Arhīvs

NOVEMBRIS - 2015 

Sarkans, balts, sarkans - novembra krāsas. Baltā - uzticība un  svētums, sarkanā - savas zemes mīlestība un asinis, kuras lietas, cīnoties par tās brīvību.   Un vēl - zemes brūnā un kārklu pelēkā, un egļu zaļā un ūdeņu sidrabainā. Un vēl – bezgala daudz gaismas, kuru šai pašā tumšākajā laikā rada svecītes māju logos un piemiņas vietās un lāpas,  varoņu piemiņai aizdegtas un jaunu un stipru roku nestas, pagātni pieminot un savu zemi godājot. Novembris - tāds pretstatu pilns laiks, jo ar tumsu cīnās gaisma, lai uzvarētu un mūsu zemi stipru un varenu nākotnei nodotu.

SARĪKOJUMI

05.11. Aivars Slucis tiekas ar stipendiātiem.


Aivars Slucis ar stipendiātiem

Mūsu zemē cilvēku – gaismas nesēju – ir daudz, un par tādiem uzskatāmi visi Vītolu fonda ziedotāji, kuri jau 13 gadus rūpējas, lai Latvijas jaunatne augtu zināšanu gaismā. Viens no dāsnākajiem jauniešu atbalstītājiem ir ziedotājs Aivars Slucis- šobrīd viņa atbalstu studijām saņem 36 jaunieši no dažādiem Latvijas novadiem, un viņu vidū ir 14 jaunie stipendiāti, kuriem bez ziedotāja atbalsta studiju iespējas būtu ļoti ierobežotas. Ik gadu ziedotājs tiekas ar saviem stipendiātiem, un arī šogad 5. novembrī Aivars Slucis aicināja jauniešus uz restorānu ,,Benjamiņš”. Šis tikšanās vienmēr sagādā savstarpēju prieku un sniedz gandarījumu par paveikto. Topošā farmaceite Laura Zālīte pēc sarīkojuma savā pateicības vēstulē rakstīja:  „Ceru, ka kļūšu par tādu cilvēku kā mans ziedotājs, kurš strādā ar tik lielu degsmi, aizrautību, neatlaidību, bet līdztekus darbam neaizmirst palīdzēt citiem. Sluča kunga sniegtā palīdzība ir neatsverama. Liels paldies!”. Bet Agita Romanauska saka: „Man visvairāk patika vakara noslēgums – ziedu nolikšana pie Brīvības pieminekļa, jo tas atgādina, kāpēc mēs, studenti, cenšamies iegūt augstāko izglītību. Mērķis nav tikai attīstīties pašiem, bet arī palīdzēt Latvijas izaugsmei. Paldies ziedotājam par atbalstu!” Aivars Slucis pievienojās Vītolu fonda ziedotāju pulkam 2008.gadā un šo gadu gaitā stipendijās ir izmaksājis vairāk kā 300 000 EUR. Šajā sarīkojumā piedalījās arī viņa bijušais stipendiāts Dāvis Priede - pateicoties  Dāvja ierosinājumam šogad Vītolu fondā tapa jauna stipendija, un to dibināja  AS „Būvuzņēmums Restaurators”, kur Dāvis strādā par būvniecības projektu vadītāju.

04.11. Elfrīdas un Jāņa Rutku fonda stipendiju pasniegšana.


Elfrīdas un Jāņa Rutku fonda valde ar stipendiātiem

4. novembrī Elfrīdas un Jāņa Rutku fonda valde Latvijas Universitātes Dabaszinātņu mājā, Torņakalnā, Ģeogrāfijas fakultātes telpās mecenāta docenta Jāņa Rutka vārdā nosauktā auditorijā pasniedza 2015./16. mācību gada Elfrīdas un Jāņa Rutku fonda stipendijas 3 fakultātes studentēm - ģeoloģijas maģistratūras studentei Kristīnei Dūdiņai un vides zinātnes maģistratūras studentēm Rūtai Ozolai un Sabīnei Bunerei.  Jānis Rutks bija Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas fakultātes docents, viņš aizgāja Aizsaulē Stokholmā, Zviedrijā, bet savā testamentā bija apliecinājis: “Es, Jānis Rutks, vēlos, lai no manas atstātās mantības nodibina fondu latviešu skolnieku un studentu atbalstam, kas kaut ko strādā tautiskā darbā”. Nenogurstoši Rutku fondu vada Māris Slokenbergs, kurš 2015.gadā dibināja arī savu jubilejas stipendiju.

10.11. Gundars un Astrīda Strautnieki tiekas ar stipendiātiem.


Gundars un Astrīda Strautnieki ar stipendiātiem

10. novembrī ar saviem stipendiātiem viesnīcas “Radi un draugi” restorānā “Niklāvs” tikās ziedotāji Gundars un Astrīda Strautnieki . Strautnieku ģimene  savulaik dibināja stipendiju, jo uzskatīja, ka  ir milzīgu pateicību parādā saviem vecākiem, skolotājiem un daudziem sabiedriskajiem darbiniekiem par latvisko audzināšanu. Viņu stipendiāti ir pierādījuši, ka prot attaisnot izrādīto uzticību, savukārt ziedotāji guvuši gandarījumu un ir pārliecināti, ka izskolotie jaunieši nodrošinās Latvijai gaišāku nākotni.

12.11. Pateicības pusdienas ziedotājiem - Latvijas uzņēmumu vadītājiem. 

12. novembrī fonda dibinātāji Vilis un Marta Vītoli  uz Pateicības pusdienām aicināja Latvijas uzņēmējus, un šī pasākuma Goda viesis bija Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks. Ar dažādu Latvijas uzņēmumu stipendijām šobrīd studē 281 stipendiāts, un pasākumā Vītolu fonds pateicās par atbalstu Latvijas jauniešiem uzņēmumiem SIA "AKA 3", SIA "Anglijas Daugavas Vanagu Fonda viesnīca "Radi un draugi"", SIA "Apsīte", SIA "Arriva”, SIA "Baltacon", AS "BAO", SIA "BYKO-LAT", SIA "D31", Danske bank A/s filiāle Latvijā, ERGO Insurance SE Latvijas filiāle, EY, SIA "EUROSKOR LATVIJĀ", SIA "Investīciju risinājumi", SIA "KOKPĀRSTRĀDE 98", SIA "KUREKSS", SIA "KURZEMES GRANULAS", SIA "Lāčplēša centrs", LPKS "LATRAPS", Mandatum Life Insurance Baltic SE Latvijas filiāle, SIA "PĒTERMĀJA", SIA "Puratos Latvia", SIA "PURE CHOCOLATE", ZAB "COBALT", SIA "RJK", SIA "SAULES APTIEKA", AS "SEB banka", IPAS "SEB Wealth Management", ZAB "Spīgulis un Kukainis", SIA "ZAĻĀ JOSTA", KPMG, AS „CITADELE”, AS "Būvuzņēmums Restaurators", SIA "Zemturi", AS "Latvijas kuģniecība", SIA "Atea Global Services". Pasākumā piedalījās arī bijušie stipendiāti Artūrs Paugurs, Edvīns Danovskis un Kristiāns Meidrops, un viņu sasniegumi katram savā profesionālajā jomā bija apliecinājums tam, ka Latvija, pateicoties ziedotāju atbalstam, kļuvusi bagātāka ar jauniem, izglītotiem speciālistiem, kuri iegūtās zināšanas iegulda savas zemes attīstībā.

19.11. Birutas Heisteres sarīkojums Latvijas Nacionālajā operā.


Biruta Heistere ar stipendiātiem Latvijas Nacionālajā operā

19.novembrī Biruta Heistere 54 stipendiātiem dāvināja biļetes uz vienu no pasaulē atzītākajām operām ,,Rigoleto”'. Šogad ir desmitā  - jubilejas reize, kad jauniešiem, pateicoties ziedotājiem, ir iespēja apmeklēt Latvijas Nacionālo operu. Svinīgais sarīkojums sākās LNO kafejnīcā, kad Biruta Heistere stāstīja par trimdā pavadītajiem gadiem, šķiršanos no dzimtenes un  opermūzikas mīlestību, kas aizsākās jau pusaudžu gados.  Pēc sarīkojuma kafejnīcā stipendiāti kopā ar ziedotāju noskatījās izrādi „Rigoleto”. Savās pateicības vēstulēs  jaunieši dalījās ar iespaidiem. Stipendiāte Agnija Vaska rakstīja: „Ziedotāja ļoti iedvesmoja ar savu mīlestības pilno runu, dziļi aizkustināja Heisteres kundzes stāstītais par viņas pirmo operas apmeklējumu un to, ka tajā pašā brīdī viņa iemīlējusies operā- tāpēc arī Heisteres kundze aicina mūs, stipendiātus, baudīt izrādes!”. Bet Eva Jansone atzina: „Šī bija pirmā reize, kad apmeklēju operu! Šī izrāde bija krāšņa gan vizuālā noformējuma ziņā, gan arī emociju ziņā. Liels paldies Birutas Heisteres kundzei par šo iespēju. Manuprāt, cilvēkiem biežāk vajadzētu apmeklēt operas un teātra izrādes, jo tās ne tikai veicina mūsu kulturālo izaugsmi un paplašina redzesloku, bet arī šīs tēmas mums ikvienam ir tuvas un aktuālas...”. Savukārt Kristiāna Čačka rakstīja: „Man tas bija kā ceļojums  uz bērnību,  kad vēl  apmeklēju mūzikas skolu,  kur mūzikas literatūras stundās es pirmo reizi sastapos ar izcilo komponistu  Džuzepi Verdi un viņa  traģikomiskajām operām. Jau tad manī piedzima mazs sapnītis kādudien dzirdēt šīs operas dzīvē.  Liels Jums paldies, ka piepildījāt manu sapni. Tas bija brīnišķīgi!”. 

Mīļš paldies ziedotājai par sarūpēto svētku vakaru un Operas kafejnīcas vadītājam Dagnim Jefimovam un viņa komandai par gardo cienastu!

26.11. ERGO Latvija tiekas ar stipendiātiem.


ERGO Latvija valde ar stipendiātiem

Ar saviem stipendiātiem šokolādes muzejā ,,Laima’’ tikās ERGO Latvija. Šis muzejs netika izvēlēts nejauši - Latvijā tas tāds ir vienīgais, jo glabā daudzas liecības par laikiem, cilvēkiem un mīlestību pret savu darbu- visi šie stāsti ir apkopoti šokolādes muzejā ar unikālu un interaktīvu ekspozīciju un iespēju pašu acīm vērot, kā top šokolādes brīnums. Šobrīd ERGO Latvija stipendiju saņem 17 jaunieši, kuri studē dažādās Latvijas augstskolās - Latvijas Universitātē, Ventspils Augstskolā, Latvijas Lauksaimniecības universitātē, Rīgas Stradiņa universitātē, Rīgas Tehniskajā universitātē, Daugavpils Universitātē, Liepājas universitātē, Rēzeknes augstskolā, dažādās jomās, apgūstot sociālās zinātnes, biznesa vadību, humanitārās zinātnes, datorzinātnes, medicīnu un citas prasmes. Ingrīda Ķirse, ERGO Latvija valdes locekle Baltijas valstīs, uzskata:„Mērķtiecīgi, apzinīgi un labi izglītoti jauni cilvēki ir pamats mūsu valsts attīstībai. Mums ir patiess gandarījums ieguldīt to jauniešu izglītībā, kas, spītējot dzīves grūtībām, izvēlējušies cīnīties, sekmīgi mācīties un iegūt augstāko izglītību.” Paldies ziedotājiem!

26.11. "Puratos Latvia" tiekas ar stipendiātiem.


"Puratos Latvia" ar stipendiātiem un Vītolu fonda valdes priekšsēdētāju Vitu Diķi

„Puratos Latvia” ģenerāldirektors Aigars Balodis ar kolēģiem tiekas ar saviem 5 stipendiātiem restorānā „Annas Dārzs”. Jaunieši pie gardām vakariņām iepazīstināja ar sevi un, ziedotāju iedvesmoti, dalījās ar saviem sapņiem par to, kā viņi saredz savu nākotni pēc 15 gadiem. 

Pēc tikšanās stipendiāti dalījās savās pārdomās. Rita Partojeva: „Vēlos pateikties savam mecenātam par mums ziedoto laiku un burvīgi noorganizēto tikšanos un sapņu vakariņām. Neatminos pēdējo reizi, kad man būtu bijis tik sarunām un sapņiem bagāts vakars. Ik katram stipendiātam vienmēr ir prieks satikt un aprunāties ar savu ziedotāju un apzināties, ka viņam rūp un interesē mūsu nākotnes plāni.”. Deins Alksnis rakstīja: „Paldies par ļoti garšīgajām, aizraujošajām vakariņām un ideju bagāto vakaru! Ceru, ka kļūšu par tādu cilvēku kā Jūs, kurš strādā ar tik lielu degsmi, aizrautību, neatlaidību, bet blakus darbam, neaizmirst citus atbalstīt ceļā uz virsotnēm.”.

Paldies ziedotājiem par atbalstu, uzmanību un iedvesmu!

27.11. Sarmīte Andersone-Šveice tiekas ar stipendiātiem.


Sarmīte Andersone-Šveice ar stipendiātiem

Novembrī svētku vakariņās stipendiātus pie sevis aicināja ziedotāja Sarmīte Andersone-Šveice. Ar viņas dibināto Viļņa Viktora Šveics stipendiju studē četri jaunieši - Daumants ir topošais mūziķis, daudzu mūzikās konkursu laureāts, studē klavierspēli, Dāvids apgūst tiesību zinātni Latvijas Universitātē, Baiba studē Franču filoloģiju un studijas šogad uzsāka Viktors, kas izvēlējas apgūt tiesību zinātni Daugavpils Universitātē.

01. - 30.11. Indivuduālās tikšanās ar ziedotājiem.


Visvaldis un Sigrīda Dzeņi

Novembrī Vītolu fondā viesojās vairāki mīļi un allaž gaidīti ciemiņi . No tālās Amerikas bija atbraukuši Visvaldis un Sigrida Dzeņi. Visvaldis Dzenis - uzņēmuma “Kokpārstrāde – 98″ īpašnieks un darba devējs vairāk nekā 250 cilvēkiem Allažos. Viņš allaž uzskatījis: “Latviešu sabiedrībā jānotiek pašapziņas atdzimšanai – kad cilvēks sāk ticēt sev un saskata panākumos savu pūliņu augļus.” 

Vītolu fondā viesojās arī Biruta Celma, mācītāja Arveda Celma piemiņas stipendijas dibinātāja, un Rita Kaimiņa, Egona Kaimiņa piemiņas stipendijas dibinātāja.

 

ATVADĪŠANĀS

21.11. Mūžībā aiziet ziedotājs, Monreālas Latviešu Sabiedriskā centra dibinātājs Augusts Pušpurs. Atvadu vārdus lasiet šeit.


1921 - 2015

CITI JAUNUMI

23.11. Borisa un Ināras Teterevu fonda dāvinājums Vītolu fondam. 

Pateicoties Borisa un Ināras Teterevu fondam, Vītolu fonda darbiniekiem tika dāvāta iespēja  klātienē vērot  Spēlmaņu nakts ceremoniju, kura norisinājās kā ik gadus 23. novembrī, izcilā latviešu režisora Eduarda Smiļģa dzimšanas dienā, šoreiz- Dailes teātrī.

SVEICIENS VALSTS SVĒTKOS

Mūsu valsts nav dibināta nedz pavasara ziedonī, nedz vasaras plaukumā, nedz ziemas baltumā, bet tieši šajā – tumšajā un drēgnajā laikā, kad īsās dienas un pelēcīgās nokrāsas dabā liek novērtēt katru saulaino dienu, katru mirkli, kas sniedz gaišumu un prieku. Šis Latvijā nav vienkāršs laiks, bet šī ir tā svētku diena, kad kļūstam vienoti, veroties karogu plīvā rudens vējā, iededzot svecīti sava nama logā un-kaut pavisam klusu, kaut tikai pie sevis- vēlot laimi un mieru savai zemei.

Mūsu zemē nav milzīgu kalnu ar sniegotām virsotnēm, no kuriem uz pasauli raudzīties- mums pašiem savs lielums jārada un jāsargā, lai būtu, kur augstu stāvēt, baltiem un skaidriem būt, un tālu jo tālu saredzēt, jo ir arī citas debesis bez tām, kuras redzam ik dienu- tās tautas garīgās debesis, kuras augstākas un spožākas kļūst, mums kopā lielus mērķus izvirzot un tos īstenojot.

Daudz, ļoti daudz mums, latviešiem, ir dziesmu. Bet, kad pie Dieva griežas visa tauta, tad skaņas īstākās, visvienkāršākās vienojas vienā dziesmā, vienā pārliecībā, un ikkatrs lepnāks, staltāks un stiprāks kļūst, kad atskan: ,,Dievs, svētī Latviju…’’ Tad saprotam, ka šodien un vienmēr mūsu, latviešu, uzdevums- caur pērkona dārdu un vētras aukā, un caur cīruļa skanīgo dziesmu un visklusāko sirdspukstu- Dzimteni sadzirdēt, Dzimteni sajust.

Mūsu zeme tik skaista, bet skaists taču ir tas, ko mīlam- ik ozols, ik sudrabotā smildziņa, ik vilnis, mūsu Dzintarjūras nests, tāpēc mums šajā dienā dvēsele Latvijas pilna. Mums visiem  dvēselē ierakstīts Latvijas vārds.

Lai mums izdodas noticēt sev, dot ticību citiem un iedvesmoties turpmākiem lieliem darbiem! 

SVEICAM NOVEMBRA JUBILĀRUS!

05.11. Sveicam Borisu Teterevu! 


Boriss Teterevs
Foto: Ilmārs Znotiņš

Boriss Teterevs kopa ar sievu Ināru ir dibinājuši labdarības fondu, kas atbalsta kultūru, izglītību, uzlabojumus pilsētvidē, sniedz atbalstu kopienu attīstības organizācijām pilsētas un lauku apvidos, dzīvnieku aizsardzībai un palīdz maznodrošinātu un trūcīgu personu grupām. Sadarbībā ar Vītolu fondu tiek atbalstītas topošas izcilības mūzikā un mākslā, piešķirot stipendijas labākajiem Latvijas Mākslas akadēmijas un mūzikas augstskolu studentiem.

08.11. Sveicam Kārli Livkišu! 


Kārlis Livkišs

Kārlis Livkišs izveidoja stipendiju 2014.gadā, un tā novēlēta jaunietim, kas studē eksaktās zinātnes. Šobrīd Kārlis ir jaunākais fonda ziedotājs. Ar Kārļa Livkiša stipendiju RTU studē talantīgs jaunietis no Rēzeknes Elgars Āboliņš.

15.101 Sveicam Inesi Auziņu-Smitu! 


Inese Auziņa-Smita

Inese Auziņa-Smita kopā ar vīru Rodžeru pievienojās Vītolu fonda ziedotāju saimei 2008.gadā. Ar ziedotāju atbalstu izglītību arhitektūrā ieguvusi Alise un par matemātiķi-statistiķi izskolojusies Kristīne. Šobrīd ar ziedotāju stipendiju LU Ekonomikas fakultātē studē Ainārs Mirkšs.

22.11. Sveicam Andri Zālīti! 


Andris Zālīte

Andris Zālīte dibināja stipendiju māsas Mairas Zālītes-Turaids piemiņai. Stipendija ir novēlēta topošajam vokālistam, un šī izvēle nav nejauša – ziedotājam mūzika allaž ir bijusi tuva, jo viņš ir uzaudzis inženiera Jura Zālītes un populāras Dailes un Operas teātru dziedātājas Ritas Eriņas-Zālītes ģimenē. Ar Mairas Zālītes-Turaids piemiņas stipendiju studē topoša vokālā pedagoģe Viktorija Kiseļova.

27.11. Sveicam Selgu Beņķi!


Selga Beņķe

Ziedotāja Selga Beņķe kopa ar ģimeni pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas pārcēlās no Austrālijas uz Latviju. Ziedotāja pievienojusies Vītolu fondam 2012.gadā un atbalsta topošo mediķi Ievu Roģi.

ZIEDOTĀJI NOVEMBRĪ

Novembrī ir ziedojuši: SIA “Kokpārstrāde 98”, Elfrīdas un Jāņa Rutku fonds, SIA “Kurekss”, Ingrīda Tanne, ERGO, Agne Custance (Veltas Skultānes piemiņas stipendijai), Aivars Slucis, Biruta Heistere, Māra Grudule (Ilmāra Lazovska piemiņas stipendijai), Talsu novada fonds, ziedojums Jāņa un Metas Ūdru piemiņas stipendijai, Vija Skogum (Māra Slokenberga 80 gadu jubilejas stipendijai).

Jevgenija un Olgas (dzim.Rubenes) Petričeku piemiņas stipendijai ziedojuši: Aivars un Aiva Vinteri.

Viļņa Plūmes stipendijai Aizkraukles attīstībai ziedojuši: PUMPURI, SIA "AIZKRAUKLES APTIEKA" , SIA AUTO CARDAN, Māris Plūme, Ieva Klauza.

Draugu stipendijai ziedojuši: Mārtiņš Zālītis*.

Draugu stipendijai ar Ziedot.lv portāla starpniecību ziedojuši: Tatjana Lazdiņa, Vladislavs Kugelevics, Kristaps Berzins, Aina Linde*, Anete Jekabsone, Aivars Junga, Gatis & Liga, Signe Mežinska, Nauris Smaļķis, Aija Mūrniece, Rūta Dimanta, Laima Miķelsone*, Aina Zvidriņa, Aija, Linda Tesele, Andris Šics, Liga, Alla Spruģevica, Aiga Bautre, Aiva Birbele, Mara Lesina, Evija Lei, Viktors Zaķis, Aivis Liepiņš, Ivo Rudzītis, Juris Sīlis, Inga Skrastiņa, Ieva Ernštreite, Reinis Inkēns, Andrejs Ščitka, Mareks Indriksons, Evita Kirilova, Elva Selecka*, Inga Pozdejeva, Inese Avotiņa, Ieva Dislere, Ksenija, Liga, Daiga Bondare, Arnis Sējāns, Elīna Deksne, Uģis Kronbergs, Dace Himina, Uldis Rankis, Liga Svile, Ģirts Bērziņš, Elīna un Mārtiņš Klīves, Tatjana Barščevska, Aija Roķe, Jānis Puriņš, Nikolajs Hļevnojs*, Svetlana Belacka, Jons Stankus, Kārlis Karolis*, Olga Maļkova, Andreass Šulcs*, Kristaps Kalniņš*, Estere Viļuma*, Jeļena Pasternaka, Māris Stjade, Kaspars Liepiņš, Ilze Poikane, Anna Pugačova*, Reinis Tropiņš*, Laima Bērziņa, Dagnija Grēve, Edijs Lācis, Ilze Ruperte, Inga Mamona, Rūtiņu ģimene, SIA PĒTERSONA PATENTS, Paula Kristiāna Kalniņa, Sanita Tošena, Liena Bernāne*, Janis Rantins, Roberts Wise un 162 anonīmi ziedotāji.

* - ziedotājs ir bijušais stipendiāts 

Ziedojumi

Novembrī....................30 887 EUR

Gadā............1 102 496 EUR

Paldies ziedotājiem!

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums