Arhīvs

JŪNIJS - 2013

Visapkārt zaļo un zied, un dzied vasara. Nav skaistākas vietas, kur var apreibt no tikko pļautās zāles smaržas, sasmaržot neskaitāmas puķes pļavā, redzēt Sauli Jāņu naktī rotājam un latviešus savos Lielajos svētkos dziedam un dejojam- nav labākas vietas, kur būt vasarā, kā mājās – Latvijā.

 

JAUNAS STIPENDIJAS

 - Krogzemju dzimtas stipendija

 - Aivara Sluča stipendija

 - Zvejnieku ģimenes stipendija

 

Krogzemiju dzimtas stipendija

 

 

 

2011. gadā pazīstamais ceļotājs un grāmatu autors Džeimss Krogzemis nodibināja Krogzemju dzimtas stipendiju, sniedzot atbalstu divdesmit studentiem mākslas, vides zinātnes u.c. jomās un turpinot to arī 2012. gadā. Lai vērienīgi iesāktais darbs pēkšņi nepārtrūktu, vēl četri Krogzemju ģimenes locekļi vienojās kopīgai stipendijai nākošajam mācību gadam. Baiba Krogzeme-Mosgorda stāsta: „Galvenie ziedotāji ir mani vecāki, Andrejs un Dagmāra Krogzemji, un tēvamāsa Līga Krogzeme. Vecāki, bijušie rīdzinieki, tagad dzīvo pašu iekoptajās lauku mājās Limbažu rajonā. Viņi ir ne tikai mīlestībā izaudzinājuši un izskolojuši mani un brāli, bet arī vairākkārt snieguši palīdzīgu roku grūtā situācijā nonākušiem cilvēkiem ārpus radu loka. Līga Krogzeme ir pensionēta ārste, kuras profesionalitāti un sirds dāsnumu pacienti atceras vēl šodien. Pati esmu zinātniece, šogad uz Dziesmusvētkiem nāks klajā manis un kolēģu veidotais akadēmiskā tautasdziesmu izdevuma 10. sējums ar vairāk nekā 33.000 tautasdziesmu tekstiem. Mēs visi apzināmies labas izglītības vērtību un esam no sirds gandarīti turpināt Krogzemju dzimtas stipendiju.”

 

Aivara Sluča stipendija 

 

 

Savu stipendiju skaitu atkal nolēmis palielināt Aivars Slucis, viens no nesavtīgākajiem Vītolu fonda ziedotājiem. 2008. gada pavasarī, viesodamies Latvijā, viņš nodibināja 4 stipendijas, taču ik gadu, iepazīstoties ar jauno kandidātu pieteikumiem un dzīves stāstiem, stipendiju skaitu palielina. 2011.gadā Aivars Slucis atbalstīja jau 23 jauniešus, 2012.gadā  - 28, bet nākošajā mācību gadā ar Aivara Sluča stipendijām tiek dāvāta iespēja studēt 32 jauniešiem. Ziedotājs interesējas par savu stipendiātu sasniegumiem, katru gadu tiek organizēts pasākums, kad trīs labākie studenti saņem vienreizēju papildus stipendiju- balvu par izciliem sasniegumiem mācību darbā.

 

Zvejnieku ģimenes stipendija


Pēteris Zvejnieks ar ģimeni

Apbrīnas vērts jau kopš 2003. gada, kad tika izveidotas pirmās 26 stipendijas, ir Zvejnieku ģimenes devums latviešu jaunatnes izglītošanā. Nu stipendiju skaits ir pieaudzis vairāk kā divkārt- šajā mācību gadā tiks atbalstīti jau 64 jaunieši.  Andrejs Zvejnieks, trimdā dzīvojušais ķīmiķis un uzņēmējs, savulaik visu savu mantojumu - vairāk nekā piecus miljonus dolāru - atstāja Latvijas izglītības attīstībai. Viņa dēls Pēteris Zvejnieks īsteno tēva sapni un turpina iesākto darbu, sniedzot iespēju tik daudziem Latvijas jauniešiem iegūt augstāko izglītību.

 

PASĀKUMI

12.06. Ziedotāji sveic savus stipendiātus izlaidumos.

Jūnija nogale - izlaidumu laiks Latvijas vidusskolās, pilns ziedu, prieka par jau  paveikto, pilns cerību un gaidu, arī - neziņas un nedrošības par nākotni. Šī diena par dubultskaistiem svētkiem kļuva tiem uzcītīgajiem un talantīgajiem jauniešiem, kuri uzzināja, ka kļuvuši par Vītolu  fonda stipendiātiem, taču neaizmirstams šis brīdis allaž paliks tiem absolventiem, kuriem sertifikātu par stipendijas iegūšanu bija ieradušies pasniegt paši ziedotāji.

Prieks, pārsteigums un aizkustinājuma asaras acīs, pateicība par uzticēšanos un apņemšanās attaisnot izrādīto uzticību – tik daudz emociju virmoja gan Cēsu Valsts ģimnāzijā, kur ziedotājs Jānis Grūbe pasniedza SIA KOM AUTO stipendiju Lienei Neimanei, gan Valmieras 2. vidusskolā, kuru apciemoja Valmieras kluba nodaļas vadītāja, lai sveiktu Olgu Jakovļevu ar  Latvijas Zonta klubu stipendijas iegūšanu. Savukārt savā Dundagas vidusskolā viesojās Arnis Apsītis, lai sešiem absolventiem pasniegtu SIA KUREKSS stipendijas. Jāpiemin, ka atbalsts šiem jauniešiem ir tikai daļa no Arņa un viņa brāļa Jāņa Apsīšu devuma Latvijas jauniešu izglītošanā - dažu gadu laikā piešķirto stipendiju skaits no 10 ir pieaudzis līdz 30.

     
         Arnis Apsītis ar stipendiātiem             Jānis Grūbe       Latvijas Zonta klubu stipendiāte
                                                                                                             Olga Jakovļeva

12.06. Sveicam Jāni Kukaini jubilejā!


Jānis Kukainis

12. jūnijs - svētku diena arī Vītolu fondā, jo šai skaistajā, saules pārpilnajā vasaras dienā 70 gadu jubileju atzīmēja PBLA priekšnieks Jānis Kukainis. Latviešu sabiedrība ārzemēs, jo īpaši Amerikā, viņu pazīst kā dedzīgu, strādīgu latviešu patriotu un ciena kā tiešu un noteiktu vadītāju. Jānis Kukainis ir ilggadējs PBLA valdes loceklis un Amerikas Latviešu apvienības vadītājs. Viņam ir inženiera izglītība, viņš ir strādājis Forda autobūves koncernā kā dažādu nodaļu vadītājs, bet pēc pensionēšanās 2000. gadā savu laiku veltījis darbam latviešu sabiedrībā. Jānis Kukainis allaž uzskatījis, ka Latvija ir vienīgā vieta pasaulē, kur visas iespējas attīstīt latvisko izglītību un kultūru, tāpēc tiek sniegts nopietns atbalsts latviešu jauniešiem augstākās izglītības iegūšanā.

 

18.06. Tikšanās ar Kārli Cerbuli.

 

 

 

 

Vītolu fonda jaunieši allaž augstu novērtē iespēju klātienē tikties ar saviem ziedotājiem. 18.jūnijā ziedotājs Kārlis Cerbulis organizēja tikšanos ar saviem stipendiātiem restorānā. Jauniešiem tika dāvāta iespēja noklausīties arī lekciju par lietišķo etiķeti. Pēc pasākuma stipendiāte Evija Knoka rakstīja: ,,Nebiju domājusi, ka vakardienas pasākums  izvērtīsies tik interesants. Bija patīkami gan iepazīties ar Jūsu ģimeni, gan pārējiem stipendiātiem. Prezentācija par galda kultūru būs noderīga visai dzīvei, tagad jutīšos drošāk līdzīgos sarīkojumos. Paldies par jauki pavadīto vakaru un iegūtajām zināšanām!”  

 

27.06. Evarista Bērziņa foto izstāde "Ģimenes albums" viesnīcā "Radi un draugi".

27.jūnijā viesnīcas ,,Radi un draugi” izstāžu zālē tika atklāta Evarista Bērziņa fotogrāfiju  izstāde ,,Ģimenes albums’’, kurā atainoti brīži no Dziesmu svētkiem daudzu desmitu gadu garumā, kuri notikuši gan Latvijā, gan latviešu mītnes zemēs. Katram izstādes apmeklētājam bija iespēja ne tikai aplūkot šos mākslas darbus un priecāties par autora prasmi jaunā gaismā parādīt mūsu tautas spēju būt vienotiem dziesmā, bet arī iegādāties. Saņemtie līdzekļi tiks ziedoti Vītolu fondam.


Evarists Bērziņš ar stipendiātiem

SĒRU VĒSTS

 

 

 

 

 

 

 

18.jūnijā Latvijā viss ziedēja- baltas margrietiņas un jasmīni, un zilas rudzupuķes un sarkanas magones… Latvija ziedēja, bet Latvijā tik daudzi skuma, jo tālajā Kanādā Aizsaules ceļos 92 gadu vecumā devās dāsns mecenāts, ilggadējs Vītolu fonda atbalstītājs, mākslas un cilvēku mīlētājs Leopolds Sīpoliņš.

Leopolds Sīpoliņš Latviju atstāja pēc Otrā pasaules kara, nokļuva Kanādā un sāka nodarboties ar ēku būvēšanu un plānošanu. Uzbūvēts simtiem ēku Amerikā un Kanādā. Latvijā pēc kara L.Sīpoliņš pirmoreiz ieradās 1976.gadā. Jau tolaik viņš ziedoja naudu baznīcas atjaunošanai un rīkoja vairākas izstādes. 1979. gadā Leopolds Sīpoliņš dibināja fondu sava dēla Klāva Edmara Sīpoliņa piemiņai. Šīs labdarības organizācijas mērķis ir izglītības veicināšana un kultūras vērtību saglabāšana. Stipendijas Vītolu fonda jauniešiem- arī tā bija viņa atgriešanās dzimtenē. 2003. gadā Leopolds Sīpoliņš uzticēja Vītolu fondam administrēt divas stipendijas Rīgas Tehniskās universitātes  Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes studentiem. Stipendijas tika nosaukta par godu Leopolda dēlam Klāvam, jo mecenāts pēc dēla nāves saprata, ka labākais piemineklis viņam būtu fonds, kas sākotnēji atbalstīja mākslu. 2008. gadā tika noslēgts jauns ziedojuma līgums par ieguldījumu neaizskaramajā kapitālā – Leopolds Sīpoliņš nodibināja mūža stipendiju.

 

PIE MUMS VIESOJAS

Vasara priecē ne tikai ar ziediem, sauli un svētkiem, bet arī ar iespēju sagaidīt mīļus ciemiņus, kuri atraduši laiku, lai viesotos Vītolu fondu un kopā priecātos par paveikto. Jūnijā sākumā bija prieks satikt Arni Apsīti, Sarmīti, Māri un Baibu Plūmes, Ati un Balvu Bredovskus.

 

VĪTOLU FONDA SVEICIENS LĪGO SVĒTKOS

Līgo saule, līgo bite, līgo visa pasaulīte...Līgo latvieši savās sētās , savos novados, līgo visā plašajā pasaulē, jo šos svētkus jau nedrīkst nesvinēt- tik daudz vasaras prieka un saules solījuma tajos.

Arī pļava neskaitāmos ziedos auklē mazas, brūnas sēkliņas-  tajās cerība mīt. Tur tvan silta rasa un rāda Latvijas ziedētspēju- pēc plūdiem, pēc viesuļiem, pēc tik ļoti garas ziemas, tāpēc atliek arī pašiem tikai noaut kājas, lai sajustu zemes siltumu un spēku un smeltos sparu turpmākajam.

Ļausim pieliet sevi pilnu ar sauli, prieku un mīlestību un ar to bagāti dosimies tālāk! Iepīsim vasaru Jāņu vainagā- ar madarām, vīgriezēm, papardēm, ozolzariem, arī  mazliet no saules, mazliet no miglas un rasas, bet ļoti daudz- no mīlestības. Lai simt smaržas savijas kopā, mūs stiprus un varenus darot, lai savijas kopā tauta un Latvija!

Lūk!- gar papardēm, pa ziedošām madaru mākoņiem klusa brien Laima- mūsu ceļus un mūsu darbus svētīdama...

Lai ar ziediem un sauli bagāts Līgo vakars, lai jaunu cerību un vasaras prieka pilns Jāņu rīts!

 

 ZIEDOTĀJI JŪNIJĀ

Vītolu fondam ir ziedojuši: ZS Ābolkalni (Gunāra Meierovica piemiņas stipendijai, Vilis Vītols Jr., Brigita Birkoff (Annas Pāvulānes piemiņas stipendijai), Maija Sinka, Aivars Slucis, Baiba Krogzeme-Mosgorda, SIA "Ernst & Young", ERGO, Māris Zeltkalns, Harolds Miķelis Bulmanis.

Viļņa Plūmes stipendijai Aizkraukles attīstībai ziedojuši: Māris Plūme, Anta Teivāne.

Paldies ziedotājiem!

 

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums