Arhīvs - Novembris 2016

NOVEMBRIS - 2016 

Novembris ir laiks, kad rudens ar ziemu cīnās un tā arvien neatlaidīgāk sāk klauvēt pie durvīm. Ik rīts nāk kā pārsteigums - te negaidīti pūš silti vēji, te sals saldē degungalu. Dabā lielākoties iestājies miers, jo novembris ir gada tumšākais un drūmākais mēnesis. Bet Latvijas valstij un tās cilvēkiem tas ir gaišas atceres un priecīgu svētku laiks. Staro Rīga un Latvija, staro cilvēki un viņu iedegtās svecītes, staro prieks un lepnums par savas valsts cilvēkiem, jo īpaši tiem, kuri prot sajust mirkli, kad viņu sniegtais atbalsts līdzcilvēkiem ir visnepieciešamākais. 

JAUNĀS STIPENDIJAS

 - Imanta Grīnpukala un Regīnas Grīnpukalas piemiņas stipendija


no kreisās:
Inga, Kārlis, Anna un Krišjānis Cerbuļi
 

Jauna stipendija - pati labākā dāvana Latvijai dzimšanas dienā, jo īpaši, ja ziņa par to tiek saņemta tieši 18. novembrī - ziedotāja Inga Cerbule vēlējās godināt savu vecāku piemiņu, un tāpēc tika dibināta Imanta Grīnpukala un Regīnas Grīnpukalas piemiņas stipendiju. Tā ir novēlēta veterinārmedicīnas, bioloģijas vai režijas jomā studējošajiem. 2006. gadā Kārlis un Inga Cerbuļi dibināja Annas un Jāņa Cerbuļu piemiņas stipendiju, bet 2010. gadā tika dibināta Cerbuļu ģimenes stipendija. Šogad ar stipendiju atbalstu studē četri jaunieši. Paldies Cerbuļu ģimenei par skaisto dāvanu Latvijas dzimšanas dienā!

 - SIA "Gaujas koks" stipendija

Novembra nogalē jaunu stipendiju dibināja “Danske bank”, sveicot savu sadarbības partneri SIA “Gaujas koks”. SIA "Gaujas Koks" ir privāts kokapstrādes uzņēmums, kas atrodas netālu no Siguldas, un tam ir vairāk kā 19 gadu pieredze koksnes izstrādājumu ražošanā. Savukārt, “Danske bank” savu sadarbību ar Vītolu fondu uzsāka 2002. gadā. Kopumā atbalstīti ir 146 stipendiāti.  Danske Bank kolektīvs tic, ka izglītoti cilvēki padara mazo Latvijas tautu īpašu citu vidū, ka izglītība, intelekts un aizrautība Latvijai ļaus pasaules kartē būt pamanāmai. Sirsnīgs paldies A/S “Danske Bank” filiālei Latvijā un tās vadītājam Raivim Kakānim!

ATVADU VĀRDI

- Atvadu vārdi Jānim Tauriņam.

Jānis Tauriņš

Mūžībā aizgājis ziedotājs Jānis Tauriņš. Vītolu fonda atbalstītāju pulkam Jānis Tauriņš pievienojās 2005. gadā ar ,,Daugavas vanagu” Bradfordas fonda stipendiju. Ilgus gadus Jānis Tauriņš bija Bedfordas nodaļas priekšsēdis, tad - ,,Daugavas vanagu” organizācijas Mūža biedrs. Jau pirmajā tikšanās reizē Vītolu fondā viņš atklāja ziedošanas vienkāršo patiesību - jādod nevis tad, kad cilvēks kļuvis bagāts un pašam nekā netrūkst, bet tad, kad vēlme darīt laimīgākus citus ir kļuvusi par vienu no dzīves prioritātēm. Ziedotājs savu 99 dzimšanas dienu nosvinēja 21. oktobrī, bet 18. novembrī vēl atdeva pēdējo godu savai Tēvzemei, lai pavisam drīz pēc tam dotos tālajos, nezināmajos Mūžības ceļos. Pirms aiziešanas Mūžībā Jānis Tauriņš izteica vēlēšanos, lai viņa pelnu urna tiktu glabāta Latvijas zemē - Lestenes kapos, vietā, kura par latviešu svētvietu kļuvusi, pateicoties arī Jāņa Tauriņa ziedojumiem.

SARĪKOJUMI

04.11. SIA “innoWate” stipendiju pasniegšana Alberta koledžas studentiem. 

No kreisās: stipendiāti Māris Mežpaps un Lauris Brāzma, Alberta koledžas
direktore Vita Stiģe - Skuškovnika un programmas
"Datorspēļu izstrāde un attīstība" direktors Kaspars Šteinbergs

4. novembrī norisinājās SIA “innoWate” stipendiju pasniegšana Alberta koledžas “Datorspēļu izstrāde un attīstība” studiju programmas studentiem Laurim Brāzmam un Mārim Mežpapam. Studentus sveica koledžas direktore Vita Stiģe un studiju programmas direktors Kaspars Šteinbergs. Alberta koledžā studiju programma “Datorspēļu izstrāde un attīstība” tiek īstenota kopš 2012. gada, un tās studenti un absolventi ir  pieprasīti speciālisti  datorspēļu izstrādes uzņēmumos. Stipendijas piešķir SIA “innoWate”, kas ir viens no lielākajiem neatkarīgajiem spēļu izstrādes uzņēmumiem Baltijas valstīs. Paldies SIA "innoWate" par stipendiju dibināšanu un Alberta koledžas valdes loceklei Annai Saltikovai par ieguldīto laiku stipendiju kārtošanas procesā!

10.11. Astrīdes Ivaskas stipendijas pasniegšana.

No kreisās: Anita Rožkalne, stipendiāte Madara Eversone, Ilze Gulēna, Lalita Muižniece

10. novembrī, Anitai Rožkalnei, Ilze Gulēnai un Lalitai  Muižniecei klātesot, tika pasniegta Astrīdes Ivaskas piemiņas stipendija Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas doktorantūras studiju programmas studentei Madarai Eversonei. Stipendiju pasniegšanas laikā atmiņu stāstos tika atsaukta dzejnieces dzīve, ar kuru iespējams iepazīties Anitas Rožkalnes grāmatā “Lauva. Astrīde Ivaska”. Astrīde Ivaska ir dzejniece, atdzejotāja, latviešu literatūras popularizētāja. Ilgus gadus viņa ASV darbojusies žurnāla «Jaunā Gaita» redakcijā un žurnāla «Ceļa Zīmes» redakcijas kolēģijā. Dzeju Astrīde Ivaska publicējusi kopš 1959. gada. Dzejniece saņēmusi Zinaīdas Lazdas balvu, Pasaules Brīvo latviešu  apvienības Kultūras fonda Goda balvu, Jāņa Jaunsudrabiņa prozas balvu un Kārļa Goppera fonda balvu, kā arī balvu par mūža ieguldījumu 2008. gadā.  2001. gadā viņa saņēmusi arī IV šķiras Triju Zvaigžņu ordeni. 2015. gadā marta nogalē Astrīde Ivaska aizgāja Mūžībā. Atvadoties radi un draugi bēru ziedu vietā ziedoja Astrīdes Ivaskas piemiņas stipendijai. Dzejnieces piemiņai ziedojuši Velga un Ģirts Jānis Zēgneri, Lalita  Muižniece, Anita Rožkalne, Jānis Kažociņš, Sarmīte Astrīde Andersone-Šveice, Ināra Reine, Ilze Gulēna, Anita un Guntis Liepiņi, Dzintra Bungs, Baiba Ingve Liepiņa, Ruta Zadziorska, Baiba Anda Rubesa, Pēteris Cielavs, Maija Sinka, Ingrīda Meirovica, Aija Ebdene un Valters Nollendorfs, Inga Ligere, Jānis Zeltiņš.  Liels paldies stipendijas kordinatorei Ilzei Gulēnai, Lalitai Muižniecei un Anitai Rožkalnei par ieguldītajām pūlēm!

11.11. Lāčplēša dienā apbalvoti Aivara Sluča centīgākie stipendiāti. 

No kreisās: stipendiāti Artūrs Zaikovskis, Santa Elīna Vorobjova, Diāna Viktorija Broka un Zane Zarembo

11. novembrī, dienā, kad pieminam mūsu senču varonīgo uzvaru cīņā par mūsu valsts tiesībām pastāvēt, centīgākie Aivara Sluča stipendiāti saņēma izcilības stipendijas par iepriekšējā gada sasniegumiem. Šogad stipendiju ieguva RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes Medicīnas inženierija un fizikas programmas 4. kursa studente Diāna Viktorija Broka, LU Humanitāro zinātņu fakultātes Franču filoloģijas programmas 4. kursa studente Santa Elīna Vorobjova, RTU Būvniecības un inženierzinātņu fakultātes Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas programmas 2. kursa students Artūrs Zaikovskis, RSU Medicīnas studiju programmas 2. kursa studente Zane Zarembo. Ik gadu mecenāts Aivars Slucis viesojas Latvijā, lai satiktos ar stipendiātiem un kopīgi noliktu ziedus pie Brīvības pieminekļa. Tomēr šogad ziedotājs Aivars Slucis savas uzslavas un laba vēlējumus sūtīja ar vēstuļu palīdzību.  Stipendiāte Santa Elīna Vorobjova pēc apbalvojuma saņemšanas raksta: “Jūs, Sluča kungs, esat spilgts pierādījums tam, ka patriots var būt ne tikai atrodoties savā zemē, bet arī ārpus tās. Turklāt savu mīlestību pret Latviju Jūs jau gadu  desmitiem paužat ne tikai domās, bet arī darbos, jo kā vēl nosaukt šo nesavtīgo palīdzību Latvijas jauniešiem, kuri nākotnē veidos mūsu valsti, ja ne par dzimtenes mīlestību? Šodien jūtos it īpaši pagodināta un pateicīga, jo Jūs man esat piešķīris īpašu apbalvojumu. Tā ir skaista dāvana Latvijas svētkos vai mazliet agrāks pārsteigums Ziemassvētkos! Vissirsnīgākais paldies Jums par šo neatsveramo ieguldījumu gan manā, gan citu studentu tagadnes dzīvē un vienlaikus nākotnē!”  Šogad ar Aivara Sluča atbalstu studē 43 jaunieši. Sirsnīgs paldies ziedotājam par nesavtīgo devumu Latvijas nākotnei!

15.11. Uzņēmēju pateicības pusdienas Rīgas Motormuzejā.  


2016. gada Uzņēmēju pateicības pusdienas

15. novembrī  fonda dibinātāji Vilis un Marta Vītoli aicināja 50 Latvijas uzņēmējus, fonda ziedotājus, uz svinīgām pateicības pusdienām Rīgas Motormuzeja kafejnīcā. Svētku brīdī ziedotāji iepazinās ar bijušo stipendiātu, fizioterapeita Jāņa Lāča un vēsturnieka, Rīgas Motormuzeja gida Jura Vanaga, veiksmes stāstiem. Abi jaunieši ir konkurētspējīgi un izcili savas nozares speciālisti. Pateicoties ziedotāju atbalstam, viņi spēja piepildīt savu sapni un iegūt izglītību. Juris Vanags savā uzrunā teica: “Man ir skaidrs kādai ir jābūt Latvijas sabiedrībai – tādai, lai ir iespējams redzēt cilvēku vēlmi strādāt un tālāk dalīties ar saviem panākumiem. Tā ir arī mana veiksmes formula!” Ar Latvijas uzņēmumu stipendijām šobrīd studē 251 stipendiāts. Vītolu fonds pateicās par atbalstu Latvijas uzņēmumiem: SIA “Byko-Lat”, SIA “Kurekss”, SIA “Apsīte”, Danske Bank A/S filiāle Latvijā, A/S “SEB banka”, IPAS SEB “Investment Management”, SIA “Euroskor Latvijā”, SIA “Anglijas Daugavas Vanagu Fonda viesnīca “Radi un draugi””, SIA “Puratos Latvia”, SIA “KPMG Baltics”, ERGO, SIA “ERNST & YOUNG BALTIC”, LPKS “LATRAPS”, Mandatum Life Insurance Baltic SE Latvijas filiāle, SIA “Baltacon”,  SIA “Saules aptieka”, SIA “AKA 3”, SIA “RJK”, SIA “COBALT”, SIA “ATEA GLOBAL SERVICES”, A/S “Būvuzņēmums Restaurators”, Banka “Citadele”, A/S “Latvijas kuģniecība”, SIA “Rigvir”, “E-klase”, SIA “Zemturi ZS”, A/S Berendsen Tekstila Serviss, SIA “SB UN PARTNERI”, Zvērinātu advokātu birojs Spīgulis & Kukainis, A/S “BAO”, SIA “D31”, SIA “PĒTERMĀJA”, SIA “Zaļā josta”, SIA “Arriva”, SIA “HCT AUTOMOTIVE” SIA “LĀČPLĒŠA CENTRS”, SIA “innoWate” un uzņēmējiem Jānim Andersonam, Mārim Slokenbergam, Edvīnam Samulim, Andrim Kļaviņam, Viesturam Neimanim, Ilzei Šulcei, Intai Ķirsei, Ingrīdai Ķirsei un Viļņa Plūmes ģimenei. Sirsnīgs paldies visiem ziedotājiem par ierašanos un labajiem vārdiem sarīkojuma laikā, Rīgas Motormuzejam, īpaši Aivara  Aksenoka kungam, projekta vadītājai Līgai Ozarskai un Motormuzeja kafejnīcas vadītājai Dacei Mellenbergai, “Emils Gustavs” šokolādei par dāvanu sarūpēšanu, īpaši Leldei Zibensliesmai! Paldies par skaisto un iedvesmojošo uzrunu Jānim Andersonam, Ingrīdai Ķirsei, fizioterapeitam Jānim Lācim, Jurim Vanagam par interesanto ekskursiju Rīgas  Motormuzejā, stipendiātam Dāvim Markovskim par muzikālo priekšnesumu, Edvīnam un Mārtiņam Samuļiem par skaņu aparatūru!

25.11. Valmieras novada fonda sarīkojums Vidzemes augstskolā.  

Sarīkojuma laikā tika prezentēts Vītolu fonds un tā darbība 14 gadu laikā. Valmieras novada fonds sniedz atbalstu iedzīvotāju iniciatīvām galvenokārt Valmieras apkaimē – Valmierā un Mazsalacas, Rūjienas, Naukšēnu, Burtnieku, Beverīnas un Kocēnu novados. Tomēr fonda darbība sniedzas arī plašāk Vidzemē un visā Latvijā. Šogad ar Vītolu fonda administrētajām stipendijām Latvijas augstskolās studē 17 Valmieras novada jaunieši. Paldies Ansim Bērziņam par sarīkojuma rīkošanu un ielūgumu!
http://www.vnf.lv/

TIKŠANĀS
01.11. Fondā viesojās ziedotājs Jānis Andersons.


Jānis Andersons

Ziedotājs Jānis Andersons ar Vītolu fondu sadarbojas jau kopš 2007.gada. Viņš ik gadu palīdz izglītoties 10 jauniešiem, ir izveidojis arī savu 50 gadu jubilejas stipendiju, savu stipendiju medicīnas studentam piešķīris arī ģimenes dibinātais uzņēmums SIA „Euroskor Latvijā”. Paldies par jauko tikšanos un interesanto uzrunu uzņēmēju pateicības pusdienu sarīkojumā!

01.11. Fondā viesojās Dzeņu ģimene.

No kreisās: SIA "Kokpārstrāde 98" uzņēmuma direktors Gunārs Dzenis, Sigrida Dzene, mecenāts Vilis Vītols un Visvaldis Dzenis.

Fondā viesojās ziedotāji no tālās Amerikas - Visvaldis un Sigrida Dzeņi un SIA “Kokpārstrāde 98” uzņēmuma vadītājs Gunārs Dzenis. Visvaldis Dzenis ir mecenāts, Latvijas patriots un uzņēmuma SIA “Kokpārstrāde 98” īpašnieks un darba devējs vairāk nekā 250 cilvēkiem Allažos. Dzīvesbiedre Sigrīda allaž bijusi atbalsts un palīgs. 2012. gadā abi ar kundzi Sigrīdu, svinot savas Dimanta kāzas, dibināja 4 stipendijas. Pēc gada dibinātās stipendijas turpināja SIA “Kokapstrāde 98” , atbalstītot meža nozarē studējošajiem. Visvaldis Dzenis teica: ,,Nevairīšanās  no darba, laime, ticība labākai nākotnei, neskatoties uz atrautību no dzimtenes un ģimenes, palīdzēja man pārvarēt dzīves šķēršļus.” 

03.11. Fondā viesojās Ainārs Ozols.


Ainārs Ozols

Ainārs Ozols bija SEB bankas vadītājs Latvijā kopš 2007. gada 2. jūlija, bet 2015. gadā pievienojās SEB grupas Baltijas divīzijas vadības komandai un, ieņem Baltijas personāla vadītāja amatu. Viņš uzņēmies atbildību par cilvēkresursu attīstības jomu Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Ainārs Ozols ir liels atbalsts studentiem. Paldies par tikšanos!

03.11. ERGO tikšanās ar stipendiātiem Rīgas Motormuzejā.

ERGO valdes locekļi ar stipendiātiem un mecenātu Vili Vītolu 2016. gadā

Šogad aprit jau 15 gadi, kopš ERGO piešķir stipendijas bez vecāku gādības palikušiem un studētgribošiem jauniešiem. Ik gadu Apdrošināšanas sabiedrība ERGO rīko tikšanās ar studentiem Rīgas interesantākajās vietās, kā Latvijas Bankā, Mākslas muzejā Rīgas birža, Latvijas Nacionālajā operā un baletā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un Laimas šokolādes muzejā. Šogad atjaunotajā Rīgas Motormuzejā stipendiātiem bija iespēja apskatīt ekspozīcijas Vītolu fonda bijušā stipendiāta un gida Jura Vanaga vadībā. Pēc interesantās ekskursijas stipendiāti un ERGO pārstāvji kopīgi pārrunāja aizvadītā gada notikumus un iepazinās ar pieciem jaunajiem stipendiju saņēmējiem. Šobrīd stipendiju saņem 17 jaunieši, kuri studē Latvijas augstskolās. Stipendiāte Dita Augule raksta: “Tikšanās ar ERGO stipendijas ziedotājiem ir viens no rudens semestra gaidītākajiem notikumiem. Jau otro gadu tas ir mans atspēriena punkts, lai ar jaunu motivācijas devu turpinātu mācību semestri. Šogad stipendiātu tikšanās notika Motormuzejā, taču pats jaukākais šajā tikšanā bija kopīgās sarunas ar pārējiem stipendiātiem un ERGO valdes locekļiem, jo tas palīdz saprast, cik patiesībā daudz esmu ieguvusi ne tikai finansiāli, bet arī kā cilvēks - draugus, kolēģus, tādus pašus sapņotājus, kāda esmu es pati. Paldies ERGO par šo tikšanos!” Mīļs paldies par tikšanos ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāles vadītājai Ingrīdai Ķirsei,valdes loceklim Denisam Sazonovam un stipendiju kordinatorei Revitai Lapiņai!

16.11.Uzņēmējs Jānis Vilgerts tikās ar stipendiātiem.


No kreisās: Elvis Klaucāns, Simona Ozoliņa, stipendiāte Ramona Dūrēna, ziedotājs Jānis Vilgerts, Kārlis Sams, stipendiāti Arnis Žagata, Mairis Iesalnieks, Rūta Ādiņa un Nadežda Iļjina.

16. novembrī ar saviem stipendiātiem, jaunajiem ķīmijas speciālistiem, tikās ziedotājs Jānis Vilgerts. Jauniešiem bija iespēja uzzināt vairāk par uzņēmēja profesionālo darbību un projektiem nākotnē. Tikšanās laikā bijušais stipendiāts Elvis Klaucāns   iepazīstināja ar savu pieredzi gan studiju darbā, gan projektu realizēšanā, strādājot uzņēmumā. Neformālā gaisotnē restorānā “Niklāvs” stipendiāti stāstīja ne tikai par rezultātiem mācību darbā, jo ziedotājs izrādīja patiesu interesi arī par viņu ikdienas gaitām un sasniegumiem citās dzīves jomās. Stipendiāts Arnis Žagata pēc tikšanās rakstīja: “Jānis Vilgerts ir ļoti interesants, atklāts cilvēks, kam ir liela pieredze dažādos jautājumos. Interesantas bija diskusiju tēmas par dzīves gaitām,  ceļojumiem un uzņēmuma vadīšanas pieredzi. Prieks tuvāk iepazīt šādus cilvēkus un iespēju rast sadarbību nākotnē. Tikšanās laikā paplašināju redzes loku - kas mūsdienās un nākotnē ir aktuāls un nepieciešams, Latvijā, Eiropā un Pasaulē. Paldies par interesanto tikšanos!”

25.11. SEB Latvia un "SEB Investment Management" tikšanās ar stipendiātiem.


SEB bankas prezidente Ieva Tetere un mārketinga projekta vadītājs
Georgs Rubenis ar stipendiātiem

SEB banka Latvijā atbalsta projektus, kas nodrošina spēcīgus un stabilus pamatus uzņēmējdarbības izaugsmei, palīdz uzlabot bērnu un jauniešu dzīves apstākļus, kā arī sekmē izglītību un papildina klientu un sabiedrības zināšanas. Tikšanās laikā stipendiāti iepazinās ar SEB bankas Latvijā prezidenti Ievu Teteri un mārketinga projektu vadītāju Georgu Rubeni, kuri dalījās savā pieredzē. Sarunā SEB bankas pārstāvji stipendiātus iedrošināja būt drosmīgiem. Pēc iepazīšanās un kopīgas fotogrāfijas uzņemšanas stipendiātiem bija iespēja SEB bankas pārstāvju vadībā uzzināt vairāk par bankas darbības sfēru. Stipendiāte Guna Gamazina raksta: “Tikšanās ar ziedotājiem un stipendiātiem bija smaidu, pozitīvu emociju un draudzīgas atmosfēras izstarota. Ļoti iedvesmoja Ievas Teteres stāstītais, ka visu iecerēto iespējams sasniegt, ja vien ļoti vēlas, bet  aiz tā visa jābūt neatlaidīgam darbam un tieksmei uz pilnveidošanos. Liels paldies par doto iespēju satikties, uzzināt vairāk par bankas darbību! Paldies par iedvesmojošajiem stāstiem un atziņām. Lai mūsos ir neizsīkstoša enerģija, kas nepārstāj degt!” Mīļš paldies SEB bankas kolektīvam par silto uzņemšanu!

MĪĻŠ PALDIES!

- Paldies “Borisa un Ināras Teterevu fondam”!

Borisa un Ināras Teterevu fonds” šī gada rudenī izsludināja konkursu Latvijas nevalstiskajām organizācijām, kura ietvaros bija iespēja iegūt apmaksātus datorspeciālista pakalpojumus. Konkursā “Datorspeciālista padoms bezpeļņas organizācijām Rīgā” Vītolu fonds ieguva atbalstu. Šī iespēja veicinās raitāku darbu veikšanu, lietojot datorus, biroja tehniku ar atbilstošām lietojumprogrammām. Paldies Teterevu fondam par iespēju piedalīties konkursā un gūto atbalstu! 

AKTUĀLI

16.11. Intervija ar mecenātu Vili Vītolu žurnālā “Ieva”. 


Mecenāts Vilis Vītols

Mecenāts Vilis Vītols intervijā saka: "Vēl viena laba lieta ir jaunā paaudze, kas ir pilnīgi citāda par iepriekšējām, daudz pozitīvāka. Mums bieži iznāk tikties ar fonda stipendiātiem. Tas ir tik pacilājoši - viņi ir godprātīgi un centīgi! Un patrioti." Interviju ar mecenātu Vili Vītolu iespējams izlasīt jaunākajā žurnāla "Ieva" Nr. 46, 2016.11.16 izdevumā. http://ow.ly/qXbQ306fZP9

17.10. Lindas Šmites grāmatas “Vilnis Plūme. Vīrs ar Nameja gredzenu” prezentācija. 

17. novembrī Valsts svētku laikā svinīgā sarīkojumā Aizkrauklē tika prezentēta Lindas Šmites grāmata "Vilnis Plūme. Vīrs ar Nameja gredzenu". Grāmata ar laikabiedru acīm vēsta par Viļņa Plūmes spēju iedvesmot līdzgājējus, mainīt lietu kārtību un likt paskatīties uz notikumiem no cita skatu punkta. Kaut arī deviņos gados Aizkrauklē atstātās pēdas nav iemūžinātas muzeja ekspozīcijā, Viļņa Plūmes atstātais mantojums turpina dzīvot, jo ir izveidots stipendiju fonds - ,,Viļņa Plūmes stipendija Aizkraukles attīstībai”, ar kura atbalstu jauniešiem no Aizkraukles ir iespēja studēt Latvijas augstskolās. Sveicam ar grāmatas izdošanu!

VEIKSMES STĀSTS

Novembrī piedāvājam bijušā stipendiāta Jura Vanaga veiksmes stāstu. Viņš no 2010. - 2013. gadam studēja Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes Vēstures studiju programmā, tajā laikā saņemot Ērikas Rītiņas ģimenes piemiņas stipendiju, vēlāk Dr. Emīla Osis un Daces Muriks-Osis stipendiju. Juris Vanags ir īstens Latvijas patriots - viņš ir biedrs studentu korporācijā “Selonija”, kļuvis par ārrindas zemessargu un šobrīd strādā kā gids Rīgas Motormuzejā.  Juris dzīvo pēc principa - esi kārtīgs, vienkāršs un nepadodies!

Juris Vanags

Esmu jūrmalnieks. Vecāku mudināts, mācījos Jūrmalas Valsts ģimnāzijā nevis arodskolā. 2010. gada rudenī uzsāku studijas pieteicoties Vītolu fondā dibinātajai Ērikas Rītiņas ģimenes piemiņas stipendijai. Vēlāk studiju laikā saņēmu citu stipendiju – Dr. Emīla Osis un Daces Muriks-Osis stipendiju. Kad 2010. gada rudenī sāku studēt, ar fonda starpniecību mani uzaicināja piedalīties studentu korporācijas “Selonija” darbā. Mani veiksmīgi uzņēma korporācijā un tās kļuva par manām mājām, jo dzīvojamās telpās nodzīvoju divus gadus. Jāatzīmē, ka korporācijas dzīvojamās telpas dalīju ar vēl vienu Ē. Rītiņas ģimenes stipendijas saņēmēju, vēsturnieku Artūru Rundzānu. Studentu korporācijā “Selonija” es iepazinu uzticamus draugus, vīrus, tēvus, pilsētas dzīvi, studentus, ārzemju latviešus, dziesmas, dejas ar skaistām latvju meitenēm, goda vērtību, paukošanu, protams, alu un citas aizraujošas, un dzīvē noderīgas lietas. Manuprāt, korporācijas ir fantastiska vieta pašizaugsmei, lai iepazītu uzticību un vienlīdzību lielpilsētas vidē, kas tik bieži ir ļoti skarba. Tur latvietība ieiet sirdī, rodas plašāka izpratne par sabiedrību, valstiskuma un izglītotas sabiedrības pēctecību. Studentu korporācija “Selonija” – tagad tā ir arī daļa manis.
Studiju laikā man bija iespēja gan doties studentu apmaiņas braucienā uz Poliju uz 6 mēnešiem, gan ceļot tepat Latvijā, gan nopelnīt kādu papildus naudu ar studentu korporācijas palīdzību. Polijā laiku velti neizšķiedu, iemācījos runāt poliski un nu man arī ir sirdij tuvs draugs Polijā, ar kuru joprojām uzturam ciešus sakarus. Apmaiņas programmas studiju poļu un citu svešvalodu zināšanas lieti noder ceļojot, kā arī darbā. Noslēdzot studijas, es veiksmīgi aizstāvēju savu bakalaura darbu. Vēlos pieminēt Dr. hist., asoc. prof. Ēriku Jēkabsonu. Viņš man iemācīja pašu galveno – pareizi izvēlēties mērķi. Pat ja šis mērķis ir neliels, galvenais ir tas, vai tevi tas interesē, vai tu uz to tiecies! Strādā pie sava mērķa izvēles, un izvēlies to, kas ir tavai sirdij tuvs! Ē. Jēkabsona (pētniecības joma – Latvijas reģiona 20. gadsimta pirmās puses vēsture, Latvijas, latviešu un Latvijas reģiona militāri-politiskā vēsture u.c.) vieglais un aizrautīgais skaidrojumu uztvēru ar prieku un sajūsmu. Ar viņa vadību bakalaura darbā es izpētīju Jūrmalas policijas iecirkņa darbību no  1918. līdz 1940. gadam.
Pēc studijām meklēju darbu, vēlējos būt gids. Atrast pastāvīgu darbu šajā jomā, līdzīgi kā citur, nebija viegli. No vienkārša darba sludinājuma uzzināju par iespēju strādāt Rīgas Motormuzeja (RMM) filiālē Bauskā. Es pieteicos  un jau 2014. gada februārī sāku darbu. Darbs RMM filiālē Bauskā – tā bija paradīze. Tur bija interesanta katra diena – remontēt traktorus, pārvietot automobiļus, izzināt to vēsturi, tikt tur, kur netiek muzeja apmeklētājs.  Man uzticējās, atbalstīja un ļāva izpausties. Pēc pusotra gada RMM direktors man piedāvāja strādāt Rīgā, šo piedāvājumu nolēmu pieņemt.
Pa vidu visam - bērnības sapņi, piederība Latvijai un citas sajūtas. Lai arī audzis jauktā ģimenē, esmu kļuvis par latvieti un tā sevi apzinos. Mans tēvs, pus baltkrievs, pus krievs, audzis Latvijā, sevi uzskata par Latvijas patriotu un tāds patiesi ir. Viņa sieva, mana mamma, ir latviete. Izaudzinot mani par patriotu, uzskatīja, Latvijā ir jābūt kārtīgiem sargiem – Zemessargiem. Tādēļ pats kļuvu par ārrindas zemessargu NBS Zemessardzes 54. Inženiertehniskajā bataljonā Ogrē. Tā pēdējā laika Ukrainas notikumi atbalsojas manī. No vēstures daudzajām lekcijām atceros, ka tikai tas, kurš nepadodas, spēj sevi saglabāt un attīstīt, šis princips attiecas arī uz valsti. Un lai arī esmu tikai viens ķieģelis Latvijas mūrī, esmu tikpat svarīgs kā visi citi mūra gabali, un jo vairāk mūsu būs, jo spēcīgāka būs Latvija. Bērnības sapnis būt par karavīru ir tagad piepildīts!
Šobrīd turpinu darbu Rīgas Motormuzejā. Te vadu ekskursijas apmeklētājiem un daru visu to, ko darīju RMM Bauskas filiālē, bet plašākā mērogā – apkopju dzelzs rumakus, sacīkšu mašīnas, motociklus, kuru atsevišķu eksemplāru vērtība ir mērāma miljonos euro. No lirikas liek atkāpties pārdomas par ikdienu muzeju dzīvē Latvijā, kas daudz kur ir skarba. Savā gadījumā ar pārliecību varu uzsvērt, ka valsts akciju sabiedrība “Ceļu satiksmes drošības direkcija” par RMM rūpējas atbildīgi – es strādāju labos darba apstākļos, saņemu cienījamu algu un esmu aprūpēts, un varu justies kā cilvēks savā vietā. Esmu lepns par savu darba vietu! Šobrīd mani plāni savijas ar manu ģimeni, draugiem, studentu korporāciju “Selonija”, RMM un Zemessardzi. Atziņa, ko cenšos ikdienā neaizmirst, visur ejot - esi kārtīgs, vienkāršs un nepadodies! Līdz šim esmu gājis pa dzīvi ar prieku un bez aizspriedumiem. Man smaida pretī – ne vien cilvēki, bet arī dzīve.  

SVEICAM!

18.11.  Titulu “Goda Bārtenieks” saņem ziedotājs Alfreds Grava!

Alfreds Grava

18. novembrī tituls ”Goda Bārtenieks” tika piešķirts Alfredam Gravam - mecenātam, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalierim, vienam no dāsnākajiem Vītola fonda ziedotājiem, kurš devis iespēju un atvieglojis augstākās izglītības iegūšanu vairākiem Bārtas jauniešiem, kā arī pateicībā par ziedojumiem Bārtas skolai un pagastam, Krūtes – Bārtas baznīcai. 2004. gadā  tika dibināts Alfreda un Sarmītes S. Gravu ģimenes stipendiju fonds. Ar fonda dibinātajām stipendijām - Miķeļa un Ieva Gravu piemiņai (2006.), Emmas A. Kampes piemiņai(2009.), Aleksandra un Austras Circeņu piemiņai(2009.) un Arņa Tiliba piemiņai (2010.) - ir izskoloti 124 Liepājas rajona stipendiāti. 

18.11. Sveicam Latvijas Valsts svētkos!

Sirds tik pilna ar Latvijas debesīm, zvaigžņu piebērtām. Bez zvaigznēm neiztikt - tās ļauj ilgoties un sapņot, cerēt, ka, kādai no tām krītot, kaut viena vēlēšanās piepildīsies, bet, pats galvenais, - tās liek lūkoties uz augšu. Tur Rīta zvaigzne - Atmodas simbols, tur Piena Ceļš, allaž aicinošs uz mājām, tur Polārzvaigzne, kura savulaik bija tuvu jo tuvu tiem, kas tika no dzimtenes šķirti. Tur, augšā, ir Brīvības pieminekļa trīs zvaigznes. Tās caur pagātni uzrunā mūs ikvienu un ir kā atgādinājums neieslīgt pašapmierinātībā un allaž atcerēties, cik garš un tāls bijis ceļš uz Brīvību. Lai zvaigznes šajās Latvijas debesīs un Brīvības pieminekļa smailē allaž mirdz gaišas, spožas un starojošas!

No sirds šajos svētkos sveic: 
Tavs Vītolu fonds

SVEICAM NOVEMBRA JUBILĀRUS!

Novembrī svētkus svin: Boriss Teterevs (Borisa un Ināras Teterevu fonda stipendija), Kārlis Livkišs (Kārļa Livkiša stipendija), Inese Auziņa-Smita (Ineses Auziņas-Smitas un Rodžera Smita stipendija), Andris Zālīte (Mairas Zālītes-Turaids piemiņas stipendija), Selga Beņķe (Beņķu-Rubeņu ģimenes stipendija).

ZIEDOTĀJI NOVEMBRĪ

Novebrī ziedojuši: A/S “MEE invest” (Draudzīgā aicinājuma fonda stipendijai), Elfrīdas un Jāņa Rutku fonds, SIA “D31” (Viļa un Carolinas Vītolu stipendijai), ERGO, Nora Mičule, SIA “Izglītības sistēmas”, Lalita Muižniece, Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē, Danske Bank (SIA “Gaujas Koks” stipendijai), Māris Plūme, Aivars Slucis, ZAB “COBALT” (stipendija jaunajiem mūziķiem), Māris Slokenbergs, Mundrīte Arduini (Astrīdas un Laimoņa Jansonu stipendijai). 

SIA “innoWate” stipendijai ziedojuši: SIA “Alberta koledža”, Nodibinājums “Ekonomikas un kultūras augstskolas fonds”.

Draugu stipendijai ziedojuši: Fonds Ziedot.lv, Ilze Šterns, Ināra Krūmiņa, Mārtiņš Zālītis*, Aija Zučika*. 

Draugu stipendijai ar Ziedot.lv portāla starpniecību ziedojuši: Rūtiņu ģimene, Inga Mamona, Evita Kuzma, Kārlis Piģēns, Anastasija Grammatikopulo, Agnese Medne, Rūta Ošiņa, Kristīne Veckrāce, Lauma Jokste, Peteris Jonins, Jānis Štekerhofs, Laura Jambuševa, Matiss Ansviesulis, Aivars Junga, Zanda Zaļuma*, Kristiāns Butins, Kristaps, Ernests Jāvalds,  Gatis Barons, Ieva Everte*, SIA Viridi Lux, Ilmārs Grants, Inese Dunska, Zibensliesma, Katrīna Landmane, Anda Kalniņa, Uncite & Tomča, Sefinance, Nauris Smaļķis, Edgars Tarakānovs, Nikolajs Hļevnojs*, Signe,  Juris Ducens, ai zed, Lidija Gribanova, Ilmārs Kašs, Laima Miķelsone*, Mečislavs Mačulēvičs*, Sanita Kleimane, Edgars Mākens, Sanita Kleimane, Diāna Kalviša, mara lesina, Žanis Saulevičs, Jānis Jansons, Artūrs Zikovs, Reinis Kapone, Aija Bite, Mārtiņš Balodis, Alise Rupeka, Iveta Vietniece, Jonas Streikus, Ilze Granta, Zane Zamuška, Lilita Skarbniece, Agnija Berzina, Viktors Zaķis, Mārcis Gediņš, Ieva Tropa*, Svetlana Belacka, Igors Kotovs un 195 anonīmi ziedotāji un 195 anonīmi ziedotāji.

* - ziedotājs ir bijušais stipendiāts 

Ziedojumi

Novebrī ..................43 924 EUR EUR

Gadā........................1 306 788 EUREUR

Paldies ziedotājiem!

Seko līdzi jaunumiem arī Vītolu fonda Facebook.com lapā: 

https://www.facebook.com/VitoluFonds/?fref=nf

 

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums