Arhīvs

MARTS - 2014

STIPENDIJU JAUNUMI

 - Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas stipendija


Vaira Vīķe-Freiberga un Imants Freibergs

Svinot savu 80 gadu jubileju, datorzinātņu profesors, Trīs Zvaigžņu ordeņa kavalieris Imants Freibergs aicināja viesus ziedot Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas stipendijai. Kopā saziedoti 12 730 EUR

Vītolu fonds izsaka lielu pateicību Imantam Freibergam un Vairai Vīķei-Freibergai, kā arī jubilejas viesiem par ziedojumu. 

Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas stipendija bāreņiem tika dibināta 2007. gadā, ziedojot prezidentei piešķirto Gētes universitātes Valtera Halšteina (Walter Hallstein) balvu un Batlinera (Batliner) institūta Mazo valstu balvu – 37 500 EUR. Svinot savas Zelta kāzas 2010. gadā, Freibergu ģimene dāvanā stipendijai saņēma 6000 LVL. Ik gadu bijusī prezidente no pensijas veic iemaksas savā stipendiju fondā. Septiņu gadu laikā ar Valsts prezidentes Vairas Vīķes – Freibergas stipendijas atbalstu ir izskoloti pieci un studijas turpina divi jaunieši.

  

 - Anonīmā ziedotāja stipendija

"Lai klusē tas, kas devis; lai runā tas, kas saņēmis." /Plutarhs/ 

2013.gada decembrī Vītolu fonds saņēma ziedojumu no kāda ziedotāja no ASV, kurš dibināja mūža stipendiju, ieguldot neaizskaramajā kapitālā un nodrošinot daudziem Latvijas jauniešiem iespēju iegūt augstāko izglītību, taču pats vēlējās palikt anonīms. 2014.gada martā ziedotājs papildināja savu ziedojumu, tādējādi viņa kopējais ieguldījums Latvijas jauniešu nākotnē ir USD 230 985. Paldies ziedotājam par nesavtīgām rūpēm Latvijas nākotnes labā! 

 

 - Visvalža un Māras Sniedzes stipendija


                             Visvaldis un Māra Sniedzes

2012.gada janvārī par fonda ziedotājiem kļuva Visvaldis un Māra Sniedzes no Austrālijas, dibinot mūža stipendiju diviem talantīgiem jauniešiem. Jau otro gadu ar Visvalža un Māras Sniedzes stipendijas atbalstu studē topošais fiziķis Jānis no Grobiņas un ķīmijas students Edgars no Vaiņodes. Martā ziedotāji papildina sava neaizskarāmā kapitāla stipendiju fondu par 30 000 EUR. Paldies par ziedojumu!

SĒRU VĒSTS

Tuvs cilvēks neaiziet,
Viņš tikai pārstāj līdzās būt...
                            /R.Skujiņa/

2.martā Kanādā mūžībā aizgāja ziedotājs, esejists un mākslas procesu eksperts Nikolajs Bulmanis. Viņa ģimene, godinot Nikolaja Bulmaņa piemiņu, aicinājusi ziedot stipendijai mākslas nozarē studējošajiem. Vītolu fonds izsaka visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem, Nikolaju Bulmani mūžībā pavadot.

PASĀKUMI

06.03. Seminārs stipendiātiem "Ko Tev neiemāca skolas solā..."

 Jau ceturto gadu viesmīlīgajā SEB Bankas konferenču zālē pulcējas stipendiāti, lai uzklausītu, uzdotu sev aktuālos jautājumus un smeltos iedvesmu no fonda ziedotājiem. Šogad ar stipendiātiem sarunājās uzņēmējs, kā arī šā pasākuma iniciators Jānis Andersons, Vītolu fonda dibinātājs Vilis Vītols un arhitekts Gatis Didrihsons. Jaunieši atzīst, ka šī tikšanās viņiem ir ļoti vērtīga. Vienam tā sniedz atbildes uz kādiem sen interesējošiem jautājumiem, citam tā ir papildus motivācija turpināt darboties iecerētajā virzienā par spīti grūtībām, vai arī gluži otrādi, „pagrieziena punkts”, kas liek paskatīties uz lietām savādāk, plašāk. Savās atsauksmēs jaunieši raksta:

 

 

Pats svarīgākais šajā tikšanās reizē man personīgi bija tieši ziedotāju klātbūtne un tas, ka pasākums ir ziedotāja iniciatīva. Tas cilvēcīgi parāda, ka fonda ziedotāji ir patiesi ieinteresēti studentos kā cilvēkos, kam viņi tic!
Sigita Skujiņa

No katra lektora ieguvu ļoti daudz padomu arī sev pašam, un domāju, ka arī šī tikšanās varētu būt viens no maniem „pagrieziena punktiem”, par kuriem tika runāts šajā tikšanās reizē...
Alvis Vonogs

Domāju, ka jauniešiem šāda veida motivējoši pasākumi tiešām ir nepieciešami, jo lielai daļai studentu dzīvē pienāk brīdis, kad šķiet, ka kaut kas rit ne tā kā gribētu, varbūt pat nepareizi un šādu lekciju uzklausīšana palīdz "sapurināties" un padomāt par īsto savu panākumu atslēgu…
Madara Biezā

Paldies ziedotājiem par interesantu un atziņām bagātu pēcpusdienu! Paldies SEB bankai par viesmīlīgo uzņemšanu!

 

TIKŠANĀS

Martā Vītolu fondā viesojās: ziedotājs Juris Petričeks, Latviešu fonda pārstāvis Latvijā Valdis Bērziņš un ziedotāja, Edvīna Kalniņa piemiņas stipendijas līdzdibinātāja Inta Briedis.

  
   Juris Petričeks                              Valdis Bērziņš                                   Inta Briedis

 

  

 

CITI JAUNUMI

13.03.  Vītolu fonda padomes sēde.

13.martā notika Vītolu fonda padomes sēde. Padome tika iepazīstināta ar 2013./2014.mācību gada stipendiātu ziemas sesijas rezultātiem. No 603 stipendiātiem sesiju nokārtojuši 592, bet 11 jaunieši jeb 1,8 % dažādu iemeslu dēļ ir nesekmīgi, turklāt 2 no viņiem sesiju nav izdevies nokārtot slimības dēļ.

112 stipendiāti jeb 18,6% ir Vītolu fonda izcilnieki, viņu vidējā atzīme pēc 1.semestra pārbaudījumiem ir 9 un augstāka. Turklāt 6 no viņiem vidējā atzīme ir 10 balles – izcili!

 

Vītolu fonda 2013./2014.mācību gada 1.semestra "desmitnieki" (vidējā atzīme semestrī - 10 balles)

Jekaterina Safronova (Danske Bank stipendija) - RSU, Medicīna, 1.kurss
Mārtiņš Vaivads ("Lāčplēša centrs" stipendija) - RSU, Medicīna, 1.kurss
Austra Smilgaine (Aivara Sluča stipendija) - LU, Kultūra un sociālā antropoloģija, 2.kurss
Artūrs Šilovs (Noras Mičules stipendija) - RSU, Medicīna, 1.kurss
Evija Micķeviča (SEB stipendija) RSU, Medicīna, 3.kurss
Kristīne Šmiukše - RSU, Medicīna, 1.kurss

 

 

 

ZIEDOTĀJI MARTĀ

 

Martā ir ziedojuši: Anonīmais ziedotājs, Ģirts Sīpoliņš, Visvaldis un Māra Sniedzes, Hrgetič ģimene, Guntars Kokorevičs, ERGO, Adelaidas Latviešu biedrība, Vaida Miķīte-Jordan un Neal F.Jordan, Pēteris Bolšaitis, SIA "Puratos Latvia", Juris Petričeks, Latvijas Zonta klubs.

 

Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas stipendijai ir ziedojuši: AS Baltic International Bank, Igors Skoks, Andris Bērziņš, Kaspars Kalniņš, Juris Binde, Valters Nollendorfs, Guntis un Laima Bērziņi, Uldis Grava, Daina Kalniņa, Karīna Rāviņa-Vimba, Viktors Hausmanis, Juris Borzovs.

Nikolaja Bulmaņa piemiņas stipendijai ir ziedojuši: Anita Liepiņa, LERCHS HELMUTS, SIA "Dzelme un partneri", Vilis un Marta Vītoli, Baiba Anda Rubesa, Valda Zobens, Maija Vītola, Valda Gustavs, Vijas Lindberga, Lailita Muižniece un Sarma Muižniece-Liepiņa, MĀKSLAS VĒSTURES PĒTĪJUMU ATBALSTA FONDS, Pēteris Kārlis Elferts, Maija un Juris Šleseri, Andris Priedītis, Ruta Aupova, Maruta Voitkuns-Lukina.

Viļņa Plūmes stipendijai Aizkraukles attīstībai ziedojuši: Maris Plūme, SYLVIA FLUCH

Draugu stipendijai ziedojuši: Jānis Brencis, Madara Kurzemniece

 

Ziedojumi

 

Martā..........125 470 EUR

 

Gadā......234 028 EUR

Paldies ziedotājiem! 

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums