MĒNEŠA CITĀTS

"Pēc izglītības iegūšanas katram ir jāizveido tālākais rīcības plāns, kas bieži vien izšķiras starp divām iespējām – veidot grants ceļu, kuru ir gana ātri un lēti uztaisīt, taču uz tā bieži rodas bedres, transporta līdzekļi, kas pa to brauc, ātrāk nolietojas. Savukārt, otra iespēja – lēnām un pacietīgi, ar lielākiem resursiem būvēt asfaltētu ceļu, kurš ir ar vairākām kārtām un betona piemaisījumu. Būvēt šo ceļu ir grūti, jo ir nepieciešama kārtīga zināšanu bāze un liela komanda sev apkārt, taču uz šī ceļa bedres rodas daudz retāk, putekļi – teju neparādās vispār un transporta līdzekļi, kuri pārvietojas pa tiem, savu noietu piedzīvo daudz lēnāk nekā uz grants ceļiem. Par to, kuru ceļu būvēt, katram ir jāizlemj pašam. Taču der atcerēties, ka izglītība ir tā, kas rada personību ar savu mugurkaulu, un tā dienas beigās noteiks katra indivīda iespējas tiekties uz labklājību – būt atkarīgam no kāda vai būt tam, no kura ir atkarīgs gala rezultāts." /Kalvis Kaļva, Birutas un Dzintara Abulu ģimenes stipendiāts/

- Saņemts Zvejnieku fonda ziedojums 54 850 USD.

- SIA “Kurekss” un SIA “Apsīte” turpina sadarbību ar 38 stipendijām.

- Guntars Kokorevičs, Gatis Didrihsons un Latvijas Zonta klubi turpina sadarbību!

- Atvadu vārdi Andrejam Ozoliņam.

Šobrīd, kad Tēvzemē baltas zied ievas un savu mūziku bagātīgi cilvēkiem dāvā putni, tālajā mūžības ceļā devies ilggadējs Vītolu fonda draugs un atbalstītājs Andrejs Ozoliņš. Daudziem fonda stipendiātiem viņa vārds allaž saistīsies ne tikai ar saņemto finansiālo atbalstu, bet arī ar mūziku, ar operas izrādēm un baletu, ar Balto namu, ar šo svēto mirkli, kad mūzika dāvā spārnus un ļauj pacelties pāri ikdienībai. Andrejs Ozoliņš bija tas, kurš latviešus Anglijā pārliecināja uzticēties Latvijas jauniešiem, savukārt pats allaž ar lielu atbildības sajūtu kopā ar valdi izvērtēja, kā ziedojumus un testamentos atvēlētos līdzekļus likt lietā. Kopā izmaksātas 277 stipendijas un, pateicoties Andreja Ozoliņa darbam, ziedots pusmiljons eiro jauniešu izglītībai Latvijā.Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!

-Attālinātās intervijas ar kandidātiem.

Maijā Vītolu fonda valdes priekšsēdētāja Vita Diķe intervē stipendiātus attālināti caur programmu ZOOM. Intervija ir ļoti svarīga un nepieciešama, jo tā ļauj iepazīt katru kandidātu individuāli, izzināt patieso sociālo situāciju un dot padomu studiju izvēlei.

-Vilis Vītols sveica ziedotājus Baltā galdauta svētkos.


Vītolu fonda dibinātājs Vilis Vītols video sveicienā vēlēja visiem ziedotājiem turpināt vairot Tēvzemes mīlestību savās sirdīs un pateicās par nenovērtējamo atbalstu jauniešu izglītībā. Video tika translēts 4. maijā Austrālijā programmā ZOOM un nosūtīts katram ziedotājam e-pastā.

-Tautastērpu gājiens 4. maijā.

Pasākums “Uzvelc tautas tērpu par godu Latvijai” šogad tika rīkots virtuālā vidē, uzsverot tradīcijas neatkarību no sarežģītiem apstākļiem. Arī mūsu stipendiāti un ziedotāji piedalījās šajā akcijā, fotogrāfējot un daloties ar bildēm sociāljos tīklos. Vieni no šī pasākuma vēstnešiem - ziedotāji Monta un Ansis Grasmaņi (fotogrāfijā pa labi).

- Akcijā «Gribu studēt» piedalās arī fonda stipendiāti.

Pēc Latvijas Studentu apvienības veiktajiem aptaujas datiem, 12% studējošo varētu pārtraukt studijas, jo Covid-19 izraisīto finansiālo grūtību dēļ vairs nevarēs segt studiju maksu vai ikdienas izdevumus. Aptaujā piedalījās 8600 studējošo. Lai pievērstu politiķu uzmanību, studenti uzsāka akcijas organizēšanu - studentus aicināja sociālajos medijos publicēt savas fotogrāfijas un dalīties ar stāstu, kāpēc smagi strādā, lai varētu turpināt studijas, vai arī bijuši spiesti pamest studijas.

Vairāki mūsu stipendiāti arī piedalās šajā akcijā un dalās ar stāstiem par studiju gaitu. Stipendiāte Guna Brenda Pogule raksta: “Studēju ceturto gadu un tikai pēdējā gada laikā strādāju, turklāt savā profesijā - kā skolotājs! Visus četrus gadus mani finansiāli atbalsta Vītolu fonds. Mecenātu dāvātās stipendijas palīdz ļoti daudz  jauniešiem veltīt kvalitatīvi laiku studijām, kā arī apgūt vēl citas prasmes, ko studiju laiks var piedāvāt. Vai tikai Vītolu fondam būtu jāatbalsta Latvijas jaunieši ar stipendijām, lai absolventi pēc tam spētu ieguldīties Latvijas nakotnē? Vai bez stipendijas atbalsta es to spētu? - nekādā gadījumā! Man ir vēl divas māsas, visas sākām mācīties Rīgā un Jelgavā vien ar gada starpību. Man nebūtu citu variantu kā jau savā pirmajā studiju gadā mesties iekšā skolotāja darbā, kam tajā brīdī nepavisam nebiju gatava!”

Latvijas Studentu apvienības vadītāja un akcijas organizatore Justīne Širina ir bijusī Sandras Kalnietes stipendijas saņēmēja. Viņa raksta: “Paldies Vītolu fonds par to, ka esat un palīdzat tiem, kam citādi ceļš uz augstāko izglītību būtu beidzies nemaz nesācies! Pašai kā fonda stipendiātei stipendiātu skumjie stāsti liekas tik sāpīgi pazīstami.”

Arī stipendiāte Anna Kricka sociālajā tīklā facebook.com raksta: “Varu tikai pievienoties un apstiprināt. Vītolu fonds ir nodrošinājis lielu daļu studējošo studiju iespēju un te jāsaka milzīgs paldies visiem ziedotājiem un fondam.”

- Ričards Kauliņš iegūst 1. vietu zinātņu konferencē.

14. maijā Rīgas Stradiņa universitātes Anatomijas un antropoloģijas institūtā notika 25. Starptautiskā studentu morfoloģisko zinātņu konference, kurā piedalījās 48 studenti. 1. vietu izcinīja Alfrēda un Ludmilas Raisteru piemiņas stipendijas saņēmējs Ričards Kauliņš ar darbu “Growth Factors and Their Receptors, Muscle Quality Factor and Separate Gene Expression in the Congenital Diaphragm Hernia”.

- Agita Igaune palīdz skolēniem mācīties.

Topošā sporta un sociālo zinību skolotāja Agita Igaune no Kārsavas ir viena no 19 pedagoģijas studentiem, kas brīvprātīgi palīdz skolēniem attālinātajās mācībās. Viņa ir iesaistījusies kustībā, ko radījusi Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA). Šajā mācību gadā viņa saņem Gunāra Šterna piemiņas stipendiju.

- Bijušais stipendiāts Kaspars Megnis iesaistās Covid-19 izpētē.

Lai iespējami ātri atrastu vājās vietas jaunā koronavīrusa genomā, zinātnieki no visas pasaules datubāzē Gisaid publicē savā valstī paņemto vīrusa paraugu genoma struktūras. Tas ir svarīgi vakcīnu un zāļu izstrādei. Biomedicīnas pētījumu centra zinātnieki, to starpā arī bijušais stipendiāts Kaspars Megnis, ir vienīgie Baltijā, kuri veic šādus pētījumus.

Ziedotāja Astrīda Jansone turpina darbu pie jaunās grāmatas. Intervijas ar bijušajiem stipendiātiem tiek publicētas laikrakstos “LAIKS”, “Latvija Amerikā” un portālā www.latviesi.com. Maijā varat lasīt intervijas ar:

Paldies Astrīdai Jansonei par ieguldīto darbu un interesantajiem stāstiem ik mēnesi

 

- Sveicam LKPS LATRAPS 20 gadu jubilejā!

Atzīmējot LPKS LATRAPS 20 gadu jubileju, kooperatīvs aicināja savus darbiniekus, sadarbības partnerus, draugus un atbalstītājus piedalīties akcijā #LATRAPSzied20, kurā jāuzņem fotogrāfija rapšu laukā. Arī Vītolu fonds sveic ziedotājus LPKS LATRAPS un piedalās akcijā ar tematisku novēlējumu: “Mēs katrs esam rapša zieds laukā. Mēs katrs padarām lauku stiprāku. Mēs - tie ziedi, lauks - mūsu zeme. Bez ziediem laukam nebūt.”

- Sveicam Borisa un Ināras Teterevu fondu 10 gadu jubilejā!

Sveicot Borisa un Ināras Teterevu fondu jubilejā, apkopojām bijušo un esošo stipendiātu attālinātos sveicienus. Tos var apskatīt Vītolu fonda facebook.com lapā.  Vēlam, lai gadi kā mirdzošas krelles vienā vijumā vijas, un, lai bagātīgāka virtene veidojas. Lai arī turpmāk nepietrūkst šo dārgumu, ko kreļļu virtenē vīt, lai dienas un gadi rit, mīlestību caur labiem darbiem redzamu darot!

- Paziņoti Rīgas Stradiņa universitātes goda doktora titula saņēmēji.

Sveicam Vītolu fonda dibinātāju Vili Vītolu, ziedotājas Vairu Vīķi-Freibergu un Zaigu Alksni-Phillips ar RSU Goda doktora titula (Doctor Honoris Causa) saņemšanu!

Vaira Vīķe-Freiberga sniegusi atbalstu Latvijas izglītībai un zinātnei starptautiskā mērogā, kā arī atbalstījusi RSU sociālo zinātņu docētāju un studējošo profesionālo izaugsmi. Dibinātā Vairas Vīķes-Freibergas stipendija Vītolu fondā ik gadu atbalsta trīs studentus.

Zaiga Alksne-Phillips atbalsta RSU studējošos profesionālajā izaugsmē un attīstībā, sekmējusi starptautisko pieredzes apmaiņu un pētniecību pediatrijā. 2010. gadā Zaiga Alksne-Phillips Vītolu fondā dibināja savā vārdā nosauktu stipendiju, lai atbalstītu pediatrus.

Vilis Vītols veicinājis ilggadēju un nesavtīgu devumu RSU studējošo profesionālajā izaugsmē un attīstībā. Ik gadu Vītolu fonds atbalsta ap 150 RSU studentu.  

Ziedojuši: Zvejnieku ģimenes fonds, Gints Jegermanis un Sanita Upleja-Jegermane, Guntars Kokorevičs, ERGO, Ileane Bolšaitis, SIA “Kokpārstrāde 98”.

Latvijas Zonta klubu stipendijai ziedojuši: Rīgas Zonta kluba 21 biedre, E.Martuža, A.Brinkmane, Jelgavas zonta kluba 13 biedres.

Draugu stipendijai ziedojuši: Baiba Bārtule*, Roberts Veins*, Mārcis Pauls, Agnija Paula*, Madara Mežviete*, Rūta Dimanta, Udis Siliņš, Inta Lemešonoka, Gunars Valeniks, Artūrs Dzenis, Ilja Podolskis, Diāna Grakovča, Helge Lodziņš, Aivija, Raitis Kalpiņš, Vita Diķe, Kristīne Irtiševa*, Annija Bulle*, Marita Pērkone, SIA “Viridi Lux”, Anda Diasa, Jevgenija Ovsjanikova, Aivars Junga, Ilmārs Kašs, Ilze Lejiņa, Edvards Lorencs, Elva Eglīte*, Ingūna Hartmane, Vilnis Šķipars*, Lauris, Ilze Litiņa*, Aivija Tapina, Aldis, Edgars Strazds, Arnis Lasmanis, Laura Feldberga, Elvijs Bogdanovs, Gunārs Valeniks, Juris Brūklis, Gatis Rūtiņš, Rambadagallu ģimene, Inese Statkus, Kalvis Kreituzis, Leonīds Stepanovs, Artūrs Banders, SIA “B2B Smart Solutions”, Anton Zakalkins, Dace Freimane, Aija Dukaļska, Ina Šmite, Jānis Eglītis, Zane Timma* un 72 anonīmi ziedojumi.

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums