atrasto dzintara gabaliņu dārgāku par zeltu turēt.  No vasaras mācāmies. No savas zemes mācāmies. No cilvēkiem mācāmies, no tiem - vasaras cilvēkiem - kuri, līdzīgi saulei, prot sildīt un pasargāt, saudzēt un iepriecināt..

JAUNĀS STIPENDIJAS

 - A/S "Citadele banka" stipendija


No kreisās: Vītolu fonda padomes priekšsēdētājs Vilis Vītols un AS "Citadele banka" valdes priekšēdētājs Guntis Beļavskis paraksta sadarbības līgumu

Banka "Citadele" dibina stipendijas jauniešiem ar invaliditāti. Šogad „Citadeles bankas” stipendiju saņems trīs centīgi, talantīgi jaunieši.

"Mēs sapratām, ka ne jau labdarība vai žēlsirdība ir galvenais, svarīgi dot iespēju, tāpēc mēs ļoti gribētu, lai "Citadeles" stipendija iedvesmo un iedrošina jauniešus mācīties," preses konferencē teica bankas valdes priekšsēdētājs Guntis Beļavskis

Savukārt Vītolu fonda padomes priekšsēdētājs  Vilis Vītols teica: „Drošākais veids kā celt atsevišķu cilvēku un reizē visas  valsts labklājību ir izglītība. Tādēļ arī izglītība ir vieta, kur labdarības nauda rada vērtīgāko rezultātu. Citadeles banka ir pievienojusi vēl vienu labdarības elementu - palīdzēt jauniešiem ar invaliditāti, jauniešiem, pret kuriem liktenis ir izturējies skaudrāk.  Bankas vadībai būs liels gandarījums vēlāk tikties ar tās stipendiātiem un uzzināt  par viņu studiju gaitām. Šie jaunieši ir patiesā atlīdzība par labdarībā ieguldīto”.

Paldies bankai „Citadele” par ziedojumu!

 - Andra Kļaviņa fonda stipendija


Andris Kļaviņš

Ziedotājs Andris Kļaviņš papildina savu stipendiju fondu vēl par piecām stipendijām. Pirms četriem gadiem viņš dibināja mūža stipendiju, ko veltīja savas vecmāmiņas piemiņai un nodēvēja to par Māmulītes stipendiju. Gadu vēlāk ziedotājs dibināja vēl četras stipendijas, godinot savu tuvinieku – mammas Ainas Kļaviņas, tēva Laimoņa Kļaviņa, krusttēva Ērika Brītiņa un tantes Valdas Neimanes - piemiņu. Bet šovasar Andris Kļaviņš izlēma palīdzēt vēl pieciem jauniešiem un tapa piecas jaunas gada stipendijas. Ziedotājs savu lēmumu pamatoja pavisam vienkārši:  „Vēlos piešķirt tās tiem jauniešiem, kuriem visvairāk tās ir vajadzīgas, proti, ar visgrūtākajiem dzīves apstākļiem.”  

 - A/S "Latvijas kuģniecība" stipendija

A/S „Latvijas kuģniecība” jūlijā noslēdza līgumu par četrām stipendijām Latvijas Jūras akadēmijā pēdējā kursā studējošajiem, kas ir sekmīgi izgājuši un aizstāvējuši praksi  jūrā. ,,Latvijas kuģniecība”  ir akciju sabiedrība, kuras akcijas ir iekļautas NASDAQ OMX Rīga fondu biržā, un tās pamatdarbība ir naftas produktu, ķīmisko vielu un naftas pārvadāšana, izmantojot vidēja un handy izmēra tankkuģu floti. Uzņēmums lepojas ar profesionālām un labi apmācītām Latvijas izcelsmes kuģu apkalpēm un krasta darbiniekiem Rīgā. LK flotes nodrošinātie kravu pārvadājumi aptver plašu ģeogrāfisko spektru – sākot no Baltijas jūras un Ziemeļeiropas, beidzot ar Melno jūru, Vidusjūru, Transatlantiku, Karību reģionu, kā arī Tālo un Vidējo Austrumu reģioniem. Bez tam a/s ,,Latvijas kuģniecība”   flotē ietilpstošie tankkuģi ir speciāli konstruēti darbam ledus apstākļos, tādējādi dodot klientiem vēl plašākas iespējas kuģu izmantošanai arī bargos ziemas periodos. No 2002.gada a/s „Latvijas kuģniecība” lielākais akciju turētājs ir AS „Ventspils nafta” ar 49,94% akciju kapitāla.

 - Anglijas Latviešu izglītības fonda stipendija


Inese Auziņa Smita un Rodžers Smits

Iepriecinoša ziņa šajā vasarā -  sadarbības atjaunošana ar Anglijas Latviešu izglītības fondu.  Anglijas Latviešu izglītības fonds ir bijis ilggadējs Vītolu fonda ziedotājs, un kopš 2004. gada, pateicoties fonda  dibinātajām stipendijām,  augstāko izglītību Latvijā ieguvuši vairāk kā trīsdesmit jaunieši. Dažādu apstākļu dēļ vairākus gadus atbalstu sniegt nebija iespējams, taču šovasar stipendija tika atjaunota. Īpaša pateicība par atbalsta turpināšanu- Anglijas Latviešu izglītības fonda valdes priekšsēdētājai Inesei Auziņai-Smitai.

 - Jāņa un Valdas Kārkliņu stipendija


Valda un Jānis Kārkliņi

Valda un Jāņis Kārkliņi ir no Engures, viņi ir sava novada patrioti. Šai ģimenei ziedošana vienmēr ir bijusi pašsaprotama, jo viņi uzskata, ka tā ir kā “dvēseles stāvoklis, kuru nenosaka maka biezums”. Arī pirms iesaistīšanās Vītolu fondā Jānis Kārkliņš vairākus gadus ir ziedojis gan maznodrošinātām ģimenēm Engures pašvaldībā, gan skolu bibliotēkām, gan slimiem bērniem, atbalstot akciju portālā ziedot.lv. Savulaik dibināt stipendiju un uzticēt to administrēt Vītolu fondam Jāni Kārkliņu pamudināja ziņa, ka talantīgiem, bet mazturīgiem Engures jauniešiem pēc vidusskolas absolvēšanas nav materiālu iespēju iegūt augstāko izglītību, un tā ar Kārkliņu ģimenes atbalstu vairāki jaunieši ir ieguvuši izglītību. Šogad tapa zināms, ka kādas Engures novada jaunietes, topošās studentes, vecāki pēkšņi zaudējuši darbu, un Valda un Jānis Kārkliņi nolēma palīdzēt ģimenei,  dāvājot iespēju meitenei studēt.

SĒRU VĒSTS

09.07. Mūžībā aiziet ziedotājs Jānis Ūdris.


Jānis Ūdris
1924-2015

Atvadu vārdus Jānim Ūdrim lasiet šeit

TIKŠANĀS

01.07. Dzeņu ģimene tiekas ar stipendiātiem


Dzeņu ģimene ar stipendiātiem

1. jūlijā ar saviem stipendiātiem tikās viesi no ASV- ziedotāji Visvaldis un Sigrīda Dzeņi, viņu mazdēls Viktors un SIA „Kokpārstrāde 98” direktors Gunārs Dzenis. Ziedotāji kopš 2012.gada ik gadu piešķir 4 stipendijas centīgiem jauniešiem, kuri savukārt savu pateicību apliecina ar izciliem rezultātiem mācībās.  

02.07. Evarists Bērziņš tiekas ar stipendiātiem savas fotoizstādes atklāšanā.


Evarists Bērziņš ar stipendiātiem

Evarists Bērziņš jau ilgus gadus ir Vītolu fonda atbalstītājs, kurš palīdzējis iegūt izglītību ne vienam vien Latvijas jaunietim. Taču viņš ir arī mākslinieks - viņa fotogrāfijas jau daudzus gadus priecējušas skatītājus. 2. jūlijā Mencendorfa namā tika atklāta viņa foto mākslas izstāde „Melnbaltā drāma”.  Evarists Bērziņš saka: „Man cilvēku dzīves drāma ir vienmēr bijusi pievilcīga un, manuprāt, fotogrāfija dod pasaulei vienreizīgu iespēju to attēlot. Un, acīmredzot, pasaulē mums visiem ir līdzīgas sajūtas, līdzīgas bēdas un skumjas (un prieki) – visi mani uzņēmumi ir fotografēti dažādās pilsētās un vairākās valstīs. Tāpēc šajā izstādē es mēģinu attēlot cilvēku sajūtas grūtos personīgos mirkļos. Kādi jūtas izstumti no sabiedrības, citi nespēj pārvarēt dzīves grūtības. Mēs redzam drūmumu, vienaldzību, vientulību. Vai varam just viņiem līdzi? Vai viņi dod mums pārdomas un arī uzrunā mūsu sajūtas, jeb pat kādu mūsu pagātnes dzīves posmu? Mēs redzam reti staigātas un varbūt pat bīstamas takas un kritušu karavīru kapu vietas. Vai šodien mums ir laiks arī domāt par citiem? Bet par to, cienījamie apmeklētāji, Jūs varat spriest tikai paši. Un es varu tikai cerēt – ja vismaz viens no maniem uzņēmumiem dos Jums pārdomas un uzrunās Jūsu sajūtas – tad tas būs, manuprāt, viens sekmīgi uzņemts attēls.”. Sveikt Evaristu ar izstādes atklāšanu ieradās arī ziedotāja esošie un bijušie stipendiāti.

28.07. Vītolu fondā viesojās Natālija Neiburga.


Ziedotāja Natālija Neiburga ar stipendiāti Kristīni Irtiševu

Jūlija nogalē Vītolu fondu apciemoja un ar vienu no savām stipendiātēm tikās ziedotāja no Austrālijas Natālija Neiburga. Ziedotāja ik gadu atbalsta divu jauniešu studijas, piešķirot stipendiju studentiem no Alūksnes novada. Šogad, pateicoties Natālijai Neiburgai, izglītību iegūst Rīgas Tehniskās universitātes ķīmijas studiju programmas studente Kristīne Irtiševa un Elvija Hvaleja, kas apgūst drošības inženieriju RTU.

 

PADOMES SĒDE

13.07. Vītolu fonda padomes sēde.

2014./2015.mācību gads Vītolu fonda noslēdzās 13. jūlijā ar padomes sēdi, kurā padome tika iepazīstināta ar stipendiātu studiju rezultātiem. 2014./2015.mācību gada II semestrī stipendiju bija saņēmuši 620 jaunieši. 605 stipendiātiem sesija ir nokārtota sekmīgi, turklāt Vītolu fonds īpaši priecājas par tiem 111 jauniešiem (21%), kas studē teicami ar vidējo atzīmi virs 9 ballēm. Bet 26 jaunieši 2014./2015.mācību gadu ir noslēguši ar izcilību, iegūstot maksimālo vidējo vērtējumu - 10 balles.

Diemžēl 15 jauniešiem neizdevās nokārtot sesiju laikā. Ari šogad iemesli tam ir dažādi – nopietnas veselības problēmas, nesaskaņas ģimenē, vairāki jaunieši atzina, ka kļūdījās, plānojot laiku, savukārt citi, lai ari veltījuši visus spēkus sesijai un godprātīgi mācījušies, tomēr nav tikuši gala ar vienu, biežāk visgrūtāko eksāmenu.

  

 

SVEICAM JŪLIJA JUBILĀRUS!

Sveicam jūlija mēneša jubilārus - Tomu Siliņu, Rasmu Cipuli, Kārli Cerbuli, Guntaru Kokoreviču, Pēteri Bolšaitis, Balvu Kūlu-Bredovsku, Agniju Dzelmi, Aivaru Sluci, Kristinu Putenis, Ansi Grasmani un Birutu Abuls!

04.07. Sveicam Tomu Siliņu!  


Toms Siliņš ar ģimeni un stipendiātiem

4.jūlijā dzimšanas dienu svin Toms Siliņš. Ziedotājs ar ģimeni dibināja stipendiju sava tēva, izcila fiziķa profesora Edgara Imanta Siliņa piemiņai. Ik gadu ar stipendijas atbalstu studē divi talantīgi fizikas studenti. Šogad stipendiātes Elīnas Pavlovskas vidējais gada vērtējums ir 10 balles, un tikai par 0,1 balli viņai ir piekāpies stipendiāts Andris Locāns, kura vidējais vērtējums ir 9,9.

07.07. Sveicam Rasmu Cipuli! 


Rasma Cipule ar stipendiāti Anitu Trubaču

7.jūlijā suminām ziedotāju Rasmu Cipuli, kas dibināja stipendiju sava vīra Artūra Cipuļa piemiņai. Ar ziedotājas atbalstu izglītību ieguvuši jau divi jaunieši. Ziedotāja ne tikai sniedz materiālo atbalstu, bet iespēju robežās cenšas tikties ar saviem stipendiātiem, lai uzklausītu viņus un dalītos pieredzē.

10.07. Sveicam Kārli Cerbuli! 


Kārlis Cerbulis

10. jūlija jubilārs ir Kārlis Cerbulis. Sadarbība ar ziedotāju sākās 2006. gadā, kad Kārlis Cerbulis dibināja mūža stipendiju savu vecāku vārdā ar novēlējumu piešķirt to teoloģijā studējošajiem. Savukārt 2010. gadā ziedotājs izlēma dibināt vēl divas gada stipendijas savas ģimenes vārdā. Ar Cerbuļu ģimenes atbalstu izglītību ieguvuši 12 jaunieši, patlaban studijas turpina 4.

11.07. Sveicam Guntaru Kokoreviču!


Guntars Kokorevičs

11. jūlijā svētkus svin ziedotājs Guntars Kokorevičs. Ziedotājs dibināja pirmo stipendiju 2005. gadā. Ik gadu Guntara Kokoreviča stipendiju saņem 3 centīgie, talantīgie jaunieši.

12.07. Sveicam Pēteri Bolšaitis!


Pēteris Bolšaitis 

12. jūlijā sirsnīgi sveicam ilggadējo Vītolu fonda atbalstītāju Pēteri Bolšaitis. Ziedotājs ir aktīvs sabiedriskais darbinieks, Latvijas Okupācijas biedrības biedrs, tulkotājs, ķīmijas zinātņu doktors. Vītolu fondā Pēteris Bolšaitis ir divu stipendiju dibinātājs – kopā ar kundzi Īru 2004. gadā izveidoja savas ģimenes stipendiju, bet 2005. gadā radās ziedotāja pārvaldītā uzņēmuma „Lāčplēša centrs” stipendija. 

14.07. Sveicam Balvu Kūlu-Bredovsku! 


Atis un Balva Bredovski

14.jūlijā suminām ziedotāju no Kanādas Balvu Kūlu-Bredovsku. Ziedotāja kopā ar dzīvesbiedru Ati Bredovski dibinājuši stipendiju 2006.gadā.

16.07. Sveicam Agniju Dzelmi!


Agnija Dzelme

16. jūlijā svētki ir ziedotājai, „BYKO-LAT” valdes loceklei Agnijai Dzelmei. Uzņēmums „BYKO-LAT” viens no pirmajiem pievienojās Vītolu fonda mērķim – stipendiju veidā atbalstīt jauniešu studijas. Pirmā „BYKO-LAT” stipendija tika dibināta 2003. gadā. 2015./2016. mācību gadā to saņems jau 7 jaunieši. Stipendija novēlēta studentiem no Valmieras.

21.07. Sveicam Aivaru Sluci! 


Aivars Slucis

21.jūlijā no sirds sveicam ziedotāju Aivaru Sluci. Ziedotājs ir ārsts-rentgenologs, mecenāts un Latvijas patriots. Viņa labo darbu saraksts ir ļoti garš, viņš ir dāvinājis gan aparātus, gan literatūru medicīnas vajadzībām, ziedojis vairāk nekā 100 000 USD Rīgas Brāļu kapu fondam, palīdz bērnu namiem un daudzbērnu ģimenēm un kopš 2008. gada ir Vītolu fonda ziedotāju pulkā. Uzsākot ar 4 stipendijām 2008. gadā, Aivars Slucis palielināja stipendiju skaitu līdz 35 2015. gadā. Ar ziedotāja atbalstu vairāk nekā 20 jaunieši ir ieguvuši izglītību.

22.07. Sveicam Kristinu Putenis! 


Kristine Putenis

22. jūlijā sveicam Kristinu Putenis, kas 2014. gadā kopā ar ģimeni ir dibinājusi stipendijas spējīgo, bet maznodrošināto jauniešu studijām. 2014./2015.mācību gadā ar Puteņu ģimenes stipendijām studēja 3 jaunieši, bet šogad šīs ģimenes atbalstu saņems jau 8 studenti.

24.07. Sveicam Ansi Grasmani! 


Ansis Grasmanis

24. jūlijā svētki ir ziedotājam Ansim Grasmanim. Ziedotājs kopā ar ģimeni pievienojās Vītolu fondam, lai piepildītu kāda jaunieša sapni par augstāko izglītību, 2013. gada nogalē. Šogad ar Anša un Montas Grasmaņu ģimenes atbalstu jau otrajā kursā studijas turpinās gudra un centīga jauniete no Cēsīm Zane Gelsberga.

28.07. Sveicam Birutu Abuls!  


Biruta Abuls

28.jūlijā labā vēlējumus sūtām uz ASV ziedotājai Birutai Abuls, kas kopā ar vīru Dzintaru ir dibinājusi vienu mūža stipendiju un ik gadu ziedo vēl četras stipendijas, lai pieci jaunieši varētu izglītoties.

ZIEDOTĀJI JŪLIJĀ

Jūlijā ir ziedojuši: ziedojums Asjas un Berndta Everts piemiņas stipendijai, Sarmīte Andersone-Šveice, Vaida Miķīte Jordan un Neal F.Jordan, Natālija Neiburga, AS “Latvijas kuģniecība”, Inese Auziņa-Smita, Māris Pauderis, ziedojums Astrīdas un Laimoņa Jansonu stipendijai, A/S “Būvuzņēmums Restaurators”, Gints Salnājs, ERGO, “Daugavas vanagu” Toronto nodaļa, Andrejs Dumpis, Juris Cīrulis, Karin Ingelson no Eskilstuna Zonta Klubb (Latvijas Zonta klubu stipendijai), Anonīms ziedojums Zobārstes Birutas Vanagas piemiņas stipendijai, Mārtiņš Krištops, ziedojums Maijas un Imanta Alkšņu stipendijai, ziedojums Artūra Cipuļa piemiņas stipendijai.

Viļņa Plūmes stipendijai Aizkraukles attīstībai ziedojuši: Māris Plūme.

Jevgenija un Olgas(dzim.Rubenes) Petričeku piemiņas stipendijai ziedojuši: Ramane Viviana Maija, Kristīne Irtiševa, Jānis Rozenbergs.

Draugu stipendijai ziedojuši: Artūrs Dzenis, Mirdza Korne, Mārtīņš Zālītis*.

Draugu stipendijai ar Ziedot.lv portāla starpniecību ziedojuši: Tatjana Lazdiņa, Vladislavs Kugelevics, Kristaps Berzins, Aina Linde*, Anete Jekabsone, Aivars Junga, Gatis & Liga, Signe Mežinska, Nauris Smaļķis, Aija Mūrniece, Rūta Dimanta, Laima Miķelsone*, Aina Zvidriņa, Aija, Linda Tesele, Andris Šics, Liga, Alla Spruģevica, Aiga Bautre, Aiva Birbele, Mara Lesina, Evija Lei, Viktors Zaķis, Aivis Liepiņš, Ivo Rudzītis, Juris Sīlis, Inga Skrastiņa, Ieva Ernštreite, Reinis Inkēns, Andrejs Ščitka, Mareks Indriksons, Evita Kirilova, Elva Selecka*, Inga Pozdejeva, Inese Avotiņa, Ieva Dislere, Ksenija, Liga, Daiga Bondare, Arnis Sējāns, Elīna Deksne, Uģis Kronbergs, Dace Himina, Uldis Rankis, Liga Svile, Ģirts Bērziņš, Elīna un Mārtiņš Klīves, Tatjana Barščevska, Aija Roķe, Jānis Puriņš, Nikolajs Hļevnojs*, Svetlana Belacka un95 anonīmi ziedotāji.

* - ziedotājs ir bijušais stipendiāts 

 

Ziedojumi

Jūlijā................68 718 EUR

Gadā..........522 710 EUR

Paldies ziedotājiem! 

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums