Arhīvs

OKTOBRIS- 2010

,,Katrai tautai iet pa priekšu

 Kāda degoša sirds.

Pat burvim pār viņu nav varas.”

(K. Skalbe)

Jaunums:

  • Ulda un Bitītes  Bluķu stipendija

05.10. Svētku  pusdienas pie ziedotājas Astrīdas Jansones.

 
Astrīda Jansone

10.10. Ziedotājam Ādolfam Sīlim 85 gadu jubileja.


Anita un Ādolfs Sīļi

11.10. Mērķziedojums Georga un Anitas Andrejevu stipendijai.


Georgs un Anita Andrejevi

13.10. SEB prezidents Ainārs Ozols kopā ar SEB stipendiātiem un Vītolu fonda dibinātāju Vili Vītolu stāda kokus „Likteņdārzā”.


SEB Bankas prezidents Ainārs Ozols un Vītolu fonda dibinātājs Vilis Vītols ar stipendiātiem

13.10. Ziedotājs Aivars Slucis kopā ar saviem stipendiātiem pusdieno viesnīcas „ Hotel de  Rome ” restorānā „Otto Schwarz”.

Vītolu fonda sadarbība ar ziedotāju Aivaru Sluci aizsākās 2008. gadā, kad viņš nolēma četriem talantīgiem, bet mazturīgiem Latvijas jauniešiem palīdzēt iegūt augstāko izglītību. Kopš tā laika viņa izveidoto stipendiju skaits pieaudzis pieckārt - šajā mācību gadā stipendijas tika piešķirtas jau 20 jauniešiem, tādējādi apliecinot ne tikai  Aivara Sluča dāsnumu, bet arī pārliecību, ka sniegtais atbalsts tik tiešām ir nopietns ieguldījums Latvijas nākotnē.

Aivara Sluča atbalstītie jaunieši mācās katrs savā augstskolā, taču reizi gadā viņi visi satiekas – nu jau ceturto gadu Aivars savus stipendiātus aicina kopā pavadīt vakaru kādā no greznākajiem Rīgas restorāniem. Protams, ar katru gadu jauniešu pulciņš, kuri ar nepacietību gaida šo tikšanos, kļūst lielāks- šogad restorānā ,,Otto Schwarz” pulcējās jau 20 stipendiāti. Greznā vide, izmeklētie ēdieni,  apkalpošana- tas viss radīja īpašu atmosfēru, taču pats lielākais ieguvums bija tikšanās un sarunas ar pašu ziedotāju, inteliģentu, dzīvesgudru cilvēku, kurš ir patiesi ienteresēts ikkatra jaunieša liktenī. Kā atgādinājums par to, ka šī nav vienkāršas vakariņas, bet neaizmirstama labestības un patriotisma stunda dzīves skolā, tepat aiz loga apgaismots slējās Brīvības piemineklis, mūsu tautas patiesās dvēseles brīvības simbols.

Nav nekas neparasts, ka Sluča kungs bieži mēdz sagādāt patīkamus un saviļņojošus pārsteigumus- arī šoreiz tāds tika sarūpēts tiem jauniešiem, kuru sasniegumi mācību darbā bija visaugstākie. Šie studenti saņēma īpašu dāvanu- ziedotāja sarūpēto naudas balvas Ls 300, Ls 200 un divas Ls 100,  kas noteikti būs motivācija arī turpmāk apgūt zināšanas tikpat centīgi. Visi dāvanā saņēma skaistu pildspalvu komplektu.

Pasākuma noslēgumā jaunieši, kopā ar ziedotāju devās pie Brīvības pieminekļa un Aivaram Slucim nestie stipendiātu ziedi sagūla pieminekļa pakājē kā apliecinājums viņa veiktā darba mērķim- TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI.

Tai vakarā bieži skanēja Aivaram Slucim veltītais vārds ,,paldies”, bet īstās tā vakara emocijas tika noformulētas mazliet vēlāk- viņa loloto stipendiātu pateicības vēstulēs:

,,Liels paldies, ka devāt iespēju jūs satikt reālajā dzīvē. Šis vakars bija gana spilgts un grezns, lai paliktu vēl ilgi prātā." (Jānis Gruzis)

,,Mīļš paldies par sirsnīgo tikšanās reizi 13. oktobrī. Šoreiz man tā likās īpaši jauka, laikam jau tāpēc, ka tā nebija pirmā reize, un Jūs, ziedotāj, bijāt redzēts un satikts klātienē, arī liela daļa pārējo stipendijas saņēmēju daļēji jau pazīstami. Biju gaidījusi tikšanos visu septembri, un bija patiess prieks satikt Jūs. Milzīgs patīkams pārsteigums bija Jūsu sagatavotās prēmijas tiem, kuriem augstākās vidējās atzīmes.” (Anna Jaunslaviete)

,,Šis vakars man bija ļoti īpašs un nozīmīgs. Nu jau mēs esam divdesmit zinātkāru jauniešu, kuri, pateicoties Jums ,spēj īstenot savus sapņus un pašreizējos dzīves mērķus-pilnvērtīgi un kvalitatīvi studēt. Tikšanās ar Jums vēlreiz man atgādināja to, ka pasaulē ir arī daudz labu cilvēku, kuri ar savu nesavtīgo rīcību spēj iepriecināt otru.  Jūs esat cilvēks, kuram es labprāt līdzinātos, jo es uzskatu, ka labi darbi padaru šo pasauli daudz pozitīvāku un skaistāku.” ( Liene Kolosko)

,,Paldies par iespēju satikties!Kā jau minēju, galvenais ir veselība, bez veselības no citām lietām prieka maz, tādēļ lai kalpo mana dāvātā medus burciņa kā simbols un tiešām palīdz, kad tas ir nepieciešams.’’ (Mikus Kārklis)

,,Vēl joprojām nespēju noticēt, ka ir tāds cilvēks kā Jūs, kas uzticas un atbalsta tādus jauniešus no laukiem kā mani. Tā ir ļoti liela uzticēšanās, kas uzliek atbildību.  Bet iespēja, ko devāt- iepazīt Jūs tuvāk kā cilvēku ir nenovērtējama. Pacilātība, kas radās vakara gaitā vēl nav zudusi un joprojām dzīvoju patīkamo emociju varā. Paldies Jums par to!” ( Klinta Bole)

,,Vakars bija pilns ar patīkamām emocijām, un ļoti iepriecināja nu jau par tradīciju kļuvusī Aivara Sluča kunga vēlme nolikt ziedus pie Brīvības pieminekļa. Tā ir kā maza mīlestības un cieņas izrādīšana savai zemei un iedvesmo uz labiem darbiem tās labā. Liels paldies Sluča kungam par patīkamo kopā būšanu, par neatsveramo atbalstu, par iedvesmošanu uz labiem darbiem un par piemēra rādīšanu.” (Dace Miķelsone)

,,Bija tāda mierīga un patīkama sajūta, it ka mēs esam viena liela ģimene. No Aivara Sluča plūst tik pozitīva enerģija! Es apbrīnoju arī viņa patriotismu un domāju par to, ka arī mums vajadzētu pievērst lielāku uzmanību valstij, kurā mēs dzīvojam.” (Pēteris Laizāns)

,,Paldies Sluča kungam par viņa atbalstu, kas liek mums, viņa stipendiātiem, cītīgi mācīties un  tiekties pretī virsotnēm. Uzskatu, ka šādi pasākumi ir ne tikai lieliska atslodze no ikdienas steigas un stresa, bet arī unikāla iespēja sajusties īpašam šajā pasaulē.” (Raivis Vabals)

,,Kāpēc Aivars Slucis to dara? Kāpēc viņš tā mīl savu tēvu zemi Latviju un latviešus? Jau ceturto reizi tiekamies ar Aivaru, bet viņš katru reizi vienā un tajā pašā pavisam parastajā zilajā vējjakā. Garām aizbrauc kārtējais „biezais” savā 60 tūkstošus vērtajā džipā, bet Aivars dodas projām kājām. Tāpat kā 20 jaunieši, kuriem Aivars sniedzis ne tikai finansiālo atbalstu, bet parādījis arī mīlestību un dāsnumu, kuru tie, cerams, neaizmirsīs nekad.” (Dāvis Priede)

Kājām ejot, vairāk iespējams redzēt un arī savas zemes sāpi sajust. Kājām ejot, var ne tikai Brīvības pieminekļa smailē esošās zvaigznes saskatīt, bet arī pakājē esošo sirmā vaideloša tēlu ieraudzīt. Viņš tikai nupat skandinājis dziesmu par tautas likteņiem un ilgām, par varoņu cildeniem darbiem, ar vienu roku pieturot zemē nolikto kokli, bet otru uzlicis uz pleca jauneklim, aicinot vērst skatu augšup un ziedot savus spēkus tautai. Aivara Sluča un viņa stipendiātu pieminekļa pakājē atstātie ziedi 13. oktobra pavakarē bija kā solījums neaizmirst - arī mēs to varam!

Kad pirms desmit gadiem Aivaram Slucim Kanādā Lielā Lāča ezerā laimējās izmakšķerēt gandrīz 40 kilogramu smago ezera foreli, viņam noteikti bija pamatots iemesls uzskatīt, ka tas ir viņa mūža lielākais loms. Protams, varenajai zivij toreiz tika ļauts aizpeldēt atpakaļ ezera ūdeņos, jo iespējams jau paturēt tikai to, kas paturams- savu varēšanu, izdošanos un uzvaras sajūtu. Taču toreiz viņš, šķiet, pat nenojauta, ka pati lielākā veiksme viņu vēl tikai gaida- tā ir spēja darīt laimīgus tik daudzus cilvēkbērnus savā Tēvzemē, savā vienīgajā.


Aivars Slucis ar stipendiātiem

13.10. Mērķziedojums Mirdzas Miķelsones piemiņai Draugu stipendijai.

13.10. Fondā viesojas Jāņa un Elfrīdas Rutku fonda priekšsēdis Māris Slokenbergs.


Māris Slokenbergs

15.10. Fondā viesojas Uldis Bluķis no ASV, vairākus gadus sekojot  līdzi Vītolu fonda darbam. Viņš izlēmis  dibināt Ulda un Bitītes Bluķu stipendiju. Tiek iemaksāts mērķziedojums stipendijai. 

17.10. Ik mēnesi Bruņa Rubesa piemiņas stipendijai ziedo māksliniece Agrita Krieviņa.


Brunis Rubess

19.10. Baltijas valstu ornitologiem biedrības 'Latvijas Pilsoniska alianse' organizētajā seminārā Vītolu fonda prezentācija un pieredzes apmaiņa par sadarbību ar ziedotājiem, neaizskaramā kapitāla apsaimniekošanu.  

19.10. Fondā viesojas LU Sporta servisa centra direktors Uģis Bisenieks.

19.10. Mērķziedojums no uzņēmēja Jura Kozlovska  Cēsu stipendijai.


Juris Kozlovskis

21.10. Mērķziedojums ERGO stipendijām.


ERGO valde ar stipendiātiem

29.10. Kuldīgas novada sociālo zinību skolotāju seminārā  prezentācija  par Vītolu fonda darbu, sadarbību ar ziedotājiem.

ZIEDOTĀJI OKTOBRĪ

Ziedotāji 
2010.gada oktobris
   
Ziedotājs /Stipendijas nosaukums/ Ziedojums*   [Ls]
   
ERGO Latvija AAS 1785
Juris Kozlovskis /Cēsu stipendijai/ 570
Ingrīda Ķirse 535
Uldis Bluķis 300
VIJA ZAUERE-HJŪZA un JANA HALES / Pieminot Metu Udris/  50
VITA DIĶE /Draugu stipendija M. Miķelsones piemiņai/  20
Bruņa Rubess piemiņas stipendijai 
Agrita Krieviņa 50
 Kopā:        3 310,00
** Pēc Latvijas Bankas kursa   
MK  Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 9. pantā norādīts, ja darījums notiek  ārvalsts valūta, tajā norādītās summas iegrāmatošanai pārrēķina latos pēc Latvijas Bankas ** noteiktā attiecīgās ārvalsts valūtas kursa,  ko gada beigās norāda uzņēmuma Gada pārskatā. Komercbankas veic  konvertāciju pēc tās dienas ārvalstu valūtas kursa *, un tas var atšķirties no Latvijas Bankas noteiktā kursa.
   
   
Grāmatvede:  /L.Liepa/
  2010.11.01

Paldies ziedotājiem!

 

How to find us?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Contact us