Arhīvs

MARTS - 2015 

Ir marts. Un lazdas zied. Un cīruļi dzied. Un Latvijas ļaudis pretī pavasarim iet. Vēl nedaudz vēja, nedaudz sniega, kāds cīruļputenis - un Viņš, tas lielais plaukšanas un ziedēšanas laiks, būs klāt! Jau tagad smaida sniegpulksteņi, un vēl mazliet, mazliet un zilie vizbuļi, kas patlaban vēl kautrīgi slēpjas pērnajās lapās, celsies pret Sauli un raudzīsies tikpat zilajās debesīs. Šis ir laiks, kad gribas kopt un tīrīt - savu māju, savu sētu, savu Tēvzemi. Un arī savas domas - vai tās gana tīras un skaidras, saules atnākšanu un atmodu sagaidot, jo marts ir arī gaidīšanas laiks, kad viss vēl priekšā, kad viss, liekas, kļūs iespējams un piepildīsies pat pārdrošākie sapņi - arī tie, stipendiātu un ziedotāju kopīgi lolotie par savas zemes labāku nākotni.

 

JAUNĀS STIPENDIJAS

 - SEB klientu stipendija

19. martā SEB bankas Klientu dienā saziedotie 6000 EUR dāvās iespēju iegūt augstāko izglītību un kļūt par izciliem izvēlētās nozares speciālistiem vēl trim mazturīgiem, bet centīgiem un mērķtiecīgiem jauniešiem. Par katru klienta veikto darījumu ar maksājuma karti vai Ibankā SEB klientu vārdā ziedo 3 centus Vītolu fondam. SEB jau vairāk kā desmit gadus, rūpējoties par sabiedrības izaugsmi un jauniešu profesionālo attīstību,  sniedz atbalstu izglītībai, piešķirot stipendijas jauniešiem augstākās izglītības iegūšanai. No 2002. gada kopā stipendijās ziedots 170 tūkstoši eiro, dāvājot iespēju studēt turpat 70 jauniešiem. SEB bankas valdes loceklis Kārlis Danēvičs stāsta: "SEB arī līdz šim ir iesaistīta virknē iniciatīvu, atbalstot dažādus ar izglītību saistītus pasākumus un aktivitātes. Taču šoreiz, pirmo reizi organizējot Klientu dienu, gribam pateikties klientiem par sadarbību un klientu vārdā ziedosim Vītolu fondam. Ikviens, kurš 19. martā norēķināsies par savu pirkumu vai pakalpojumu ar maksājuma karti vai Ibankā, palīdzēs veidot izglītotu un gudru rītdienas sabiedrību. Mēs SEB bankā redzam, ka tā ir laba iespēja sniegt ne vien finansiālo atbalstu jauniešiem, bet arī palīdzēt veidot labāku sabiedrību nākotnē, savukārt klientu vidū vēlamies sekmēt ziedošanas kultūru, aicinot ieguldīt izglītībā, jo ticam, ka izglītota sabiedrība vairo valsts ekonomiskos panākumus un konkurētspēju." Lai piesaistītu sabiedrības uzmanību iespējai atbalstīt jauniešus, SEB banka ir izveidojusi īpašu mājas lapu http://info.seb.lv/norekinies-un-ziedo, kurā iespējams iepazīties ar Vītolu fonda sniegto atbalstu jauniešiem izglītības gūšanai, ar jauniešu dzīves stāstiem un paustajām atziņām, kā arī uzzināt, kā klientu norēķini elektroniskajā vidē palīdzēs ziedot Vītolu fondam.

 - "Daugavas vanagu" Hamiltonas nodaļas stipendija 

Martā tika dibināta arī Daugavas Vanagu Hamiltonas nodaļas stipendija. Pagājušā gada nogalē DV Hamiltonas nodaļa atskatījās uz aizvadītiem 64 darbības gadiem, un tagad neskaitāmo jau paveikto labo darbu virknei pievienojas arī ieguldījums Latvijas nākotnē, sniedzot iespēju kādam jaunietim kļūt par labi izglītotu, savai zemei noderīgu speciālistu. DV Hamiltonas nodaļas vadītājs vairāk kā 25 gadus bija Edmunds Pulciņš, tagad -  nodaļas goda priekšnieks, valdes padomdevējs un atbalstītājs. Viņa aizsākto darbu turpina februārī ievēlētā nodaļas priekšniece Astrīde Sīle.  

 - Astrīdas Jansones jubilejas stipendija


Astrīda Jansone ar jubilejas svinību viesiem

19.marts - īpaša diena ziedotājas Astrīdas Jansones dzīvē. Viņas bagātība ir nodzīvotie gadi – mīlestības pilni pret šo Pasauli un līdzcilvēkiem. Astrīdas kundze- viena no visuzticamākajiem fonda draugiem, vairāku stipendiju dibinātāja, fonda darbības atspoguļotāja presē. Viņa ir dibinājusi stipendijas dzīvesbiedra Laimona piemiņai, un par atvadu brīdī saziedoto naudu tika izskoloti trīs jaunieši. Bet pirms vairākiem gadiem, kad Vītolu fonds svinēja savu dzimšanas dienu un lielo notikumu – noguldītos divus miljonus neaizskaramajā kapitālā, Astrīda pieņēma lēmumu sev dzimšanas dienā pasniegt dāvanu un paziņoja: “Es sākšu trešo miljonu!” Arī savā 80 gadu jubilejā Astrīda izlēma, ka viņas lielākais prieks būs citu prieks, un aicināja viesus ziedot stipendijai, dibinot savu jubilejas stipendiju. Tāpat visus ienākumus no savas nesen iznākušās grāmatas "Dārlinga līkloči" viņa veltījusi Latvijas nākotnei - Latvijas jaunatnes izglītībai, Vītolu fonda stipendijām. Astrīdas kundze saka: „Man nekas neliekas svarīgāks par Latvijas jaunatnes izglītību un visi pieci "manējie" Vītolu fonda stipendiāti ir labs piemērs tam, kāda var būt Latvijas nākamā paaudze, ja tai pasniedz palīdzīgu roku. “ Un nu tapusi vēl viena stipendija - apliecinājums tam, ka patiesai labestībai un cilvēkmīlestībai robežu nav, jo šomēnes Astrīda Jansone aicināja savus 85 gadu jubilejas viesus ziedot jaunai Vītolu fonda stipendijai.

 - Edvīna Samuļa stipendija par izcilību


Ziedotāji Edvīns un Diāna Samuļi, Vilis un Marta Vītoli ar stipendiātiem un pasākuma viesiem

26.martā ziedotājs Edvīns Samulis sadarbībā ar Vītolu fondu pasniedza stipendijas par izcilību 15 izcilniekiem no dažādām Latvijas augstskolām - Latvijas Universitātes, Daugavpils Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes un Banku Augstskolas. Tie ir topošie datorzinību speciālisti, fiziķi, pārtikas tehnologi, biologi, skolotāji, tulki un ķīmiķi. Edvīna Samuļa vislielāko stipendiju 400 EUR apjomā saņēma 4.kursa students Jānis Mozumačs no Daugavpils Universitātes, viņa vidējais vērtējums 4 gadu laikā ir 9.7. Stipendijas 300 EUR apjomā saņēma 4.kursa studenti – Marija Šapovalova un Nataļja Sudorgina no Banku Augstskolas un Ģirts Podiņš no Rīgas Tehniskās universitātes. 200 EUR liela stipendija tika piešķirta 3.kursa studentiem Ingai Jonānei, Austrai Smilgainei, Annai Kiršteinai no Latvijas Universitātes, Anetei Vagalei un Armandam Sebrim no RTU, Kristīnei Ābelniecei no LLU, Annai Ivanovai no RSU un Līvim Lāmam no Banku Augstskolas. Stipendiju 150 EUR apjomā saņēmuši 2.kursa studenti Andris Locāns un Santa Elīna Vorobjova no LU un Agnese Smilga no LLU. 

Stipendijas par izcilību tiek piešķirtas kopš 2007.gada. Tā kā ekonomikas zinātņu doktors Edvīns Samulis pats allaž ir bijis izcils savā jomā, viņš augstu novērtē stipendiātu centību un sasniegumus. Daudzpusīgās un izcilās zināšanas savulaik ļāvušas E. Samulim kļūt par veiksmīgu uzņēmēju, pašlaik viņš ir Banku augstskolas (BA) goda profesors, BA, Latvijas Universitātes (LU), Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) valsts pārbaudījumu komisijas priekšsēdētājs, vairāku SIA valdes loceklis, bet galvenokārt – mecenāts, labdaris, talantīgu jauniešu atbalstītājs. E. Samuļa stipendijas par izcilību saņēmuši 235 studenti, stipendijām kopā ziedots vairāk nekā 126 000 eiro. 

Šogad izcilnieku stipendijas pasniegšanas sarīkojums notika Bauskā. Vispirms jaunieši devās ekskursijā uz Bauskas Novadpētniecības un Mākslas muzeju, kur tika skatīta ekspozīcija „Piedzīvojums Bauskā 20.gs.”, pēc tam stipendiāti aizceļoja krietni tālākā pagātnē, apskatot Bauskas pils ekspozīcijas, kas raksturoja 15.-17.gs. iedzīvi. Pēc pasākuma stipendiāte Anna Kiršteina raksta: „Sirsnīgs paldies par iespēju piedalīties pasākumā „Stipendija par izcilību”! Ja prieku par dzīvi mēra skaistos mirkļos, tad šī diena bija patiesi liela un bagāta. Dzīvotprieka paraugstunda!

 - Māra Slokenberga jubilejas stipendija


Māris Slokenbergs

Ir cilvēki, kuri nespēj dzīvot mierīgu, labi nodrošinātu dzīvi - viņi allaž cenšas radīt ko jaunu, organizēt, pilnveidot, ieguldīt savu darbu un zināšanas vērtībās, kuras nākotnē pasauli padarīs labāku. Tāds ir Rīgas Ekonomikas augstskolas pensionētais prorektors Māris Slokenbergs. Viņa paveiktais Latvijas labā ir augstu novērtēts – viņš ir Latvijas Universitātes goda biedrs, Trīs Zvaigžņu Ordeņa Kavalieris, Rīgas Ekonomikas augstskolas Absolventu Asociācijas goda biedrs. Māris iesaistījies turpat visas iespējamajās latviešu aktivitātēs: Eiropas Latviešu Jaunatnes Apvienībā, Zviedrijas Latviešu Centrālajā Padomē, Latviešu Palīdzības komitejā, Latvijas Nacionālajā Fondā, Pasaules Brīvo Latviešu Apvienībā, Latvijas Atjaunošanas Komitejā, ir Jāņa un Elfrīdas Rutku piemiņas fonda priekšsēdis. 1994.gada Māris Slokenbergs kopa ar zviedriem izveidoja Rīgas Ekonomikas augstskolu, līdz 2002. gadam bija tās prorektors, joprojām ir viesnīcas „Radi un Draugi” valdē. Māris Slokenbergs ir Rīgas Hanzas Rotari kluba dibinātājs un bija tā prezidents, Eiropas kustības Latvija viceprezidents, Brāļu kapu atjaunošanas biedrības valdes loceklis, viens no neatkarīgās Rīgas Evaņģēliskās draudzes dibināšanas iniciatoriem 2009.gadā. Tagad top autobiogrāfiska grāmata. Atzīmējot 80 gadu jubileju, viņš aicināja viesus ziedot stipendijai. Šī stipendija kļūs par pamatakmeni kāda jauna cilvēka izaugsmes ēkā, savukārt ziedotāja dzīvesstāsts - par pamudinājumu dzīvot tikpat darbīgu, radošu un savas tautas un līdzcilvēku mīlestības pilnu dzīvi.

 

SARĪKOJUMI

23.03. Seminārs stipendiātiem "Ko Tev neiemāca skolas solā".


Jānis Andersons uzrunā stipendiātus

23. martā SEB bankas telpās jau piekto gadu notika ziedotāju tikšanās ar stipendiātiem, seminārs „Ko tev neiemāca skolas solā”, kurā ziedotāji dalījās ar savu darba un dzīves pieredzi. Šogad uzstājās SEB bankas mārketinga projektu vadītājs Georgs Rubenis, uzņēmējs, SIA „Kurekss” un SIA „Apsīte” īpašnieks, „Latvijas Lepnums 2011” titula ieguvējs Arnis Apsītis. Semināra noslēgumā auditoriju uzrunāja šī sarīkojuma iniciators, SIA „Euroskor Latvijā” īpašnieks Jānis Andersons. Pēc semināra SIA „Apsīte” stipendiāte Baiba Lasmane rakstīja: „No katra runātāja smēlos kādu domu graudu. „Visu, ko dari, dari no sirds!” (G. Rubenis) – liekas, pavisam pašsaprotama frāze, bet lika aizdomāties par tām ikdienas situācijām, kad kaut ko darām „ķeksīša pēc”, pat nepiepūloties un neatdodot maksimāli daudz no sevis.
„Dzīvē viss ir grūti - ir jāmācās, ir jāriskē, neko nevar sasniegt uzreiz” (A. Apsītis) - tāda ir dzīve, vienmēr var vairāk un labāk, jo „..ja domā, ka esi sasniedzis visu, ar Tevi kaut kas nav kārtībā” (A. Apsītis). Un vēl-„Vajag izmantot laiku!” (J. Andersons). Paldies par iedvesmojošo sarīkojumu!”

24.03. Vītolu fonda padomes sēde.

Marta beigās notika padomes sēde, kā ietvaros tika izvērtēti kandidātu pieteikumi 2015./2016.mācību gada stipendijām. 1.martā beidzās pieteikšanās termiņš stipendijām, tika saņemti 323 pieteikumi. Diemžēl arī šogad vajadzība ir lielāka nekā esošais stipendiju skaits. Uz šo brīdi ir nodrošinātas 617 stipendijas nākošajam 2015./2016.mācību gadam, savukārt gan kandidāti, kas rudenī gatavojas uzsākt studijas 1.kursā, gan esošie 1. un 2.kursa studenti, kas turpinās studijas un viņus nedrīkst atstāt pusceļā bez atbalsta, ir 719.

SVEICAM MARTA JUBILĀRUS!

,,Simt jaunu domu dod viens mirklis.
Visu dzīvi ietvert spēj viens mirklis,
Tūkstoš mirkļu ikkatrā dienā –
Vai tu redzi, cik tu bagāts esi!''

(Rainis)

Pavasara saules pilns sveiciens marta mēneša gaviļniekiem - Regīnai Rubenei, Astrīdai Jansonei, Kārlim Kleinam, Marekam Indriksonam, Mārim Slokenbergam, Annai Buduls, Gunāram Reinim, Birutai Heisterei, Gatim Didrihsonam.

15.03. Sveicam Regīnu Rubeni!


Regīna Rubene (centrā) ar ģimeni 

Marta vidū svētkus svin Regīna Rubene - ziedotāja no Austrālijas, kas pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas ar visu ģimeni pārcēlās uz Latviju. Rubenes kundze ar meitu un viņas ģimeni atbalsta topošo ārsti Ievu Roģi no Aizputes novada Cīravas pagasta.

19.03. Sveicam Astrīdu Jansoni! 


Astrīda Jansone

No sirds sveicam ziedotāju Astrīdu Jansoni jubilejā. Astrīda ir fonda uzticams draugs un atbalstītājs, fonda notikumu atspoguļotāja presē, ar viņas stipendijām ir izskoloti 5 jaunieši, bet 2 meitenes patlaban vel studē. Savā jubilejā Astrīda aicināja svinību viesus ziedot stipendijai.

20.03. Sveicam Kārli Kleinu! 


Kārlis Kleins

20.marts ir svētki ziedotājam Kārlim Kleinam, ar kura atbalstu kopš 2013.gada studē divi talantīgi jaunieši - Dāvis Stepanovs šogad absolvēs būvniecības studijas, savukārt Kate Keita Kārkliņa ir ceļā uz jurista diploma iegūšanu. 

20.03. Sveicam Mareku Indriksonu!  


Mareks Indriksons

20.martā sveicam ziedotāju Mareku Indriksonu. Viņš ir Talsu novada fonda dibinātājs, ir bijis Aizkraukles Bankas Sabiedriskā labuma fonda priekšsēdis un šobrīd vada Mecenātu Borisa un Ināras Teterevu fondu.

21.03. Gunāru Reini!


Gunārs Reinis

21.marta gaviļnieks ir Vītolu fonda ziedotājs Gunārs Reinis. Kopā ar kundzi Ināru 2009.gadā dibināta ģimenes stipendija un ik gadu tiek sniegts atbalsts 2 studentiem, priekšroku dodot jauniešiem no Latgales reģiona un Liepājas novada. Šogad ar stipendijas atbalstu studē Ričards Grigonis no Līvānu novada (LU, Datorzinātnes) un Roberts Veins no Viļakas (LLU, Kokapstrāde).

26.03. Sveicam Annu Buduls!


Anna Buduls

Marta beigās savu jubileju svin ziedotāja no Austrālijas Anna Buduls, kas 2006.gadā kopā ar māsu un brāli dibināja Buduļu ģimenes stipendiju, lai godinātu sava vectēva - izcila ārsta, psihiatrijas profesora Hermaņa Buduļa piemiņu. Stipendija novēlēta topošiem ārstiem, ar tās atbalstu 15 jaunieši ir ieguvuši ārsta diplomu un ir atraduši sevi dažādās medicīnas jomās. Šogad ar Buduļu ģimenes atbalstu studē 6 stipendiāti.

27.03. Sveicam Birutu Heisteri! 


Biruta Heistere

27.marta jubilāre ir ilggadējā fonda ziedotāja Biruta Heistere. Biruta uzsāka sadarbību ar fondu 2005.gadā, dibinot divas stipendijas sava vīra piemiņai. Ir izskoloti izcila ārste, kardioloģe Edīte Kulmane un telekomunikāciju speciālists Artūrs Šimkūns. 2009.gadā Biruta Heistere dibina mūža stipendiju. Bez stipendijām Biruta Heistere ik gadu sniedz skaistu dāvanu stipendiātiem - iespēju apmeklēt Latvijas Nacionālās operas izradi.

29.03. Sveicam Māri Slokenergu!


Māris Slokenbergs

29.martā sveicam jubilejā ziedotāju, izcilu pedagogu, Rīgas Ekonomikas augstskolas un Rīgas Hanzas Rotari kluba dibinātāju, Trīs Zvaigžņu Ordeņa kavalieri Māri Slokenbergu. Ziedotājs, svinot savu dzimšanas dienu, aicinājis sarīkojuma viesus dāvanu vietā ziedot stipendijai. Pateicoties Slokenberga kunga izteiktai vēlmei rudenī kāds talantīgs jaunietis varēs uzsākt studijas ar Māra Slokenberga jubilejas stipendiju.

31.03. Sveicam Gati Didrihsonu! 


Gatis Didrihsons

31.martā sirsnīgi sveicam Gati Didrihsonu! Gatis ir uzņēmējs, arhitektu biroja “Didrihsons arhitekti” vadošais arhitekts un kopš 2013.gada Vītolu fonda ziedotājs, dibinot četras stipendijas eksakto un tehnisko zinātņu studentiem.

ZIEDOTĀJI MARTĀ

Martā ir ziedojuši: “Daugavas vanagu” Hamiltonas nodaļa, SEB bankas Labdarības vakariņu viesi, ERGO, Edvīns Samulis, Juris Petričeks, Anonīms ziedotājs Birutas Vanagas piemiņas stipendijai.

Astrīdas Jansones jubilejas stipendijai ziedojuši: Astrīda Jansone, Jānis un Matīss Kukaiņi, Vilis un Marta Vītoli, Mundrīte Arduini, PBLA pārstavniecība, Ilze Šulce, Valda Auziņa, Vita un Elmārs Diķi, Tija Viduce, Aina Birkava, Ildze Klešmane, Ģirts Zeidenbergs, Hēlija Staņislavska, Rita Kaimiņa, Pēteris Paulis Bolšaitis, Artūrs Dzenis, Inna Mogutova, Maija Salna, Rasma Sockis.

Māra Slokenberga jubilejas stipendijai ziedojuši: Jānis Andersons, Rīgas Hanzas Rotari klubs, Pēteris Pētersons, Ilze Grickus, Jānis Bankovičs, Anita Slokenberga, Armands Slokenbergs, Inga Slokenberga, Guntis un Laima Bērziņi, Uldis un Rasma Kariņi, Inese Krūmiņa, Ingrīda Kariņa-Bērziņa, Kārlis Roberts Strautbergs, Margarita Platace, Maruta Grase, Valdis Jākobsons, Elena Kulberga, SIKORA UN PARTNERI ZVERINATU ADVOKATU BIROJS.

Astrīdes Ivaskas piemiņas stipendijai ziedojuši: Lalita Rūta Muižniece, Baiba Ingve Liepiņa.

Viļņa Plūmes stipendijai Aizkraukles attīstībai ziedojuši: Māris Plume.

Draugu stipendijai ziedojuši: Elina Rakstiņa*, Jānis Brencis, Madara Kurzemniece, Renāte Kviese.

Draugu stipendijai ar Ziedot.lv portāla starpniecību ziedojuši: Tatjana Lazdiņa, Vladislavs Kugelevics, Kristaps Berzins, Aina Linde*, Anete Jēkabsone, Aivars Junga, Gatis & Līga, Signe Mežinska, Nauris Smaļķis, Aija Murniece, Rūta Dimanta, Laima Miķelsone*, Aina Zvidriņa, Aija, Linda Tesele, Andris Šics, Liga, Alla Spruģēvica, Aiga Bautre, Aiva Birbele, Mara Lesina, Evija Lei, Viktors Zaķis, Aivis Liepiņš, Ivo Rudzītis, Juris Sīlis, Inga Skrastiņa, Ieva Ernštreite, Reinis Inkēns, Andrejs Ščitka, Mareks Indriksons, Evita Kirilova un 38 anonīmi ziedotāji.

* - ziedotājs ir bijušais stipendiāts

 

Ziedojumi

Martā................58 821 EUR

Gadā..........230 000 EUR

Paldies ziedotājiem! 

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums