Arhīvs - Jūlijs 2017

JŪLIJS - 2017 

“Es nezinu nevienu, kurš būtu nokļuvis virsotnē bez smaga darba. Tā ir mana veiksmes recepte. Smags darbs un dāvātā stipendija bija iemesls manam veiksmes stāstam. Stipendija nodrošināja pamatu studiju gaitām un ziedotāju dāvātais atbalsts lika uztver visu ar atbildību. Visu sasniedzu tikai pateicoties tam liktenīgajam zvanam par stipendijas saņēmšanu!" /bijušais stipendiāts Juris Vanags/

JAUNĀS STIPENDIJAS

- Helenas un Pētera Grīnmaņu piemiņas stipendija. 

Rita Luters (no kreisās), Pēteris un Helena Grīnmanis un Austra Mirdza Gajewicz. 

Jūlijā tika saņemta ziņa no Austrālijas par jaunas stipendijas dibināšanu. Ziedotājas Rita Luters un Austra Mirdza Gajewicz (dzimušas Grīnmanis) vēlās atbalstīt studentu no Jāņa Eglīša Preiļu ģimnāzijas, tā godinot savus vecākus Helēnu un Pēteri Grīnmaņus. Viņu tēvs Pēteris Grīnmanis bija Preiļu pamatskolas direktors no 1920. - 1940. gadam un māte Helena Grīnmane tās skolas skolotāja. 1949. gadā ģimenei nācās pamest Latviju un pārcelties uz dzīvi Adelaidē, Austrālijā. Stipendija kļūs par paliekošu atmiņu Preiļu novada jauniešiem. Paldies Ritai Luters un Austrai Mirdzai Gajewicz par dibināto stipendiju! Liels paldies laikraksta “Austrālijas Latvietis” galvenajai redaktorei Ilzei Ostrovskai par palīdzību stipendijas kārtošanā!

PADOMES SĒDE

13. jūlijā notika Vītolu fonda padomes sēde, kurā atskaitījāmies par 2016./2017. studiju gadā  paveikto. Stipendijas tika izmaksātas 661 jaunietim, no tiem 123 ir absolventi. Izcilus rezultātus studiju gada noslēgumā uzrādījuši 11% jaunieši (vidējais vērtējums virs 9 ballēm), bet 97% ir sekmīgi.

Padomes sēdē apstiprināja 2017./2018. mācību gada plānotās stipendijas. Līgumi tiks pagarināti ar 469 esošajiem stipendiātiem. 182 jaunieši saņems stipendiju pirmo reizi, tomēr 43 vēl paliek kandidātu sarakstā.

SARĪKOJUMI

12.07. Grāmatas “Pēteŗa Peripētijas” atklāšanas svētki.


Pēteris Paulis Bolšaitis

12. jūlijā Studentu korporācijas ''Fraternitas Lettica'' zālē norisinājās Pētera Bolšaitis grāmatas ''Pēteŗa Peripētijas'' atklāšanas svētki. "Pēteŗa Peripētijas" ir asprātīgas, humora pilnas un reizē mazliet smeldzīgas atmiņas.  Pēteri dzīves ceļš no Latvijas vispirms aizved uz Austriju, tad Venecuēlu, Ameriku, Eiropu un pat Japānu. "Pēteŗa Peripētijas" ir  ne tikai skaists stāsts par mīlestību, uzticību un pienākumu, bet tas ir arī veltījums Pētera mātei Elzai Bolšaitis.  Uz svinīgo sarīkojumu tika aicināti radi, draugi un domubiedri, lai kopīgi atzīmētu arī Pētera Bolšaitis 80 gadu jubileju. Jubilārs Pēteris Bolšaitis un Vītolu fonds izsaka pateicību par ziedojumiem “Kluso varoņu fonda” stipendijai. Tā novēlēta doktorantūras studentiem,  kuri pēta Latvijas 20. gadsimta vēsturi. Kopējā saziedotā summa līdz 31. jūlijam ir 2 925 EUR. Ziedojumus veikuši:  Valdis Bērziņš, Baiba Kangere, Revita Lapiņa, Jāna Aivare, Gatis Bažbauers, Jānis un Nora Cukermaņi, Zvērinātu adv. A. Skudras un Z. Ūdra birojs, Ileāne Elza Bolšaite, Rute Kalniņa, Džeina Zāģere, Ārija Aile, Anita, Ilga, Ināra, Irēne, Sandra Lielbārde, Rita Kaimiņa, Artūrs Dzenis, Vita Diķe, Pēteris Lediņš, Juris Bārzdiņš, Modris Jānis Roze, Studenšu korporācijas Varavīksne filistru biedrība, Agnese Lūse, Georgs un Anita Andrejevi, Astrīda Jansone, Inna Rozenšteina, Jānis Jaudzems, Kristaps Deksnis, Ingrīda Meierovica, Guna Deksne, Karīna Pētersone, Agnis Škuškovniks, Ieva Deksne, Krists Kreklis, Valters Nollendorfs un Aija Ebdene, Gunta Grīnberga, Latvijas Okupācijas muzeja audiovizuālo materiālu krātuve, Rūta Zeltiņa, Ilva Sprudzāne, Agnese Šmite, Juris Bārzdiņš, Ainārs Dimants, Sandra Laiviņa, Vija Ozols, Baiba Sprince, Paulis un Oskars Bārzdiņi, Ilze Melgalve, Mārtiņš Bērziņš, Dace Selecka, Ligita Kovtuna, Guntis Ošmucnieks, Guntis un Laima Bērziņi, Oskars Ozoliņš, Vilis un Marta Vītoli, Edgars Grabis, Jānis Lucs, Kristīne Tjarve un anonīmie ziedotāji. Sirsnīgs paldies Pēterim Bolšaitis, Kluso varoņu fondam un visiem ziedotājiem! Paldies stipendiātiem - vakara vadītājam Kārlim Reijeram un koklētājai Ilzei Cepurniecei! Grāmatas iespējams iegādāties grāmatnīcās “Jumava” , “Jānis Roze”, “Globuss”. 

06.- 14.07. Stipendiāti piedalās Pasaules latviešu jaunatnes seminārā 2x2!     

 
2017. gada vasaras semināra 2x2 dalībnieki.

No 6. līdz 14. jūlijam "Mežrozēs", netālu no Cēsīm, norisinājās trešais “2x2” seminārs Latvijā. Pieteikties tika aicināti gan ārzemēs, gan Latvijā dzīvojošie jaunieši no 18 līdz 30 gadu vecumam. Jau otro gadu fonda stipendiātiem bija iespēja bez maksas piedalīties šajā seminārā. Konkursa kārtā uz nometni tika izvēlēti septiņi fonda stipendiāti. Stipendiāte Elīna Sustenberga pēc nometnes dalījās savās sajūtās: “Mans lielākais ieguvums pēc 2x2 nometnes bija ārzemju latviešu prieks un viņu lielā draudzība. Mēs, Latvijā dzīvojošie, esam katrs par sevi. Tad Tu pēkšņi satiec kādu, kas ir mērojis 10 000 km, un pirmajās 30 minūtēs jūs kļūstat par lielākajiem draugiem. Nebija nepieciešams stāstīt, kas es esmu - latvieši viens otru spēj saprast no  pusvārda. Es tik ļoti vēlētos, lai jaunieši no Kanādas, Amerikas, Francijas, Vācijas, Lielbritānijas un citām vietām nekad nedotos prom, jo nometnē mēs viens otram kļuvām par mūža draugiem.” Paldies Pasaules latviešu jaunatnes semināra 2x2 organizatoriem, īpaši Kārlim Cerbulim un Līgai Rakstiņai!  

TIKŠANĀS

05.07. Fondā viesojās Karakasas Latviešu dāmu komitejas pārstāves.

 
Astrīda Briedis (no kreisās) un Ileāne Bolšaitis.

Fondā viesojās Karakasas Latviešu dāmu komitejas vadītāja Astrīda Briedis un Ileāne Bolšaitis. Viesošanās laikā tika pārrunāta tālākā sadarbība - tiks atbalstīti divi studenti. Ar stipendijas atbalstu kopš 2010. gada studējuši septiņi jaunieši. Paldies Karakasas Latviešu dāmu komitejas biedrēm par viesošanos un sadarbības turpināšanu! 

05.07. Fondā viesojās ziedotāja Ilze Groves.

 
Anna Buduls (no kreisās), Ēriks Buduls un Ilze Groves.

2006. gadā Hermaņa Buduļa mazbērni Anna, Ēriks un Ilze izlēma dibināt stipendiju, lai pieminētu savu vectēvu un arī tēvu Leonidu un lai atbalstītu medicīnas nozarē studējošos. Kopējā ziedotā summa stipendijām bija 170 745 EUR un izskolots 21 stipendiāts. Šogad sadarbība un stipendiju izmaksa ir noslēgusies. Rīgas Stradiņa universitātes medicīnas studente Laura Dreijere ziedotājiem veltījusi šādus vārdus: “Cilvēki pārvērtē, ko viņi var sasniegt piecu gadu laikā, bet neapzinās, cik daudz var mainīt gada laikā. Es izsaku Jums pateicību par dāvāto ticību man!” Paldies Buduļu ģimenei par sadarbību 11 gadu garumā!

14.07. Fondā viesojās Ernas Bertas Meijas Gurķis testamenta izpildītāja.

Ernas Bertas Meijas Gurķis piemiņas stipendijas tiek piešķirtas jauniešiem, kas apgūst zobārstniecību vai citu medicīnas nozari. Šogad tika paziņots par stipendiju skaitu palielināšanu. Stipendiāte Natālija Šilova savā pateicības vēstulē raksta: “Paldies, ka ļaujat man “būvēt” savu izglītību gudri un ar apdomu! Ik reizi iedomājos kāda gan ir svētība saņemt šo stipendiju. Jūsu atbalsts ko saņemu veido stipru pamatu manai pārliecībai par studiju izvēli un tālāko nākotni!”

28.07. Fondā viesojās Latviešu Brīvības fonda pārvaldes priekšsēdis Jānis Lucs.

Jānis Lucs

Jānis Lucs ir Elmāra Freiberga testamentārā novēlējuma pārvaldītājs. Testamentā novēlētos līdzekļus  Ņūbransvikas un Leikvudas latviešu evaņģēliski luteriskā draudze izlēma ziedot Elmāra Freiberga piemiņas stipendijai. Tikšanās laikā Jānis Lucs saņēma atskaiti par padarīto 2016./2017. gadā. Paldies par viesošanos!

28.07. Tikšanās ar “Danske Bank” Komunikācijas nodaļas vadītāju Ievu Zaueri.

Tikšanās ar “Danske Bank” Komunikācijas nodaļas vadītāju Ievu Zaueri notika A/S Danske Bank filiālē Latvijā. Tās laikā tika nodota atskaite par stipendiju izmaksu. “Danske Bank” kopš 2002. gada atbalsta studētgribošus jauniešus - izskoloti 149 stipendiāti! Paldies par sadarbības turpināšanu! 

31.07. Fondā viesojās Latvijas Goda konsuls Austrālijā Valdis Tomanis.

 
Latvijas Goda konsuls Austrālijā Valdis Tomanis un Vītolu fonda valdes priekšsēdētāja Vita Diķe.

Valdis Tomanis ir sava drauga Gunāra Eižēna Bērzzariņa testamentārā novēlējuma pārvaldītājs. Pateicoties  viņam, tiek īstenota Gunāra Bērzzariņa griba - sniegt savu ieguldījumu Latvijas nākotnē, nodibinot stipendiju, kuru uzticēts pārvaldīt fondam. Tikšanās laikā tika saņemts Daugavas Vanagu Adelaides, Kanberas un Pertas nodaļu vanadžu ziedojums. Paldies vanadzēm par dāsno ziedojumu un Valdim Tomanim par viesošanos!      

AKTUĀLI

01.07.  A/S “Latvijas kuģniecība” izsludina stipendiju konkursu jūrniecības studentiem. 

Ar mērķi veicināt jūrniecības izglītību un nozares attīstību Latvijā trešo gadu pēc kārtas AS “Latvijas kuģniecība” topošajiem jūrniekiem izsludina pieteikšanos stipendiju konkursam. Pieteikšanās noris līdz 2017. gada 1. augustam. Stipendijai aicināti pieteikties Latvijas augstskolu pēdējo kursu studenti ar labām un teicamām sekmēm mācībās, kuri izgājuši un aizstāvējuši ne mazāk kā četrus mēnešus garu jūras praksi uz kāda no LK meitas kompānijas SIA “LSC Shipmanagement” tehniskajā pārvaldībā esošajiem kuģiem. AS “Latvijas kuģniecība” stipendijas piešķirs sešiem studentiem, finansiāli atbalstot stipendiātu ik mēnesi 300 eiro apmērā visa mācību gada garumā. Kopējais stipendiju fonds sasniedz 25 000 eiro. Pieteikšanās noris līdz 2017. gada 1. augustam.

24.07.  Par Jaņa Baltvilka balvas laureāti bērnu literatūrā un grāmatu mākslā kļūst Elīna Brasliņa.


Elīna Brasliņa

Māksliniece Elīna Brasliņa 24. jūlijā saņēma Jāņa Baltvilka balvu grāmatu mākslā par Jura Zvirgzdiņa grāmatas “Tobiass, Čārlijs un neredzamais spoks” un Luīzes Pastores grāmatu  “Operācija maska” un “Pēdējais ķēniņš” ilustrācijām. Jāņa Baltvilka balva par sasniegumiem bērnu literatūrā un grāmatu mākslā  ir nozīmīgākais apbalvojums bērnu grāmatu veidotājiem. 2013. gadā studējot Latvijas Mākslas akadēmijas grafikas nozarē, Elīna saņēma Mecenātes Ināras Teterevas stipendiju mākslā. Sveicam bijušo stipendiāti ar panākumiem!

VEIKSMES STĀSTS

Jūlijā piedāvājam bijušās stipendiātes Agneses Razgaites veiksmes stāstu. 2008. gadā viņa kļuva par Mācītāja Arveda Celma piemiņas stipendijas stipendiāti un studijas uzsāka Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē. Agnese tic, ka palīdzot citiem sasniegt viņu sapņus, mēs paši sasniegsim savējos.

Agnese Razgaite

2008.gada vasara – tas ir laiks, kad apkārtējie noticēja tam, ka es varu. Tas ir laiks, kad Vītolu fonds apstiprināja manu stipendijas pieteikumu un piešķīra brīnišķīgu dāvanu – mācītāja Arvīda Celma piemiņas stipendiju trīs gadu garumā. 2008. gada rudenī sākās mans jaunais piedzīvojums – ceļš pretī zināšanām, vēlme attaisnot uzliktās cerības un pierādīt, ka varu!

Septembrī sāku studijas Latvijas Universitātē pavisam jaunā studiju programmā, kas bija uzsākta tikai pirms gada - Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija. Informācijas dažādība un starpdisciplīnu studiju kursi pavēra plašāku skatījumu uz ekonomiku un starptautiskajām attiecībām. 2010. gadā devos apmaiņas studijās uz vienu no Eiropā atzītākajām universitātēm Nīderlandē – Hroninhenas Universitāti (Rijksuniversiteit Groningen). Tieši šeit identificēju tās divas profesionālās jomas, kas mani patiesi interesēja – korporatīvās finanses un inovācijas. Iespēja ne tikai pārbaudīt un paplašināt savas akadēmiskās zināšanas, bet arī ikdienā izdzīvot starpkultūru atšķirības  – tas bija neatņemams ieguldījums redzesloka un uztveres paplašināšanai.

2012. gada jūnijā, pēc četru gadu intensīvas un piesātinātas akadēmiskās cīņas, saņēmu nopelnīto sociālo zinātņu bakalaura grādu starptautiskajā ekonomikā.  Un jau pēc mēneša sāku savas profesionālās gaitas, strādājot ar struktūrfondu projektiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA). Izvēlējos turpināt studijas maģistra programmā Ekonomika: finanses un kredīts, Latvijas Universitātē. Jau sākotnēji zināju, ka vēlos izmantot iespēju studēt ārpus Latvijas apmaiņas programmas ietvaros, tādēļ pateicoties Turku Universitātes (Somijā) pārvaldītajai apmaiņas programmai AURORA un izturot konkursu starp Eiropas dažādu disciplīnu maģistra studentiem, ieguvu iespēju studēt Sanktpēterburgas valsts ekonomikas un finanšu universitātē (Санкт-Петербургский государственный экономический университет). Es desmit mēnešu garumā paplašināju savas akadēmiskās zināšanas finanšu un starptautisko attiecību jomā piedāvātajā maģistra studiju programmā, kā arī attālināti rakstīju savu maģistra darbu. Es veicu pētījumu par sev interesējošu un sen izlolotu tēmu - Investīciju izpētē un attīstībā ietekme uz uzņēmuma peļņu. Darba kvalitāti un aktualitāti novērtēja ne tikai Latvijas Universitātes pasniedzēji, bet arī ekonomikas jomas speciālisti. Tādējādi 2014. gadā tika saņemts Latvijas Ekonomikas un attīstības foruma augstākais novērtējums, LEAF balva (1.vieta), kur mans maģistra darbs tika atzīts kā labākais starp Latvijas ekonomikas jomas studentu pētījumiem.

Šobrīd turpinu strādāt LIAA, kur pielietot praksē nākas gūtās zināšanas gan finanšu, gan starptautisko attiecību jomā, darbojoties Norvēģijas finanšu instrumenta programmā kā vadošajam eksperta finanšu jautājumos. Ārpus darba aktīvi darbojos studenšu korporācijā Staburadze, kas ļauj aizvien dziļāk izkopt sevī patriotismu un tēvzemes mīlestību. Savukārt man tik tuvo pasaules elpu un metropolitisko skatījumu satveru globālās organizācijas InterNations Rīgas kopienā. Nereti tieši apkārtējo ticība ir tas trūkstošais pēdējais pussolis, kas nepieciešams ikviena jaunieša mērķa sasniegšanā. Paldies ziedotājai Birutai Celmai, ka noticēja man un manām spējām. Tā bija nozīmīga motivācija un reizē liela atbildība, kas lika pieņemt lēmumus ar lielu atbildību un studiju procesam pievērsties daudz apzinīgāk. Latvieši var! Mēs esam spējīgi un talantīgi! Vītolu Fondam ir dota šī brīnišķīgā iespēja ietekmēt jaunatnes pašapziņu un palīdzēt attīstīt inteliģentu latviešu sabiedrību.

Ar cieņu,
Agnese Razgaite. 

SVEICAM JŪLIJA JUBILĀRUS!

Jūlijā svētkus svin: Toms Siliņš (Profesora Edgara Imanta Siliņa piemiņas stipendija), Ilmārs Dambergs (Dambergu ģimenes stipendija),  Ilze Dzelme (Draugu stipendija), Kārlis Cerbulis (Cerbuļu ģimenes stipendija), Guntars Kokorevičs (Guntara Kokoreviča stipendija), Pēteris Bolšaitis (Īras un Pētera Bolšaitis stipendija), Balva Kūla-Bredovska (Ata Bredovska un Balvas Kūlas-Bredovskas stipendija), Agnija Dzelme (”BYKO-LAT” stipendija), Imants Kīns (Ginta Stīpnieka piemiņas stipendija), Kristīne Putenis (Puteņu ģimenes stipendija),  Ansis Grasmanis (Montas un Anša Grasmaņu stipendija), Anna Māra Hrgetič (Hrgetič ģimenes stipendija), Biruta Abuls (Dzintara un Birutas Abulu ģimenes stipendija), Eduards Anderss (Kluso varoņu fonda stipendija).

ZIEDOTĀJI JŪLIJĀ

Jūlijā ziedojuši: Daugavas Vanagu Kanberas nodaļa, Jānis Grāmatiņš, Asjas un Berndta Everts testamentārais novēlējums, Saginavas Latviešu klubs, ERGO, Biruta un Dzintars Abuli, Daugavas Vanagu Adelaides, Kanberas un Perta nodaļu vanadzes, Imants un Maija Alkšņi, Ilze Anita un Graham Andersoni, Rita Luters un Austra Mirdza Gajewicz, Māris Plūme.

Kluso varoņu fonda stipendijai ziedojuši: Pēteris Paulis Bolšaitis, Valdis Bērziņš, Baiba Kangere, Revita Lapiņa, Jāna Aivare, Gatis Bažbauers, Jānis un Nora Cukermaņi, Zvērinātu adv. A. Skudras un Z. Ūdra birojs, Ileāne Elza Bolšaite, Rute Kalniņa, Džeina Zāģere, Ārija Aile, Anita, Ilga, Ināra, Irēne, Sandra Lielbārde, Rita Kaimiņa, Artūrs Dzenis, Vita Diķe, Pēteris Lediņš, Juris Bārzdiņš, Modris Jānis Roze, Studenšu korporācijas Varavīksne filistru biedrība, Agnese Lūse, Georgs un Anita Andrejevi, Astrīda Jansone, Inna Rozenšteina*, Jānis Jaudzems, Kristaps Deksnis, Ingrīda Meierovica, Guna Deksne, Karīna Pētersone, Agnis Škuškovniks, Ieva Deksne, Krists Kreklis, Valters Nollendorfs un Aija Ebdene, Gunta Grīnberga, Latvijas Okupācijas muzeja audiovizuālo materiālu krātuve, Rūta Zeltiņa, Ilva Sprudzāne, Agnese Šmite, Juris Bārzdiņš, Ainārs Dimants, Sandra Laiviņa*, Vija Ozols, Baiba Sprince, Paulis un Oskars Bārzdiņi, Ilze Melgalve, Mārtiņš Bērziņš, Dace Selecka, Ligita Kovtuna, Guntis Ošmucnieks, Guntis un Laima Bērziņi, Oskars Ozoliņš*, Vilis un Marta Vītoli, Edgars Grabis, Jānis Lucs, Kristīne Tjarve un anonīmie ziedotāji. .

Draugu stipendijai ar Ziedot.lv portāla starpniecību ziedojuši: Ināra Krūmiņa, Ruta Rimša, Jurģis Plankājs*, Ingars Kalējs, Toms Zvidriņš, Ilona Dzirniece, Ilze Krapāne, Ilze, Jānis Stukuls, Aivars Junga, Tatjana, Ilona Mažeika, Ilmārs Kašs, Ivanda Žodziņa, Zanda Zaļuma*, Viktors Arbutavičs, Mārcis Pauls, Kristaps Blūms, Klāvs Renerts, Ginta Lejiņa, Agnija Bērziņa, Daina Bolšteins, Uģis Lācis, Ineta Kitenberga-Jansone, Inga Saknīte, Elva Eglīte*, Sandra Ābele*, Augusts, Alma, Elīna, Mārtiņš Klīve, Andris Rimsa, Andris Bernāts, Inese Avotiņa, Ieva Muze, Mārīte Cakule, Vadims Sobolevs, Laimonis Niedre, Vilnis Auzāns, Mārtiņš Liniņš, Natalja Jerofejeva, Agnija, Kārlis Jakadels,  Vizma Eliņa, Rihards Savickis, Elīna Badune, Linda Juhna, Viktorija Stūrīte, Aivis Liepiņš, Baltikums Bank AS, Viktors Zaķis, Svetlana Belacka, Diāna Šabanova, Viktorija Dolgosejeva, Igors Ponamarčuks, Līga Vasariņa* un 149 anonīmi ziedojumi.  

* - ziedotājs ir bijušais stipendiāts 

Ziedojumi

Jūlijā...........43 177 EUR

Gadā...........717 950 EUR
Paldies ziedotājiem!

Seko līdzi jaunumiem arī Vītolu fonda Facebook.com lapā: 

https://www.facebook.com/VitoluFonds/?fref=nf

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums