Arhīvs - Jūnijs 2014

JŪNIJS - 2014 

 

,,No vasaras mācies mūžu dzīvot -
Mācies krāsas un siltumu krāt.
Katram dzīvotam mirklim,
Pieliekot mīļumu klāt.’’
/Ā.Elksne/

 

STIPENDIJU JAUNUMI

 - Pētera Mežaka piemiņas stipendija

 
Pēteris Mežaks (centrā) ar ģimeni

Jūnijā priecīga ziņa Pētera Zvejnieka - arī 2014./2015.mācību gadā viņš turpina sadarbību no Vītolu fondu, ziedojot 120 000 USD, kas ļaus nākamajā mācību gadā atbalstīt 56 talantīgus topošos ārstus un ķīmiķus. 10 stipendijas no Zvejnieku ģimenes fonda ir nodibinātas, lai godinātu sava vectēva Pētera Mežaka piemiņu. Pēteris Mežaks bija izcils vetārsts, zinātnieks, daudzu zinātnisko publikāciju autors. Par izciliem sasniegumiem veterinārmedicīnas jomā 1932.gadā viņš tika apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. 1944.gadā emigrēja uz Zviedriju, kur'arī pavadījis visu atlikušo mūžu, turpinot darboties zinātnes sfērā un strādājot Stokholmas Veterinārajā augstskolā. Brīvo laiku Pēteris pavadīja kopā ar ģimeni, bet viņa iemīļotais vaļasprieks bija dažādu skulptūru veidošana no māla.

 - Patrīcijas Streips piemiņas stipendija

26. jūnijā Uldis Streips, viens no tautā tik ļoti mīlētajiem ,,Čikāgas piecīšiem”,  dibināja stipendiju sievas Patrīcijas Annas Streipas piemiņai. Viņas mūžs, krāsainiem notikumiem apveltīts, darba, rūpju un mīlestības pilns, izdzisa 2. maijā. Uldis Streips ir fonda atbalstītājs jau daudzus gadus- 2009. gadā Uldis dibināja stipendiju savu vecāku Hugo un Eleonoras Streipu piemiņai, un tā ir nenovērtējams atbalsts kādam jaunietim, kura mērķis ir studēt kādā Latvijas augstskolā. Nu par tādu kļūs arī Patrīcijas Annas Streipas piemiņas stipendija, apliecinājums īstai un patiesai mīlestībai un tam, ka mūžam saule debesīs mirdzēt neapstās.

 

 - Ernas Bertas Meijas Gurķis piemiņas stipendija


Erna Berta Meija Gurķis

 Vasaras mēneši ir priecējuši ne tikai ar sauli un ziediem, bet arī  ar dāsnu cilvēku vēlmi padarīt dzīvi Latvijā labāku, sniedzot iespēju jauniešiem izglītoties. Jūnija nogalē  tika parakstīts sadarbības līgums ar studenšu korporācijas „Dzintra” Filistru biedrības valdes priekšsēdētāju Ingunu Gaili par Ernas Bertas Meijas Ģurķis piemiņas stipendijas dibināšanu.  Erna Berta Meija Ģurķis bija aktīva korporācijas,, Dzintra” locekle, jo viņai bija tuvi tās ideāli - uzticība, patiesība, draudzība, godaprāts un tēvzemes mīlestība. Korporācija ,,Dzintra”  ir  akadēmiska, nacionāla organizācija, kas visa mūža garumā draudzībā apvieno latviešu studentes, lai realizētu korporācijas ideālus un mērķus. 1989. gada 12. oktobrī «Dzintra» kā pirmā no studenšu korporācijām atjaunoja savu darbību Latvijā. Kopš šā brīža dzintras aktīvi iesaistās Latvijas korporāciju dzīvē, gan prezidējot S!P!K!, gan ar savu sparu, idejām un organizēšanas prasmi atbalstot korporāciju dzīvi. Bet Ernas Bertas Meijas Ģurķis piemiņas stipendijai 25 000 EUR ziedo arī kāda anonīma ziedotāja no Kanādas - tātad iespēja studēt tiks dāvāta  diviem talantīgiem un centīgiem jauniešiem.

 

SARĪKOJUMI

01.06. Labdarības koncerts Aizkrauklē.


Visi Viļņa Plūmes piemiņas stipendijas saņēmēji
kopā ar koncerta mākslinieku Lauri Reiniku

1.jūnijā Aizkrauklē notika  gadskārtējais labdarības koncerts Viļņa Plūmes  piemiņai, no kura visi ienākumi tika ziedoti Viļņa Plūmes piemiņas stipendijai.  Tika paziņots arī šī gada stipendijas saņēmējs - Aizkraukles novada ģimnāzijas šī gada absolvents Gunārs Svenčs, kurš savu nākotni vēlas saistīt ar sociālajām zinātnēm. Koncertā piedalījās gan pašmāju mākslinieki, gan Latvijā un ārpus tās robežām pazīstamais mākslinieks Lauris Reiniks. Pirmizrādi piedzīvoja arī dokumentālā īsfilma par Viļņa Plūmes personību, kuram šogad būtu apritējuši 70 gadi. 

03.06. Tikšanās ar Valsts prezidenti Vairu Vīķi-Freibergu un Imantu Freibergu.


Vaira Vīķe-Freiberga un Imants Freibergs ar stipendiātiem un fonda darbiniekiem

Jūnija sākumā stipendiāti tikās ar Valsts eksprezidenti Vairu Vīķi- Freibergu un viņas dzīvesbiedru Imantu Freibergu. Pēc tikšanās jaunieši rakstīja:

Bija iedvesmojoši uzzināt par Vairas Vīķes-Freibergas kundzes jaunības gaitām, kā nācās daudz strādāt, lai sasniegto to, kas līdz šim ir sasniegts. Ļoti liels paldies viņai par šo vizīti un īpašs paldies par to, ko viņa ir izdarījusi Latvijas labā!
/ Edgars Kļaviņš/

Šī tikšanās man ļoti sasildīja sirdi. Augstskola manā dzīvē šobrīd ir pirmajā vietā, jo es redzu, cik daudz jaunu un talantīgu jauniešu no mana dzimtā novada nestudē, jo viņiem nav līdzekļu. Tādēļ vēlos pateikties Freibergu ģimenei par labo, silto sirdi, palīdzot Latvijas jauniešiem iegūt izglītību!
/Inese Bukša/

07.06. Dundagas vidusskolas izlaidumā pasniegtas SIA "Kurekss" stipendijas.


No kreisās: Arnis, Andrejs un Jānis Apsīši

7. jūnijā ziedotāji Arnis un Jānis Apsīši dāvināja piecas stipendijas topošajiem studentiem - Dundagas vidusskolas absolventiem, un tas nozīmē, ka nākošajā mācību gadā jau 22 studenti no Dundagas studēs ar SIA „Kurekss” stipendijām. 

11.06. Vasarāju ģimene tiekas ar saviem stipendiātiem.


Kārlis Vasarājs ar stipendiātēm

11.jūnijā fondā ar savām stipendiātēm tikās ziedotāji no Kanādas Kārlis un Laura Vasarāji. 2013.gadā ģimene dibināja Kārļa vecāku Arnolda un Ilgas Matildes Vasarāju piemiņas stipendiju, kas novēlēta jauniešiem no Gulbenes novada Lejasciema pagasta, bet nedaudz vēlāk, Kārlim Vasarājam svinot jubileju, viesi tika aicinātiziedot jubilejas stipendijai, tādējādi 2013./2014.mācību gadā atbalstu saņem 2 studenti.

14.06. Dārza svētki pie ziedotāja Gata Didrihsona.


Gatis Didrihsons ar stipendiātiem

Ziedotājs Gatis Didrihsons tikās ar saviem stipendiātiem dārza svētkos. Ziedotājs atzina, ka viņam bija prieks tuvāk iepazīties ar saviem stipendiātiem un īpašs gandarījums par to, ka "šos lieliskos jauniešus iepazina arī mana ģimene".

26.06. Tikšanās ar ziedotāju Viju Zaueri-Hjūzu.

 

 

 

 

26. jūnijā korporācijas ,,Imerija”  Anglijas kopas stipendiju kordinātore Vija Hjūza tikās ar savu stipendiāti Agnesi Katlapu. Šī stipendija tika dibināta imeriešu jubilejā un tika maksāta 4 gadus, lai dotu iespēju Agnesei  - centīgai un spējīgai jaunietei no Cēsu novada, iegūt augstāko izglītību Rīgas Tehniskajā universitātē, gan atceroties un pateicoties Viļa Vītola mātei, imerietei Valentīnai Vītolai, gan īstenojot korporācijas devīzē  ,,Tautietei – zinātnei” pausto aicinājumu.

26.06. Tikšanās ar ziedotāju Lalitu Muižnieci.


Lalita Muižniece

Fondā viesojās ziedotāja Lalita Muižniece, dzejniece, pedagoģe un valodniece, literatūrkritiķe, profesore, filoloģijas zinātņu doktore, LZA ārzemju locekle, latviešu sabiedriska darbiniece ASV un nenogurstoša Vītolu fonda idejas atbalstītāja. Viņa pārvalda Arnolda un Helēnas Sildegu fonda stipendiju un  mērķziedojumus stipendijai ik gadus gūst, pārdodot Arnolda Sildega gleznas. Lalita ir arī sava vīra Valža Muižnieka piemiņas stipendijas dibinātājā.

27.06. Tikšanās ar Dzintaru un Birutu Abuliem.


Dzintars un Biruta Abuli ar stipendiātiem

27. jūnijā ar saviem stipendiātiem tikās arī ziedotāji Dzintars un Biruta Abuli.  Abulu ģimenes stipendija dibināta 2008. gadā, lai atbalstītu Latvijas studentus, kas būtu ieinteresēti mācīties latviešu valodas vai Latvijas vēstures zinātņu jomā. 2013./2015.mācību gadā Abulu ģimene atbalsta jau piecus jauniešus – topošos mediķus, vetārstu, būvniecības speciālistu un kultūras darbinieku.

CITI JAUNUMI

Raksts par Vītolu fondu


Žurnāla "Ievas Stāsti" 12.numurā publicēts raksts par Vītolu fonda ziedotājiem. Mīļš paldies žurnāla atbildīgajai redaktorei un raksta autorei Sandrai Eglītei!

 

ZIEDOTĀJI JŪNIJĀ

Jūnijā ir ziedojuši: Valdemara Ruļļa testamentārais novēlējums, Aivars Slucis, Anonīmais ziedojums Ernas Bertas Meijas Gurķis piemiņas stipendijai, Māris Pauders, Korporācijas Fraternitas Lataviensis Kanādas kopa, Biruta un Dzintars Abuli, ERGO, Ingrida Tannis, SIA “Lāčplēša centrs”, Raymond Lawrence Drake, SIA “Ernst & Young”, Gunārs un Ināra Reiņi, Inta Bušs Gotelli, Zane Stait-Gardner, „Puratos Latvia”, Linda Ezergailis.

Andrieva Eiches piemiņas stipendijai ziedojuši: LETTERNAS RIKSFORBUND SVERIGE.

Viļņa Plūmes stipendijai Aizkraukles attīstībai ziedojuši: Māris Plūme, Aija Poča, Elīna Dobulāne, Dace Mence, Diāna un Aigars Gerhardi, SIA MCCANN CONSULTING, Ilze Millere, Mārīte Seile, Ivars Svilāns, Zane Bojāre, Diāna Krampe, Mārīte Aleksandra Silava, Edgars Pīlips, Velga Freiberga, Evija Kropa, Viesturs Buivids, Linda Purenkova, Anta Teivāne un ziedojumi par labdarības koncerta biļetēm.

Nikolaja Bulmaņa piemiņas stipendijai ziedojuši: Ingrīda Bulmane un bēru viesi, Valdis un Judite Vagners.

Draugu stipendijai ziedojuši: Auseklis Zaķis.

Ziedojumi

Jūnijā.................219 699 EUR

Gadā.........566 796 EUR

Paldies ziedotājiem! 

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums