Arhīvs - Maijs 2017

MAIJS - 2017 

Es nezinu, vai man būtu bijusi iespēja pievērsties studijām, ja pirms astoņiem gadiem vidusskolas izlaidumā nebūtu saņēmusi ziņu par piešķirto stipendiju. Dodot kādam iespējas iegūt izglītību, Jūs sniedzāt ieguldījumu nākamajā zinātnieku, rakstnieku, mākslinieku, sabiedrisko darbinieku, inženieru paaudzē. /bijusī stipendiāte Lalita Opārija/

JAUNĀS STIPENDIJAS

- Elzas Kampares stipendija.

“Es savā zemē gribu kļūt par zvanu, no kura mūžam jaunas dziesmas līst.”  Viesojoties Vītolu fonda birojā, Elza Kampare ziedoja stipendijām 5000 EUR. Ziedotājai ir īpaša vēlme atbalstīt zemkopības vai agronomijas studiju programmā studējošos, jo pati savu karjeru aizvadījusi šajās nozarēs. Paldies Elzai Kamparei par ziedojumu!

- Arnolda Pētersona piemiņas stipendija.

30. maijā Jēkabpilī notika Arnolda Pētersona testamenta nolasīšana, kurā tika paziņota viņa pēdējā griba. Testamentā viņš daļu no saviem līdzekļiem novēlējis stipendijām.  Trimdas gadus Arnolds Pētersons aizvadījis Amerikā, bet mūža nogalē atgriezies Latvijā. Paldies advokātam Matīsam Kukainim par ieguldīto darbu testamenta kārtošanā!

- Valijas Tijas (dzim. Lapševskis) Sausiņš piemiņas stipendija.

 
Māra Prāvs

Valija Tija Sausiņš (Lapševskis) dzimusi 1921. gada 26. janvārī, kad notika Latvijas atzīšana de iure. Viņa smejoties ir teikusi: “Kamēr es te jūsu priekšā sēdēšu un jūs mani redzēsiet, jūs zināsiet, ka tieši tik veca ir Latvijas valsts un neaizmirstiet to nekad!”  Bērnība tika pavadīta Talsos, uzaugot dzirnavu un kokzāģētavas īpašnieku Žaņa un Emmas Lapševsku ģimenē. 1944. gada 27. maijā Talsu baznīcā Valija apprecējās ar tālbraucēju jūras kapteini un kuģa īpašnieku Jāni Gustavu Sausiņu. Tajā pašā gadā sākās krievu iebrukums Kurzemē, 23 gadu vecumā Valija kopā ar māsu Ilgu un māti Emmu no Užavas jūrmalas atstāja Latvijas krastu, lai kopā ar citiem patvēruma meklētājiem šķērsotu Baltijas jūru un nokļūtu Gotlandē. Laimīgā kārtā pēc dažām dienām turpat ieradās arī viņas vīrs Jānis. Viņi apmetās uz dzīvi Geteborgā. Valijas un Jāņa Sausiņu laulībā tika uzaudzināti trīs bērni Juris, Mārtiņš un Māra. Valija savu dzīvi veltījusi, galvenokārt, ģimenei. Viņas dzīves moto bija: “Ej, bāliņ, taisnu ceļu, runā taisnu valodiņu. Tad Dieviņš palīdzēs godam mūžu nodzīvot.” Valija Sausiņš pēc smagas slimības no dzīves šķīrās 2009. gada 27. novembrī un atdusas Gēteborgas kapsētā blakus vīram Jānim. Stipendiju mātes piemiņai nodibināja meita Māra Prāvs no Amerikas,  jauniešiem no Talsu novada, kuri izvēlēsies studēt tautsaimniecības vai lauksaimniecības nozarē. Paldies Mārai Prāvs par ziedojumu!

- Korp! Spīdola 70 gadu jubilejas stipendija.

 
No kreisās: Rasma Muižnieks, Ildze Klešmane un Inese Flude.

Vivat, crescat, floreat Vācijā dibinātās studentu un studenšu korporācijas in aeternum! Pirms 70 gadiem, 1947. gada 11. martā, tika dibināta studenšu korporācija Spīdola. Svinot savu 70. jubileju, Korp! Spīdola Kanādas kopa izlēma ziedot jaunai stipendijai. Priecīgo ziņu par stipendijas dibināšanu 26. maijā viesojoties fondā, paziņoja korporācijas biedres no Kanādas  Inese Flude, Rasma Muižnieks un Ildze Klešmane no Latvijas. 2005. gadā tika dibināta pirmā korporācijas stipendija, kopā izskolotas 12 studentes un šobrīd studijas Baltu filoloģijas programmā turpina Santa Tolēna. Paldies par tikšanos un ziedojumu! Sveicam jubilejā!

- Edgara Poļanska stipendija.

 
Edgars Poļanskis

Lieliska ziņa fondā! Bijušais stipendiāts Edgars Poļanskis ir atgriezies kā ziedotājs, lai īstenotu fonda vēlējumu: “Ar izglītību dzīvē sasniegt tādu līmeni, lai varētu nākotnē palīdzēt citiem!”  2003. gadā, beidzot vidusskolu Draudzīga aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolā, Edgars uzsāka studijas Latvijas Universtitātes Sociālo zinātņu fakultātes Politikas zinātnes studiju programmā un kļuva par Zvejnieku ģimenes stipendiātu. Edgaram stipendija bija neizmērojams atbalsts, tādēļ tagad viņš vēlas palīdzēt citiem. Studiju laikā Edgaram bija sapnis par darbu Ārlietu ministrijā. Sapnis ir piepildījies un šobrīd viņš strādā par otro sekretāru politiskos un kosulāros jautājumos Latvijas Republikas vēstniecībā Ēģiptes Arābu Republikā. Paldies Edgaram  Poļanskim par ziedojumu!  

STIPENDIJU PALIELINĀJUMI

- "Saules aptieka" stipendija.

Uzņēmuma īpašnieki Belēviču ģimene stipendijas dibināja 2014. gadā, ik gadu palielinot stipendiju skaitu. Šogad ar “Saules aptieka” stipendijām studijas uzsāka un turpināja 8 jaunieši, bet gadam noslēdzoties uzņēmums izlēma stipendiju skaitu palielināt par divām stipendijām.

-  AS "Citadele banka" stipendija.

No 2015. gada banka Citadele sadarbībā uzsāk stipendiju programmu augstākās izglītības iegūšanai jauniešiem ar invaliditāti. Šajā mācību gadā studijas uzsāka un turpināja četri studenti. Maijā A/S „Citadele banka” vadība nolemj stipendiju skaitu palielināt.

-  Andra un Daces Dārziņu stipendija.

Dārziņu ģimene no Austrālijas stipendiju dibināja 2009. gadā, un ik gadus viņi ierodas Latvijā, lai satiktos ar stipendiātiem un apciemotu dzimto novadu Api. Šogad Dārziņu ģimene izlēma palielināt stipendiju skaitu, lai atbalstītu jaunieti no Apes, kurš studijas izvēlējies uzsākt arhitektūras nozarē.

-  Vaidas Miķītes Jordan un Neal F. Jordan stipendija.

Ziedotāja no Amerikas stipendiju dibināja 2009. gadā, vēlāk sekoja arī viņas vīra Neal F. Jordan stipendija, bet šogad Vaida Miķīte Jordan, palielinot stipendiju skaitu, vēlas atbalstīt vairāk jauniešus.

SARĪKOJUMI

02.05. Vītolu fonda padomes un darbinieku 15 gadu jubilejas vakariņas.

 
No kreisās: Vilis un Carolina Vītoli, Artūrs Dzenis, fonda dibinātāji Marta un Vilis Vītoli, valdes priekšsēdētāja Vita Diķe, Inna Rozenšteina, Annija Ķepale, Elva Eglīte un Valda Auziņa.

Atzīmējot Vītolu fonda 15 gadu jubileju, fonda dibinātāji Vilis un Marta Vītoli ielūdza padomes locekļus un darbiniekus uz svētku vakariņām restorānā “Benjamiņš”. Paldies fonda dibinātājiem par skaisto vakaru!

04.05. Ziedotāja Jāņa Tauriņa bēres.

 
Jāņa Tauriņa piemiņas plāksne Lestenes brāļu kapos.

Pulcējoties radiniekiem, draugiem un cilvēkiem, kuriem ir bijis tas gods pazīt ziedotāju Jāni Tauriņu, 2017. gada 4.maijā tik izpildīta leģionāra, mecenāta Jāņa Tauriņa pēdējā griba. Pirms aiziešanas mūžībā ziedotājs vēlējās, lai viņa pelnu urna tiktu glabāta Latvijas zemē -  Lestenes Brāļu kapos, vietā, kura par latviešu svētvietu kļuvusi, pateicoties arī Jāņa Tauriņa ziedojumiem. Jānis Tauriņš mūžībā aizgāja 2016. gadā 19. novembrī, sasniedzot savu 99 dzimšanas dienu.  Ar viņa palīdzību tika dibinātas "Daugavas vanagu" Bedfordas nodaļas, pēc tam Jāņa Tauriņa stipendijas.  Gadu gaitā izskoloti 10 jaunieši. Atmiņas par Jāni Tauriņu kā stipru, godīgu un cēlu vīru tiks saglabātas mūžam.

12.05. Skaistkalnes vidusskolas pēdējā zvana sarīkojums.

 
No kreisās: mecenāts Vilis Vītols, stipendiāts Raivis Mikalauckis un valdes priekšsēdētāja
Vita Diķe.

Vairākās Latvijas izglītības iestādēs izlaiduma klašu audzēkņiem maijā tiek rīkoti pēdējo zvanu sarīkojumi, ieskandinot mācību gada beigas un eksāmenu sākumu. 12. maijā Vītolu fonda dibinātājs Vilis Vītols un valdes priekšsēdētāja Vita Diķe viesojās Vecumnieku novada Skaistkalnes vidusskolā, lai sveiktu vidusskolēnus un iepazīstinātu viņus ar fonda darbību. Uzrunā jauniešiem mecenāts Vilis Vītols sacīja: "Vēlāk jūs atcerēsieties, ka tas bija pirmais jūsu dzīves lielais panākums – pabeigta vidusskola." Sarīkojumā jauniešus sveica arī Paulīniešu ordeņa mūks, Skaistkalnes baznīcas tēvs Jānis Vīlaks. Paldies Skaistkalnes vidusskolai par viesmīlīgo uzņemšanu!

24.05. SIA “BYKO-LAT” valdes locekles Agnijas Dzelmes tikšanās ar stipendiātiem. 


 “BYKO-LAT” valdes locekle Agnija Dzelme (2. no kreisās) ar stipendiātēm.

24. maijā SIA “BYKO-LAT” valdes locekle Agnija Dzelme aicināja  uzņēmuma stipendiātus uz tikšanos Rīgas birojā. Šogad ar uzņēmuma dibinātajām stipendijām studē desmit jaunieši, kuri izvēlējušies studijas arhitektūras, filoloģijas, būvniecības, matemātikas, medicīnas, ģeogrāfijas nozarēs. SIA “BYKO-LAT” jau 15 gadus atbalsta jauniešus no Valmieras novada. Stipendiāte Dārta Renāte Vītola pēc tikšanās raksta: “No šīs tikšanās, manuprāt, pats interesantākais bija uzzināt Agnijas Dzelmes stāstu. Interesanta, spēka, enerģijas un labsirdības pilna personība - tā es raksturoju Agniju Dzelmi. Klausoties, cik daudz viņa ir ieguldījusi un darījusi, tas dot tādu kā mazu enerģijas sitienu un domu   – arī es centīšos  to sasniegt! Mums visiem Valmieras novada studentiem ziedotāju atbalsts ir nenovērtējams!” Paldies uzņēmumam “BYKO-LAT” un valdes loceklei Agnijai Dzelmei par organizēto tikšanos!

27.05. Aizkraukles pilsētas 50. dzimšanas dienas svētki.  

 
Silvija un Francis Fluhi

Maija pēdējā nedēļas nogalē norisinājās Aizkraukles pilsētas 50 gadu jubilejas svētki. Svīnīgā sarīkojuma laikā vairāki ārvalstu viesi sveica Aizkraukles pilsētu apaļajā jubilejā. Īpašs apsveikums bija no Vācijas biedrībām Lettlandhilfe Eppstein un Europart Eppstein, kuru pārstāvji Silvija un Francis Fluhi ziedoja 2 000 EUR Viļņa Plūmes piemiņas stipendijai Aizkraukles attīstībai. Stipendija ir īpaša piemiņa Ilggadējam Aizkraukles novada domes priekšsēdētājam Vilnim Plūmem un tā parēdzēta Aizkraukles jauniešu izglītošanai Latvijas augstskolās, tādējādi palielinot pilsētas un novada iespējas nākotnē iegūt kvalificētus speciālistus.  Paldies ziedotājiem!

TIKŠANĀS

17.05. Ziedotāja Rita Kaimiņa tikās ar stipendiātiem. 

 
No kreisās: Solvita Avota, ziedotāja Rita Kaimiņa, Madara Salma un Jānis Miķelis Zaķis.

17. maijā ziedotāja Rita Kaimiņa tikās ar saviem stipendiātiem: Latvijas Mākslas akadēmijas Funkcionālā dizaina studiju programmas 2. kursa studenti Madaru Salmu, Rīgas Tehniskās universitātes Ķīmijas tehnoloģijas studiju programmas 3. kursa studentu Jāni Miķeli Zaķi un Latvijas Universitātes Fizikas studiju programmas 2. kursa studenti Solvitu Avotu. Šogad Rita Kaimiņa izlēma palielināt stipendiju skaitu, 2017./2018. mācību gadā atbalstot 4 studentus. Paldies Ritai Kaimiņai par jauko tikšanos un ziedojumu!

23.05. Fondā viesojās Imants un Andra Kīni.

 
Andra un Imants Kīni

2016. gadā no Austrālijas tika saņemts Ginta Stīpnieka testamentārais novēlējums. Pateicoties testamenta izpildītājam Imantam Kīnam, tika dibinātas stipendijas, kuras novēlētas ekonomikas, filozofijas, fizikas, matemātikas, vēstures, psiholoģijas, socioloģijas vai politikas nozares studentiem. Tikšanās laikā Imants Kīns ar sievu Andru stāstīja atmiņu stāstus un uzdāvināja Alekša Vizlas (Aleksandra Stīpnieka) grāmatu “Smilšu pilis”, kas ir Ginta Stīpnieka tēva dzejoļu krājums. Mūža nogalē Ginta Stīpnieka sapnis bija savākt tēva dzejoļus un apkopot tos grāmatā. Diemžēl grāmata tika izdota tikai mēnesi pēc Ginta Stīpnieka nāves.  “Un svētku dienās klusās viss pagājušais mājā nāk. Sirds skaidri izjust, saprast sāk, ka tikai atmiņas un pagājušo dienu stāsti ir īstais dzīves guvums še.” /Aleksis Vizla/ Paldies Imantam un Andrai Kīniem par viesošanos!

26.05. Fondā viesojās uzņēmuma EY parstāvji Mārtiņš Pakulis un Mārtiņš Švirksts

 
No kreisās: Mārtiņš Pakulis un Mārtiņš Švirksts.

Uzņēmums EY ir vadošais revīzijas, nodokļu, darījumu un konsultāciju pakalpojumu sniedzējs pasaulē. Pateicoties EY partnerim Andrim Lauciņam un EY kolektīvam ir pieņemts lēmums ne tikai ziedot stipendijām, bet arī palīdzēt fonda darbībai. Tikšanās laikā EY kosultanti Mārtiņš Švirksts un Mārtiņš Pakulis kopā ar fonda darbiniekiem pārrunāja problēmjautājumus un kritērijus pēc kuriem tiks izveidota un ieteikta lietošanai jauna datu bāze. Paldies Andrim Lauciņam par ziedojumu fonda darba vides uzlabošanā un kosultantiem Mārtiņas Pakulim un Mārtiņam Švirkstam!

26.05. Ziedotāja Ingrīda Gabliks-Dankers tikās ar stipendiātu.

 
No kreisās: Kristiāns Miedrops ar draudzeni Litu un Nora Gabliks-Robertson un Ingrīda Gabliks-Dankers.

Stipendija tēva profesora Jāņa Gablika piemiņai tika dibināta 2016. gadā. Stipendija piešķirta Rīgas Stradiņa universitātes kardioloģijas rezidentūras studentam Kristiānam Meidropam. 26. maijā stipendiāts tikās ar Ingrīdu Gabliks-Dankers un viņas māsu Nora Gabliks-Robertson. Kristiāns pēc tikšanās raksta: “Patīkama ir tikšanās ar ziedotājām, kas šo trīs gadu laikā ir palīdzējuši man rezidentūrā. Mana pateicība ir mērāma darbos, tādēļ ieguldu visu sevi savā sirdslietā - medicīnā! Paldies!”

VEIKSMES STĀSTS

Maijā piedāvājam Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātes absolventa Mareka Savicka veiksmes stāstu. No 2005. -  2008.  gadam viņš saņēma SAMPO bankas (tagadējās Danske bank) stipendiju. Mareks 2010. gadā absolvēja Rīgas Tehnisko universitāti un ieguva profesionālo maģistra grādu elektrotehnikā. Šobrīd viņš strādā AS „RĪGAS SILTUMS” siltumcentrālē.

 
Mareks Savickis

Stipendija un tās piešķiršanas noteikumi disciplinēja mani būt godīgam pret sevi, pret mācībām, nemest papīrus zaļā pļavā un izzināt zinātni no grāmatām. Studiju laikos kā praktikants uzsāku strādāt Latvijas lielākajā siltumenerģijas ražošanas un piegādātāja uzņēmumā AS „RĪGAS SILTUMS”. Sākotnēji praktizējos siltumcentrālē kā elektroatslēdznieks, šobrīd esmu darba ņēmējs un turpinu savu karjeru kā energosistēmu inženieris. Ir pagājuši 7 gadi, tā nu ir gadījies, ka studentiem, kas nāk praksē no universitātēm, praksi vadu es. Siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanas procesu klātienē brauc apskatīt skolēni no visām Latvijas skolām, tehnikumiem un universitātēm, nāk jauni, zinātkāri studenti. Protams, es viņus uzrunāju kā kolēģus, jo, šķiet, ka tikko pats biju students un platām acīm pirmoreiz skatījos uz milzīgajām iekārtām no tā paša skolas sola. Gadu no gada esmu audzis un attīstījis profesionālās iemaņas. Ne mirkli neapstājos, nozīmēju jaunus mērķus un pēc iespējas vairāk iesaistos sabiedriskajā dzīvē. Tā es pats kaļu savu dzīves pieredzi. Jaunajiem stipendiātiem novēlu, lai mācīties vēlme nepazūd arī ārpus skolas sola un galvenais nebaidīties uzdrošināties. Paldies Vītolu fondam!

SVEICAM MAIJA JUBILĀRUS!

Maijā svētkus svin: Gunārs Dzenis (SIA "Kokpārstrāde 98" stipendija), Juris Petričeks (Jura Petričeka stipendiju fonds), Sarmīte S. Grava (Alfrēda un Sarmītes S. Gravu ģimenes stipendiju fonds), Pēteris Āboliņš (Āboliņa - Elsiņa stipendija), Benita Riekstiņa (Ilmāra un Benitas Riekstiņu stipendija), Artūrs Belēvičs ("Saules aptiekas" stipendija), Kristīne Klišāne (Vītolu fonda padomes locekle), Rita Kaimiņa (Egona un Ritas Kaimiņu stipendija), Raymond Lawrence Drake (Raymond Lawrence Drake stipendija).

ZIEDOTĀJI MAIJĀ

Maijā ziedojuši: Puteņu ģimene, Māris Pauders, Anglijas “Daugavas vanagu” fonds, Jānis Andersons, Asjas un Berndta Everts testamentārais novelējums, Andris un Dace Dārziņi, AS “Citadele banka”, Elza Kampare, Andrejs Isajevs, “Daugavas vanagu” Melburnas nodaļa, Gulēnu ģimene, Latvijas Zonta klubs, Bauskas Zonta klubs, Ogres Zonta klubs, ERGO, Valdis Bērziņš, Neal F. un Vaida Miķīte Jordan, Juris Petričeks, Adelaidas Latviešu biedrība, ESKILSTUNA ZONTAKLUBB, Māra Prāvs, Edgars Poļanskis*, Korporācijas Fraternitas Lataviensis Kanādas kopa, Zane Stait- Gardner.

Māra Slokenberga stipendijai ziedojuši: Jānis Veide un Māris Slokenbergs.

Viļņa Plūmes piemiņas stipendijai Aizkraukles attīstībai ziedojuši: Biedrības Europart Eppstein, Lettlandhilfe Eppstein, Māris Plūme, Lija Begmane.

Draugu stipendijai ziedojuši: Ināra Krūmiņa.

Draugu stipendijai ar Ziedot.lv portāla starpniecību ziedojuši: Ināra Krūmiņa, Ingars Kalējs, Toms Zvidriņš, Ilona Dzirniece, Ilze Krapāne, Ilze, Jānis Stukuls, Aivars Junga, Tatjana, Ilona Mažeika, Ilmārs Kašs, Ivanda Žodziņa, Ilze Krapāne, Zanda Zaļuma*, Viktors Arbutavičs, Mārcis Pauls, Kristaps Blūms, Ilmārs Kašs, Klāvs Renerts, Ginta Lejiņa, Agnija Bērziņa, Daina Bolšteins, Uģis Lācis, Ineta Kitenberga-Jansone, Andris Bernāts, Inese Avotiņa, Ieva Muze, Mārīte Cakule, Laimonis Niedre, Vilnis Auzāns, Mārtiņš Liniņš, Agnija, Kārlis Jakadels,  Vizma Eliņa, Rihards Savickis, Elīna Badune, Linda Juhna, Aivis Liepiņš, Baltikums Bank AS, Viktors Zaķis, Svetlana Belacka, Diāna Šabanova, Viktorija Dolgosejeva un 111 anonīmi ziedojumi.

* - ziedotājs ir bijušais stipendiāts 

Ziedojumi

Maijā...........154 206 EUR

Gadā...........650 655 EUR
Paldies ziedotājiem!

Seko līdzi jaunumiem arī Vītolu fonda Facebook.com lapā: 

https://www.facebook.com/VitoluFonds/?fref=nf

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums