Arhīvs

JŪNIJS - 2015 

 

Ziedēdama, sildīdama, līgodama pāri Latvijai soļo vasara - tik krāsaina, tik puķēm bagāta, tik mirdzoša kā rasas lāse jūnija rītā, tik visu aptveroša siltuma pielieta, jo saule patlaban uzkāpusi visaugstāk debesīs. Jūnijs - ziedu mēnesis, austras laiks, kad rītausma ar rītausmu tiekas un visu Latviju pārskan „līgo!”, kad kopā ar Jāņu ugunskuru dzirkstelēm debesīs uzvijas vēlmes un ilgošanās.

Šis ir laiks, kad gulēt zālē, izbaudīt ziedu, zāles un zemes smaržu, saklausīt bišu sanēšanu un sajust- tik tuvu, tuvu ir Saule. Un gaisma, un siltums, un dzīvotprieks.

Šis ir pats īstākais ziedēšanas laiks, un Vītolu fondā to šogad nevarēja nepamanīt - vai ik dienu fondu apciemoja kāds bijušais stipendiāts, kurš šīs vasaras sākumā augstāko izglītību ieguvis, pateicoties kādam dāsnam cilvēkam vai organizācijai. Dāvātie ziedi – tā ir ne tikai pateicība, tie ir kā solījums arī turpmāk turēt godā tos ideālus, kam allaž bijuši uzticīgi fonda ziedotāji.

Ziedotāji stipendiātiem ir snieguši ne tikai materiālo palīdzību - daudzi no viņiem bieži tikušies ar saviem studentiem un kopā priecājušies par sasniegumiem. Ziedotāju patiesā ieinteresētība jauniešu likteņos palīdzējusi pārvarēt grūtības un noticēt saviem spēkiem, viņu sirsnība un mīlestības pilnā attieksme stiprinājusi un mudinājusi īstenot sapņus. Vairāki ziedotāji kopā ar saviem jauniešiem bijuši svarīgos viņu dzīves brīžos - jo īpaši izlaidumos, kad tiek saņemts augstskolas diploms.

JAUNĀS STIPENDIJAS

 - A/S "Būvuzņēmums Restaurators" stipendija


Dāvis Priede

Šī gada 25. jūnijs - īpaša diena Vītolu fonda vēsturē, jo fonda vēlējums ,,Ar izglītību dzīvē sasniegt tādu līmeni, lai varētu palīdzēt citiem” ir īstenojies jaunā formā - pirmo reizi jauna stipendija tiek dibināta pēc bijušā stipendiāta ierosinājuma. Stipendiju dibina AS „Būvuzņēmums Restaurators”, kur par būvdarbu vadītāju strādā bijušais Aivara Sluča stipendiāts Dāvis Priede. Uzņēmuma vadītājs Mareks Mamajs ieklausījās  Dāvja lūgumā, izprata atbalsta nepieciešamību, un ir tikusi dibināta jauna stipendija, kura tiks piešķirta topošam restauratoram. Reiz pēc kādas tikšanās ar savu ziedotāju Dāvis rakstīja: „ .. Pēc tikšanās Sluča kungs dodas projām kājām, tāpat kā  tie 20 jaunieši, kuriem viņš sniedzis ne tikai finansiālo atbalstu, bet parādījis arī savu mīlestību un dāsnumu, kuru tie nekad neaizmirsīs.. Kāpēc mans ziedotājs to dara? Kāpēc viņš  tā mīl savu tēvu zemi Latviju un latviešus?” Uz šo jautājumu Dāvis tagad ir atbildējis pats, jo šī stipendija- neapstrīdams apliecinājums tam, ka ik paveiktajam labajam darbam ir turpinājums, jo īpaši, ja šī darba pamatā ir patiesa mīlestība pret savu zemi un cilvēkiem.

 - EY stipendija

 

Jūnijā laba ziņa no EY. Uzņēmums dubulto stipendiju skaitu, tas nozīmē, ka jau septembrī studijas ar EY stipendijām varēs uzsākt divi centīgi un gudri jaunieši. Šogad ar uzņēmuma stipendijas atbalstu studijas Ventspils Augstskolā Datorzinātņu studiju programmā absolvēja Anastasija Grimailova. Mīļš paldies visam EY kolektīvam un atsevišķa pateicība valdes loceklim Andrim Lauciņam, kurš ik gadus ziedo arī Draugu stipendijai.       

.

SARĪKOJUMI

01.06. - 30.06. Ziedotāji pasniedz stipendijas izlaidumos. 

Ir vasaras pilnbrieda laiks, un pāri Latvijai skan izlaiduma valsis. Šis ir svarīgs laiks gan absolventiem, gan viņu skolotājiem un vecākiem, jo tas ir brīdis, kad vērtēt sasniegto un censties īstenot nākotnes sapņus. Pateicoties Vītolu fonda ziedotājiem, izlaiduma valsis īpaši gaiši un līksmi skanēja vairāk kā 190 absolventiem dažādos novados. Šiem jauniešiem, pateicoties gan ziedotāju dāsnumam, gan pašu mērķtiecībai un uzcītībai, tiek dāvāta iespēja studēt kādā no Latvijas augstskolām - ir radīts stabils pamats, lai droši raudzītos nākotnē, īstenotu sapņus un ieceres.

Bet vairāki Vītolu fonda ziedotāji nolēmuši paši doties uz skolām, lai pasniegtu sertifikātus par piešķirtajām stipendijām. Ceļu uz Jēkabpils Valsts ģimnāziju mēroja Ģirts Zeidenbergs, kurš dibinājis stipendiju sava dēla Ērika Andra Zeidenberga piemiņai, lai pasniegtu stipendiju Elīnai Zemītei. Bet savā Dundagas vidusskolā viesojās šīs skolas bijušais absolvents Arnis Apsītis, kurš kopā ar brāli Jāni jau dibinājis 33 stipendijas un turpina ik gadu dāvāt iespēju studēt pieciem Dundagas vidusskolas 12. klašu beidzējiem, šajā mācību gadā stipendija tika pasniegta Dundagas vidusskolas absolventiem Matīsam Grauzem, Gatim Vansovičam, Amandai Piparei, Lorai Eglei un Andželai Leperei un Talsu Kristīgās vidusskolas absolventei Martai Neilandei.

  
                              Arnis Apsītis                                                           Ģirts Zeidenbergs

Māris Plūme viesojās Aizkraukles novada ģimnāzijā, lai pasniegtu Viļņa Plūmes stipendiju Aizkraukles attīstībai, kura jau piekto gadu sniedz iespēju kādam centīgam, talantīgam, bet mazturīgam Aizkraukles jaunietim iegūt augstāko izglītību. Šogad to saņems Jolanta Graudone.


Plūmju ģimene ar stipendiātiem un koncerta mākslinieku Gati Irbi jeb Gacho 

Arī Tukuma Raiņa ģimnāzija sagaidīja mīļu ciemiņu - skolas izlaiduma pasākumu apmeklēja Klāvs Radziņš, kurš dibinājis stipendiju savas mātes skolotājas Dainas Radziņas piemiņai. Tā piešķirta 12. klases absolventei Margaritai Matuļenko. Savukārt Latvijas Zontu kluba pārstāves ciemojās Bauskas Valsts ģimnāzijā, jo šogad stipendija tiek piešķirta šīs skolas absolventei Lienei Bokmanei.

 
   Dainas Radziņs stipendijas sertifikāts                  Latvijas Zonta klubu biedres ar stipendiāti

Mēs visi kopā – un lielā mērā tieši jaunatne, veidojam šīs valsts nākotni, un mums ir jāpaļaujas uz jauno paaudzi, kas ienāk sabiedrībā ar pozitīvu attieksmi pret dzīvi, ar gatavību uzņemties atbildību par sevi un citiem, kas ir spējīga pieņemt drošus un patstāvīgus lēmumus. Šādu jauniešu, kuri būtu pelnījuši atbalstu izglītības iegūšanai, mūsu zemē ir daudz - arī tie 80 absolventi, kuri vēl gaida iespēju studēt.

Ir vasaras pilnbrieda laiks. Jaunie putni pošas lidojumam, un tiem pašiem lidotgribošākajiem un varošākajiem ir dāvāti spārni. Bet mēs paliksim tepat uz zemes un aizturētu elpu vērosim lidoņu trauksmi, drosmi un dzīvesprieku un, cik katrs spēsim, palīdzēsim, jo no šī lidojuma augstuma un tāluma atkarīga mūsu visu sapņu īstenošanās.

01.06 - 30.06. Ziedotāji sveic stipendiātus augstkolu izlaidumos.

Ne velti saka, ka ar kādu dalīts prieks top dubults - jo īpaši todien, kad kopā ar savu stipendiāti izlaidumā par saņemto diplomu medicīnas zinātnē priecājās ziedotāja Anita Brante - Andrejeva: "Mēs vakar dabūjām diplomu un kopā ar Simonu pateicām sirsnīgu paldies visiem, kas to palīdzēja iegūt. Meitene ļoti labi pabeidza RSU. Paldies!” Savulaik Georgs un Anita Andrejevi, mīlot savu ārstu darbu un domājot par jauniešiem, kuri izvēlējušies savu mūžu veltīt šai profesijai, nolēma palīdzēt topošajai ārstei iegūt augstāko izglītību. Nu ziedotāju un Simonas sapnis īstenojies, un Latvija kļuvusi par vienu izglītotu speciālistu šajā jomā bagātāka.


Anita Andrejeva ar stipendiāti Simonu Pauli

Liels bija stipendiātu Artura Barščevska un Īrisas Mudrijas prieks savā izlaiduma pasākumā sagaidīt Dzintru Bungs, cilvēku, kuram viņi allaž būs pateicīgi par atbalstu un uzticēšanos, par sirsnību un labestību. Kad 2006.gada pavasarī viņa dibināja stipendiju savu vecāku piemiņai, ziedotāja ticēja, ka stipendiāti, gluži tāpat kā viņas vecāki, centīsies iegūt labu izglītību un palīdzēs uzplaukt savai Tēvzemei. Iegūtais augstskolas diploms liecina, ka uzticēšanās nav bijusi velta, un par to vienlīdz liels prieks gan ziedotājai, gan jaunajiem speciālistiem.

 
       Dzintra Bungs ar Arturu Barščevski               Dzintra Bungs ar Īrisu Mudriju

Vienu no saviem stipendiātiem, Ģirtu Mandrovicki, sveica Astrīda Jansone - vairāku stipendiju dibinātāja, fonda darbības atspoguļotāja presē. Savulaik Astrīdas kundze teikusi: „Man nekas neliekas svarīgāks par Latvijas jaunatnes izglītību un visi pieci "manējie" Vītolu fonda stipendiāti ir labs piemērs tam, kāda var būt Latvijas nākamā paaudze, ja tai pasniedz palīdzīgu roku. “  Ģirts ir viens no viņiem un savas ziedotājas atbalstu saņēmis sešus gadus,  iegūstot izglītību medicīnā.


Astrīda Jansone ar stipendiātiem

TIKŠANĀS

10.06. Māris Pauderis tiekas ar stipendiātiem.


Māris Pauderis ar stipendiātiem

10. jūnijā teikt mīļu paldies par atbalstu savam ziedotājam Mārim Pauderim no Kanādas varēja desmit stipendiāti, kuri studē, pateicoties viņa dibinātajām stipendijām. Ziedotājs aicināja jauniešus uz tikšanos, lai tuvāk viņus iepazītu, lai kopā priecātos par sasniegto, lai dalītos dzīves pieredzē un uzskatos.

12.06. Tikšanās ar Dārziņu ģimeni.


Andris un Dace Dārziņi ar stipendiātēm

12. jūnijā Vītolu fonds sagaidīja ciemiņus no Austrālijas - Daci un Andri Dārziņus, ilggadējus fonda atbalstītājus, kuri vēlējās tikties ar saviem stipendiātiem. Šī tikšanās - abpusēja prieka pilns brīdis, kurš apliecina savstarpēju cieņu un uzticēšanos. Andris un Dace novēlējuši savas stipendijas Alūksnes un Apes novada jauniešiem un šogad ar ziedotāju atbalstu studēs trīs studenti.

LĪGO APSVEIKUMS

Baltos mākoņos sakuplojušas madaras, smaržu lej vīgriezes  un ar līksmi neprātīgu ziedēšanu  savus vasaras pilnbrieda svētkus svin pļavas, aicinot pievienoties cilvēkus izbaudīt šo burvīgo vasaras nakti ar mūžības smaržu. Šai naktī līst visskaistākais un tīrākais lietus, bet rīts atnāk ar visdzidrāko rasu un visspožāko sauli. Šai naktī runā tautas sirds.

Līgo vakarā un Jāņu dienā  mēs atkal sajūtam, ka esam dabas bērni, sajūtam, kā visa dzīvā radība saņem spēkus, uzplaukst neparastā krāšņumā un dāsni dalās ar mums savā bagātībā.  Mēs esam kopā tik tuvu kā nekad  – Dievs, Daba un Cilvēks- un saplūstam tādā varenā vienotībā, kas rada mieru un pārliecību par rītdienu.

Domājot pašas labākās domas, no trejdeviņām zālēm sapin savu Jāņu vainagu: ievij raspodiņa dāvāto dvēseles tīrību, asinszāles un kumelītes veselības dāvājumu, ievij margrietiņas izaicinājumu mīlestībai un madaras un rudzupuķes skaistuma solījumu, ievij jasmīna trauslumu un ilgas pēc sapņu piepildījuma un āboliņa pārliecību par uzticību, ievij arī kādu pīlādzīti aizsardzībai un, protams, arī ozola zaru spēkam, kas gan mums ikkatram, gan mūsu tautai īpaši nepieciešams. Ievij to visu savā Jāņu vainagā un vēl piepin klāt mazliet miglas un kādu rasas lāsi, un saules siltumu,  un tad drošs un pārliecinošs, mūžības un saules simbola stiprināts, dodies savā zemē un savos ļaudīs.

Un tā mēs gadu desmitiem, simtiem un tūkstošiem sapinamies, savijamies kopā – gan ziedos, gan mīlestībā pret savu zemi, lai koptu un sargātu to- mūsu tautai Dieva dāvāto...

 

SVEICAM JŪNIJA JUBILĀRUS!

Sveicam jūnija mēneša jubilārus - Andri Kļaviņu, Māri Plūmi, Ivetu Rībenu, Visvaldi Dzeni, Gunāru Duburu, Jāni Kukaini, Intu Bušs Gotelli, Oskaru Dumpi, Jāni Vilgertu, Aivaru Žimantu un Aināru Ozolu!

02.06. Sveicam Andri Kļaviņu!


Andris Kļaviņš

2.jūnija jubilārs ir ziedotājs Andris Kļaviņš, kurš pievienojās Vītolu fonda ziedotāju pulkam 2011.gadā, dibinot mūža stipendiju savas vecmāmiņas piemiņai. Gadu vēlāk ziedotājs dibina vēl četras stipendijas savu tuvinieku piemiņai. Šogad ar Andra Kļaviņa stipendijas atbalstu studijas absolvēja divas jaunietes – Māmulītes stipendijas saņēmēja, topošā skolotāja Sigita Skujiņa un LU Bioloģijas studente Kristīne Konstantinoviča.

02.06. Sveicam Māri Plūmi! 


Māris Plūme

2. jūnijā svētkus svin Māris Plūme.  Ziedotājs kopā ar ģimeni dibinājis stipendiju tēva piemiņai  - Viļņa Plūmes stipendiju Aizkraukles attīstībai.  Šī stipendija ik gadu tiek piešķirta topošam studentam  no Aizkraukles.

04.06. Sveicam Ivetu Rībenu!


Iveta Rībena

4.jūnijā sveicam Ivetu Rībenu – Latvijas Zonta klubu stipendijas koordinatori. Ik gadu Latvijas Zonta klubu stipendija tiek piešķirta talantīgai, sekmīgai un sabiedriski aktīvai skolas absolventei no maznodrošinātas ģimenes pirmā gada augstskolas studijām. Stipendija tika dibināta 2008.gadā un šogad Latvijas Zontas pasniedza stipendiju desmitajai tās saņēmējai – Lienei Bokmanei no Bauskas.

12.06. Sveicam Visvaldi Dzeni!


Visvaldis un Sigrīda Dzeņi

12.jūnija gaviļnieks ir Visvaldis Dzenis – latviešu uzņēmējs un izgudrotājs. 2012.gadā abi ar kundzi Sigrīdu ir nosvinējuši savu 65 gadu kāzu jubileju jeb Dimanta kāzas un par godu šim notikumam ģimene dibināja 4 stipendijas talantīgiem jauniešiem.

12.06. Sveicam Gunāru Duburu!


Gunārs Duburs

12.jūnijā suminām Gunāru Duburu – izcilu zinātnieku, ķīmijas zinātņu doktoru, daudzu publikāciju autoru, vairāk kā 60 patentu īpašnieku. Kopā ar kundzi Renāti kopš 2007. gada ik gadu tiek atbalstīti topošie ķīmijas speciālisti, kas specializējas organiskajā ķīmijā.

12.06. Sveicam Jāni Kukaini! 


Jānis Kukainis

12.jūnijā svētki ir ziedotājam, inženierim, sabiedriskajam darbiniekam un PBLA valdes priekšsēdētājam Jānim Kukainim.  PBLA stipendija tika dibināta 2004.gadā un ar tās atbalstu vairāk kā 70 jaunieši varēja iegūt augstāko izglītību. Šobrīd ar PBLA atbalstu studē 9 spējīgi jaunieši.

15.06. Sveicam Intu Bušs Gotelli   


Inta Bušs Gotelli

15. jūnijā sveicam ziedotāju Intu Bušs Gotelli. Ziedotāja uzsākusi sadarbību ar Vītolu fondu 2009. gadā, dibinot Zirģeļu ģimenes piemiņas stipendiju. Viena jauniete, Marta Tīsa no Talsiem, jau ir ieguvusi izglītību ekonomikā, pateicoties ziedotājas atbalstam, un šobrīd izglītību iegūst topošā mediķe Evija Čamane no Lielvārdes.

27.06. Sveicam Oskaru Dumpi! 


Oskars Dumpis

27. jūnijā sirsnīgi sveicam ziedotāju Oskaru Dumpi no Kanādas. Oskars kļuvis par fonda ziedotāju pirms vairāk nekā 10 gadiem, dibinot mūža stipendiju. Ar viņa atbalstu izglītību ir ieguvuši 5 jaunieši. Šobrīd Oskara un Irenes Dumpju stipendiju saņem medicīnas studente Anete Purvlīce.

27.06. Sveicam Jāni Vilgertu!


Jānis Vilgerts

27. jūnijā suminām Jāni Vilgertu. Ziedotājs atbalsta studentus kopš 2013. Gada, piešķirot stipendijas ķīmijas nozares studentiem, priekšroku dodot jauniešiem no Latgales. Pats Jānis Vilgerts jau vairāk nekā 10 gadus darbojas nozarē, kas rūpējas par Latvijas vides kvalitātes paaugstināšanu.

27.06. Sveicam Aivaru Žimantu!


Aivars Žimants

27. jūnijā svētkus svin Aivars Žimants – „Pure chocolate” īpašnieks, ziedotājs un Vītolu fonda padomes loceklis. Sadarbību ar fondu Aivars Žimants uzsāka 2007. gadā ar piecām „Pure food” stipendijām. Pirms vairākiem gadiem ziedotājs dibinājis sava jaunā uzņēmuma „Pure chocolate” stipendiju, ar kā atbalstu izglītību vides un atjaunojamo resursu pārvaldīšanā  iegūst liepājniece Asnāte Laškova.

30.06. Sveicam Aināru Ozolu!


Ainārs Ozols

30. jūnijā sveicam Aināru Ozolu. Ziedotājs ir bijis SEB Bankas vadītājs Latvijā kopš 2007. gada, bet kopš 2015. gada 3. jūlija ziedotājs pievienojies SEB grupas Baltijas divīzijas vadības komandai un, ieņemot Baltijas personāla vadītāja amatu, uzņemsies atbildību par cilvēkresursu attīstības jomu Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Vēlam veiksmi jaunajā amatā un sveicam svētkos!

ZIEDOTĀJI JŪNIJĀ

Jūnijā ir ziedojuši: Aivars Slucis, Guntars Kokorevičs, Raymond Lawrence Drake, ERGO, ERNST YOUNG BALTIC SIA, Ingrīda Tanne, Gunārs un Ināra Reiņi, “Daugavas vanagu” Toronto nodaļa, Nora Mičule, Inta Bušs Gotelli, Rīgas Zonta klubs, ziedojums Lidijas un Bertrama Rozenbergu piemiņas stipendijai no Kanādas, LATVIAN CREDIT UNION LTD (Miķeļa Svilana piemiņas stipendijai), Ingus Diķis (Mācītāja Arveda Celma piemiņas stipendijai), Māra Miķelsone (Dainas Radziņas stipendijai izaugsmei), AKKA/LAA biedrība Baibas Alises un Andra Vītoliņu stipendiju fondam.

Viļņa Plūmes stipendijai Aizkraukles attīstībai ziedojuši: Māris Plūme, SIA "Media House", Artūrs Plūme, Vladislavs Pozņaks, Edgars Kandiba, Kārlis Vadzītis, Irīna Pīgozne, SIA “Inspired digital”, Linda Purenkova, Anta Teivans, Rūta Lipšāne un ziedojumi par labdarības koncerta apmeklējumu.

Draugu stipendijai ziedojuši: Rasma Rozenberga.

Draugu stipendijai ar Ziedot.lv portāla starpniecību ziedojuši: Tatjana Lazdiņa, Vladislavs Kugelevics, Kristaps Berzins, Aina Linde*, Anete Jekabsone, Aivars Junga, Gatis & Liga, Signe Mežinska, Nauris Smaļķis, Aija Mūrniece, Rūta Dimanta, Laima Miķelsone*, Aina Zvidriņa, Aija, Linda Tesele, Andris Šics, Liga, Alla Spruģevica, Aiga Bautre, Aiva Birbele, Mara Lesina, Evija Lei, Viktors Zaķis, Aivis Liepiņš, Ivo Rudzītis, Juris Sīlis, Inga Skrastiņa, Ieva Ernštreite, Reinis Inkēns, Andrejs Ščitka, Mareks Indriksons, Evita Kirilova, Elva Selecka*, Inga Pozdejeva, Inese Avotiņa, Ieva Dislere, Ksenija, Liga, Daiga Bondare, Arnis Sējāns, Elīna Deksne, Uģis Kronbergs, Dace Himina, Uldis Rankis, Liga Svile, Ģirts Bērziņš, Elīna un Mārtiņš Klīves, Tatjana Barščevska, Aija Roķe, Jānis Puriņš, Nikolajs Hļevnojs* un 89 anonīmi ziedotāji.

* - ziedotājs ir bijušais stipendiāts 

 

Ziedojumi

Jūnijā................72 887 EUR

Gadā..........453 957 EUR

Paldies ziedotājiem! 

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums