Arhīvs

NOVEMBRIS - 2013

 

JAUNAS STIPENDIJAS

 - "Mandatum Life" stipendija

 

12. novembrī tika saņemta ziņa, ka viena no stabilākajām un respektablākajām dzīvības apdrošināšanas kompānijām Baltijā Mandatum Life Insurance Baltic SE Latvijas filiāle dibina stipendiju un nolemj sadarboties ar Vītolu fondu. Tā ir kompānija ar nevainojamu reputāciju finanšu nozarē, kuras stratēģiskā darbības joma ir ieguldījumu pārvaldes pakalpojuma sniegšana un augstvērtīgi investīciju risinājumi. Vienīgais Mandatum Life Insurance Baltic SE akcionārs ir Mandatum Life Insurance Company Limited, kas atrodas Somijā. Uzņēmums pieder Sampo Grupai, kas ir viena no spēcīgākajām finanšu grupām un lielākajiem institucionālajiem investoriem Ziemeļeiropā. Šī kompānija Somijā un visās trīs Baltijas valstīs piedāvā investīciju un dzīvības apdrošināšanas pakalpojumus.

  

PASĀKUMI

06.11. Pateicības pusdienas ziedotājiem - uzņēmumu vadītājiem.

Pirms Mārtiņdienas 06.11.2013, kā latviešiem izsenis šai laikā ierasts, Vītolu fonds kopā ar Latvijas uzņēmējiem tikās Ražas svētkos, lai izvērtētu paveikto un domātu par kopīgi darāmo turpmāk. Šobrīd ar 24 uzņēmumu atbalstu Latvijā studē 167 studenti. Paldies par gardo cienastu zivju restorānam "Le Dome". Paldies "Pure Chocolate" par sarūpētām dāvanām. Paldies uzņēmumiem, kas tic Latvijas nākotnei!

 

07.11. Aivara Sluča sarīkojums ar stipendiātiem. 


Aivars Slucis ar stipendiātiem

7.novembrī ziedotājs Aivars Slucis tikās ar saviem stipendiātiem, lai kopā ieskandinātu valsts svētkus. Pie vakariņu galda restorānā „Kaļķu vārti” ziedotājs uzklausīja jauniešus par gada laikā paveikto, iepazinās ar jaunajiem stipendiātiem, 3 izcilākie studenti saņēma arī īpašas balvas. Pēc tam visi kopīgi devās pie Brīvības pieminekļa un nolika ziedus. Aivars Slucis dibināja stipendiju 2008.gadā, kas toreiz tika piešķirta 4 studentiem. Šo 5 gadu gaitā Sluča kungs nemitīgi palielināja stipendiju skaitu, lai pēc iespējas vairāk talantīgu jauniešu varētu iegūt augstāko izglītību. 2013./2014.mācību gadā ar Aivara Sluča stipendiju atbalstu studē 31 jaunietis no dažādiem Latvijas novadiem, 11 stipendiātiem sapnis par augstāko izglītību jau piepildījies – ir iegūts bakalaura diploms. Kopumā kopš 2008.gada ir piešķirtas 119 stipendijas, ko ir saņēmuši 42 jaunieši, un ziedots LVL 163 798.

14.11. Ziedot.lv 10 gadu jubilejas Labdarības konference

„To, ko nespēj katrs viens, to var tauta kopā,” teica Rūta Dimanta, 14. novembrī Dailes teātrī atklājot Ziedot.lv 10 gadu Labdarības konferenci, uz kuru tika aicināti arī Vītolu fonda darbinieki. Ar Ziedot.lv fondu saista sadarbība vairāku gadu garumā - kopš 2008. gada portālā ir iespēja ziedot Draugu stipendijai, un, pateicoties cilvēku atsaucībai, ar šo stipendiju šobrīd studē 6 jaunieši. Bet 10 gadu Labdarības konference bija   brīdis, kad kopīgi priecāties par paveikto, izsapņot sapni par labāku Latviju un gūt iedvesmu labiem darbiem nākotnē. 

26.11. ERGO tikšanās ar stipendiātiem 


ERGO vadība ar stipendiātiem un Vītolu fonda dibinātāju Vili Vītolu un fonda kolektīvu

Jau 13 gadus ERGO piešķir stipendijas bez vecāku gādības palikušajiem jauniešiem, kas studē kādā no Latvijas augstskolām. ERGO sniedz saviem stipendiātiem ne tikai materiālo atbalstu, bet arī reizi gadā rīko pasākumu, lai iepazītos ar jaunajiem stipendiātiem un uzzinātu par esošu un bijušo stipendijas saņēmēju gaitām. Šogad ERGO vadība saviem stipendiātiem sniedza lielisku iespēju gida pavadībā uzzināt vairāk par Latvijas Nacionālo operu, tās vēsturi, izstaigāt operas gaiteņus un pat uz pāris minūtēm iejusties aktieru lomā, uzkāpjot uz Lielās skatuves. Iepriekšējos gados ERGO stipendiāti šā pasākuma ietvaros apmeklējuši gan Latvijas Bankas Naudas muzeju, gan Mākslas muzeju „Rīgas Birža”.
Liels paldies ERGO par interesantu un iespaidiem bagāto tikšanos!

27.11. Borisa un Ināras Teterevu fonda sarīkojums


Vītolu fonda valdes priekšsēdētāja sveic brīvprātīgā darba veicējas

27. novembrī kultūras pilī Ziemeļblāzma Borisa un Ināras Teterevu fonda pasākumā Nebridis nezināsi, cik dziļš apbalvoja labākos Latvijas labdarības un brīvprātīgā darba veicējus – biedrību un nodibinājumu pārstāvjus no visas Latvijas. Vītolu fondam bija uzticēts godināt  cilvēku ar invaliditāti amatniecības izstrādājumu veikala „Saulgrieze” darbinieces  Daigu Mihailovu un Annu Bogdanovu.

29.11. Talsu novada fonda jubileja


Talsu novada fonds

Turpat desmit gadus ilgst Vītolu fonda sadarbība ar vienu no uzticamākajiem ziedotājiem - Talsu novada fondu. 29. novembrī tas atzīmēja savas darbības 10 gadu jubileju. Fonda mērķis ir izkopt mērķtiecīgas labdarības tradīcijas un sekmēt pozitīvas pārmaiņas Talsu novadā. Tā ir iespēja ar pašu spēkiem atbalstīt idejas, kas svarīgas Talsu novada ļaudīm. Fonds regulāri organizē projektu konkursus, tiek atbalstīti vietējo iedzīvotāju grupu projekti kultūrā, novada kultūrvēsturē, apkārtnes labiekārtošanā, darbā ar bērniem un jauniešiem, tūrismā, personības pilnveidošanā. Talsu novada fonda stipendija dibināta 2004.gadā sadarbībā ar Talsu uzņēmēju Olgu Bāri. Pateicoties fonda atbalstam, izskoloti 5 jaunieši, kuri allaž būs pateicīgi cilvēkiem no šis skaistās un dāsnās Kurzemes pilsētas, no Talsiem, bet viņu iegūtās zināšanas palīdzēs šim novadam kļūt bagātākam un laimīgākam. Sveicam Talsu novada fonda vadītāju Ivetu Rorbahu  un visus Talsu novada fonda ziedotājus!

 

TIKŠANĀS

19.11. Tikšanās ar Ēriku Krūmiņu


Ēriks Krūmiņš

19. novembrī Vītolu fondā viesojās ALA Sadarbība ar Latviju nozares vadītājs Ēriks Krūmiņš. Šī organizācija allaž strādājusi galvenokārt vienam mērķim: latviešu tautas izdzīvošanas nodrošināšanai. Jau kopš 1994. gada tiek sniegti regulāri pabalsti latviešu daudzbērnu ģimenēm un bez vecāku gādības palikušiem bērniem gan izdzīvošanai, gan izglītības gaitām.

21.11. Viesošanās Rīgas Rotari klubā "Dzintars".

21.novembrī Rīgas Rotari klubā „Dzintars” - Vītolu fonda prezentācija. Dzintars - saules un gaismas simbols. Šī kluba dalībnieki ir enerģijas pilni, atvērti un gatavi kalpot sabiedrībai un tās attīstībai un izplatīt rotariešu idejas un principus Latvijā un pasaulē, tāpēc, pateicoties viņu iniciatīvai, īstenoti vairāki labdarības projekti.   

 

ZIEDOTĀJI NOVEMBRĪ

Novembrī ir ziedojuši: Monreālas Latviešu sabiedriskais centrs, Gunārs un Renāte Duburi, Anonīms ziedotājs, Vilis Vitols jr., SIA “Arriva”, OLSSON, LARS ARKEOLOGVAGEN, SIA “Puratos Latvia”, LATVIAN EDUCATIONAL FOUNDATION 1990, Juris Petričeks, Rīgas Zonta klubs, SIA “Jaunmaras”, Anonīms ziedotājs Rasmas Balodes piemiņas stipendijai.

Ileanes Bolšaitis 80 gadu jubilejas stipendijai ziedojuši: Vilis un Marta Vītoli

Ārstu Mirdzas un Voldemāra Gulēnu piemiņas stipendijai ziedojuši:  Vācu draugu ziedojumi, Ruta un Harijs Vitakers.

Jāņa Andersona jubilejas stipendijai ir ziedojuši: Sarmīte Andersone-Šveice, Daina Millere.

Viļņa Plūmes stipendijai Aizkraukles attīstībai ir ziedojuši: Māris Plūme, SIA “AKZ”, SIA “MIKAS M”

 

Ziedojumi

Novembrī........Ls 22 601

Gadā...........Ls 1 042 749

Paldies ziedotājiem!

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums