Arhīvs

OKTOBRIS - 2012

Jauna stipendija

  • Monreālas Latviešu sabiedriskā centra stipendija

01.10. Izmaiņas Vītolu fonda darba kolektīvā. Paldies Lindai Rihterei par aktīvu darbu 7 gadu garumā, novēlam viņai panākumus jaunajos izaicinājumos.  Darbu fondā sāk Artūrs Dzenis. Vēlam Artūram radošas idejas un darba prieku!

 
Linda Rihtere                                                                  Artūrs Dzenis

02.10. "Daugavas vanagu" Anglijas fonda sarīkojums viesnīcā "Radi un draugi". 

Oktobra sākumā viesnīcā „Radi un draugi” viesnīcas jaunā valde - no Anglijas atbraukušie Pēteris Pētersons un Ilze Grickus, kā arī vietējie – Māris Slokenbergs un Evita Žvarte - tikās  saviem stipendiātiem.
Tikšanās sniedza abpusēju gandarījumu, jo ziedotāji pārliecinājās, ka jaunieši ar mērķtiecīgu darbu un uzcītību attaisno savu atbalstītāju uzticību. Kā apstiprinājums tam skanēja viņu solījums:,, Apņemos ar cieņu izturēties pret tiem, kas mani māca, un pret tiem, kas man palīdz sasniegt iecerēto mērķi. Solos nekad neaizmirst šodien ar mīlestību dāvāto palīdzību un censties nākotnē tādu pašu sniegt arī citiem”. Topošais biologs Emīls Rusovs no Jaunpiebalgas pēc tikšanās rakstīja:,, Neizsakāmi milzīgi liels PALDIES šiem cilvēkiem, kas atbalsta Latvijas studentus, tajā skaitā mani. Tā ir ne tikai finansiāla, bet tajā pašā laikā arī morāla palīdzība jaunietim, un mūsu mērķis ir nākotnē palīdzēt citiem topošajiem studentiem”     


Vītolu fonda valdes priekšsēdētāja Vita Diķe ar Viesnīcas "Radi un draugi" valdi un direktori

03.10. Fondā viesojās Latvian Relief and Development Fund pārstāvis Auseklis Zaķis, lai pārrunātu turpmāko sadarbību.

10.10. Ziedotājs Aivars Slucis tiekas ar saviem 28 stipendiātiem restorānā "Benjamiņš". Jaunieši šo dienu, izrādās, bija ļoti gaidījuši - ne jau tādēļ, ka klāt atkal rudens un ne jau tādēļ, ka tā ierasts jau piekto gadu. Vienkārši tādēļ, ka dvēselei vajag kādu zelta pavedienu, pie kā pieturēties - apstiprinājumu, ka ir kāds cilvēks, kurš ne tikai nesavtīgi palīdz tik daudziem jauniešiem, bet ir patiesi ieinteresēts viņu likteņos. Par to liecina gan īpašās balvas trim labākajiem ,gan Sluča kunga vēlme pēc iespējas vairāk uzzināt par katru savu stipendiātu. Pasākuma noslēgumā ziedotājam nestie ziedi sagūla Brīvības pieminekļa pakājē. Šī tikšanās - patiesas un godīgas Tēvzemes mīlestības paraugs. Un jāatzīst, ka Aivaram Slucim, kaislīgam makšķerniekam, noteikti kādreiz ir laimējies noķert arī zelta zivtiņu, jo ne velti ir īstenojusies viena no viņa viskarstākajām vēlēšanām- redzēt Latvijā izaugam gudru, izglītotu, garīgi bagātu un patriotiski noskaņotu jauno paaudzi.


Aivars Slucis ar stipendiātiem

17.10. Fondā viesojas ziedotāja Biruta Celma un dāvina latviešu mākslinieka Eižena Janiša gleznu.    


Biruta Celma

22.10. Elfrīdas un Jāņa Rutku fonda priekšsēdētājs Māris Slokenbergs organizē tikšanos un stipendiātiem. 2011./2012.mācību gada stipendiāti prezentācijās stāsta par gada laikā paveikto. Pasākuma ietvaros tiek pasniegti sertifikāti par stipendijas saņemšanu  4 studentiem no  LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes 2012./2013.mācību gadā.


Elfrīdas un Jāņa Rutku fonda stipendiāti ar Māri Slokenbergu 

23.10. Fondā viesojas Amerikas Latviešu apvienības valdes loceklis Ēriks Krūmiņš.

24.10. PBLA pieņemšana latviešu biedrības namā. Sarīkojumā piedalās PBLA stipendiāti, VF dibinātāji Vilis un Marta Vītoli,  darbinieki Vita, Inna un Artūrs.


PBLA valde (2011.gads)

29.10. Fondā viesojas ziedotāja Inese Auziņa Šmite no Anglijas, Lalita Muižniece no ASV un LAAJ valdes priekšsēdētājs Pēteris Strazds.

 
             Inese Auziņa Šmita                                                 Lalita Muižniece ar stipendiāti

 

ZIEDOTĀJI OKTOBRĪ

Ziedotāji 
2012.gada oktobris
   
 Ziedotājs /Stipendijas nosaukums/ Ziedojums*  
[Ls]
   
Sven Erik Gustaf Sahle Thorngren 22 400,00
LWF viesnīca "Radi un draugi 15 148,00
JV 172 HOLDING, SIA 5 600,00
Jāņa un Elfrīdas Rutku Fonds 5 600,00
Sydney Latvian Society,Ltd 4 173,00
Aivars Slucis 3 152,40
Vilis Vītols jr. 1 400,00
Ēriks Grūbe 1 400,00
PĒTERMĀJA, SIA /Āboliņa-Elsiņa stip./ 1 400,00
Inta Ķirse  700,00
Pēteris A. Pētersons 700,00
Juris  Petričeks  /Jevgenija un Olgas Petričeku piemiņas stip./  560,00
Ingrīda Ķirse 540,00
ELJA 50, Biedrība 380,00
Bauskas Zonta klubs,SO /Latvijas zonta kluba stip./  140,00
Jelgavas Zonta klubs /Zonta kluba stip./  130,00
Ingmārs Čaklais /Draugu stip. Čaklo ģimenes ziedojums/  100,00
Rasma  Kārkliņa /ELJA50 stip., P. Tērmaņa jubilejā / 100,00
Edīte Āpše /CAD 1 000 - LVL 544**/  531,40
Bertrama un Lidijas Rozenbergu piemiņas stip.  
Uldis Nollendorfs  100,00
Viviana Maija Ramane  25,00
 Kopā:   64 279,80
** Pēc Latvijas Bankas kursa   
MK  Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 9. pantā norādīts, ja darījums notiek  ārvalsts valūta, tajā norādītās summas iegrāmatošanai pārrēķina latos pēc Latvijas Bankas ** noteiktā attiecīgās ārvalsts valūtas kursa,  ko gada beigās norāda uzņēmuma Gada pārskatā. Komercbankas veic  konvertāciju pēc tās dienas ārvalstu valūtas kursa *, un tas var atšķirties no Latvijas Bankas noteiktā kursa.
   
Grāmatvede:  /L.Liepa/
  2012.11.01

 

Paldies ziedotājiem!

  

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums