Arhīvs

OKTOBRIS - 2011

Jaunums:

  • Stipendija „Otrā elpa”
  • Ojāra Štāka piemiņas stipendija

03.10. Fondā viesojas Raimonds Matisons no ASV, kurš atvedis Gundara Strautnieka ziedojumu Ojāra Štāka piemiņas stipendijai. Ojārs Štāks 3. augustā devās mūžībā, Gundars, godinot drauga piemiņu, no atstātā testamenta dibina piemiņas stipendiju, kura novēlēta jaunietim, kurš studē eksaktā nozarē. Stipendija tiek piešķirta Rīgas Tehniskās universitātes Elektrotehnoloģiju datorvadības studiju programmas 1.kursa studentam Ģirtam Podiņam.


Raimonds Matisons ar Vītolu fonda valdes priekšsēdētāju Vitu Diķi   

05.10. Fondā viesojas ziedotāja Biruta Celma un Ilze Valdmane. Biruta papildina ar savu ziedojumu mācītāja Arveda Celma piemiņas fondu, Ilze Valdmane ziedo Draugu stipendijai.


No kreisās: Vilis Vītols, Ilze Valdmane, Biruta Celma

05.10. Latvijas Universitātē Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē tiek pasniegtas sešas Elfrīdas un Jāņa Rutku fonda stipendijas. Šogad stipendija tika piešķirta Vitai Amatniecei, Astrai Ķivulei, Inga Retiķei, Dacei Kreišmanei, Ilvai Jānītei un  Eleonorai Pērkonei.


Jānis Rutkis

07.10. Rēzeknes LMA, Rēzeknes filiālē ziedotāja Lalita Muižniece tiekas ar Arnolda un Helēnas Sildegu fonda un Valža Muižnieka piemiņas stipendiātiem. Pasākumā piedalījās arī pirmā Arnolda un Helēnas Sildegu fonda stipendiāte māksliniece Jurika Bahāne.


No kreisās: stipendiāts Kristaps Višs, Lalita Muižniece, LMA Latgales filiāles vadītāja Ilma Rapša, stipendiātes Evita Kozule un Jurika Bakāne

 

07.10. Sēru vēsts.

Mūžībā aizgājis ziedotājs Juris Vītols.

,,Kad pēdējais gājputns aizies 
Būs jālido pašiem… 
Debesis nedrīkst atstāt tukšas.”

O. Vācietis

 

Ir atnācis oktobris, piekaisījis apvārsni ar gājputnu atvadu saucieniem, un, kā ikkatru gadu, neskaitāmās krāsās izgreznojis Latviju. Taču šajās dienās šis skaistums sāp ikvienam, kas savā ceļā kaut reizi sastapis Juri Vītolu. 7. oktobrī viņa brālis, Vītolu fonda dibinātājs Vilis Vītols, saņēma ziņu, ka Juris devies Aizsaules ceļos. Atvadu vārdus Jurim Vītolam lasiet šeit.

10.10. Fondā viesojas un sadarbības līgumu par Stipendiju „Otrā elpa” paraksta „Ideju partneru fonda” valdes priekšsēdētāja Elīna Žagare.

„Otrā elpa” ir nodibinājuma "Ideju partneru fonds” dibināti labdarības veikali, kuru darbība balstās uz labdarības, sociālās atbildības, izglītības, vides un veselīga dzīvesveida aktivitāšu mijiedarbību. Tā ir vieta, kur vairot pozitīvu attieksmi un enerģiju, veicināt labo, radīt prieku sev un citiem. „Otrās elpas” misija ir būt par sabiedrības izvēlētu starpnieku labdarības projektu īstenošanā.

Nodibinājums „Ideju partneru fonds” ir neatkarīgs fonds, kurš dibināts 2006. gadā ar mērķi veidot sociāli atbildīgu sabiedrību un veicināt filantropijas attīstību Latvijā. Fonds pulcina ieinteresētus, pārliecinātus, sociāli atbildīgus cilvēkus, organizācijas un uzņēmumus kopīgi piedalīties dažāda veida sociālo pārmaiņu projektu izstrādē un īstenošanā, lai rastu efektīvus, ilgtspējīgus un uz rezultātiem orientētus risinājumus sabiedrībā aktuālām sociālām problēmām.

12.10. Fondā viesojas un ar savām stipendiātēm tiekas Biruta un Dzintars Abuli.


Dzintars un Biruta Abuli ar saviem stipendiātiem

 

12.10. "Daugavas vanagu" Minsteres kopas ziedojums Draugu stipendijai.

13.10. Ziedotājas Eleonoras Mičules mērķziedojums savai stipendijai.


Nora Mičule

19.10.Ziedotājs Edvīns Samulis ar kundzi organizē svētku pusdienas saviem stipendiātiem restorānā „Kitchen”.


Samuļu ģimene ar stipendiātiem

20.10. Fondā viesojas LAB-AN priekšnieks Visvaldis Dzenis ar kundzi.


Visvaldis Dzenis

20.10. Fondā viesojas ziedotāja Sarmīte Andersone-Šveics.


Sarmīte Andersone-Šveice

22.10. Komponists Andris Vītoliņš, svinot savu 80 gadu jubileju, organizē koncertu Sv.Pāvila baznīcā. Visiem ielūgtiem radiem un draugiem ir lūgums ziedu un dāvanu vietā, ziedot stipendijai, kas novēlēta topošam mūziķim. Andra Vītoliņa 80 gadu jubilejas stipendijai ziedojuši: Sarmīte Andersone Šveice, Kancānu ģimene, Dzintra Liepiņa, Dace Lediņa, Māra Kariņa-Celmiņa, Ingrīda Kariņa-Bērziņa, Juris Skrastiņš, Guntis Gāle, Andra Kalniņa, Māra Kalniņa un Inita Ozoliņa.

25.10. Profesora Ilmāra Lazovska balvas pasniegšanas ceremonija. Latvijas Ārstu biedrība Profesora Ilmāra Lazovska balvu par fundamentālu ieguldījumu medicīnā 2011. gadā piešķir profesoram Andrejam Kalvelim. 

Pasākumā tiek godināta profesora dzīvesbiedre Edīte Lazovska, kura vīra piemiņai dibinājusi stipendiju. 2011.gada Ilmāra Lazovska piemiņas stipendijai ziedojuši: Valdis Pīrāgs, Rauls Vējiņš, SIA ‘Merck Serono’, Chemical Works of Gedeon Richter Plc, Ilze Benjamiņa Stokvuda, SIA ‘AstraZeneca Latvija”.

2011./2012. mācību gadā profesora Ilmāra Lazovska piemiņas stipendija tiek piešķirta RSU, Tālākizglītības fakultātes, Rezidenta – internista studiju programmas 1. kursa studentam Pāvelam Janovičam. Pāvels mācību laikā sevi parādījis kā spējīgs un motivēts students ar lielu vēlmi un spējām mācīties.


Ziedotāja Edīte Lazovska ar dēlu un meitu un stipendijas saņēmēju Pāvelu Janoviču.
Foto: Toms Grīnbergs

27.10. Ziedotājs Jānis Andersons organizē svētku pusdienas restorānā „Umami”, bet pēc tam visiem Andersonu ģimenes stipendiātiem tiek dāvināta biļete uz Dailes teātra izrādi „Amadejs”.


Aivara Andersona ģimenes stipendiāti

28.10. Fonda viesojas ziedotājs Uldis Bluķis.


Uldis Bluķis

31. 10. Fonda viesojas ziedotājs Aivars Slucis.


Aivars Slucis

ZIEDOJUMI OKTOBRĪ

Ziedotāji 
2011.gada oktobrī
   
 Ziedotājs /Stipendijas nosaukums/ Ziedojums*  
[Ls]
       
   
Laimas Speakman Brown piemiņas stipendijai GBP 614.00-  LVL 492.43 494,88
Ziedojums no Mary Sprogis GBP 40.00- LVL 32.08, Laimas Speakman Brown piemiņas stipendijai 32,24
ALIF Vieda Šellija  un Agne Skultane / GPB 1817.34 - LVL 1457.51**/   1464,78
Dzintra Bungs / $ 70 000 - LVL 35 700**/  35 875,00
Daugavas Vanagu Anglijas Fonds   8 753,00
Aivars Slucis / $ 9 000 - LVL 4 671 **/   4 743,00
Lielvārdes Attīstības fonds   4 200,00
ZIEDOT fonds /Draugu stip./    2 000,00
ERGO LATVIJA AAS   1 680,00
Eleonora I Miculs /$ 3 000 - LVL 1 548**/   1 537,50
Balva un Atis Bredovski   1 530,00
Ilze  Kalniņa   1 530,00
Velga Freizaka   1 530,00
Valdis Pīrāgs / EUR 2 000 - LVL 1 405.61**/  /Ilmāra Lazovska stpedijai/   1 417,00
Ideju partneru Fonds   1 400,00
Jaunmāras, SIA /EUR 1 000 - LVL 702.80**/             696,40
Cēsu pils Ģildes Fonds             635,00
Uldis Bluķis /V. Muižnieka piemiņas stip./             300,00
Ināra Visocka /Briseles Latviešu stip./             280,00
DV Minsteres kopa / EUR 200 - LVL 140.56**/             139,28
Ogres Zonta klubs             140,00
Juris  Petričeks / Jevgenija un Olgas Petričeku piemiņas stip./              140,00
Kitija Ķepīte  /Ķepīšu un Kalniņu ģimenes./ / B.Vanagas stipendija/              100,00
Uldis Bluķis /Elzas Ķezberes piemiņas stip./              100,00
Ilze  Valdmane /Draugu stip./                20,00
Aiga Streistermane               10,00
A. VĪTOLIŅA 80. GADU JUBILEJAS STIPENDIJA
Sarmīte Astrīde Andersone - Šveice              300,00
Kancānu ģimene / Iemaksāja Sarmīte Astrīde Andersone - Šveice /             100,00
Dace  Lediņa               50,00
Dzintra Liepiņa               50,00
Māra  Kariņa-Celmiņa               50,00
Ingrīda Kariņa-Bērziņa               50,00
Juris Skrastiņš               25,00
Guntis  Gāle               25,00
Andra Kalniņa               20,00
Māra Kalniņa               15,00
Inita  Ozoliņa               10,00
 Kopā LVL  70 915, 94
** Pēc Latvijas Bankas kursa   
MK  Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 9. pantā norādīts, ja darījums notiek  ārvalsts valūta, tajā norādītās summas iegrāmatošanai pārrēķina latos pēc Latvijas Bankas ** noteiktā attiecīgās ārvalsts valūtas kursa,  ko gada beigās norāda uzņēmuma Gada pārskatā. Komercbankas veic  konvertāciju pēc tās dienas ārvalstu valūtas kursa *, un tas var atšķirties no Latvijas Bankas noteiktā kursa.
   
Grāmatvede:  /L.Liepa/
  2011.11.01

Paldies ziedotājiem!

 

 

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums