Arhīvs - Novembris 2018

NOVEMBRIS - 2018 

JAUNDIBINĀTĀS STIPENDIJAS

- Pētera Voldemāra Lapiņa piemiņas stipendija.

Pēteris Lapiņš aizgāja mūžībā 2016. gada 8. aprīlī. Līdzcilvēki un draugi Pēteri joprojām atceras kā inteliģentu, sirsnīgu, devīgu, izpalīdzīgu cilvēku, kurš, dzīvodams tālajā Amerikā, nekad neaizmirsa savu dzimto zemi un sniedza arī savu ieguldījumu tās nākotnē. Dzīvojot Čikāgā, Pēteris aktīvi iesaistījās Sv.Pētera baznīcas draudzes dzīvē. Viņš ir bijis arī mūža biedrs "Daugavas vanagu" apvienībā, "Pensionāru biedrībā", kur pildīja kasiera amatu, bijis biedrs "Čikāgas slēpotāju klubā" un piedalījās "Literārajā kopā". Pateicoties Pētera Voldemāra Lapiņa testamenta izpildītāja Džona Robežnieka neatlaidīgajam darbam trīs gadu laikā ir izpildīta aizgājēja griba. Latvijas simtgades priekšvakarā Vītolu fonds saņēma Pētera Voldemāra Lapiņa testamentāro novēlējumu 42 000$ Latvijas jaunatnes izglītošanai, jo arī pašam savā laikā ar iegūtajām zināšanām, izdevās piepildīt iecerēto."Pētera Voldemāra Lapiņa piemiņas stipendija" ļaus uzplaukt Latvijai un tās talantīgajiem, mērķtiecīgajiem Tēvzemes jauniešiem nākošajā simtgadē. Paldies Džonam Robežniekam par ieguldīto darbu! 

- Korporācijas “Gersicania” stipendija.

Gersicania ir viena no četrām jaunākajām latviešu studentu korporācijām, kas tika dibināta drīz pēc Otrā pasaules kara beigām Vācijā - 1947. gada 14. martā Baltijas Universitātē, Pinebergā. Vārds Gersicania tika izvēlēts par pamatu ņemot vārdu "Jersika" un tā sākotnējā izcelsme ir meklējama 13. gadsimtā. Korporācijas devīzē ir vārdi “..kalpo zinātnei..”, ko Gersicania filistru biedrība vēlas aktualizēt savu biedru vidū un atbalstīt studējošos. Paldies Korp! “Gersicania” par ziedojumu!

MĪĻŠ PALDIES VISIEM ZIEDOTĀJIEM!

SARĪKOJUMI UN TIKŠANĀS

01.-30.11. Fondā viesojās Rita Kaimiņa, Dāvids Dārziņš, Edgars Poļanskis, Dzeņu ģimene.

01.11. Andra Stakļa un Annas Olavs-Grambergas tikšanās ar stipendiātiem.

02.11. Pasaules Brīvo latviešu apvienības tikšanās ar stipendiātiem Rīgas pārstāvniecībā.

02.11. Kristīnes Saulītes tikšanās ar Māras Saulītes piemiņas stipendijas saņēmēju Ketlīnu Narkēviču.

07.11. Jāņa Andersona sarīkojums.Šogad apmeklējām restorānu “Kolonāde”un operu “Fausts”.

08.11. “Uzņēmēju pusdienas 2018” restorānā “Čarlstons”.

09.11. Jāņa Grāmatiņa un Daces Baumanes tikšanās ar stipendiāti Ilzi Bucenieci.

14.11. Maijas Alksnes tikšanās ar stipendiātu Rēvaldu Šakinu.

14.11. “BYKO-LAT” vadītājas Agnijas Dzelmes tikšanās ar stipendiātiem.

15.11. Ineses Auziņas-Smitas 75  gadu jubilejas svinības Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

20.11. “Saules aptiekas”  un fonda “Tavs atbalsts” sarīkojums farmācijas studentiem.

20.11. Tikšanās ar Juri Petričeku restorānā “Niklāvs”.

21.11. Elfrīdas un Jāņa Rutku stipendijas pasniegšana stipendiātei Martai Jemeljanovai.

23.11. Väino Keelmann tikšanās ar stipendiātu Aleksandru Lonču.

26.11. Māras Prāvs tikšanās ar stipendiāti Sindiju Stanki.

VEIKSMES STĀSTS

Esmu Kristīne Mackare (ex.Pozņaka), SIA “Vision Express Baltija” un SIA “Optometrijas centrs” optometriste Liepājā. Studējot saņēmu Gravu ģimenes stipendiju no 2010. līdz 2013.gadam. Stipendija bija liels atspaids bakalauru studiju laikā, jo nāku no kuplas ģimenes, kur mani audzināja tikai mamma. Jau sākumskolā zināju, ka labākam dzīves līmenim ir jāiegūst laba izglītība. Dzīvoju Latvijā. Esmu Kurzemniece. Pirmajos dzīves mēnešos dzīvoju Talsos un Mērsragā, tad līdz vidusskolas beigām Liepājā un Grobiņā. 2010.gadā ar labiem panākumiem absolvēju Grobiņas Ģimnāziju un uzsāku optometrijas bakalaura studijas Latvijas Universitātē Fizikas un matemātikas fakultātē budžeta grupā.

Pēc bakalaura grāda iegūšanas 2013. gadā turpināju studijas maģistrantūrā un 2015. gada vasarā, aizstāvot maģistra darbu, ieguvu profesionālo maģistra grādu un optometrista kvalifikāciju. Studiju sākumā uzsāku darbu SIA “Vision Express Baltija” kā konsultante. Pēc 2.kursa mani nosūtīja komandējumā uz Liepāju, kur pie kolēģiem ieguvu pamata zināšanas un praktiskās iemaņas optometrista ikdienas darbā, un tā pamazām uzsāku savu optometrista karjeru.

Maģistrantūrai sākoties, pieņēmu lēmumu atgriezties dzimtajā Liepājas pusē. Pārcēlos uz vīra vecāku lauku saimniecību un paralēli darbam savā profesijā, bija jāsāk apgūt jaunas iemaņas saimniekošanai saimniecībā. Un kurš var iedomāties, ka vienmēr koptā optometriste augstpapēžu kurpēs, kas veic redzes pārbaudi, māk arī slaukt govis?

Pēc augstskolas beigšanas iestājos LOOA un ieguvu asociācijas optometrista sertifikātu. Regulāri papildinu savas profesionālās prasmes un zināšanas dažādos kursos un semināros Latvijā, tostarp biju uz 3 dienu starptautiskām apmācībām Londonā un arī konferencē MAC (11th Multidisciplinary Academic Conference) Prāgā. Šī bija fantastiska pieredze, jo bija ļoti laba apmācību programma. Nenovērtējama bija stundu garā individuālā saruna par manu promocijas darbu ar ekspertu, kas piemeklēts tieši atbilstoši manam darbam un darba jomām. 

Pēc gada atpūtas no lielā studiju procesa, pieņēmu jaunu izaicinājumu, kā rezultātā uzsāku studijas Liepājas Universitātes doktorantūras studiju programmā „E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība” budžeta vietā. Kā viena no iecerēm ir arī sava uzņēmuma izveide, kurā varētu realizēt savu radošo potenciālu, lai tas nepaliek novārtā. Veltu brīvo laiku dažādiem rokdarbiem - īpaši tamborēšanai, un šovasar sāku arī uzlabot savas aušanas un Latvisku rakstu jostu ceļošanas prasmes. Daudzi brīnās, kur es ņemu laiku un spēku to visu izdarīt? Bet jau no skolas laika esmu apguvusi to, ka, jo vairāk cilvēks dara, jo vairāk spēj paveikt. Tādēļ nebaidos un ejot uz priekšu pieņemu jaunus izaicinājumus.

Šis stāsts ir šāds, bet kas zina, kāds tas būtu, ja es nebūtu ieguvusi Gravu ģimenes stipendiju un iepazinusies ar visiem Vītola fonda darbiniekiem, un nebūta izlasīta iedvesmojošā Viļa Vītola grāmata “Savējiem”. Ikvienā brīvākā laika sprīdī patīk nodoties grāmatu valdzinājumam un doties uz fantāzijas pasauli caur grāmatām. Jo ir arī tāds teiciens: lai atrastu visas atbildes, ir jāizlasa desmit grāmatas, bet, lai atrastu šīs desmit, ir jāizlasa tūkstotis.

Ceru, ka tuvākajā laikā sasniegšu tādu dzīves līmeni, ka varēšu materiāli palīdzēt ne tikai saviem vecākiem un bērniem, bet arī kādam studēt gribošam jaunietim, kam nepieciešams finansiāls atbalsts studijās.

Ar cieņu 
Kristīne Mackare

SVEICAM!

ZIEDOJUMI NOVEMBRĪ

Novembrī ziedojuši: Rodžers Smits un Inese Auziņa-Smita, Latvijas Agronomu biedrībās ārzemju nodaļa (LAB-AN), Jānis Vilgerts, Pētera Voldemāra Lapiņa testamentārais novēlējums, “Daugavas vanagu” Toronto nodaļa, Väino V. Keelmann, ERGO, Vilis un Carolina Vītoli, Edgars Poļanskis, SIA “OP Finance”, OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā, Ceroņa Bīlmaņa testamentārais novēlējums, “SEB Investment Management”, SEB banka, SIA “Ernst & Young Baltic”, Māris Zeltkalns, Atis un Balva Bredovski, Velta Baumane, Nora Mičule, Anita un Greims Andersoni, Māris Slokenbergs, Lalita Muižniece, Natalja Levina, Juris Petričeks, SIA “Jelgavas tipogrāfija”, Māris Plūme, “AKKA/LAA” (mūziķa Andra Vītoliņa piemiņas stipendijai).

Īras Bolšaitis piemiņai ziedojuši: Valters Nollendorfs, Valdis Bērziņš, Studenšu korporācija “Varavīksne”.

Draugu stipendijai ziedojuši: Guntis Bērziņš, Sanita Upleja-jegermane, Gints Jegermanis, Rita Kaimiņa, Ināra Krūmiņa, Roberts Veins*, Astrīda Jansone, Madara Kurzemniece,  Mārcis Pauls, Agnese Azena Enlund, Baiba Aprāne, Vita Diķe, Arita Šreibere*, Ivo Sirmais, Baiba Riekstiņa, Egils Fuksis, Ineta Sila, Baiba Pudāne, Artūrs Banders, Kaspars Liepiņš, Ieva Opmane*, Lelde Kiela, Jana Ruļuka, Jana Mošura, Ilona Mažeika, Inga, Kristiāna Bārdiņa, Anita Prince, Kristīne Kalnača, Sandris, Raivo Babāns, Žanna Čerņecova, Kristaps Kalniņš*, Jānis Murāns*, Paula Kaufelde*, Liene, Ilze Lejiņa, Helge Lodziņš, Edgars, Jānis Priekulis, Viesturs Vikse, Aija, Vilis Daudziņš, Laima Rūmniece, Viesturs, SIA “Viridi Lux”, Māris Parfianovičs, Ilze Sudraba-Kārkliņa, Māra Ančupāne, Māris Balceris, Vilnis Šķipars*, Guntars Kols, Haralds Millers, Madara Mago, Liene Jakobsone*, Dace Ose, Elīna Deksne*, Raimonds Ritums*, Linda Tesele, SIA “B2B Smart Solutions”, Arnis Sējāns, Milla Vanillava, Ieva Muze, Edgars Lešinskis, Ilze Granta, Aivars Junga, Inga Pozdejeva, Elīna Badune, Zane Paula-Pavula, Gunārs Valeniks, Renāts Milašs, Nauris Brūniņš, Agnese Ležnina, Austris Kozuliņš, Sanita Maže, Inese Avota, Jānis Lācis*, Mansviedoklis.lv, SIA “Nords Porter Novelli”, Anda Kursiša, Aija Dukaļska, Edgars Egle, Aivars Tabuns, Viktors Zaķis un 167 anonīmi ziedojumi. 

Nodibinājums "Vītolu fonds"
Reģ.Nr. 40008066477
Lāčplēša iela 75B, Rīga, LV-1011, Latvija
 Konta numurs: LV48UNLA0050020101491
AS “SEB banka”
SWIFT:UNLA LV 2X
Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums