Arhīvs

JŪNIJS - 2010

Sēru vēsts

”Ir tumsa nodzēsusi silto liesmu,

Ir grūti aptvert to, cik zudums liels.”

                 /Ā. Elksne/

 

23. jūnijā miris mūsu stipendiāts un LLU Tehniskās fakultātes 2. kursa students Dainis Berģis. Bēdās esam kopā ar viņa ģimeni, radiem un draugiem. 

 

Jaunums:

 • Jāņa un Natālijas Neiburgu stipendija
 • SIA „Kurekss”stipendija
 •  ERNST & YOUNG Baltic stipendija 

01.06.  Fondā viesojas ziedotājs Arnis Apsītis. Tiek parakstīts līgums par 5 SIA „Kurekss” stipendijām.  Kopā ar brāli  Jāni Apsīti ziedotāji izlēmuši stipendijas dāvināt savas skolas absolventiem. 

Arnis Apsitis
Arnis Apsītis

Kad izlaidumā Dundagas vidusskolas zālē šī gada absolventi ienesīs skolas karogu, katrs no šo svētku viesiem, raugoties tajā attēlotajā spēku un varenību simbolizējošā ozolā, ar lepnumu apzināsies – mēs, dundadznieki, tieši tādi arī esam – stipri, gudri, savu dzimto pusi mīloši. To ir apliecinājušas neskaitāmas dundadznieku paaudzes, un tas noteikti tiks gaidīts arī no tiem, kuri šajā jūnija nogalē saņems dokumentu par vidējās izglītības iegūšanu. Bet īpašs šis mirklis būs pieciem Dundagas vidusskolas jauniešiem, jo reizē ar prieku par labiem un teicamiem rezultātiem mācībās viņi saņems ziņu, ka kļuvuši par SIA “Kurekss” stipendiātiem. Tas, protams, ir ne tikai liels prieks, bet arī milzu atbildība to cilvēku priekšā, kas viņiem ir uzticējušies cerībā, ka iegūtās zināšanas palīdzēs veidot skaistāku, gudrāku un bagātāku ne tikai dzimto Dundagu, bet arī visu šo zemi, kurā pret gaismu un sauli vēlas tiekties ne tikai koki, bet arī cilvēkbērni. Šīs SIA ,,Kurekss” piecas stipendijas dibinājuši un uzticējuši administrēt Vītolu fondam brāļi Arnis un Jānis Apsīši. Tās tiks piešķirtas pieciem centīgiem, spējīgiem jauniešiem, kuri šogad beidz Dundagas vidusskolu. Abi brāļi uzauguši Dundagā, mācījušies skolā, tur joprojām dzīvo viņu vecāki, tādēļ viņiem rūp gan šī pilsēta, gan tās nākotne.

SIA ,, Kurekss’’ tika izveidota 1995. gadā kā privāta kompānija ar ierobežotu atbildību. Kompānijas kokzāģētava atrodas Latvijas rietumu daļā, netālu no neaizsalstošās ostas Ventspilī, un to ietver lielākie Latvijas mežu masīvi. 

SIA "Kurekss" atbalsta dabiskas vides uzturēšanu, un tādēļ ir ieguvis koksnes plūsmas uzraudzības sertifikātu ("chain of custody"), saskaņā ar FSC metodēm un kritērijiem. Kompānijas filozofija ir koncentrēties uz klienta vēlmēm un veidot partnerattiecības biznesā, un tā ir viena no desmit lielākajām Latvijas kokzāģētavām. Arnis Apsītis uzskata: ,,Koksnes pārstrādes rūpnīcu, kas pieder Latvijas uzņēmējiem, valstī nav daudz, taču mēs esam ļoti ieinteresēti, lai meža resursi tiktu izmantoti tā, lai pietiktu arī nākamajām paaudzēm." Straujā attīstība un darbības apjoma palielināšana pērn un šogad palīdzējusi saglabāt desmitiem tūkstošu darba vietu, jo meža nozare dod darba vietas arī virknei kravu pārvadātāju, mežizstrādātājiem, tehnikas apkopes servisam, tirgotājiem utt.

Arņa un Jāņa Apsīšu vēlme sniegt atbalstu augstākās izglītības iegūšanā savas dzimtās pilsētas jauniešiem kārtējo reizi apliecina, ka Vītolu fonda aicinājums ikvienam dzīvē sasniegt tādu līmeni, lai varētu atgriezties un palīdzēt citiem, īstenojas brīžos, kad devējam svarīgāka par savu labklājību ir pārliecība, ka darīts ir viss, lai palīdzētu šai zemei un tās ļaudīm.

Skola ir vieta, no kuras aizsākas ikviena cilvēka ceļš pretī zināšanām un gaismai, tādēļ ne viens vien Vītolu fonda ziedotājs ir centies palīdzēt SAVAI skolai. Madonas vidusskolas jaunieši var būt pateicīgi Paulim Dzintaram, kurš dibinājis stipendiju tieši šīs skolas absolventam. Savu lēmumu viņš pamato: “Pats no savas un vecāku dzīves esmu mācījies, cik svarīga ir izglītība. Ir daudz apdāvinātu, centīgu jauniešu, kuri vēlas iegūt augstāko izglītību. Zinu, ka mana dāvana palīdzēs tikai dažiem, bet labāk ir iededzināt mazu svecīti nekā sēdēt tumsā. Ja ikviens tik zemē sētu...”

Savukārt ziedotāja Viktorija Mickāne no Ņujorkas, Latvija atgūstot neatkarību, sāka atbalstīt izglītības iestādes dzimtajā Nautrēnu pagastā. 2008. gada februārī tika dibināta Viktorijas Mickānes piemiņas stipendija, kas tiek piešķirta Nautrēnu vidusskolas absolventiem un īpaši latgaliešu valodas, vēstures un kultūras studentiem.

Skola vienmēr ir bijusi viena no visgaišākajām celtnēm, vienalga – jauna vai veca, divu vai vairākstāvu, kalnā vai līdzenumā, nostūrī vai liela ceļa malā. Un pie katras skolas Latvijā, šai koku sakņu cauraustajā zemē, ir koki – gan lielie, varenie, jau izaugušie, gan pavisam vēl sīki bērziņi, liepiņas un ozoliņi, tie, kuriem vēl augt un augt. Un visi tiecas pret sauli. Tikai reizēm tiem ļoti, ļoti nepieciešama saudzīga un gudra kopēja roka, kas atbalsta un palīdz izaugt lielam…

01.06. Mērķziedojums no Ulda Streipa vecāku  piemiņas stipendijai. 

Uldis Streips
Uldis Streips

02.06 Fondā viesojas ziedotāja Biruta Celma. Mērķziedojums vīra mācītāja Arveda Celma piemiņas stipendijai.

Biruta Celma
Biruta Celma

10.06. Mēŗkziedojums Māra un Zaigas Gaiļu stipendijai. 


Māris un Zaiga Gaiļi

03.06. Padomes sēde. 

Kopumā līdz 2010.gada 1.maijam Vītolu fonds ir saņēmis 525 kandidātu pieteikumus. Pēc pieteikumu saņemšanas, kandidāti tika sarindoti pēc kategorijām,  ņemot vērā gan kandidāta sekmes un sasniegumus, gan sociālo un materiālo situāciju ģimenē:

 • bārenis (16 kandidāti)
 • audzina viens no vecākiem (172 kandidāti)
 • vidējie ienākumi zem 50 LVL mēnesī uz vienu cilvēku ģimenē (39 kandidāti)
 • vidējie ienākumi no 50 LVL līdz 100 LVL mēnesī uz vienu cilvēku ģimenē (114 kandidāti)
 • vidējie ienākumi virs 100 LVL mēnesī uz vienu cilvēku ģimenē (95 kandidāti)
 • vidējā atzīme vidusskolā pēc 12.klases 1.semestra ir zem 7.5 ballēm (60 kandidāti)

 3.06. „Vītolu fondā” noritēja padomes sēde. Visi kandidāti tika sadalīti pa kārtām – t.s. „smaguma pakāpēm” – 1., 2. vai 3. Lai precīzāk izvērtētu visus kandidātus, „Vītolu fonds” izvirzīja 5 kritērijus:

 • vidējā atzīme
 • vidējie ienākumi mēnesī uz vienu cilvēku
 • bērnu skaits ģimenē
 • sasniegumi konkursos un mācību olimpiādēs
 • izvēlētā augstskola un mācību programma

Īpaša vērība tika pievērsta kandidāta mērķtiecībai.


Padomes sēdes rezultāti:

1.kārta – 90 kandidāti

2.kārta – 64 kandidāti

3.kārta – 92 kandidāti

Atteikumi – 254 kandidāti 


 

15.06. Bauskas Zontu kluba  mērķziedojums stipendijai.

15.06. Izdots 2009. gada pārskats. 
Paldies par darbu māksliniecei Artai Muceniecei, redaktoriem Inārai Krūmiņai un Oskaram Lapsiņam, fotogrāfam Jānim Brencim, tipogrāfijai „Madonas poligrāfists”. 

 

16.06. Aivara Sluča mērķziedojums stipendijām. 
Aivara Sluča stipendiju skaits aug pa gadiem. Pirmo gadu uzsākdams ar 4 stipendijām, 2010./2011. mācību gadā Aivars Slucis atbalstīs jau 20 jauniešus.

Aivars Slucis
Aivars Slucis

 

23.06. Līgo svētki.

Latviešiem Līgo vakars ir brīdis, kad tauta pati iededz gaismu. Šīs neskaitāmās ugunskuru acis piedzimst pakalnos un ezeru un upju krastos, un izgaismotie ceļi ved uz jūru, rādot, ka mūsu tauta ir spējīga ne tikai gaismu radīt, bet arī nest to tālu, tālu pasaulē.
Lai Līgo vakarā iedegtās ugunis kārtējo reizi apliecina mūsu tautas vēlēšanos dzīvot gaismas pusē un ticību, ka, kopīgi strādājot, sagaidīsim brīdi, …”kad augšā celsies Gaismas pils"!

28.06. Fondā viesojas ziedotāji Evarists Bērziņš, Klāvs un Aija Zichmaņi, Astrīda Jansone.


Evarists Bērziņš


Klāvs un Aija Zichmaņi


Astrīda Jansone

 

28.06. Fondā viesojas Natālija Neiburga no Austrālijas. Viņa ir izlēmusi dibināt Jāņa un Natālijas Neiburgu stipendiju Latvijā. Tā novēlēta Alūksnes novada jauniešiem. 


Natālija Neiburga

29.06. Fondā viesojas SIA "ERNST & YOUNG" mārketinga koordinatore Kristīne Dakstiņa-Paškova. Tiek noslēgts līgums ar uzņēmumu SIA ”ERNST & YOUNG” par ziedojumu viena gada stipendijai.

 
Kristīne Dakstiņa-Paškova 

 

Ziedojumi jūnijā

Ziedotāji 
2010.gada jūnijs
   
Ziedotājs /Stipendijas nosaukums/ Ziedojums*
[Ls]
Aivars Slucis /  Latvijas Brivibas Fonds, LTD, $ 47 500 - LVL 27 360**/ 27075,00
Microsoft Latvia, SIA  2800,00
Natālija  Neiburgs /Mērķziedojums Jāņa un Natālijas Neiburgas stipendijai/  2140,00
ERGO LATVIJA AAS 1470,00
Māris Gailis, A/S 900,00
Biruta Celma /A.Celma piemiņai/  200,00
Bruņa Rubesa piemiņas stipendijai
Karl un Anne Anker /EUR  200 - LVL 140.56**/ 140,46
Agrita Krieviņa 40,00
Latvijas Zontu kluba stipendijai
AV Zonta International  /Helsingborg Zonta Club/  36,25
AV Zonta International / Anna Hedin/ 36,25
AV Zonta International  /Ausma Pavulans/  57,50
Bauskas Zonta klubs,SO 150,00
Draugu stipendijai
Mareks Indriksons / Draugu stipendijai/  50,00
Ģirts Kaugars /R. Sējas dz.d./ 50,00
Almas Alužānes 100.gadu jubilejas stipendija   
DV Minsteres kopa /A. Alužānes dz. d. EUR 100.00 - 70.28**/ 70,23
Alma Alužāne /A. Alužānes dz. d. EUR 955 -  LVL 671.18 **/ 670,70
Kopā:  35 886,39
* Pēc komercbankas kursa   
** Pēc Latvijas Bankas kursa   
MK  Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 9. pantā norādīts, ja darījums notiek  ārvalsts valūta, tajā norādītās summas iegrāmatošanai pārrēķina latos pēc Latvijas Bankas ** noteiktā attiecīgās ārvalsts valūtas kursa,  ko gada beigās norāda uzņēmuma Gada pārskatā. Komercbankas veic  konvertāciju pēc tās dienas ārvalstu valūtas kursa *, un tas var atšķirties no Latvijas Bankas noteiktā kursa.
   
   
Grāmatvede:  /L.Liepa/
  2010.07.02

Paldies ziedotājiem! 

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums