Arhīvs - Jūlijs 2019

MĒNEŠA CITĀTS

 Jānis Grāmatiņš

"Paldies par pirmklasīgi sagatavoto ziņojumu! Vienmēr prieks redzēt, ko fonda komanda tik rūpīgi sagatavo, lai ne tikai sniegtu izsmelošu “sauso” finanšu informāciju, bet arī kopumā iepriecinātu atskaites saņēmējus! It sevišķi patīk sirsnīgās vēstules no stipendiātes. Tās ne tikai paskaidro veikto darbu, bet reizē pierāda jaunās studentes dabu un uzņēmību. Tās apstiprina manu vēlēšanos turpmāk veicināt jaunā cilvēka attīstību un reizē rada lepnumu, ka palīdzam vēl vienam kārtīgam latvietim izaugt… Lūdzu turpiniet uz priekšu tāpat!"

 Juris Moruss, Inta Moruss-Wiest, Kristaps Moruss

Sadarbība ar ziedotājiem spēj ne tikai dāvāt iespēju talantīgiem Latvijas jauniešiem iegūt augstāko izglītību, bet radīt vēlmi kļūt par devējiem un palīdzēt tiem, kam tas visvairāk nepieciešams. Mūsu bijušais stipendiāts Kristaps Moruss par "Daugavas vanagu" Bedfordas nodaļas stipendiātu kļuva 2008. gadā, kad uzsāka studijas Ventspils Augstskolas studiju programmā “Elektronika”. Viņš atzina, ka bez stipendijas viņa  ceļš būtu  pavisam citādāks, jo studiju uzsākšanai nebija materiālo līdzekļu un atteikuma gadījumā būtu devies laimes meklējumos uz Angliju. Pateicoties stipendijai viņš absolvēja bakalaura studijas, vēlāk arī maģistra studijas un prakses laiku viņš pavadīja Silīcijas ielejā, lai strādātu par displeju inženieri CLEARink Displays Inc. Darbs praksē veicināja ne tikai pieredzi, bet arī Morusu ģimenes apvienošanos, jo ASV Kristaps satika vectēva brālēnu Juri Morusu un māsīcu Intu Moruss-Wiest. Jūlija mēnesī Kristaps kopā ar radiniekiem Intu un Juri nodibināja Morusu ģimenes stipendiju, godinot dzimtas aizgājušos - Intas un Jura vecākus, vecvecākus, Kristapa vecvecākus Rasmu un Jāni Morusus un citus. Stipendija būs atbalsts topošam lauksaimniecības nozares speciālistam. Lepojamies ar Kristapa panākumiem un izsakām visdziļāko pateicību Morusu ģimenei par vēlmi palīdzēt Latvijas jauniešiem! 

01.-31.07. Fondā viesojās Jānis Rozenfelds, Raitis Ļebedevs.

15.07. Seminārs «Resursu piesaiste labdarībai un brīvprātīgā darba organizēšanai»

17.07. Ziedotāja Kārļa Ķirša tikšanās ar stipendiātiem fonda birojā.

19.07. Annas Olavs-Grambergs un Andra Stakļa jubilejas sarīkojums.

11. jūlijā notika Vītolu fonda padomes sēde, kurā atskatījāmies uz mācību gadā paveikto. Esam izmaksājuši stipendijas 712 jauniešiem, no tiem 104 ir absolventi. Izcilus rezultātus studiju gada noslēgumā uzrādījuši 20% jauniešu (vidējais vērtējums virs 9 ballēm). Padomes sēdē tika apstiprināts arī 2019./2020. mācību gada darbības plāns. Līgumi tiks pagarināti ar 448 esošajiem stipendiātiem. Ja jaunieši būs iestājušies izvēlētajās augstskolās, tad plānojam piešķirt 263 stipendijas pirmo reizi. Plānotais stipendiju skaits - 762. 

Padomes sēdē pieņemts arī provizoriskais budžets stipendiju izmaksai, kurš pirmo reizi fonda vēsturē sasniegs 1,4 miljonus EUR. Jūlijā un augustā katrs ziedotājs saņems atskaiti par paveikto, fonda gada darbības pārskatu un stipendiātu pateicības vēstules. 

- Bijušo stipendiātu sasniegumi.

Kristīne Pokratniece no 2006.-2008. gadam saņēma Viesnīcas “Radi un draugi” stipendiju un absolvēja Latvijas Universitātes (LU) studiju programmu “Baltu filoloģija”, tad ieguva arī maģistra grādu filoloģijā. Šobrīd Kristīne darbojas kā zinātniskā asistente LU Matemātikas un informātikas institūtā, mākslīgā intelekta labaratorijā, kā arī Latviešu folkloras krātuvē. Viņa kopā ar domubiedriem organizē zinātniskās folkloras ekspedīcijas Sēlijā un piedalās dažādās konferencēs.

- Esošo stipendiātu sasniegumi.

Madara Eversone ir Astrīdas Ivaskas piemiņas stipendijas saņēmēja. Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas doktorantūras studiju noslēgumā Madara ir beigusi darbu pie grāmatas “Laiku nospiedumi. Iloņa Bērsona dzīve dienasgrāmatās, vēstules, atmiņās un attēlos”. Līdztekus studijām stipendiāte darbojas LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtā un organizēja konferenci “Meklējumi un atradumi. Tālu ceļu vējš: ceļojumi laikā, telpā un garā”. 

Zane Grudule ir Veltas Skultānes piemiņas stipendijas saņēmēja. Viņa ar izcilību aizstāvēja savu bakalaura darbu “Saimnieču loma kāzās Latgalē tradīcijā un mūsdienās”. Lai apkopotu pētījuma materiālu, stipendiāte devās ekspedīcijā uz Latgali un ciemojās pie kāzu saimniecēm. Bakalaurā apkopotas tradīcijas no Viļakas, Balvu, Aglonas, Varakļānu, Viļānu, Ciblas, Rēzeknes, Vārkavas, Daugavpils un Preiļu novadiem. Par savu bakalaura darbu viņa saņēma Latvijas Universitātes rektora atzinību. Rudenī viņas pētījums tiks publicēts Ubi Sunt kultūras portāla žurnālā.

Elza Ozola ir Metas un Jāņa Ūdru piemiņas stipendijas saņemēja. Paralēli mācībām Liepājas Universitātes studiju programmā “Baltu filoloģija”, Elza ir piedalījusies projektā  “Latviešu valoda”, kurā tika pētīta valodas terminoloģija, reģionālistika, omnamastika un sociolingvistika. Šajā semestrī viņa izstrādāja arī savu studiju darbu “Latviešu valodas skaidrojošo vārdnīcu leksikogrāfisks šķirkļu salīdzinājums”, kurā pētīja četru latviešu valodas skaidrojošo vārdnīcu A burta šķirkļus. Aktīvi piedalījusies literatūrzinātnes, valodniecības un citās studentu konferencēs.

- Sveicam jūlija jubilārus!

- Paldies Uzņēmumam “BITE”  par sadarbību!

Padomes sēdes laikā tika nolemts par fonda telefona nomaiņu, kurš kalpojis par saziņu visus fonda darbības 17 gadus. Paldies uzņēmumam “BITE” par atlaides piešķiršanu jaunā telefona iegādē.

Ziedojuši: Gints Salnājs, Saginavas Laviešu klubs, “Daugavas vanagu” Kanberas nodaļa, Rita Kaimiņa, ERGO, Rīgas Hanzas Rotari klubs, IPAS “SEB Investment Management”, Ausma Pāvulāne, Selga Beņķe, Ileane Bolšaitis, Kristaps Moruss*, Juris Petričeks, Kristīne Anstrats, Aivars Alfrēds Tannis, Nodibinājums “Novum Riga Charitable Foundation”.

COBALT stipendijai ziedojuši: Lauris Liepa, Indriķis Liepa, Dace Silava-Tomsone, Sandija Novicka, Gatis Flinters. 

Annas Olavs-Grambergs un Andra Stakļa jubilejas stipendijai ziedojuši: Guntis un Laima Bērziņi, Vita Diķe, Kārlis Beinerts, Ileane Bolšaitis, Ilgvars Baumanis, Uva Rigmora Riekstiņa, Riekstiņu ģimene, Linda un Olafs Kinstleri, Ingrīda Meierovica, Laima Salaka, Vilis un Marta Vītoli, Juris Binde, Zigurds Beinerts, Baiba Kangere. 

Draugu stipendijai ziedojuši: Roberts Veins*, Gints Jegermanis, Sanita Upleja-Jegermane, Raimonds Ritums*, Madara Mežviete*, Zinta Jansons, SIA “B2B Smart Solutions”, Oksana Juskiva, Artūrs Banders, Lolita Kalupniece, Ieva Everte*, Helge Lodziņš, Aina Viliņa, Nikolajs Petrovics, SIA “Viridi Lux”, Evarts Anosovs, Ginta Jaunzeme, Zanda Lāce, Jānis Ārmanis, Elvijs Bogdanovs, Iveta Grosšteina, Edgars Andersons, Ginta Lejiņa, Ilze Lejiņa, Ingūna Hartmane, Tatjana, Iveta Grosšteina, Aisma Vītiņa, Diāna Pastare, Aleksandra Devēna, Mārtiņš Sils, Diāna Titova, Inga Guste, Nauris Smaļķis, Aivars Junga, Olga Nikitina, Liene Jansone, Viktors Zaķis, Intra Research, Aija Dukaļska un 98 anonīmi ziedotāji. 

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums