Arhīvs - Marts 2016

MARTS - 2016 

Ir marts. Un ir pavasaris! Var jau ziema un aukstie rīti cīnīties tam pretī, bet patiesībā tas tomēr ir klāt- gan dabā, gan sirdī un domās. Šo dzestro un spirgto marta mēnesi  var dēvēt arī par atdzimšanas un pūpolu mēnesi, jo tas ir brīdis, kad uzplaukst sudrabainie pūpolu mākoņi. Tie simbolizē dzīvības atgriešanos dabā, pavasari un Lieldienu laiku, kad Pūpolsvētdienas rītā reizē ar balti pūkaina pūpolzara pērienu tiek saņemts arī labas veselības vēlējums. Un ik pūpolzars taču tiecas pēc saules gaismas. Uz augšu, pret debesīm - un kopā ar to arī cilvēka skats, lai reizē ar pavasara sagaidīšanas prieku rastu spēku gatavoties arī savam plaukšanas, ziedēšanas, augļu briedināšanas laikam.

JAUNĀS STIPENDIJAS

 - Skaidrītes Otty Udrow piemiņas stipendija
Ar saņemto testamentāro novēlējumu 2014. gadā dibināts Skaidrītes Otty Udrow piemiņas stipendiju fonds. 2015./2016. mācību gadā ar šīs stipendijas atbalstu studijas sāka divas jaunietes - Laura Jolanta Aberfelde no Ventspils novada, kas agūst materiālzinātni Rīgas Tehniskajā universitātē un Linda Roze no Liepājas, kas studē Uzņēmējdarbību un vadīšanu RTU.
Martā Vītolu fonds saņēma testamentārā novēlējuma papildinājumu 10 000 EUR Skaidrītes Otty Udrow stipendiju fondam.

SARĪKOJUMI

03.03. Džeimsa Krogzemja izstādes atklāšana

Džeimss Krogzemis

3. martā izstāžu zālē Happy Art Museum tika atklāta pasaules apceļotājam, rakstniekam un gleznotājam, Pasaules latviešu klaidoņa brālības goda biedram Džeimsam Krogzemim veltīta piemiņas izstāde. Izstādē apskatāma Džeimsa Krogzemja un viņa ceļojumu biedres un mūža mīlestības Diānas Rowe gleznu izlase, kas pārstāv dažādus laika posmus un tematiskos ciklus. Izstāde „Klaidonis” aicina ceļojumā kopā ar slaveno latviešu pasaules braucēju Džeimsu Krogzemi – sākot no bohēmiskās dzīves Parīzē, uz saulaino Kaliforniju, blīvi apdzīvoto Indiju un Ceilonu, dievu mājokli Himalaju kalnos Nepālā, uz koraļļu rifiem un kokospalmu pludmalēm Klusā okeāna salās, uz Sahāras tuksnesi. Izstādes organizētāji Gita un Valdis Vilcāni ir sagādājuši arī unikālu iespēju iepazīties arī ar Džeimsa Krogzemja grāmatām, suvenīriem un personīgām lietām.

06.03. Pētera un Īras Bolšaitis stipendijas pasniegšana.

 No kreisās: stipendiāte Sandra Laiviņa, Pēteris Bolšaitis un stipendiāte Evita Feldentāle.

6.martā svinīgā sarīkojumā  tika pasniegtas Pētera un Īras Bolšaitis stipendijas. Studenšu korporācijas „Varavīksne” stipendijas tika pasniegta Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes 3. kursa studentei Evitai Feldentālei un RISEBA maģistra programmas projektu vadības studentei Sandrai Laiviņai. Abas studentes ir aktīvas korporācijas locekles un pēc studijām vēlas palikt Latvijā.  Īras un Pētera Bolšaitis stipendijas tiek piešķirtas no 2004.gada. Kopš 1993. gada Pēteris Bolšaitis darbojas Latvijā, atjauno un apsaimnieko ģimenes nekustamo īpašumu “Lāčplēša centru”. 1997. gadā ģimene pārcēlās uz pastāvīgu dzīvi Rīgā. Blakus īpašumu apsaimniekošanai P.Bolšaitis darbojas dažādās sabiedriskās bezpeļņas organizācijās, īpaši Latvijas Okupācijas Muzeja fondā, kur vada finanšu komiteju, studentu korporācijā “Fraternitas Lettica”, kā arī ir ,,Kluso varoņu fonda‘’ dibinātājs. Savukārt Īra Kuhn - Bolšaitis darbojas studenšu korporācijā “Varavīksne”, tāpēc šīs korporācijas biedres tiks atbalstītas ar Pētera un Īras Bolšaitis stipendiju. 

08.03. Seminārs stipendiātiem "Ko Tev neiemāca skolas solā?"

Stipendiāti ar lektoriem Jāni Andersonu, Andri Kļaviņu un Kārli Danēviču

8. martā SEB bankas filiāles telpās jau sesto reizi notika lekcija „Ko Tev neiemāca skolas solā?” jeb, kā paši jaunieši to nodēvējuši - ,, lekcija ar pievienoto vērtību”. Lekcija tiek rīkota ar mērķi, lai fonda ziedotāji nodotu savu dzīves pieredzi stipendiātiem. Šogad ar jauniešiem tikās trīs iedvesmojoši lektori: SEB bankas valdes loceklis Kārlis Danēvičs, uzņēmējs, bijušais „Latvijas kuģniecības” prezidents, Andris Kļaviņš un šī pasākuma iniciators- uzņēmējs, apavu veikalu  SIA „Euroskor Latvijā” īpašnieks Jānis Andersons. Kārlis Danēvičs savu lekciju iesāka ar personības izvērtējumu, kurš ietvēra jautājumu par pacietību un laika konceptu. Savulaik viņš pats studējot izdarījis izvēli: „Sacensība man būs tikai pašam ar sevi!” Arī uzņēmējs Andris Kļaviņš studentus mudināja nebaidīties no skarbās „dzīves skolas”, bet kļūt par dzīves opozicionāru, izmantojot „labdabīgo nekaunību”. Nobeigumā lekcijas iniciators Jānis Andersons studentiem stāstīja par svarīgākajiem ekonomiskajiem likumiem, patstāvīgu darba dzīvi uzsākot, par darba ņēmēju un darba devēju savstarpējām attiecībām un par sava zīmola veidošanu jeb tēlu sabiedrībā. Pēc lekcijām studenti aktīvi iesaistījās diskusijās ar lektoriem.

Stipendiāts Elmārs Ūsāns pēc lekcijas rakstīja: „Vakardienas tikšanās rosināja uz pārdomām. Pēc Jāņa Andersona teiktā mūsu dzīve ir salīdzināma izšautai lodei, un ikvienam ir zināms, ar ko beigsies tās ceļš, tikai katram dotais laiks ir atšķirīgs. Es guvu daudz pozitīvu sajūtu un uzskatu, ka šādām lekcijām vajag norisināties arī turpmāk, jo tā ir iespēja gūt zināšanas, kuras nekur citur mums netiek sniegtas. Pēc tikšanās studentiem vēl vairāk pieaug motivācija rīkoties un sasniegt savus mērķus. Paldies!”

Mīļš paldies SEB bankai par viesmīlīgām telpām un gardām uzkodām, mārketinga projekta vadītājam Georgam Rubenim, lektoriem Kārlim Danēvičam, Andrim Kļaviņam un Jānim Andersonam!

15.03. Vītolu fonda valdes priekšsēdētāja Vita Diķe viesojas Zviedrijā

Vītolu fonda valdes priekšsēdētāja Vita Diķe un Kokneses fonda valdes priekšsēdētāja Valda Auziņa ar Zviedrijas latviešiem un vēstnieku Zviedrijā Guntu Jēgermani

15.martā Vītolu fonda Vita Diķe viesojās pie Zviedrijā dzīvojošiem ziedotājiem. Paldies Sarmītei Andersonei - Šveicei par uzaicinājumu! Paldies Latvijas Republikas vēstniecībai Zviedrijas Karalistē un vēstniekam Gintam Jegermanim par silto uzņemšanu! Paldies Zviedrijas pensionāru apvienības vadītājai Diānai Krūmiņai!

21.03. "Lāčplēša centrs" stipendijas pasniegšana.

 "Fraternitas Lettica" biedri un Vītolu fonda valdes priekšsēdētāja Vita Diķe

21. martā studentu korporācijas ,,Fraternitas Lettica” telpās svinīgā sarīkojumā tika pasniegta SIA „Lāčplēša centrs” stipendija Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātes 4. kursa studentam Jānim Lūsim. Jāni apsveica korporācijas biedri un šīs stipendijas dibinātājs Pēteris Bolšaitis. Savā uzrunā viņš uzsvēra, cik svarīga ir izglītība katra cilvēka dzīvē. „Jānim Lūsim piemīt atbildības sajūta, tādēļ viņš stipendiju pratīs ieguldīt savā attīstībā. Nākotnē jaunais com! nesīs savu ieguldījumu arī korporācijas attīstībā,” tā stipendiātu raksturo korporācijas biedri.  Studentu korporācijas ,,Fraternitas Lettica” mērķi ir pulcēt ap sevi latviešu tautības augstāko mācību iestāžu studentus, audzināt viņus nacionāli - patriotiskā un akadēmisko tradīciju garā, vienot savstarpējā draudzībā un cieņā, izkopt goda prātu, tautisko apziņu, ieaudzināt sabiedriskā takta iemaņas un morālo stāju, uzturēt kontaktus ar citiem akadēmiskās saimes locekļiem kā Latvijā, tā ārzemēs, kā arī panākt dažādu paaudžu vienotību savu ideālu realizēšanā, sniegt saviem biedriem morālo un materiālo palīdzību, veicināt interesi par zinātni, mākslu, savu garīgo un fizisko attīstību. Savukārt SIA ,,Lāčplēša centrs” ir ģimenes uzņēmums, kas apsaimnieko nekustamo īpašumu Rīgā. Īpašums ir grāmatnieka Kārļa Bērziņa (1865 –1934) mantojums. SIA ,, Lāčplēša centrs’’ akcionāri Jāna Aivare, Nora un Jānis Cukermaņi, Īra un Pēteris Bolšaitis un Zane Bērziņa 2002. gadā nolēma sniegt savu artavu labdarībā, atbalstot maznodrošinātus centīgus, talantīgus lauku jauniešus, lai viņi iegūtu augstāko izglītību, un dibināja sava uzņēmuma stipendiju. No 2005. gada „Lāčplēša centra” stipendiju administrē Vītolu fonds. Pirmo stipendiju Bolšaitis ģimene piešķīra korporācijas  ,,Fraternitas Lettica’ biedram dr.sc.ing., elektronikas un telekomunikācijas nozares inženierzinātņu doktoram Oskaram Ozoliņam, kurš stipendiju saņēma, studējot Rīgas Tehniskā universitātes 1. Kursā.

29.03. Konkursa "Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi" noslēgums.

 

"Tev nebūs nekādu mīlestību turēt svētāku par tēvzemes mīlestību, nekādu prieku saldāku par brīvības prieku.” /Kronvaldu Atis/

Monreālas Latviešu sabiedriskais centrs dāvina Latvijas skolām 50 000 CAD ekskursiju projektu konkursam „Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi”. 29.martā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisinājās projekta „Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi!” noslēguma seminārs. Sarīkojuma laikā Latvijas Nacionālās bibliotēkas informācijas pakalpojuma sektora nodaļas vadītāja Ginta Zalcmane iepazīstināja ar bibliotēkas vēsturi un darbību. Projekta vadītāji saņēma laba vēlējumus no konkursa organizētājiem, smēlās iedvesmu iepazīt Latviju no vēsturiskā skata punkta un turpināt vairot skolēnos patriotisko garu. 
Konkurss ieinteresēja 177 skolas no 71 Latvijas novada. Šogad piešķirtais finansējums ir 50 000 CAD, ar kura palīdzību tiks atbalstīti 80 iesniegtie projekti un dota iespēja 3014 dalībniekiem doties ekskursijās pa Latvijas novadu vēsturiskā mantojuma apskates vietām- Ložmetējkalnu, Tīreļpurvu, Livonijas ordeņa pili Turaidā, Ž. Lipkes memoriālu, Rīgas Geto, J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeju, Salaspils memoriālu, Alsungas muzeju un citām apskates vietām. Šie vēsturiskie apskates objekti ir saistīti ar skolēnu vēstures stundās apgūto mācību vielu, kura veicina atgriezenisko saiti par Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu un padziļina zināšanas. 
Projekta mecenāti - Monreālas Latviešu sabiedriskais centrs, šīs idejas iniciators valdes loceklis Augusts Pušpurs, kurš 2015.gadā 21. novembrī aizgājis mūžībā. Viņš bija ilggadējs Monreālas latviešu sabiedriskā centra valdes loceklis un viens no tā dibinātājiem. Lielāko dzīves daļu pavadīja tālajā Kanādā, taču visu mūžu viņš nepārstāja mīlēt savu Tēvzemi un – cik vien bija viņa spēkos- darīja visu, lai dzīve šeit būtu labāka, gaišāka, pilnvērtīgāka. Monreālas Latviešu sabiedriskais centrs dibināts 1983. gadā, un šobrīd tā ietvaros darbojas organizācijas un vairāk nekā 100 dalībnieki, to vada Andrejs Vītols. Pateicoties Monreālas Latviešu Sabiedriskā centra iniciatīvai, tik daudzi Latvijā kļūst bagātāki ne tikai ar zināšanām, bet arī ar apjausmu, ka arī viņi ir daļa no tautas vēstures.  Monreālas Latviešu sabiedriskā centra atbalstītais ekskursiju projektu konkursa 5.- 8. klašu skolēniem „Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi!” mērķis ir attīstīt skolēnu interesi par Latvijas vēsturi dažādos laika periodos un dažādos novados un sekmēt Latvijas vēstures kā mācību priekšmeta prestiža celšanu sabiedrībā. Uzvarētājiem tiek dāvāta iespēja organizēt izzinošas un pētnieciskas ekskursijas uz dažādiem Latvijas muzejiem, vēstures un kultūras pieminekļiem, kā arī ar vēsturiskiem notikumiem un vēsturiskām personībām saistītām vietām, izzināt Latvijas vēsturi un veidot izpratni par Latvijas vēsturi kā interesantu un nepieciešams mācību priekšmetu. Apkopotais pedagogu izvērtējums pēc sarīkojuma liecināja, ka konkursa mērķis ir sasniegts un bez šīs iniciatīvas un atbalsta nebūtu iespējams iepazīt Latvijas vēsturi klātienē. Skolotāji izvērtējot semināra norisi raksta: „Paldies Monreālas Latviešu sabiedriskā centra valdei par šādu iespēju. Būšu priecīga, ja finansējuma iespēja un tikšanās ar kolēģiem būs arī turpmāk. Brīnišķīga iespēja uzzināt par Monreālas Latviešu sabiedriskā centra, Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Vītolu fonda darbību. Paldies par piešķirto finansējumu ekskursijām un skolotāju darba novērtējumu! Lai spēks, izturība un vēlme palīdzēt Latvijai!”

PADOMES SĒDE

10. martā norisinājās Vītolu fonda padomes sēde, kurā padomes locekļi tikās, lai pārrunātu un lemtu par fonda aktuālajiem jautājumiem. 1. martā beidzās pieteikšanās termiņš 2016./ 2017. mācību gada administrētajām stipendijām, un šogad ir saņemts 251 pieteikums. Šogad atbalsts studijām ir nepieciešams 785 jauniešiem. To vidū ir 19 bāreņi, 105 jaunieši nāk no nepilnām ģimenēm un 29 kandidāti nāk no ģimenēm, kuru vidējie ienākumi ir zem 150 mēnesī uz vienu cilvēku ģimenē.

TIKŠANĀS

23.03. Vītolu fondā viesojas Hrgetič ģimenes ziedotāja Anna Hrgetič.

No kreisās: Vītolu fonda valdes priekšsēdētāja Vita Diķe, fonda dibinātājs Vilis Vītols, ziedotāja Anna Hrgetič, Vītolu fonda darbinieki Elva Eglīte, Annija Ķepale un Artūrs Dzenis

Vītolu fondā viesojās Hrgetič ģimenes stipendijas ziedotāja Anna Māra, Vītolu fonda dibinātāju Viļa un Martas Vītolu mazmeita. Anna studē Sveucilište u Zagrebu (Horvātijā) Medicīnas fakultātē un šobrīd viesojas Latvijā. 
Hrgetič ģimene – Pēteris, Anna un Kristiana ir dzimuši Venecuēlā. Pēteris dzimis 1990. gadā, Anna Māra – 1992.gadā, Kristians – 1996. gadā. Tētis ir horvāts, māte- latviete, dzimusi Venecuēlā, Vītolu fonda dibinātāju Viļa un Martas Vītolu meita. Pēteris mācās Universidad Simón Bol.var (Venecuēlā) Ražošanas inženierijas fakultātē, Anna Māra – Sveucilište u Zagrebu (Horvātijā) Medicīnas fakultātē. Kristians mācās skolā, spēlē klavieres un brīvajā laikā trenējas airēšanas skolā.
Hrgetič ģimene uzskata, ka ar laimi ir jādalās: “Jo Dievs vairāk ir devis, jo vairāk tas prasa no mums. Palīdzēt citiem, kam dzīve nav tik spoži uzsmaidījusi, ir patiess gods un privilēģija.

VEIKSMES STĀSTI

Marta ziņās ar savu dzīves pieredzi dalījās bijusī stipendiāte Vita Kozirkova. Vita bija viena no fonda pirmajām stipendiātēm, saņemot Vītolu ģimenes stipendiju no 2002. līdz 2006. gadam. Vita ar izcilību absolvēja LU Fizikas un matemātikas fakultātes Matemātiķa - statistiķa studiju programmu. Jau pēdējā studiju gadā jaunietei izdevās savienot studijas ar darbu savā specialitātē. Paralēli studijām un darbam Vita brīvprātīgi ļoti daudz palīdzēja fondam. Šogad Vita ir veikusi ziedojumu arī Draugu stipendijai.

Manā sirdī vienmēr glabāsies tas mīļums un siltums, kuru sajutu, 2002. gada vasarā pirms studiju uzsākšanas pirmo reizi atverot Vītolu fonda durvis. Jau toreiz tur sajutos kā savējā. Biju tik ļoti priecīga par iespēju saņemt fonda stipendiju, ilgi nevarēju noticēt, ka tā ir patiesība.  Paldies! Tas bija mana veiksmes stāsta sākums!
Matemātiķa – statistiķa kvalifikācijas iegūšanas ceturtajā studiju gadā pavasarī uzsāku strādāt Latvijas Republikas Centrālajā statistikas pārvaldē savā specialitātē. Tajā gadā vasarā piedzīvoju svarīgu dzīves notikumu – tika nodibināta mana ģimene. Izlēmu iegūt arī matemātikas maģistra grādu. Maģistra studiju sākumā piedzima mūsu pirmā meitiņa. Ar tuvinieku atbalstu un palīdzību izdevās apvienot māmiņas un studentes lomu, līdz tika saņemts diploms – par to bija liels gandarījums!
Vēlāk, kad sākām gaidīt savu otru meitiņu, nolēmām pārcelties uz dzīvi Rēzeknes novadā, kur man paveicās, jo atradu darbu Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālajā pārvaldē.
Mūsu ģimenīti nesen kuplinājis arī dēliņš. Sapratu, ka manā dzīvē ir sasniegta pilnība - esmu ieguvusi izglītību, nodibinājusi ģimeni, esmu māmiņa trim jaukiem bērniņiem, man ir darbs. Vēl ļoti priecājos par iegūto nezūdošo vērtību - labiem draugiem Vītolu fondā, ar kuriem vienmēr vēlos satikties. Gadu mijā man radās vēlēšanās palīdzēt arī citiem studentiem īstenot savu veiksmes stāstu. Lai izdodas!
 Vita Kozirkova

JAUNUMI


Elva Eglīte

Vītolu fonda kolektīvam ir pievienojusies jauna darbiniece Elva Eglīte. Vēlam neizsīkstošu enerģiju, apņēmību un dzīvesprieku, darba gaitas uzsākot!

27.03. Lieldienas

SVEICAM MARTA JUBILĀRUS!

Astrīda Jansone (Astrīdas un Laimoņa Jansonu stipendija), Regīna Rubene (Beņķu - Rubeņu ģimenes stipendija), Mareks Indriksons (Draugu stipendija), Gunārs Reinis (Gunāra un Irēnas Reiņu stipendija), Anna Buduls (Buduļu ģimenes stipendija), Biruta Heistere (Daumanta un Birutas Heisteru stipendija) un Māris Slokenbergs (Māra Slokenberga jubilejas stipendija).

ZIEDOTĀJI MARTĀ

Martā ir ziedojuši: Kārļa Cīruļa testamentārais ziedojums, Māris Pauderis, Guntars Kokorevičs, Aivars Slucis, SIA "Kurzemes granulas", ERGO, Zane Stait - Gardner, Linda Ezergilis, Aivars Sinka, Juris Petričeks, Māris Plūme, Anglijas Daugavas Vanagu biedrība, Zviedrijas pensionāru apvienība, Lāčplēša centrs.

Draugu stipendijai ziedojuši: Mārtiņš Zālītis*, Agris Grūbe.

Draugu stipendijai ar Ziedot.lv portāla starpniecību ziedojuši: Rūtiņu ģimene, Inga Mamona, Evita Kuzma, Kārlis Piģēns, Anastasija Grammatikopulo, Agnese Medne, Edgars Tarakānovs, Žanis Saulevičs, Jānis Jansons, Artūrs Zikovs, Aivars Junga, Rūta Ošiņa, Nikolajs Hļevnojs*, Kristīne Veckrāce, Anda Kalniņa, Aija Bite un 44 anonīmi ziedotāji.

* - ziedotājs ir bijušais stipendiāts 

Ziedojumi

Martā....................122 720 EUR

Gadā............... 379 522 EUR

Paldies ziedotājiem!

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums