Arhīvs

MARTS - 2010

"Mūsu dzīves ir līdzīgas gadalaikiem. Vienmēr nevar būt ražas laiks. Pastāvīga saules spīdēšana rada tuksnesi. Mums ir nepieciešama aukstā, bargā ziema; mums ir nepieciešams lietus. Bet šajās nemīlīgajās dienās mums ir nepieciešama arī cerība uz pavasari." 

Turpinās kandidātu pieteikšanās 2010./2011. mācību gada stipendijām. Informācija un anketa www.vitolufonds.lv, sadaļā: Kā pieteikties stipendijai

Jaunums: 

  • Astrīdas Jansones 80 gadu jubilejas stipendija

04.03. Mērķziedojums Latvija Statoil stipendijām.

04.03. Tikšanās ar ziedotāju Birutu Heisteri.


Biruta Heistere ar stipendiātiem

06.03. Fonda darbinieces V. Diķe un I. Mogutova viesojas pie Anglijā dzīvojošiem ziedotājiem. Vairāk par ciemošanos Anglijā lasiet šeit.


Vītolu fonda valdes priekšsēdētāja Vita Diķe ar Anglijas ziedotājiem

 12.03. Vītolu fonds ciemojas pie ziedotājas Birutas Celmas.

Biruta Celma
Biruta Celma

18.03. Fonda valdes priekšsēdētāja Vita Diķe piedalās MENTOR konferencē. Paldies par to SEB sabiedrisko attiecību vadītājai Diānai Blumatei.

Diana Blumate
Diāna Blumate

19.03. Ziedotājas Astrīdas Jansones 80 gadu jubileja. Vairāk par Astrīdu Jansoni lasiet šeit.


Astrīda Jansone ar viesnīcas "Radi un draugi" kolektīvu, Vītolu fonda darbiniecēm un stipendiātu Ģirtu Mandrovicku

 

20.03. ROTARI INTERNATIONAL prezidenta Džona Kenija tikšanās ar Latvijas rotariešiem VF padomes priekšsēdētājs Vilis Vītols prezentē Vītolu fondu un sadarbību ar Rīgas Hanzas Rotari klubu. Forumā par ieguldījumu izglītībā un labdarībā Vilis Vītols tiek apbalvots ar Goda zīmi. Pēc foruma par godu RI prezidenta Džona Kenija vizītei Latvijā (viesnīcā ”Hotel de Rome” līdzās Pola Herisa piemiņas plāksnei)  tiek atklāta plāksne un nolikti ziedi pie Brīvības pieminekļa.


Vilis Vītols

 

23.03. Fondā viesojas ASV dzīvojošā ārste Dr. Zaiga Alksne Philips un uzņēmējs, studentu korporācijas Lettonia biedrs Valdis Tauriņš.


No kreisās: Vilis Vītols, Dr.Zaiga Alksne Phillips un Valdis Tauriņš

29.03. Fonda valdes priekšsēdētāja V. Diķe ”Sociālo zinību” metodisko apvienību vadītāju un izglītības koordinatoru sanāksmē Latvijas Bankā prezentē fonda dibinātāja Viļa Vītola grāmatu ”Savējiem”.

 

ZIEDOJUMI MARTĀ

Ziedotāji 
2010.gada martā
Ziedotājs /Stipendijas nosaukums/ Ziedojums*
[Ls]
SIA "Latvija Statoil" 17 200,00
AAS "ERGO Latvija dzīvība" 1 575,00
Astrida Jansone /$ 3 000 - Ls 1 578**/  1 565,70
DV CV Pārstāviencība Latvijā, Guntis un Anita Liepiņi   142,40
Valža Muižnieka piemiņas stipendijai
DV CV Pārstāviencība Latvijā, Guntis un Anita Liepiņi   500,00
Anita, Maris Juberti  /$ 100 - Ls 51.40**/ 50,88
Dace Kezbergs /$ 100 - Ls 51.40**/ 50,88
Alberts, Skaidrīte Legzdini /$ 100 - Ls 51.40**/ 50,88
Maija I. Priede /$ 50 - Ls 25.70** / 25,44
Bruna Rubesa piemiņas stipendijai
SIA "Latvija Statoil" 200,00
Gunnar Gunivaldis Birkerts, Sylvia Birkerts /$ 500 - Ls 264**/ 260,95
DV CV Pārstāviencība Latvijā, Guntis un Anita Liepiņi   500,00
Patricija A , Dr. Uldis N. Streipi /$ 100 - Ls 51.90 **/ 52,19
DV CV Pārstāviencība Latvijā,  Līga Gaide  47,60
Agrita Krieviņa  20,00
Draugu stipendijai 
Roschhewitz Arno / €  100 - Ls 70.28** / 70,09
Astrīda Jansone 20,00
Vilis Miķelsons / Draugu stipendija, $20 - Ls 10.38** /  10,44
Baiba Klišāne 5,00
Liene Bulmane 1,00
Kopā:  Ls 22 348,45
   
* Pēc komercbankas kursa   
** Pēc Latvijas Bankas kursa   
MK  Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 9. pantā norādīts, ja darījums notiek  ārvalsts valūta, tajā norādītās summas iegrāmatošanai pārrēķina latos pēc Latvijas Bankas ** noteiktā attiecīgās ārvalsts valūtas kursa,  ko gada beigās norāda uzņēmuma Gada pārskatā. Komercbankas veic  konvertāciju pēc tās dienas ārvalstu valūtas kursa *, un tas var atšķirties no Latvijas Bankas noteiktā kursa.  
Grāmatvede:  /L.Liepa/
  2010.04.01

Paldies ziedotājiem!

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums