Arhīvs - Jūnijs 2017

JŪNIJS - 2017 

Es tomēr uzdrošinājos spert soli ārpus komforta zonas un, ziniet, es kritu ar seju dubļos. Saniedzot kārtējo plunkšķi, es sapratu, ka spēju atzīt savas kļūdas, pasmaidīt par neveiksmēm un turpināt ceļu ar augsti paceltu galvu. Nereti tieši ziedotāja ticība ir tas trūkstošais pēdējais pussolis, kas nepieciešams, lai pārvarētu grūtības. Paldies par neizmērojamo ticību! /bijusī stipendiāte Agnese Razgaite/

SARĪKOJUMI

Šis ir bijis nozīmīgs mēnesis Vītolu fonda stipendiātiem - tiek kārtoti eksāmeni un ieskaites, aizstāvēti diplomdarbi.  Latvijas Mākslas akadēmijas absolventes rīkoja personālizstādes un prezentēja tērpu kolekcijas. Jūnija mēnesī vairākās Latvijas vidusskolās un ģimnāzijās izlaidumos tika paziņots par stipendiju saņemšanu. 

 Sarmīte Plūme un stipendiāts Ulvis Blathens. 

Aizkraukles novada vidusskolas 12. klases izlaidumā tika paziņots, ka Viļņa Plūmes piemiņas stipendiju Aizkraukles attīstībai saņems šī gada absolvents Ulvis Blathens. Viļņa Plūmes stipendiju Aizkraukles attīstībai sertifikātu izlaidumā pasniedza Sarmīte Plūme. 

 Stipendiāte Rebeka Birziņa (no kreisās) un Madonas Valsts ģimnāzijas direktore Vanda Maderniece.

Madonas Valsts ģimnāzijā tika piešķirta Paula un Ariadnes Dzintaru piemiņas stipendija Rebekai Birziņai. Viņas vēlas studēt Rīgas Tehniskās universitātes Medicīnas inženierijas un fizikas studiju programmā.  

15. jūnijā Zonta klubu pārstāves Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas izlaidumā pasniedza apliecinājumu par Latvijas Zonta klubu stipendijas piešķiršanu Ievai Uzānei. Rudenī Ieva studijas vēlas uzsākt Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātē.

TIKŠANĀS

02.06. Ziedotāja Zaiga Alksne-Phillips tikās ar stipendiāti.  

Zaiga Alksne Phillips (no kreisās) un stipendiāte Simona Paule. 

Pateicībā par savu vecāku kādreiz sniegto atbalstu izglītības iegūšanā, ziedotāja Zaiga Alksne Phillips piešķir stipendiju rezidentūrā studējošajiem pediatriem. Stipendiāte Simona Paule ir no Valmieras un studē Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas studiju programmas rezidentūrā. Stipendiāte pēc tikšanās rakstīja: “Dzīvē tā ir liela laime, atrast cilvēku, uz kuru ir patīkami skatīties, neapnīk klausīties viņā. Ar nepacietību gaidu šos  tikšanās brīžus.  Paldies Zaigai par atbalstu un vērtīgajiem padomiem!” Paldies par tikšanos!

02.06. Tikšanās ar ziedotāju Gunāru Reini. 

 Gunārs Reinis

Ziedotājs Gunārs Reinis kopā ar Silkalnu ģimeni tikās ar Vītolu fonda valdes priekšsēdētāju Vitu Diķi, lai iepazītos ar fonda jaunumiem un plānotu, rudenī tikšanos ar saviem stipendiātiem. Paldies par tikšanos!

14.06. Fondā viesojās ziedotāji Vitauts Kalniņš un Valda Zobens.   

 Valda Zobens (no kreisās), Vītolu fonda valdes priekšsēdētāja Vita Diķe un Vitauts Kalniņš. 

14. jūnijā ziedotāji Vitauts Kalniņš un Valda Zobens no Kanādas tikās ar Ilzes Vijas Kalniņas piemiņas stipendijas saņēmēju Oksanu Martiņuku un Jāņa Ruska fonda stipendiāti Laumu Spriņģi. Kalniņu ģimenes sadarbība ar fondu aizsākās jau 2007. gadā, kad Ilzei Kalniņai par sabiedrisko un akadēmisko darbu Latvijā un Kanādā, tika piešķirts Triju Zvaigžņu ordenis - arī toreiz tika dibināta stipendija. Kad liktenis aizsauca Ilzi Kalniņu mūžībā, 2016. gada 18. jūnijā Toronto centrā tika rīkots Ilzes Kalniņas piemiņas vakars, kurā radi un draugi  ziedu vietā ziedoja stipendijai. Paldies ziedotājiem par tikšanos!

19.06. Sidnejas Latviešu biedrības priekšsēdis Jānis Čečiņš ar kundzi Lindu tikās ar stipendiātēm.

 Jānis Čečiņš, stipendiātes Jolanta Keiša, Dana Tihomirova un Linda Čečiņa

19. jūnijā fondā viesojās Sidnejas Latviešu Biedrības priekšsēdis Jānis Čečiņš ar kundzi Lindu. Sidnejas Latviešu biedrības – Elvīras Palavas piemiņas stipendija tika dibināta 2011. gadā. Kopā izskoloti septiņi jaunieši. Stipendija novēlēta topošajiem baltu filologiem, latviešu valodas un literatūras skolotājiem. Tikšanās laikā Baltu filoloģijas 1. kursa studentes Jolanta Keiša un Dana Tihomirova pateicās saviem ziedotājiem par atbalstu un dalījās ar iespaidiem par latviešu valodas saglabāšanu. Stipendiāte Jolanta Keiša atzina: “Studijas ir mana pirmā patstāvīgā dzīves pieredze tik tālu prom no mājām. Visus spēkus es veltu mācībām, lai nākotnē man būtu iespēja strādāt savā sapņu profesijā un rast risinājumus savas dzimtās valodas izkopšanai!”  Paldies Sidnejas Latviešu biedrībai un Jānim un Lindai Čečiņiem!

26.06. Ziedotāja Natālija Neiburga tikās ar stipendiātiem.

 
Elvija Hvaleja (no kreisās), ziedotāja Natālija Neiburga, Kristīne Irtiševa un Anete Bērziņa. 

26. jūnijā ziedotāja Natālija Neiburga tikās ar stipendiātēm: RTU Drošības inženierijas 3. kursa studenti Elviju Hvaleju, RTU Ķīmijas tehnoloģijas studiju programmas absolventi Kristīni Irtiševu un LU Optomerijas 1. kursa studenti Aneti Bērziņu. Natālija Neiburga stipendiju dibināja 2010. gadā, vēloties atbalstīt jauniešus no Alūksnes novada. Ar stipendijas atbalstu studijas uzsākuši un turpina seši studenti. Paldies ziedotājai par tikšanos!

27.06. Ziedotāji Klāvs un Aija Zichmaņi tikās ar stipendiātu.

 Aija Zichmane, stipendiāts Andris Ķīkulis un Klāvs Zichmanis. 

27. jūnijā SIA “AKA 3” stipendijas dibinātāji Klāvs un Aija Zichmaņi tikās ar stipendiātu Andri Ķīkuli. Ar stipendijas atbalstu Andris uzsāka studijas RTU Automobiļu transporta studiju programmas 1. kursā. Stipendiāts pēc tikšanās raksta: “Paldies Klāvam un Aijai Zichmaņiem par stipendijas piešķiršanu, par uzticību maniem spēkiem. Tagad viss ir manās rokās - nepadoties un pierādīt sevi!” Paldies ziedotājiem par tikšanos! 

21.06. Fondā viesojās Dzeņu ģimene.    

 
Vilis Vītols (no kreisās), Visvaldis, Pēteris, Sigrīda, Viktors Dzeņi un Vita Diķe.

No tālās Amerikas fondu apciemoja ziedotāji Visvaldis un Sigrīda Dzeņi ar dēlu un mazdēlu. 2012. gadā abi ar kundzi Sigrīdu, svinot savas Dimanta kāzas, dibināja 4 stipendijas. Pēc gada dibinātās stipendijas tika pārdēvētas par SIA “Kokpārstrāde 98” stipendijām, ar kurām tiek atbalstīti meža nozarē studējošie. Tikšanās laikā Visvaldis Dzenis paziņoja par stipendiju skaita dubultošanu. 2017./2018. mācību gadā tiks atbalstīti 8 studenti. Paldies par jaunām stipendijām un  tikšanos!         

AKTUĀLI

01.06. Noslēdzies “Rigvir” stipendiju konkurss vidusskolēniem.

“Rigvir” holdings 15. maijā izsludināja stipendiju konkursu topošajiem12. klašu skolēniem ar mērķi sniegt atbalstu centīgiem vidusskolas skolēniem, kuri savu nākotni vēlas saistīt ar eksaktajām zinātnēm – medicīnu, farmāciju, ķīmiju vai bioloģiju, tādējādi palīdzot sagatavoties studiju gaitām. Konkursā piedalījās skolēni no Aglonas vidusskolas, Aizputes vidusskolas, Dricānu vidusskolas, Druvas vidusskolas, Auces vidusskolas, Skrundas vidusskolas, Talsu 2. vidusskolas, Balvu Valsts ģimnāzijas, E. Glika Alūksnes ģimnāzijas, J. Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas, V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas, Krāslavas Valsts ģimnāzijas un  Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas.  2017./2018. mācību gadā tiks piešķirtas 14 stipendijas. Paldies “Rigvir” holdinga valdes priekšsēdētājam Jurģim Auziņam un  izpildirektorei Kristīnei Jučkovičai!

28.06. Noslēdzies Leču ģimenes stipendiju konkurss Ozolnieku vidusskolā.

 Anna un Ilgvars Leči.

Uzņēmējs Ilgvars Lecis viesojās fondā, lai pārrunātu stipendiju konkursa rezultātus. Nākamajā mācību gadā trīs Ozolnieku vidusskolas skolēni saņems ikmēneša Leču ģimenes stipendija 60 EUR apmērā. Stipendijas mērķis ir veicināt skolēnu izaugsmi, vēlmi iegūt augstvērtīgas zināšanas, celt intelektuālo līmeni, rosināt viņu radošo darbību gan ikdienas mācību procesā, gan piedaloties olimpiādēs, konkursos un citās sabiedriskajās aktivitātēs. Paldies par tikšanos!

VEIKSMES STĀSTS

Jūnijā piedāvājam Rīgas Ekonomikas augstskolas absolventa Aleksandra Demčenkova veiksmes stāstu. 2005. gadā viņš kļuva par Korp! Fraternitas Lettica stipendiātu. Šobrīd viņš strādā uzņēmumā Procter & Gamble un ieņem Baltijas valdes locekļa amatu

 
Aleksandrs Demčenkovs

Mana pirmā tikšanās ar Vītolu fondu meklējama 12 gadu tālā pagātnē, taču šķiet, ka tas bija pavisam nesen. Tuvojoties vidusskolas beigšanai, mani ciemos uzaicināja Vangažu sociālā dienesta vadītāja un pastāstīja par fonda esamību un to, ka tas atbalsta jauniešus, kas vēlas studēt, bet dažādu iemeslu dēļ finansiāli tas viņiem būtu ļoti grūti vai pat neiespējami. Ņemot vērā, ka laika gaitā biju zaudējis abus vecākus, vecāko brāli un vectēvu, un dzīvoju tikai ar vecmammu, studijas un tam nepieciešamie līdzekļi šķita nesasniedzami. Īpaši tādēļ, ka vēlējos studēt Rīgas Ekonomikas augstskolā, kur studiju apvienošana ar darbu mācību slodzes dēļ bija ļoti grūta. Vītolu fonds man šo iespēju sniedza un 2005. gadā kļuvu par Anatola Dinberga fonda Fraternitas Lettica korporācijas stipendiātu. Stipendija man deva ne tikai materiālos līdzekļus, bet arī ģimeni korporācijā.  Kopā ar korporācijas biedriem es apmeklēju dažādus pasākumus un saņēmu daudz vērtīgu padomu, kas noderēja turpmākajā dzīvē. Īpašs paldies Pēterim Bolšaitim par neatsveramo atbalstu, ko sniedza man studiju laikā. Studijas Rīgas Ekonomikas augstskolā bija intensīvas, taču ļoti interesantas un noderīgas. Rakstot bakalaura darbu ar kursabiedreni nolēmām, ka vēlamies izpētīt kādu sociālu problēmu, kas nebija īpaši tipiska darba tēma augstskolā. Bakalaura darbā pētījām bērnudārzu pieejamības jautājumu un kāds būtu labākais modelis bērnudārzu nodrošināšanai Rīgā, jo tajā laikā tas bija ļoti aktuāli. Mūsu darba tēma ieinteresēja arī pilsētas domes darbiniekus, kā rezultātā, to prezentējām ne tikai skolā, bet arī viņiem. Pabeidzot studijas Rīgas Ekonomikas augstskolā, sāku strādāt uzņēmumā Procter & Gamble par finanšu analītiķi, kur iepriekšējā gadā biju veiksmīgi aizvadījis praksi. Darbs starptautiskā vidē man likās fantastisks un ļoti daudzas lietas likās kā no filmām. Konferences, prezentācijas, tikšanās ar partneriem, komandējumi – viss likās ļoti interesanti. Ar laiku tiku paaugstināts par Centrāleiropas Finanšu plānošanas nodaļas analītiķi, kas nozīmēja pārvākšanos uz Varšavu, Polijā. Darbs un dzīvošana citā valstī bija liels pārbaudījums, taču vienlaikus arī ļoti vērtīga pieredze. Vajadzēja apgūt citu darba stilu, pierast pie poļu mentalitātes un dzīvošanas lielpilsētā. Ar laiku jutu, ka ir ļoti liela vēlme atgriezties Latvijā – viss vilka atpakaļ uz mājām. Īpaši to sajutu 2013. gada Dziesmu un Deju svētku laikā, skatoties koncertu internetā, jo pats dejoju tautas dejas kopš 7 gadu vecuma. Rezultātā sāku meklēt iespējas, kā atgriezties Latvijā un uzņēmums nāca pretī, ļaujot man nomainīt darbības sfēru no finansēm uz tirdzniecības vadību. Šobrīd 3 gadus esmu atpakaļ mājās, un kopš absolvēšanas ir izdevies uzkrāt pieredzi dažādās jomās, ieskaitot Procter & Gamble Baltijas valdes locekļa amatu. Ceru, ka ar laiku šī pieredze noderēs piepildīt sapni un izveidot savu uzņēmumu. Laika gaitā esmu ļoti novērtējis izglītības vērtību un nepieciešamību. Cenšos arī citus motivēt studēt gan kā mentors, gan citādi. Ticu, ka labais vairo labo un Vītolu fonds veic fantastisku darbu, lai labu cilvēku un nesavtīgu darbu būtu arvien vairāk. Tas ir nenovērtējams ieguldījums, par ko esmu ļoti pateicīgs un ceru, ka visiem ziedotājiem, stipendiātiem un Vītolu fonda darbiniekiem būs stipra veselība, neizsīkstošs dzīvesprieks un tikai labas emocijas visapkārt!

MĪĻŠ PALDIES!

- Paldies mecenātu Borisa un Ināras Teterevu fondam par ekskursiju uz Kalsnavu!     

15. jūnijā mecenātu Borisa un Ināras Teterevu fonds ielūdza Vītolu fonda darbiniekus doties ekskursijā, lai iepazītu Kalsnavas arborētumu, kurš tiek dēvēts par trešo   botānisko dārzu Latvijā. Tajā var aplūkot vairāk kā 300 dažādu sugu un šķirņu skuju kokus. Mīļš paldies Teterevu fondam par skaisto dienu! 

MĪĻI SVEICAM!

-Sveicam SIA “Euroskor Latvijā”  25 gadu jubilejā!     

Pirmā Euroskor veikala atklāšana, - vectēvs Rūdolfs, viņa meita Sarmīte Andersone un jaunākā atvase – Jānis Andersons.

Uzņēmuma “Euroskor” saknes meklējamas Zviedrijā, kur pēc Otrā pasaules kara izceļojušie latvieši Rūdolfs un Margareta Kerli atvēra savu pirmo apavu veikalu. 1992. gadā tika izveidotā firma SIA “Euroskor Latvijā”.  Pirmā veikala atklāšanas brīdī piedalījās trīs latviešu paaudzes – vectēvs Rūdolfs, viņa meita Sarmīte Andersone-Šveice un jaunākā atvase – Jānis Andersons. Uzņēmums savu stipendiju dibināja 2012. gadā, lai atbalstītu topošos medicīnas studentus. Sirsnīgi sveicam SIA “Euroskor Latvijā” dibinātājus Sarmīti Andersoni-Šveici, Jāni Andersonu, valdes locekli Aldi Lūsi un visu darbinieku kolektīvu! 

SVEICAM JŪNIJA JUBILĀRUS!

Jūnijā svētkus svin: Andris Kļaviņš (Andra Kļaviņa stipendiju fonds), Māris Plūme (Viļņa Plūmes piemiņas stipendija Aizkraukles attīstībai), Iveta Rībena (Latvijas Zonta klubu stipendija), Gunārs Duburs (Gunāra un Renātes Duburu stipendija), Jānis Kukainis (PBLA stipendija), Visvaldis Dzenis ("Kokpārstrāde 98" stipendija), Inta Bušs Gotelli (Zirģeļu ģimeneS stipendija), Oskars Dumpis (Oskara un Irenes Dumpju stipendija), Jānis Vilgerts (Jāņa Vilgerta stipendija), Aivars Žimants (Vītolu fonda padomes loceklis), Ainārs Ozols (SEB bankas klientu stipendija). 

ZIEDOTĀJI JŪNIJĀ

Jūnijā ziedojuši: Neal F. un Vaida Miķīte Jordan, SIA Ernst & Young Baltic, Natālija Neiburga, Latvijas un Zviedrijas Rotary klubi, Dzintars un Biruta Abuli, Valdis Bērziņš, Māris Slokenbergs, Autortiesību un komunicēšanas konsultāciju aģentūra, Rīgas Zonta klubs, Biruta Velta Celma un Korp! Spīdola Kanādas kopa.

Kluso varoņu fonda stipendijai ziedojuši: Valdis Bērziņš, Baiba Kangere un Revita Lapiņa.

Viļņa Plūmes piemiņas stipendijai Aizkraukles attīstībai ziedojuši: Māris Plūme, Ruta Malacanova un SIA “Golin Rīga”. 

Draugu stipendijai ziedojuši: Ināra Krūmiņa.

Draugu stipendijai ar Ziedot.lv portāla starpniecību ziedojuši: Ingars Kalējs, Toms Zvidriņš, Ilona Dzirniece, Ilze Krapāne, Ilze, Jānis Stukuls, Aivars Junga, Tatjana, Ilona Mažeika, Ilmārs Kašs, Ivanda Žodziņa, Zanda Zaļuma*, Viktors Arbutavičs, Mārcis Pauls, Kristaps Blūms, Klāvs Renerts, Ginta Lejiņa, Agnija Bērziņa, Daina Bolšteins, Uģis Lācis, Ineta Kitenberga-Jansone, Inga Saknīte, Elva Eglīte*, Sandra Ābele, Augusts, Alma, Elīna, Mārtiņš Klīve, Andris Rimsa, Tatjana, Andris Bernāts, Inese Avotiņa, Ieva Muze, Mārīte Cakule, Vadims Sobolevs, Laimonis Niedre, Vilnis Auzāns, Mārtiņš Liniņš, Agnija, Kārlis Jakadels,  Vizma Eliņa, Rihards Savickis, Mārcis Pauls, Elīna Badune, Linda Juhna, Aivis Liepiņš, Baltikums Bank AS, Viktors Zaķis, Svetlana Belacka, Diāna Šabanova, Viktorija Dolgosejeva, Igors Ponamarčuks, Līga Vasariņa* un 131 anonīmi             ziedojumi. 

* - ziedotājs ir bijušais stipendiāts 

Ziedojumi

Jūnijā...........23 369 EUR

Gadā...........674 753 EUR
Paldies ziedotājiem!

Seko līdzi jaunumiem arī Vītolu fonda Facebook.com lapā: 

https://www.facebook.com/VitoluFonds/?fref=nf

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums