Arhīvs - Jūnijs 2018

JŪNIJS - 2018 

JAUNĀS STIPENDIJAS

Latvijas Universitātes studenšu korporācijas “Gundega” stipendija

“Kas mums ir skaists, to tālak dosim, to neskaisto mēs pārveidosim, lai vairāk spētu citiem dot.” Tāds ir Korp! “Gundega” moto, kas papildina jūnija noslēgto līgumu par stipendijas dibināšanu korporācijas studentēm. Jau nākamajā 2018./2019. mācību gadā stipendija būs atbalsts kādai centīgai studentei. Esam pateicīgi par izrādīto uzticību! Īpašs paldies LVSK “Gundega” filistru biedrības valdes priekšsēdētājai Ditai Andersonei!

STIPENDIJU JAUNUMI

- Noslēdzies "Rigvir" grupas izsludinātais stipendiju konkurss.

“Rigvir” grupa 15. maijā izsludināja stipendiju konkursu topošajiem 12. klašu skolēniem ar mērķi sniegt atbalstu tiem, kuri savu nākotni vēlas saistīt ar eksaktajām zinātnēm – medicīnu, farmāciju, ķīmiju vai bioloģiju. Konkursā piedalījās skolēni no visas Latvijas. Nākamajā mācību gadā tiks piešķirtas 14 stipendijas. Paldies “Rigvir” valdes priekšsēdētājam Jurģim Auziņam un viņa komandai!

- Noslēdzies konkurss uz Leču ģimenes stipendijām.

Anna un Ilgvars Leči stipendiju dibināja 2016. gadā, lai atbalstītu Ozolnieku vidusskolas skolēnus. Septembrī jau ceturto reizi stipendiju pasniegs trīs centīgākajiem jauniešiem. Mīļš paldies Annai un Ilgvaram Lečiem, Ozolnieku vidusskolas direktorei un skolotājiem!

ATVADU VĀRDI ZIEDOTĀJAI REGĪNAI RUBENEI

SARĪKOJUMI UN TIKŠANĀS

01.--30. Fondā viesojās Ilze Gulēna, Rita Kaimiņa, Juris Petričeks, Astrīda Jansone, Viada Šellija, Ilga Vēvere, Dāvids Dārziņš.

02.06. LPKS LATRAPS aicināja stipendiātus, fonda dibinātājus un valdes priekšsēdētāju uz "Ziedu balli 2018". 

08.06. Madonas Valsts ģimnāzijā tika piešķirta Paula un Ariadnes Dzintaru piemiņas stipendija Krišjām Kucinam. 

09.06.  Sarmīte Plūme pasniedza "Viļņa Plūmes stipendijas Aizkraukles attīstībai" sertifikātu Kristai Kristiānai Bernhovičai.

15.06. Zonta klubu pārstāves Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas izlaidumā pasniedza apliecinājumu par Latvijas Zonta klubu stipendijas piešķiršanu Katrīnai Ciniņai.

18.06. Vilis Vītols juniors un Egija Martinsone aicināja stipendiātus uz tikšanos Ādažu pārtikas ražošanas uzņēmumā "LatEko Food". 

26.06. Inese Auziņa-Smita tikās ar stipendiāti Līnu Lontoni. 

27.06. Imants Kīns tikās ar stipendiātēm. 

VEIKSMES STĀSTS

-Kā uzzināji par Vītolu fondu? 

Mans vecākais brālis Aleks Knoks veiksmīgi ieguva stipendiju, līdz ar to biju informēts no viņa. Kā arī manas skolas bibliotēkā bija pieejama informācija. Iespējams, diemžēl vairs neatceros, informāciju saņēmu arī no klases audzinātājas.

- Pastāsti par savām studiju gaitām. 

Es mācījos Pilsrundāles vidusskolā. Studiju virziena izvēle bija diezgan nenoteikta. Tādā ziņā, ka neveicu cītīgu visu studiju programmu izpēti un izsvērtu izvēli balstoties uz nākotnes iespējām. Es orientējos pēc intuitīvi pieņemamā ceļa. Skaidri zināju, ka vēlos akadēmisku izglītību, tāpēc Latvijas Universitāte bija pašsaprotama izvēle. Vienmēr esmu bijis ieinteresēts lietu uzbūvē un fizikālās parādībās, skolā padevās gan fizika, gan matemātika. To īpaši varēja izjust salīdzinot ar pārējiem priekšmetiem, kur iesaistīšanās prasīja zināmu apņemšanos, bet fizika un matemātika bija patīkama laika pavadīšana.

Līdz ar to pieteicos gan Fizikas gan matemātikas bakalaura studijām. Tiku uzņemts studiju virzienā dabaszinātņu bakalaurs fizikā. Studijas bija ļoti grūtas, īpaši salīdzinot ar skolu. Bet lielisku pasniedzēju un kursa biedru balstīts studijas bija iespējams veiksmīgi pabeigt. Jau pirmajā studiju gadā sapratu, ka esmu veiksmīgi uzticējies intuitīvai izvēlei, jo bija grūti iedomāties sevi citā studiju virzienā. Kā īpašus notikumus varētu minēt gandrīz katru lekciju kurā atklāja pasauli “jaunā gaismā” gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Bet kā piemēru vēlos dalīties ar pirmās sesijas laboratorijas darbu aizstāvēšanu, kur procesu sākām ap 15 vai 16 un mājās devāmies pēc 21iem. Tas noteikti bija tā vērts. Pēc bakalaura studiju beigām turpināju studijas maģistra un doktora studijas. Šobrīd joprojām esmu LU doktorants.

Kā arī sākot ar otro studiju semestri mecenāts uzaicināja uz studentu korporāciju Fraternitas Lettica. Apciemojot viesu vakarus sapratu, ka šo studentu dzīves daļu arī vēlos iepazīt. Kad tiku uzņemts studentu korporācijā iepazinu daudz papildus studentu no dažādām universitātēm un studijām. Pat bija iespēja dzīvot korporācijas ēkā līdz studiju beigām. Šajā laikā ne tikai ieguvu daudz draugu, bet papildus apguvu vēsturi, kultūru, tradīcijas, publisko runu un citus sociālas un tehniskas iemaņas. Piemēram, bija iespēja rīko labdarības balli Kalpaka Balle, tikties ar nozīmīgām valsts amatpersonām, doties ārzemju draudzības braucienos un kopumā organizēt ikdienas dzīvi iekšēji. Kopumā iegūt krietnu tautieša stāju. 

- Kur tavs ceļš aizveda pēc studijām? 

Bakalaura darbu izstrādāju Latvijas Universitātes cietvielu fizikas institūtā, Ūdeņraža enerģētikas materiālu laboratorijā, kas tagad pārsaukta par Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas laboratoriju. Pēc studiju beigām tiku uzņemts darbā un turpinu strādāt līdz šodienai. Protams, izstrādāju arī savu maģistra un strādāju pie doktora darba. Man ir ārkārtīgi paveicies ar kolēģiem un darba vadītāju. Uz šo brīdi esmu arī ievēlēts par pētnieku. Arī LU CFI radās iespēja ne tikai strādāt pie pētījuma, bet organizēt skolēnu populārzinātniskas sacensības Saules Kauss, piedalīties dažādās izstādēs.

Sākoties doktorantūras studijām bija iespēja sākt pasniegt Rīgas Tehniskā universitātē. Šobrīd lasu lekcijas un vadu laboratorijas darbus gan Latvijas, gan ārzemju studentiem. 

- Ko tev nozīmēja stipendijas saņemšana? 

Es saņēmu Pētera un Īras Bolšaitis stipendiju. Man ir ārkārtīgi veicies. Bija iespēja ciemoties pie Pētera un Īras, doties kopīgās pusdienās, kopīgi svinēt svētkus. Bieži vien satiku Pēteri arī korporācijā. Līdz ar to bija iespēja smelties gan personīgas zināšanas, gan dziļi vēsturiskas un tradicionālas zināšanas. Ir grūti aptvert to pieredzes, stāstu un zināšanu daudzumu ar ko Pēteris spējis dalīties. Līdz ar to stipendijas saņemšana man deva iespēju ne tikai patstāvīgi studēt, bet iepazīt plašu cilvēku klāstu, iegūt jaunas un svarīgas iemaņas, paplašināt savu redzesloku, iegūt un pārbaudīt savu stāju. Tātad stipendija radīja iespēju kļūt par cilvēku, kas esmu, un cerams radīt iespēju ietekmēt citu cilvēku dzīves lai vairotu zināšanas, prieku, izaugsmi un attīstību. Vēl noteikti jāpiemin, ka esmu ikdienas dzīvē saticis daudz Vītolu fonda stipendiātus ar ko vienmēr ir bijušas lieliskas sarunas, tātad vēl papildus iespējām stipendijas rada cilvēku loku kam ir līdzīga vērtību un standartu skala.

- Kas tavuprāt ir labdarība?

Par labdarību varam runāt dažādos mērogos. Fundamentāli, mēs katrs esam noteiktā stāvoklī attiecībā pret citiem un pasauli kopumā. Mūsu kopīgajam mērķim jābūt tiekties uz pēc iespējas labāku nākotni, sev un apkārtējiem. Līdz ar to dalīšanās ar saviem resursiem, lai piepildītu šo mērķi ir tieša labākā scenārija piepildīšana. Plašākā mērogā tā ir dalīšanās ar pieejamiem resursiem, radot iespēju vairāk cilvēkiem tiekties uz kopīgo mērķa izpildi. Ir jāziedo jo tā mēs paātrinām mērķa izpildi un samazinām izpildes laiku.

- Ko tu vēlētos pateikt jauniešiem, kuri tikai ir sava ceļa sākumā un domā par pieteikšanos stipendijai? 

Varu ieteikt trīs lietas: 1. Ir jāsāk darīt, jāpiesakās, jāmācās. 2. Izvēlēties plānu un tam sekot strādājot vaiga sviedriem. Ja plāns izrādās ne tik veiksmīgs, tad to var mainīt. Iztērētais laiks un darbs būs stiprinājis stāju un darba ētiku. Kā trešo ieteiktu skatīties uz lietām ar plašu skatu, tiekties pēc ilgtermiņa nevis momentānu labumu. Tādā veidā ziedojot momentāno ērtību paātrinātu attīstību un izaugsmi.

Ar cieņu 
Ainārs Knoks

SVEICAM!

SVEICAM JŪNIJA JUBILĀRUS!

ZIEDOJUMI JŪNIJĀ

Jūnijā ziedojuši: Adelaidas Latviešu biedrība - Benitas Vembris piemiņai, Gunārs un Ināra Reiņi,
Danske banka, Bauskas Zonta klubs, Maija un Imants Alkšņi, Rita Kaimiņa, Kristīne un Pēteris Saulīši, Juris Petričeks, Pēteris Āboliņš, SIA “Pētermāja”, Pēteris Pētersons, Daina Grosa, Jana Aivare, Vieda Šellija, ERGO.

SOS stipendijai ziedojuši: Ints Pērkons, Vents Aperāns, Agris Bajārs.

Viļņa Plūmes stipendijai Aizkraukles attistībai ziedojuši: Māris Plūme, SIA “VĪLANDS ASSOCIATES”.

Draugu stipendijai ziedojuši: Rita Kaimiņa, Velta Bormane, Mārcis Pauls, Raimonds Ritums*, Ināra Krūmiņa, Vita Diķe, Arita Šreibere*, Ivo Sirmais, Baiba Riekstiņa, Egils Fuksis, Ineta Sila, Baiba Pudāne, Artūrs Banders, Milla Vanillava, Gunārs Valeniks, Kaspars Liepiņš, Aivars Junga, Ieva Opmane*, Austris Kozuliņš, Lelde Kiela, Jana Ruļuka, Jana Mošura, Ilona Mažeika, Zane Paula-Pāvila, Inga, SIA “Nords Porter Novelli”, Anda Kursiša, Aija Dukaļska, Edgars Egle, Aivars Tabuns un 65 anonīmi ziedojumi.

Nodibinājums "Vītolu fonds"
Reģ.Nr. 40008066477
Lāčplēša iela 75B, Rīga, LV-1011, Latvija
 Konta numurs: LV48UNLA0050020101491
AS “SEB banka”
SWIFT:UNLA LV 2X
Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums