Arhīvs - Marts 2018

MARTS - 2018 

STIPENDIJU JAUNUMI

Novērtējot izglītības lomu valsts pastāvēšanā, 2017. gadā "Daugavas Vanagu" Kanberas nodaļa nolēma dibināt stipendiju centīgam studentam - zemessargam. Šī gada martā saņemts ziedojums stipendijas turpināšanai. "Daugavas Vanagu" Kanberas nodaļas stipendiāts Raivis Mikalauckis studē Latvijas Lauksaimniecības universitātē, studiju programmā "Lietišķā enerģētika". Paldies DV Kanberas nodaļas biedriem, vadītājai Intai Skrīveris, nodaļas sekretāram Žanim Mediķim un Ilgai Vēverei par ziedojumu!

AKTUĀLI

- Draugu stipendija 2018./2019. mācību gadā. 

Ir noslēgts sadarbības līgums ar organizāciju "Ziedot.lv" par Draugu stipendijas izmaksu. Šogad plānots izmaksāt 15 stipendijas. Paldies "Ziedot.lv" programmu vadītājai Madarai Mežvietei!

SARĪKOJUMI

SARĪKOJUMI

06.03. Piešķirta Īras Bolšaitis un Pētera Boršaitis stipendija studenšu korporācijas "Varavīksne" biedrei Džeinai Zāģerei. 

07.03. "Puratos Latvia" ģenerāldirektors Aigars Balodis kopā ar kolēģiem tikās ar uzņēmuma stipendiātiem.

17.03. Latvijas Zontu klubs vāc ziedojumus stipendijām sarīkojumā Rozes diena Valmierā. 

23.03. Pasniegta "E-klases stipendija" raidījuma "Gudrs, vēl gudrāks" 11. klašu uzvarētājai Liegai Krasovskai. 

21.03. AS "Būvuzņēmums Restaurators" valdes priekšsēdētājs Mareks Mamajs un būvniecības projektu vadītājs Dāvis Priede tikās ar stipendiātēm. 

26.03. Rita Kaimiņa aicināja stipendiātus uz pusdienām restorānā "Čarlstons".  

TIKŠANĀS

01.03. Fondā viesojās Valdis Bērziņš un Lalita Muižniece.

VEIKSMES STĀSTS

-Kā uzzināji par Vītolu fondu? 

Par Vītolu fondu uzzināju skolā. Tieši skolotāji bija tie, kas mani pamudināja pieteikties stipendijai, jo brīdī, kad beidzu vidusskolu, tieši materiālie apstākļi bija tie, kas apdraudēja iespēju turpināt mācības.

- Pastāsti par savām studiju gaitām. 

Mācījos Limbažu 3.vidusskolā. Pēc vidusskolas beigšanas svārstījos starp vēstures un pedagoģijas studijām, bet jau kopš agras bērnības ik pa laikam kāds bija teicis, ka būšu skolotāja. Tā arī notika, iestājos LU PPMF, lai apgūtu latviešu valodas un literatūras skolotāja profesiju. Protams, šo izvēli ietekmēja arī mani skolotāji, par kuriem man ir vislabākās atmiņas gan no laika, kad mācījos, gan studiju laika, kad pie viņiem varēju griezties pēc padoma.  2014. gadā saņēmu Latvijas Izglītības fonda apbalvojumu “Jaunais skolotājs 2014”, tas noteikti bija apliecinājums tam, ka mana izvēle bija pareiza.

- Kur tavs ceļš aizveda pēc studijām? 

Pavisam nejauši mans ceļš aizveda uz Bausku, kur sāku strādāt uzreiz pēc augstskolas absolvēšanas. Jau septīto gadu strādāju Bauskas Valsts ģimnāzijā par latviešu valodas un literatūras skolotāju. Divus gadus aktīvi iesaistījos ERASMU+ projektu realizācijā savā skolā. Šobrīd esmu uzsākusi maģistrantūras studijas LLU. 

- Ko tev nozīmēja stipendijas saņemšana? 

Es biju starp tiem trim stipendiātiem, kuri saņēma Elizabetes-Nuarkas Latviešu ev. Lut. Draudzes stipendiju,  kas bija paredzēta studentiem, kas studē letoniku (latviešu valodu, literatūru, vēsturi, kultūru). Ar draudzes pārstāvjiem Ilmāru un Ainu Stiebriem klātienē tikos vienu reizi, kad viņi viesojās Latvijā. Tikšanās bija sirsnīga, un pēc tās bija daudz vieglāk rakstīt vēstules,  jo zināju, kas tās lasīs. Arī pēc augstskolas absolvēšanas ik palaikam sazināmies elektroniski. Vēl joprojām esmu ļoti pateicīga par iespēju, kuru man deva šī stipendija. No vienas puses, tie bija materiālie līdzekļi, kas atviegloja sadzīvi laikā, kad studēju, bet, no otras puses, tā bija nesavtīga vēlme palīdzēt, kas man lika ar dubultu atbildību izturēties pret studiju procesu.

- Kādi ir tavi nākotnes plāni? 

Ceru, ka veiksmīgi būšu pabeigusi uzsāktās studijas un atradusi nākamo izaicinājumu.

- Ko tu vēlētos pateikt jauniešiem, kuri tikai ir sava ceļa sākumā un domā par pieteikšanos stipendijai? 

Noteikti nenobīties un pieteikties, jo tā ir patiesi brīnišķīga iespēja. Atceros, ka pati nebiju pārliecināta, vai pieteikties stipendijai, vai manas zināšanas un sasniegumi ir pietiekoši augsti, lai pretendētu uz to. Mani iedrošināja skolotāji, kuri man ticēja.

Ar cieņu 
Egita Atslēga

PADOMES SĒDE

8. martā norisinājās Vītolu fonda padomes sēde, kurā padomes locekļi tikās, lai pārrunātu un lemtu par fonda aktuālajiem jautājumiem. Šogad konkursā uz 2018./2019. mācību gada stipendijām tika iesniegti 285 pieteikumi no dažādiem Latvijas novadiem, to skaitā ir 12 bāreņi, 94 jaunieši, kas aug nepilnās ģimenēs, un 41 kandidātam ir piešķirts maznodrošinātās ģimenes statuss. Tomēr, neraugoties uz sarežģītajiem sadzīves apstākļiem, 54 no šiem jauniešiem ir izcilas zināšanas, jo viņu vidējā atzīme vidusskolā ir 9 un augstāka, izcīnītas godalgotas vietas starpnovadu un valsts olimpiādēs. 

Lai 2018./2019. mācību gadā Vītolu fonds varētu dot iespēju šiem talantīgajiem jauniešiem uzsākt un turpināt mācības, ir nepieciešamas 673 stipendijas. Esošo ziedotāju atbalsts un ieguldījumi neaizskaramajā kapitālā šobrīd nodrošina 531 stipendiju, bet vēl 142 jauniešiem stipendiju trūkst. Jauniešiem stipendijas tiek piešķirtas vairāku gadu garumā, kamēr tiek studijas beigtas vai palīdzība vairs nav nepieciešama. 

SVEICAM!

ZIEDOJUMI MARTĀ

Martā ziedojuši:  Gunārs un Ināra Reiņi, "Daugavas Vanafu" Kanberas nodaļa, Sarma Muižniece-Liepiņa, Lalita Muižniece, ERGO, LPKS LATRAPS, Juris Petričeks, Borisa un Ināras Teterevu fonds, Zemnieku saimniecība "Pumpuri".

Latvijas Zonta klubu stipendijai ziedojuši: Valmieras Zonta klubs, Rīgas Zonta klubs.

Viļņa Plūmes stipendijai Aizkraukles attīstībai ziedojuši: Māris Plūme, fonds "Ziedot.lv".

Draugu stipendijai ziedojuši: Fonds "Ziedot.lv", Ināra Krūmiņa, Rita Kaimiņa, Astrīda Jansone, Raimonds Ritums*. 

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums