Arhīvs - Jūnijs 2016

MAIJS - 2016 

Tik raiba kā ziedu pļava, tik mirdzoša kā saule, tik gaiša kā Jāņu  ugunskurs pār Latvijas zemi soļo vasara.  Ir jau pagājis jūnijs, kad visās sētās un pagalmos, ciemos un pilsētās, visur, kur mīt latvieši, atskanējis skanīgais ,,Līgo!”, vēstot, ka ikvienam šai laikā dāvāta iespēja izbaudīt Saulgriežu īpašo spēku. Tas savukārt  vairojis izturību un dzīvesprieku, katrā no mums atkal no jauna radot apziņu, ka cilvēks un daba ir saistīti ar nesaraujamām saitēm. Pēc kārtīgi paveikta darba, mums ir iespēja baudīt augļus, kuri ir saldāki kā nekad!

JAUNĀS STIPENDIJAS

 - Jāņa Caunes stipendija

Jānis Caune

Ir patīkami apzināties, ka sadarbība ar ziedotājiem spēj ne tikai dāvāt iespēju talantīgiem Latvijas jauniešiem iegūt augstāko izglītību, bet arī ieaudzināt viņos vēlmi izstudējušiem pašiem kļūt par devējiem un palīdzēt tiem, kam tas visvairāk nepieciešams. Par to liecina arī jūnijā dibinātā bijušā Vītolu fonda stipendiāta Jāņa Caunes stipendija. Pateicoties Valijas Otlans 95 gadu jubilejas stipendijai, viņš savulaik uzsāka studijas Rīgas Tehniskās universitātes Medicīnas inženierijas un fizikas studiju programmā. Sākot ar 2. kursu, viņš saņēma Jāņa Arvīda Bungs un Metas Kalniņas Bungs piemiņas stipendiju. Jānis Caune kļuva par diplomētu inženieri, bet patlaban viņš darbojas e - komercijas platformā Scandiweb kā programmētājs, kā arī aktīvi darbojas zemessardzē. Līdz šim viņš ir ziedojis Draugu stipendijai, un tagad ir tapusi arī viņa paša dibinātā stipendija, jo viņš vēlas palīdzēt medicīnā, mehatronikā vai enerģētikas nozarē studējošiem jauniešiem.  Vītolu fonds var  lepoties ar bijušajiem stipendiātiem, kuri atgriežas, lai sniegtu atbalstu arī citiem. Starp tiem ir arī Andrejs Isajevs, Dāvis Priede un bijušie stipendiāti, kuri katru mēnesi ziedo Draugu stipendijai. 

 - Ilzes Kalniņas piemiņas stipendija

Ilze Kalniņa

17. maijā, pašā ābeļu ziedēšanas laikā, Liktenis Mūžībā aizsauca Ilzi Kalniņu, psiholoģijas doktori, Triju Zvaigzņu Ordeņa kavalieri, aktīvu sabiedrisko darbinieci, mīļu mammu un vecmāmiņu - radošu, sirsnīgu, labestīgu un dāsnu cilvēku. Ilzes Kalniņas piemiņu dzīvesbiedrs Vitauts Kalniņš un pārējie ģimenes locekļi vēlas saglabāt, dibinot stipendiju Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un epidemioloģijas fakultātē studējošam jaunietim - šīs fakultātes maģistra programmu savulaik palīdzējusi dibināt Ilze Kalniņa. Šo stipendiju uzticēts administrēt Vītolu fondam, un tā noteikti kļūs par atspēriena punktu kādam talantīgam un mērķtiecīgam jaunietim. Kalniņu ģimenes sadarbība ar Vītolu fondu aizsākās jau 2007. gadā, kad Ilzei Kalniņai par sabiedrisko un akadēmisko darbu Latvijas labā kā Kanādā, tā Latvijā tika piešķirts Triju Zvaigžņu ordenis - arī toreiz Vītolu fondā tika dibināta stipendija. 

 - Jāņa Spirēna piemiņas stipendija

Jānis Spirēns

Jānis Spirēns, kaut arī ilgus gadus nodzīvoja tālajā Austrālijā, savu dzimto zemi - savu Nīcu, savu Kurzemi, nekad neaizmirsa - savā testamentā viņš vēlēja dibināt stipendiju, kura palīdzētu iegūt augstāko izglītību kādam talantīgam, bet mazturīgam Latvijas jaunietiem, iespējams, nīceniekam, un uzticēja šo stipendiju pārvaldīt Vītolu fondam. Jānis Spirēns dzimis 1919. gada 10. martā  Liepājas apriņķī, Jānis skolas gados bija aktīvs un mērķtiecīgs zēns - labprāt apguva zināšanas, daudz lasīja, aktīvi sportoja- jo īpaši viņam patika futbols. Tad Jānis nokļuva Austrālijā, dzīvoja Viktorijas pavalstī, bet 1993. gadā pāŗcēlās uz Adelaidi. Tur viņš aktīvi iesaistījās latviešu sabiedriskajā dzīvē - bija Daugavas Vanagu biedrs, dziedāja Daugavas Vanagu vīru korī ,,Daugava”’, darbojās Daugavas Vanagu valdē un revīzijas komisijā,  Adelaides latviešu biedrībā. Jānis Spirēns bija arī ilggadējs Latviešu ev. lut. draudzes loceklis un draudzes grāmatvedis. Aizejot Mūžībā, tika īstenota viņa griba - Jāņa Spirēna pelnu urna tika atvesta uz Latviju un tiks guldīta zemes klēpī Nīcā, dzimtās zemes kapsētā. Augsta atbildības sajūta  un nesalaužama Tēvzemes mīlestība - šie vārdi vislabāk raksturo Jāni Spirēnu, vienkāršu, strādīgu, izpalīdzīgu un sirsnīgu cilvēku, savas zemes īstenu patriotu. Paldies Ilgai Vēverei par palīdzību stipendijas īstenošanā!

 - Gunāra Eižena Bērzzariņa piemiņas stipendija

Gunārs Eižēns Bērzzariņš

Jūnijā tika saņemts Gunāra Bērzzariņa testamentārais novēlējums, kurš ir novēlēts Latvijas jauniešu skološanai. Testamentārais novēlējums ļaus iegūt izglītību talantīgiem, bet mazturīgiem Latvijas jauniešiem. Savukārt Gunāra Bērzzariņa dzīves stāsts kļūs viņiem par pamudinājumu arī savu dzīves ceļu veidot tikpat radošu un mērķtiecīgu. Gunārs Bērzzariņš dzimis Rīgā, mācījies 1. Valda Zālīša pamatskolā un Rīgas pilsētas 1. ģimnāzijā. Tur tika iegūtas izcilas zināšanas. Paralēli mācībām viņš nopietni pievērsās sportam - Gunārs labprāt spēlēja basketbolu, nodarbojās arī ar šaha spēli. 1943. gadā viņš pat uzvarēja Rīgas jaunatnes šaha čempionātā. Tuvojoties Otrā pasaules kara beigām, Latviju nācās atstāt, taču vēlme izglītoties nezuda - Gunārs studēja Vācijā Getingenas (Goettingen) universitātē tautsaimniecību. 1947. gadā Gunārs Bērzzariņš izceļoja uz Austrāliju, strādāja Bonegillā, tad pārcēlās uz dzīvi Adelaidē. Gunārs ir bijis arī Austrālijas Latviešu sporta pārvalde vadītājs, arī darbojies Latviešu Apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē un Austrālijas Latviešu biedrības valdēs, bija LAAJ un Daugavas Vanagu mūža biedrs. Pateicoties testamenta izpildītājam Goda konsulam Austrālijā Dr. Valdim Tomanim, tiek īstenota Gunāra Bērzzariņa griba - sniegt savu ieguldījumu Latvijas nākotnē.  

SADARBĪBU 2016./ 2017. MĀCĪBU GADĀ TURPINA

Puteņu ģimene /2014/ - 8 stipendijas

Dace un Andris Dārziņi /2009/ - 3 stipendijas

Natālija Neiburga /2010/ - 2 stipendijas

SIA "AKA 3" /2014/ - 1 stipendija

Latvijas Zonta Klubs /2008/ - 1 stipendija

SIA Ernst&Young Baltics /2010/ - 2 stipendijas

Dzintars un Biruta Abuli /2009/ - 3 stipendijas

Jaunsardzes fonds /2014/ - 1 stipendija

Aivars Slucis /2008/ - 44 stipendijas

Gunars un Ināra Reiņi /2007/ - 3 stipendijas

Valsts prezidentes Vairas Vīķes - Freibergas stipendija - 2 stipendijas
Anitas Ilzes Andersones jubilejas svinību viesu ziedojumi ir novirzīti Valsts prezidentes Vairas Vīķes Freibergas stipendijai.

SARĪKOJUMI

01.06. - 30.06. Ziedotāji pasniedz stipendijas izlaidumos.

Šis ir bijis īpaši nozīmīgs mēnesis Vītolu fonda stipendiātiem - tiek kārtota sesija, tiek aizstāvēti diplomdarbi, bet citiem skan tik ilgi gaidītais un godam nopelnītais izlaiduma valsis, jo īpaši pacilājošs un sapņu piepildījumu sološs tiem Latvijas vidusskolu un ģimnāziju absolventiem, kuri jau zina, ka kļūs par Vītolu fonda stipendiātiem. Vairāki ziedotāji savus stipendiātus ieradās sveikt izlaiduma sarīkojumos:

No kreisās: stipendiāte Monta Paula Oliņa, Valmieras Zonta kluba valdes locekle Anita Apine un prezidente Regīna Šalte

17. jūnijā Valmieras Zonta kluba pārstāves Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas izlaidumā pasniedza apliecinājumu par Latvijas Zonta klubu stipendijas piešķiršanu 12. klases audzēknei Montai Paulai Oliņai. Rudenī stipendiāte studēs Latvijas Universitātē Vides zinības.

Paula un Ariadnes Dzintaru piemiņas stipendijas saņēmēja Rēzija Vīgante

Madonas Valsts ģimnāzijā tika pasniegtas stipendijas divām 12. klases absolventēm - Paula Kaufelde saņēma Jāņa Arvīda Bungs un Metas Kalniņas Bungs piemiņas stipendiju un Rēzija Vīgante saņēma Paula un Ariadnes Dzintaru piemiņas stipendiju.

No kreisās: ziedotājs Artūrs Plūme un stipendiāts Raivis Glāznieks

Aizkraukles novada ģimnāzijā jau sesto reizi tika pasniegta Viļņa Plūmes piemiņas stipendija. To saņēma Raivis Glāznieks, kurš ar izcilām sekmēm absolvēja Aizkraukles novada ģimnāziju un plāno turpināt studijas Rīgas Tehniskajā universitātē Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātē. Viļņa Plūmes piemiņas stipendijai Aizkraukles novada attīstībai šajā mēnesī ir saziedots 3 235 eiro. Šogad tiks atbalstīti divi stipendiāti no Aizkraukles pateicoties ziedojumiem. Paldies ziedotājiem Mārim Plūmem, Lijai Bergmanei, Mārtiņas Kālim, Anetei Gribustei un Šarlotei Špengelei. 

Dundagas vidusskolas , Talsu Valsts ģimnāzijas un Ventspils mūzikas vidusskolas absolventiem tika pasniegtas piecas SIA "Kurekss" stipendijas. 5. jūlijā Latvijas reģionu televīzija Re:TV sagatavojusi sižetu par Talsu Valsts ģimnāzijas 12. klases skolnieci Ievu Uerti, kura 2016./2017. mācību gadā saņems uzņēmuma SIA "Kurekss" stipendiju. Paldies ziedotājiem Arnim un Jānim Apsīšiem! Video reportāža: https://www.youtube.com/watch?v=dn90a6xjVIA

01.06 - 30.06. Ziedotāji sveic stipendiātus augstskolu izlaidumos.

"Cilvēkam, kurš zina, kurp viņš iet, pasaule pati paver ceļu.""


Annika Jirgensone un ziedotāji Dzintars un Biruta Abuli

Ir patīkami apzināties, ka, pateicoties ziedotāju dāsnumam un atsaucībai, turpat 680 jauniešiem tiek dāvāta iespēja kļūt par Latvijai noderīgiem, zinošiem speciālistiem. Šogad 110 stipendiāti absolvē Latvijas augstskolas. Esam lepni par mūsu jauniešiem, kuri ar stipendijas palīdzību ir izskolojušies. Arī ziedotāji sveic savus absolventus izlaidumos un sniedz padomus tālākā ceļa izvēlē. Īpašs paldies Dzintaram un Birutai Abuliem, kuri klātienē sveica savu stipendiāti RSU Medicīnas fakultātes absolventi Anniku irgensoni, Ilzei un Tomam Siliņiem, sveicot LU Fizikas un matemātikas fakultātes absolventu Andri Locānu, kā arī Dacei un Andrim Dārziniem par īpašo dāvanu RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes absolventei Elvai Eglītei. 

TIKŠANĀS

14.06. Ziedotāja Natālija Neiburga tikās ar stipendiātēm.

No kreisās: stipendiāte Elvija Hvaleja, ziedotāha Natālija Neiburga un stipendiāte Kristīne Irtiševa

Ziedotāja Natālija Neiburga viesmīlīgi uzņēma savā dzīvoklī stipendiātes RTU Drošības inženierijas 2. kursa studenti Elviju Hvaleju un RTU Ķīmijas tehnoloģijas 3. kursa studenti Kristīni Irtiševu. Stipendiāte Elvija Hvaleja pēc tikšanās raksta: "Patiess prieks satikt tik dzīvesgudru cilvēku, no kuras smēlos gudrību un iedvesmu turpmākajām studijām. Tikšanās lika man pārdomāt savu nostāju un iekšējo patriotismu kā īstenai latvietei."

16-06. Ziedotāja Artūrs Dinbergs tiekas ar stipendiātu.


No kreisās: stipendiāts Edgars Kakarāns un ziedotājs Artūrs Dinbergs

Ziedotājs Artūrs Dinbergs tikās ar sava tēva Kornēlija Dinberga piemiņas stipendiātu RTU Ķīmijas tehnoloģijas 4. kursa studentu Edgaru Karakānu. Šogad Edgars absolvē Rīgas Tehnisko universitāti.

21.06. Vītolu fondā viesojās Ilga Vēvere no Austrālijas.

No kreisās: Ilga Vēvere un Vītolu fonda valdes priekšsēdētāja Vita Diķe

Jūnija sākumā atnāca ziņa par Jāņa Spirēna testamentāro novēlējumu - stipendijas veidā atbalstīt Latvijas jauniešus. Ciemojoties fondā Ilga Vēvere uzdāvināja Jāņa Spirēna fotogrāfijas, dzīvesstāstu un dalījās ar atmiņu stāstiem. Visi materiāli tiks saglabāti fonda arhīvā. Paldies Ilgai Vēverei par sadarbību un stipendijas īstenošanu!

28.06. Vītolu fondā viesojās Dzintars un Biruta Abuli.

No kreisās: ziedotājs Dzintars Abuls, stipendiāte Annika Jrgensone, ziedotāja Biruta Abuls, stipendiāti Kristīne Cālīte, Monta Cimdiņa un Deins Kindzulis. 

Dzintars un Biruta Abuli ik gadu viesojas Latvijā un aktīvi seko līdzi stipendiātu gaitām: RTU Būvniecības programmas studenta Deina Kindzuļa, RSU Fizioterapijas programmas studentes Montas Cimdiņas, LLU Veterinārmedecīnas studentes Kristīnes Cālītes un RSU Medicīnas programmas absolventes Annikas Jirgensones gaitām. Stipendiāti pēc tikšanās atzina, ka vienmēr nepieciešams tiekties uz augšu. Un labākais veids kā gūt panākumus ir uzklausot padomus, kurus sniedz ziedotāji Dzintars un Biruta Abuli. Paldies par tikšanos!

30.06. Vītolu fondā viesojās ziedotāja Dzintra Bungs. 

Stipendiāts Arturs Barščevskis un ziedotāja Dzintra Bungs

Dzintra Bungs dibinājusi Jāņa Arvīda Bungs un Metas Kalniņas Bungs piemiņas stipendiju. Stipendiāts Arturs Barščevskis no turpmākās stipendijas atteicās, jo paralēli studijām strādā Gaiļezera slimnīcas uzņemšanā, kā arī poliklīnikā par LOR speciālistu. Ar stipendijas palīdzību Arturs ir beidzis 6 studiju kursus Latvijas Universitātē un vienu gadu rezidentūrā. Lepojamies ar Artūru un vēlam panākumus arī turpmāk! Paldies ziedotājai Dzintrai Bungs par sirsnīgo tikšanos! Artūra dāvātā Ziemassvētku eglīte Dzintrai Bungs ir iestādīta pie fonda biroja durvīm!

Vītolu fondā viesojās arī Elmāra Freiberga piemiņas stipendijas pārstāvis Jānis Lucs, ziedotāji Arnis Apsītis, Jānis Andersons, Astrīda Jansone un Rita Kaimiņa!

JAUNUMI

21.06. Iespēja piedalīties Pasaules latviešu jaunatnes seminārā 2x2!

Pateicoties semināra organizētājiem, Vītolu fonda stipendiāti ir aicināti pieteikties nometnē, kura norisināsies no 8. – 15. jūlijam Latvijā, Rezidencē Kurzeme. Jaunieši tika aicināti sūtīt savas motivācijas vēstules, lai pieteiktos šai vienreizējai iespējai bez maksas piedalīties nometnē. 2x2 seminārs sastāv no intensīvas programmas: rīta posmā ir ievirzes, kurās dalībnieki piedalās lekcijās un diskusijās. Katrs dalībnieks izvēlas vienu ievirzi (Uzņēmīgie latvieši; Politika; Vadi sevi, vadi citus; Kultūra; Latvijas simtgade; Sirds.Prāts). Pēcpusdienas posmā ir dažādi projekti (Mūsdienu latviešu virtuve; Aktīvā atpūta dabā; katram sava folklora; Video; Tautas dejas; Podniecība; Rotkalšana), kas nozīmē aktīvas, praktiskas nodarbības. Vakarā ir koplekcijas, nodarbības, spēles un dažādi pasākumi. Paldies bijušajai fonda stipendiātei Līgai Rakstiņai un visiem nometnes organizatoriem par lielisko dāvanu fonda stipendiātiem!

MIĻŠ PALDIES!

Bieži saka, ka pateicība pieder pie visbiežāk aizmirstajām lietām. Tādēļ vēlamies teikt mīļu paldies mūsu sadarbības partneriem, kuri ir palīdzējuši Vītolu fondam.

-Paldies Gintam Salnājam un A/S Berendsen Tekstila Servisam par Vītolu fonda biroja labiekārtošanu. 

-Paldies Microsoft Latvia par dāvinājumu  - Windows 10 un Microsoft Office 2016 programmatūru. 

- Paldies Borisa un Ināras Teterevu fondam par izbraukuma semināru uz Rundāles pili. Īpašs paldies Borisa un Ināras Teterevu fonda direktoram Marekam Indriksonam un pils saimniekiem Imantam Lancmanim un Laumai Lancmanei. 

LĪGO APSVEIKUMS

VEIKSMES STĀSTS

Jūnijā piedāvājam stāstu no bijušās stipendiātes Arnitas Rakstiņas pieredzes - viņa bija viena no pirmajām Vītolu fonda stipendiātēm 2001. gadā. Viņa ir studējusi Rēzeknes augstskolā un ar panākumiem beigusi bakalaura un maģistra programmu. Šobrīd viņa strādā Latvijas kultūras koledžā, studiju daļā. Arnita izstaro un rada eksploziju - nekas nav neiespējams, ja to dara Arnita!

Arnita Rakstiņa

Esmu viena no Vītolu fonda veiksmes stāsta daļiņas, jo biju viena no pirmajām Vītola fonda stipendiātēm.  Mācības uzsāku Rēzeknes augstskolā (tagadējā Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmijā)  Ekonomikas fakultātē tūrisma un viesnīcu uzņēmējdarbības vadībā, taču diemžēl budžetā netiku. Biju izmisumā, jo esam daudzbērnu ģimene un  līdzekļu, ar ko samaksāt par manām studijām, vecākiem nebija. Tētis bankai piedāvāja ieķīlāt mežu, jo vecākiem ir sava zemnieku saimniecībā.Vecāki par galvotājiem studiju kredītam nevarēja būt, jo viņiem nebija oficālas darbavietas.  Pavisam nejauši uzzināju par Vītolu fondu. Pieteicos, taču īsti neticēju, ka man paveiksies. Tomēr paveicās un kļuvu par Vītola fonda stipendiāti. Pateicoties šai stipendijai, varēju veiksmīgi studēt Rēzeknes augstskolā. Vītola fonds man apmaksāja mācību maksu par studijām, piešķīra stipendiju un iespēju iegādāties mācību grāmatas. Šiem cilvēkiem par iespēju studēt būšu pateicīga visu dzīvi, jo viņi bija tie, kas ļāva man piedzīvot un izbaudīt studiju laiku, iegūt labu izglītību, fantastiskus draugus no studiju laikiem, dzīves pieredzi, iedrošināja nebaidīties, bet uzdrīkstēties.
Manuprāt, pateicoties Vītolu fondam, manī radās pārliecība pašai par sevi, par to, kas es esmu, un to, ko es varu piedāvāt apkārtējai pasaulei. Iegūstot šo pašpārliecību sev, atklāju daudzus talantus, ko augstskolas laikā arī attīstīju un izkopu, aktīvi iesaistoties Rēzeknes augstskolas sabiedriskajā dzīvē. Manuprāt, pārliecība par sevi un neatlaidība dod nepieciešamo spēku, lai sasniegtu mērķi, iemāca motivēt sevi un pārvarēt neveiksmes, un vienmēr doties uz priekšu.
Augstskolas pēdējā gadā biju jau budžeta grupas studente. Pēc sekmīgas augstskolas beigšanas turpināju studijas Rēzeknes augstskolas maģistratūrā ,ko veiksmīgi absolvēju. Arī šobrīd ik pa laikam atceros studiju laikus un labprāt mācos, jo, manuprāt, visa dzīve ir viena liela skola, kurā nepārtraukti ir jāapgūst kas jauns. Tikko kā beidzu Rēzeknes Tehnoloģiju  Akadēmijas mūžizglītības kursus ar iespēju veikt pedagoģisko darbību. Šobrīd esmu atradusi fantastiskus kolēģus un strādāju Latvijas kultūras koledžā, studiju daļā, un Latgalē esmu amatierteātra vadītāja. Brīvajā laikā mēģinu iesaistīties dažādos labdarības pasākumos, spēlēju teātri, vadu pasākumus, ik pa brīdim uzspēlēju volejbolu.
Joprojām uzskatu, ka mēs varam viens otram palīdzēt, bet tikai kopā, galvenais, lai tie, kuriem šī palīdzīgā roka tiek sniegta, atceras, ciena un novērtē tos, kas viņiem ir palīdzējuši, jo, kā saka, dots devējam atdodas. Novēlu Vītolu fondam veiksmi, izturību, panākumus un radošu darbību vēl ilgi jo ilgi. Jums manā sirdī vienmēr būs īpaša vieta...
Ar cieņu, Arnita Rakstiņa

SVEICAM!

- Sveicam mūsu stipendiāti Eviju Šaiteri ar uzvaru starptautiskā konkursā!

Attēls no Evijas Šaiteres kolekcijas

Konkurss modes dizainā "Fashion Future for Hong Kong 2016" nodrošina ievērojamu iespēju vietējiem un starptautiskiem dizaina talantiem prezentēt savas jaunās modes kolekcijas. Evijas Šaiteres "Backbone” kolekcija konkursā startēja kā viena no četriem Eiropas jauno dizaina talantu darbiem, pārstāvot ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas jaunos modes dizaina talantus. Kolekcija tapa, pateicoties mecenātes Ināras Teterevas stipendijai mākslā, kuru Evija ieguva šogad. Stipendiāte pēc apbalvojuma iegūšanas izsaka pateicību mecenātes Ināras Teterevas atbalstam, bez kura nebūtu tapusi kolekcija.

SVEICAM JŪNIJA JUBILĀRUS!

Jūnijā svētkus svin: Andris Kļaviņš (Andra Kļaviņa stipendiju fonds), Māris Plūme (Viļņa Plūmes piemiņas stipendija Aizkraukles attīstībai), Iveta Rībena (Latvijas Zonta kluba stipendija), Gunārs Duburs (Gunāra un Renātes Duburu stipendija), Jānis Kukainis (PBLA stipendija), Visvaldis Dzenis ("Kokapstrāde 98" stipendija), Inta Bušs Gotelli (Zirģeļu ģimenes stipendija), Oskars Dumpis (Oskara un Irenes Dumpju stipendija), Jānis Vilgerts (Jāņa Vilgerta stipendija), Aivars Žimants ("Pure Chocolate" stipendija), Ainārs Ozols (SEB bankas klientu stipendija). 

ZIEDOTĀJI JŪNIJĀ

Jūnijā ir ziedojuši: Jāņa Spirēna testamentārais novēlējums, Gunāra Eižēna Bērzzariņa testamentārais novēlējums, Puteņu ģimene, Andris un Dace Dārziņi, SIA Ernst&Young Baltic, Natālija Neiburga, ERGO, Dzintars un Biruta Abuli, Jaunsardzes fonds, Jānis Caune*, SIA "AKA 3", Raymond Lawrence Drake, Aivars Slucis, Rīgas Zonta klubs, Anita Ilze Andersone (Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas stipendijai), Māris Slokenbergs, Elmāra Freiberga testamentārais novēlējums, Gunārs un Ināra Reiņi, mūziķa Andra Vītoliņa piemiņas stipendija.

Viļņa Plūmes piemiņas stipendijai Aizkraukles attīstībai ziedojuši: Māris Plūme, Lija Bergmane, Mārtiņš Kālis, Anete Gribuste, Šarlote Špengele, SIA Media House.

Ilzes Kalniņas piemiņas stipendijai ziedojuši: Harolds Bulmanis, Māris Slaņķis, Māra Kalniņa, V. Tauriņš ar ģimeni, Zaiga Alksne - Philips, Vita Slanke.

Astrīdas Ivaskas piemiņas stipendijai ziedojuši: Ģirts Jānis Zēgners, Lalita Rūta Muižniece, Jānis Kažociņš, Sarmīte Astrīde Andersone-Šveice, Ināra Reine.

Draugu stipendijai ziedojuši: Mārtiņš Zālītis*, Ināra Krūmiņa, Lalita Opārija*, SEB banka, to runātāju vārdā, kuri uzstājās bankas rīkotajā diskusijā "Inovāciju loma biznesā, sabiedrībā un mūsu dzīvēs". 

Draugu stipendijai ar Ziedot.lv portāla starpniecību ziedojuši: Rūtiņu ģimene, Inga Mamona, Evita Kuzma, Kārlis Piģēns, Anastasija Grammatikopulo, Agnese Medne, Edgars Tarakānovs, Žanis Saulevičs, Jānis Jansons, Artūrs Zikovs, Aivars Junga, Rūta Ošiņa, Nikolajs Hļevnojs*, Kristīne Veckrāce, Anda Kalniņa, Aija Bite, Viktors Zaķis, Lauma Jokste, Pēteris Jonins, Māra Lesina, ai zed, Jānis Štekerhofs, Laura Jambuševa, Uncīte&Tomča, Signe, Juris Ducens, Reinis Kapone, Mārtiņš Balodis, Matiss Ansviesulis un 90 anonīmi ziedotāji.

* - ziedotājs ir bijušais stipendiāts 

Ziedojumi

Jūnijā......................156 167 EUR

Gadā....................... 745 181 EUR

Paldies ziedotājiem!

Seko līdzi jaunumiem arī Vītolu fonda Facebook.com lapā: 

https://www.facebook.com/VitoluFonds/?fref=nf


Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums