Arhīvs - Oktobris 2016

OKTOBRIS - 2016 

Oktobris - īstens rudens mēnesis, kad īpaši krāšņas ir koku lapotnes un var izbaudīt lapkriti. Un tad kā mazam bērnam ikvienam kārojas iekrist kādā čabošā lapu kaudzē un izmētāt tās uz visām pusēm… Lai lielie rājas, lai pārmet! Un pēc tam vēl sameklēt un no adatainā kažociņa izlobīt kādu silti brūnu kastaņbērnu, ko ielikt mēteļa kabatiņā kā laimes un veiksmes nesēju vai vienkārši kā labu draugu, kurš, uzsniegot pirmajam sniegam, atgādinās par pavisam tik nesen izbaudītajām oktobra saulainajām dienām. Un vēl - ar skatienu vērties vairāk pelēkājās kā zilajās debesīs un, sekojot  gājputnu kāšiem, sapņot un ilgoties, un cerēt, un ticēt brīnumam. 

JAUNĀS STIPENDIJAS

 - SIA "innoWate" stipendija

Stipendijas piešķir SIA "innoWate" , kas ir viens no lielākajiem neatkarīgajiem spēļu izstrādes uzņēmumiem Baltijas valstīs. To izveidoja "Game Insight" vadītājs Anatolijs Ropotovs. Studija veido spēles kopš 2009. gada (kā daļa no "Game Insight" kopš 2011. gada) un savu darbību balsta uzņēmuma nosaukumā, nemitīgi ieviešot inovatīvas idejas un tehnoloģijas. Stipendijas tiks piešķirtas Alberta koledžas “Datorspēļu izstrāde un attīstība” studiju programmas studentiem. Paldies SIA "innoWate" par stipendiju dibināšanu un Alberta koledžas valdes loceklei Annai Saltikovai par ieguldīto laiku stipendiju kārtošanas procesā!

SADARBĪBU 2016./ 2017. MĀCĪBU GADĀ TURPINA

- ERGO stipendija /2007/ - 17 stipendijas

- Jura Vītola R. piemiņas stipendija /2004/ - 4 stipendijas

-PBLA stipendija /2005/ - 4 stipendijas

-Kristīnes un Pētera Saulīšu stipendija /2015/ - 1 stipendija

- Māras Saulītes piemiņas stipendija /2014/ - 1 stipendija

- Jāņa Vilgerta stipendija /2013/ - 5 stipendijas

- SIA “Kokpārstrāde 98” stipendija /2012/ - 4 stipendijas

- ABLV Charitable Foundation stipendija /2014/ - 4 stipendijas

ATVADU VĀRDI
Latvijā ir laiks, kad migla sāk kamolos velties, veļas līdz saveļas par veļiem.  Laiks, kad cilvēki, dažkārt pat paši negribot, lūkojas sevī dziļāk kā citkārt, meklē atbildes uz pašiem būtiskākajiem jautājumiem un piemin tos, kuri vēruši Mūžības vārtus. Viņi tepat vien jau ir – dzērvju kāsī, krītošo lapu smaržā, rudens salnu sudrabā. Tepat vien – kopā ar saviem mīļajiem un savu zemi, kur reiz šūpulis kārts.

- Atvadu vārdi Silvijai Zeltkalns

Silvija Zeltkalns

1. oktobra rīts tālajā Kanādā šoreiz uzausa skumju pilns - šai dienā atvadas Šaisaulei teica Vītolu fonda ziedotāja Silvija Zeltkalns. Viņa piedzima 1931. gada 2. janvārī Latvijā, Liepājā. Tuvojoties Otrā pasaules kara beigām, Latviju nācās atstāt un uzsākt jaunu dzīvi svešās zemēs - vispirms Vācijas bēgļu nometnēs, tad Anglijā. Silvija pabeidza žēlsirdīgo māsu skolu un 1955. gadā izceļoja uz Kanādu. Drīz turp devās arī Andrejs Alfreds Zeltkalns. Abi salaulājās, un ģimeni kuplināja dēls Māris. Zeltkalnu ģimene aktīvi iesaistījās arī Toronto latviešu sabiedrības dzīvē un piedalījās tās rīkotajos pasākumos. Zeltkalnu ģimenē izglītībai allaž ir bijusi nozīmīga loma, tādēļ 2004. gada rudenī, ciemojoties Tēvzemē, viņi izlēma dibināt stipendiju, lai sniegtu iespēju izglītoties arī Latvijas mazturīgajiem, bet talantīgajiem jauniešiem. Viņi uzskatīja:  ,,Katram ir jāpieliek roka un spējas latviešu tautas un Latvijas labad, lai jaunā paaudze būtu izglītota”. Tā kā viena no prioritātēm valstī ir inženierzinātnes, ziedotāji izvēlējās palīdzēt  eksaktās zinātnes studējošiem. Kad 2012. gada decembrī Andrejs Zeltkalns aizgāja Mūžībā,  dēls Māris turpināja vecāku dibināto stipendiju. Ir noslēdzies mūžs - darbīgs, ražīgs, mīlestības pilns. Silvijas Zeltkalns personības spēks un starojums, viņas gudrība un sievišķība noteica viņas dzīves gājumu. Arī savām grūtajām dienām, kuras Liktenis nebija aiztaupījis, Silvijas kundze tika pāri, sakopojot visus dvēseles spēkus un dzīvesgudrību. Darbs – tā bija viņas mīlestība, kas padarīta redzama.

- Atvadu vārdi Evaristam Bērziņam

Evarists Bērziņš

Ir zaudējumi, pie kuriem nepierod, jo prāts ar sirdi ne vienmēr ir vienisprātis, tāpēc ir grūti, pat neiespējami pieņemt ziņu, ka 1. oktobrī, pašā dzimšanas dienas rītā, pēkšņi stājusi pukstēt Evarista Bērziņa, sirsnīga, vienkārša un dāsna cilvēka, sirds. Viņa sadarbība ar Vītolu fondu aizsākās 2005. gadā, kad jūlija mēnesī saņēmām vēstuli no ASV. Bērziņa kungs bija iepazinies ar fonda darbību laikrakstā ,,Laiks”’ un rakstīja: ,,Jūs visi darāt ļoti svētīgu darbu, kas atbalsta Latvijas jauniešus, viņu ģimenes, un kas eventuāli palīdzēs plaukt visai Latvijas valstij. Jūsu rūpīgi sakārtotā informācija un atklātība arī man deva lielu uzticību Jūsu fonda darbībai – es esmu pārliecināts, ka visi saziedotie līdzekļi nonāk pareizās rokās.Tāpēc es nolēmu pievienoties Vītolu fonda pabalstītāju saimei un nodibināt Evarista un Mārītes Bērziņu stipendiju." Tā sākās sadarbība un daudzu gadu patiesa un sirsnīga draudzība, un fondam Evarists Bērziņš kļuva par īpašu cilvēku. 2006. gadā Evarists viesojās Latvijā un tikās ar studenti. 2007. gadā pēc divu gadu sadarbības Evarista un Mārītes Bērziņu dibinātā stipendija pārtapa par Mūža stipendiju. Arī ar savu vaļasprieku – fotografēšanu – Evarists prata iepriecināt daudzus –savulaik viesnīcas ,,Radi un draugi'' izstāžu zālē bija skatāma fotogrāfiju izstāde ,,Ģimenes albums''– tajā atainoti brīži no Dziesmu svētkiem daudzu desmitu gadu garumā, kuri notikuši gan Latvijā, gan latviešu mītnes zemēs. Saņemtie   līdzekļi toreiz tika ziedoti Vītolu fondam. Bez atbalsta Latvijas jauniešiem augstākās izglītības iegūšanā tika paveikts vēl daudz laba – savai skolai viņš palīdzēja īstenot vēstures projektu, atbalstīja mazpulcēnus, arī kādu kuplu ģimeni Rēzeknē. Ik reizi, uzzinot, ka kādam nepieciešama palīdzība, Evarists to sniedza, netaupot ne laiku, ne līdzekļus – šķiet, ka tas viņam sagādāja vislielāko prieku un gandarījumu. Savā 82. dzimšanas dienā, kad tiktu saņemti gan laimes vēlējumi, Evarista dvēsele bija devusies tai pašā tālākajā – Mūžības ceļā. 10. oktobrī Rīgas kremācijas centrā - krematorijā tuvinieki atvadījās no Evarista Bērziņa - ziedu vietā ziedojot piemiņas stipendijai.
Evarista un Mārītes Bērziņu piemiņas stipendijai ziedojuši: Vita Diķe, Linda Rihtere, Jānis Zvirgzdiņš, Viesturs un Vaira Paegle un bijušais Evarista un Mārītes Bērziņu stipendijas saņēmējs Edvīns Elferts. 

SARĪKOJUMI

05.10. Vītolu fonda pārstāvji piedalījās PBLA 60. gadskārtei veltītai konferencei.

PBLA valde un konferences dalībnieki

5. oktobrī fonda pārstāvji piedalījās PBLA 60. gadskārtai veltīta konferencē. Tās mērķis bija atskatīties uz PBLA ieguldījumu Latvijas neatkarības atjaunošanā un Latvijas attīstībā atjaunotās neatkarības periodā, kā arī ieskicēt PBLA lomu un galvenos darbības virzienus nākotnē. No 2004. līdz 2015. gadam ar organizācijas ziedojumu izskoloti 77 stipendiāti, saziedojot 279 116 EUR stipendijām. Sveicam PBLA ar 60. gadskārtu un veiksmīgo sadarbību! 

06.10. Prof. Ilmāra Lazovska stipendijas piešķiršana.

No kreisās: Internās medicīnas klīnikas vadītājs profesors Valdis Pīrāgs, Dr. Edīte Lazovska un Dr. Eduards Krustiņš

„Ārsta profesija ir viena no universālākajām pasaulē – tie ir vispusīgi izglītoti cilvēki.” 2016. gada 6. oktobrī Prof. Ilmāra Lazovska stipendija tika piešķirta Internās medicīnas klīnikas rezidentam gastroenterologam Eduardam Krustiņam, klātesot Dr. Edītei Lazovskai un Internās medicīnas klīnikas vadītājam profesoram Valdim Pīrāgam. Stipendijas mērķis ir atbalstīt izcilus un daudzsološus jaunos medicīnas speciālistus. Dr. E. Krustiņa kandidatūru izvirzīja slimnīcas Gastroenteroloģijas, hepatoloģijas un uztura terapijas centrs. Zīmīgi, ka stipendijas pasniegšana notika Prof. Imanta Lazovska darba kabinetā. Prof. Ilmārs Lazovskis bija izcils aroda pratējs un pētnieks, kurš ir licis nenovērtējamus pamatus medicīnas attīstībā. Viņš bijis docētājs un profesors augstskolā, aizstāvējis divas disertācijas, sarakstījis sešpadsmit grāmatas – gan mācību literatūru topošajiem un jaunajiem ārstiem, gan apjomīgu klīniskajiem sindromiem un simptomiem veltītu enciklopēdiju.

6.10. Ikgadējais “Saules aptieka” sarīkojums ar farmācijā studējošajiem stipendiātiem.

“Saules patieka” īpašnieks Artūrs Belēvičs, Vija Belēviča, darbinieku kolektīvs un  stipendiāti.

6.oktobrī studentiem bija īpaša iespēja satikt savus ziedotājus - „Saules aptieka” īpašniekus Belēviču ģimeni un darbiniekus. Artūrs Belēvičs savā uzrunā stipendiātiem teica: „Mēs vēlamies ne tikai atbalstīt gaišus un gudrus cilvēkus, bet arī iepazīstināt jūs ar mūsu veiksmes faktoru un uzņēmuma dzinējspēku – darbiniekiem.” Šoreiz tikšanās atšķīrās no iepriekšējām, jo stipendiātiem bija iespēja iepazīties ar Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja Viduslaiku medicīnas ekspozīciju gida vadībā, un ekskluzīvs bija mākslas zinātnieces Anitas Vanagas stāsts, aplūkojot izstādi „Blumbergs. “Burvju flautas” relikvārijs”. Izrādes koncepcijas kolāžas un makets izstādē deponēti no Gunta Belēviča privātās kolekcijas. Noslēgumā jaunieši un „Saules aptiekas” kolektīvs stāstīja par savām dzimtajām pilsētām, ar ko katra no tām ir īpaša. Stipendiāte Paula Liepiņa pēc sarīkojuma rakstīja: ”Šādas tikšanās spēj iedrošināt strādāt un mācīties neatlaidīgāk. Sarunas, cilvēki un māksla ir labākās ''zāles”. Ceru, ka arī turpmāk Saules aptieka turpinās tikšanos ar stipendiātiem veidot caur mākslas konceptu, paplašinot gan redzesloku, gan gūstot estētisko baudījumu. Liels paldies par sajūtām!” Sirsnīgs paldies Belēviču ģimenei un „Saules aptiekas kolektīvam” par iedvesmojošo tikšanos!

11.10. Latvijas un pasaules vēstures skolotāju metodisko apvienību vadītāju un izglītības koordinātu seminārs.

Juris Petričeks 2012. gada grāmatas izdošanas sarīkojumā

Semināra laikā Latvijas vēstures skolotājiem tika prezentēts Vītolu fonds un atsaukts atmiņā Monreālas Latviešu sabiedriskā centra rīkotais ekskursiju projektu konkurss “Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi”. Vēstures skolotāji atzinīgi vērtē projekta darbību, kura laikā skolēniem ir iespēja vēsturi iepazīt no cita skatupunkta. Prezentācijas laikā tika godināts ziedotājs Juris Petričeks, kurš 2012. gadā izdeva Ritas Petričekas grāmatu “Bertrams Rozenbergs. Fiat justitia.” Jura Petričeka kungs vēlas saglabāt Latvijas vēstures mantojumu, tādēļ izdod grāmatu atkārtoti, lai ziedotu to visām Latvijas lauku skolām un skolu bibliotēkām. 

14.10. "Rigvir" stipendiju pasniegšanas sarīkojums Starptautiskajā Viroterapijas Centrā.

No kreisās: stipendiāte Sintija Justele, "Rigvir" holdinga īpašnieks Jurģis Auziņš, stipendiātes Renāte Dakule un Dita Dembovska, Dricānu vidusskolas direktore Skaidrīte Strode un "Rigvir" holdinga izpilddirektore Kristīne Jučkoviča.

14. oktobrī Starptautiskajā Viroterapijas Centrā  talantīgām un centīgām Dricānu vidusskolas jaunietēm – 10. klases skolniecei Ditai Dembovskai, 11. klases skolniecei Renātei Dakulei un 12. klases skolniecei Sintijai Justelei – tika piešķirtas “Rigvir” stipendijas. Dricānu vidusskolas jaunietes mācībās ir uzrādījušas izcilus rezultātus – pagājušā gada “Rigvir” stipendijas saņēmēja, Dricānu vidusskolas absolvente Agnese Strucka uzsākusi studijas Rēzeknes Tehnoloģiju augstskolas Ekonomikas un pārvaldības fakultātē. Atkārtoti stipendiju saņem 11. klases skolniece Renāte Dakule. Holdinga pārstāvji iepazīstināja klātesošus ar Rigvir vīrusa atklāšanas vēsturi un tā ceļu līdz medikamenta reģistrācijai, kā arī pastāstīja par uzņēmuma nākotnes plāniem. Skolēniem tika dāvināta zinātnieces Ainas Mucenieces grāmata “Vīrusu pavēlniece”. Mīļš paldies Jurģim Auziņam par tikšanos!

15.10. Viktora Kulberga piemiņas stipendijas pasniegšana Rotary apgabala 2410 konferencē Liepājā.

Stipendiāts Elvijs Vanags un Elena Kulberga

Konference, kura norisinājās no 14. līdz 16.oktobrim Liepājā, koncertzālē “Liepājas Lielais Dzintars”, pulcēja ap 300 dalībniekiem no Latvijas, Zviedrijas, Indijas, Polijas, Holandes, Somijas un Holandes Rotary klubiem. Rotary apgabala konference ir visu rotariešu centrālais notikums - lai apmainītos ar projektu organizēšanas pieredzi un gūtu iedvesmu turpmākam darbam un dalītos ar sava kluba veiksmes stāstiem. Tradicionāli konference notiek valstī, kurā dzīvo ievēlētais Gubernators. Apgabala 2401 Gubernators 2016-2017 un Rīgas Hanzas Rotary kluba biedrs ir Jānis Andersons, kurš kā apgabala mērķi izvirzījis  nepieciešamību stiprināt klubus un to biedrus, uzsverot Rotary Fonda nozīmi un veicināt tā atpazīstamību 100 gadu jubilejas svinību organizēšanā. Konferences laikā tika prezentēta Vītolu fonda sadarbība ar Rīgas Hanzas Rotary klubu un godināti tā ziedotāji. Prezentācijas noslēgumā tika pasniegta Viktora Kulberga piemiņai – Rotari klubu stipendija RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes, Mašīnu un aparātu būvniecības studiju programmas 1. kursa studentam Elvijam Vanagam. Saņemot stipendiju, Elvijs sacīja: “Tā bija unikāla iespēja pabūt tik labestīgā sabiedrībā, kura ir vienota tik cēlu mērķu dēļ. Rotary kluba  konferences apmeklējums mani ļoti iespaidoja un lika aizdomāties par jauniem nākotnes mērķiem. Būt par Viktora Kulberga piemiņas – Rotary kluba stipendijas saņēmēju ir liels gods ne tikai man, bet arī manai ģimenei.  Esmu no sirds pateicīgs Rotary klubam par atbalstu manām studijām!” Rotary ir nozīmīga kustība visā pasaulē, tās darbības jēga un palīdzības apjoms gūst atzinību visos pasaules kontinentos. Rotary ir kļuvis par pasaules mēroga humanitāru spēku, kas ar savu darbības stilu apliecina tādas cilvēciskās vērtības kā sabiedriskā aktivitāte, labestība un palīdzība. Latvijā dibināti un aktīvi darbojas 19 Rotary klubi. Īpašs paldies Rīgas Hanzas Rotary klubam un Jānim Andersonam par brīnišķīgo iespēju piedalīties konferencē!

17.10. Elfrīdas un Jāņa Rutku fonda stipendiju pasniegšana ģeogrāfijas nozarē studējošajiem. 

No kreisās: 2016./2017. mācību gada Elfrīdas un Jāņa Rutku fonda stipendiāti Ieva Immure un Jānis Ivanovs, Rutku fonda valdes priekšsēdis Māris Slokenbergs, Ģeogrāfijas fakultātes dekāne Prof. Zaiga Krišjāne un stipendiāte Lauma Elza Miezīte

17. oktobrī Elfrīdas un Jāņa Rutku fonda valdes priekšsēdis Māris Slokenbergs Latvijas Universitātes Dabaszinātņu mājā, Torņakalnā,   Ģeogrāfijas fakultātes Jāņa Rutka vārdā nosauktā auditorijā pasniedza 2016./2017. mācību gada Elfrīdas un Jāņa Rutku fonda stipendijas 3 fakultātes studentiem – ģeogrāfijas maģistratūras studentiem Ievai Immurei un Jānim Ivanovam un vides zinātnes bakalaura studiju programmas 1. kursa studentei Laumai Elzai Miezītei. Sarīkojuma laikā pagājuša gada stipendiātes Rūta Ozola un Sabīne Bunere prezentēja aizvadītā gada projektus, kuri  tika  īstenoti ar stipendijas atbalstu. Elfrīdas un Jāņa Rutku fonds pastāv jau 29 gadus, un sadarbība ar ģeogrāfijas fakultāti ir 22 gadus. No 2004. gada sadarbībā ar Vītolu fonu Elfrīdas un Jāņa Rutku fonds ziedojis 114 620 EUR, un piešķirtas 66 stipendijas.  Paldies Elfrīdas un Jāņa Rutku fonda valdei, īpaši priekšsēdim Mārim Slokenbergam!

20.10. Uzņēmuma COBALT klientu diena.  

COBALT ir viens no vadošajiem Latvijas advokātu birojiem ar respektablu klientu loku un izcilu kvalitatīvu pakalpojumu sniedzēja reputāciju. Tas sniedz juridiskos pakalpojumus vietējiem, reģionāliem un starptautiskiem klientiem un ir viens no vecākajiem advokātu birojiem Latvijā, kas specializējas ar komercdarbību saistītu pakalpojumu sniegšanā. Nopietns atbalsts topošajiem juristiem ir advokātu biroja COBALT stipendija. Pateicoties 20. oktobra sarīkojumam tika saziedots COBALT klientu stipendijai, ar kuras palīdzību tiks  atbalstīti jaunie mūziķi. Sarīkojumā ziedojuši: Rauls Vēliņš, SIA "CREDITREFORM LATVIJĀ", SIA "TAVEX", SIA "ERNST & YOUNG BALTIC", SIA "KILBE". 

22.08. Pasniegtas Draudzīgā aicinājuma fonda 2016./2017. m.g. rudens semestra stipendijas.

2016. gada Draudzīgā aicinājuma rudens semestra stipendiju saņēmēji

Jau ceturto reizi Draudzīgā aicinājuma fonds piešķīra stipendijas 21 vidusskolas klašu skolēniem no deviņām bijušā Cēsu rajona skolām: A. Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas, Cēsu Valsts ģimnāzijas, Cēsu Pilsētas vidusskolas, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas, Jaunpiebalgas vidusskolas, Vecpiebalgas vidusskolas, Raunas vidusskolas, Nītaures vidusskolas un Priekuļu vidusskolas. Katram skolēnam tika piešķirta 200 EUR liela stipendija. Kopējais stipendiju fonds semestrim ir 4200 eiro. Stipendijas savam novadam dibinājuši Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas absolventi, Mūrmaņu un Sikšņu ģimenes. 12. klases skolniece Maira Asare, kura stipendiju ir saņēmusi visus četrus semestrus raksta: “Bieži esmu dzirdējusi teicienu, ka no nodzīvotās dzīves paliek pāri tikai tas, ko mēs atstājam aiz sevis. Kā zinātnieki izdzīvo sapni un aiz sevis atstāj reālu izgudrojumu, kas citiem noder, tā Jūs, mīļie ziedotāji, ieguldāt Latvijas jauniešos, kuriem ir savi mērķi, kuri mācās un audzina sevi. Bērni paņemt iemācās paši, bet dot – tas ir jāmāca. Un Jūs ar savu piemēru, ar nesavtību un labsirdību, mūs mācāt darīt labu un dalīties.” Stipendiju par sasniegumiem trešo reizi saņem desmit skolēni, pieci skolēni – otro reizi, bet pieci skolēni saņēma stipendiju pirmo reizi. Īpašs paldies ziedotajiem un Draudzīgā aicinājuma fonda priekšsēdētājam Jānim Endelem!

TIKŠANĀS

02. 10.  Ziedotāja Lalita Muižniece tikās ar stipendiātiem Rēzeknē.

Lalita Muižniece

Lalita Muižniece ziedo Arnolda un Helēnas (Gallijas) Sildegu fondm un Valža Muižnieka piemiņas stipendijai. Sildegu fonda stipendija novēlēta Latvijas Mākslas akadēmijas un Latvijas Kultūras akadēmijas teātra nozares studentiem. Jau otro gadu Glezniecības studiju programmā studē Dagne Devjatnikova no Preiļiem. Savukārt, ar Valža Muižnieka piemiņas stipendijas atbalstu baltu filoloģijas studente Ilze Ļaksa-Timinska studē maģistrantūrā.  

03.10. Ziedotāja Sarmīte Andersone-Šveics tikās ar stipendiātiem.

Sarmīte Andersone-Šveics

2005. gada 20. septembrī Rīgā Vilnis Viktors Šveics aizgāja mūžībā. Viņa piemiņai 2005. gada decembrī Sarmīte Andersone-Šveics dibina Latvijā Viļņa Viktora Šveics piemiņas stipendiju. Ziedotāja aktīvi seko līdzi jaunieši studijām, regulāri tiekas ar jauniešiem. Ar Viļņa Viktora Šveics piemiņas stipendijas atbalstu pieci jaunieši jau ir absolvējuši studijas. Patlaban ar stipendijas atbalstu studē četri jaunieši.

10.10. Ziedotāju Kristīnes un Pētera Saulīšu tikšanās ar stipendiātiem.

No kreisās: ziedotāja Kristīne Saulītis, stipendiāti Gustavs Pētersīlis un Eva Jansone, ziedotājs Pēteris Saulītis.

10. oktobrī Kristīne un Pēteris Saulīši tikās ar stipendiātiem un pasniedza mīļas dāvaniņas, kuras bija kopā ar ziedotājiem atceļojušas no tālās Austrālijas - īpašas Austrālijas putnu fotogrāfijas, jo, lai stipendiāti sasniegtu savus sapņus, vajadzīgi spārni, un putni simbolizē savdabību un gara stiprumu. Kristīnes un Pētera Saulīšu stipendiju saņem LU Ekonomikas un vadības fakultātes E-bizness un loģistikas sistēmas studiju programmas 2.kursa students Gustavs Pētersīlis. Otru, Māras Saulītes piemiņas stipendiju, saņem RSU Rehabilitācijas fakultātes Ortozēšanas - protezēšanas programmas 2. kursa studente Eva Jansone. Ziedotāji Kristīne un Pēteris Saulīši aktīvi tiesaistās projekos un piedalās sarīkojumos, lai veicinātu latvietības saglabāšanu trimdā. 2014. gadā par LAAJ priekšsēdētāju tika ievēlēta Kristīne Saulīte, kopš 2015. gada ir PBLA priekšsēža vietniece. Saulīšu ģimene stipendiātiem teica, ka darbs, kas veltīts latvietības saglabāšanai, ir viņu dāvana Latvijas simtgadei! Paldies par sadarbību un jauko tikšanos!

10.10. tikšanās ar DV Anglijas fonda informācijas daļas vadītāju  Ilzi Grickus.

Tikšanās laikā tika izveidots 2016./2017.mācību gada stipendiju izmaksu plāns, kurā tika pieņemts lēmums atbalstīt 9 jauniešus. No 2004.-2015. gada viesnīcas “Radi un draugi” stipendija un Anglijas “Daugavas vanagu” fonda stipendija ir atbalstījusi 179 stipendiātus, kopā saziedojot gandrīz 600 000 EUR.

12.10. Vītolu fondā  viesojās Andreja Eglīša Latviešu nacionālā fonda pārstāvji.

12. oktobrī Vītolu fondā  viesojās Andreja Eglīša Latviešu nacionālā fonda pārstāvji. Valdes priekšsēde Māra Strautmane un pārstāve Petra Inna Ininbergs vēlējās iepazīties ar fonda darbību. Andreja Eglīša Latviešu nacionālais fonds sniedz atbalstu daudzbērnu ģimenēm un stipendijas skolēniem un studentiem no maznodrošinātām ģimenēm. Paldies par tikšanos!

20.10. Fondā viesojās ziedotājs Edvīns Samulis. 

Edvīns Samulis

Ir tādi cilvēki – sirds ļoti dziļi, kuri iepriecina ar savu klātbūtni ikvienā tikšanās reizē. Edvīns Samulis no 2010. gada ir fonda ziedotājs, kurš ne tikai stipendiju veidā sniedz atbalstu trīs studentiem, bet arī ik gadu organizē pasākumu “Stipendija par izcilību”, godinot izcilākos stipendiātus. Sirsnīgs paldies par jauko tikšanos! Ja dzīvi mēra skaistos mirkļos, tad diena bija patiesi liela un bagāta!

24.10. Stipendiātes Indras Stiurenieces tikšanās ar ziedotāju Zaigu Alksni Phillips.  

Zaiga Alksne-Phillips un stipendiāte Indra Stiureniece

Pateicībā par savu vecāku kādreiz sniegto atbalstu izglītības iegūšanā ziedotāja Zaiga Alksne Phillips piešķir stipendiju rezidentūrā studējošajiem pediatriem. Indra Stiureniece stipendiju saņēma no 2010.-2014. gadam. Par savu tikšanos viņa raksta: “Zaigas Alksnes Phillips atbalsts manā izglītībā un izaugsmē ir bijis neatsverams un ar lielu prieku varu teikt - viss turpinās. Vienmēr, kad Zaigas kundze ir Rīgā, viņai ir laiks ar mani satikties un parunāties gan par medicīnu, gan par dzīvi. Viņa vienmēr ir sekojusi līdzi manai profesionālajai izaugsmei, gan interesējusies par dežūrām neatliekamās palīdzības nodaļā, gan jutusi līdzi gatavošanās procesam gala eksāmeniem universitātē. Šā gada jūlijā Mercy Univeristy Hospital, Korkā, saņēmu apbalvojumu - Gada Labākais Pediatrs. Tas bija liels prieks un pagodinājums, bet kā mēs zinām, tad aiz katriem panākumiem slēpjas cītīgs darbs un apkārtējo atbalsts. Ar lepnumu varu teikt, ka manā izaugsmē liela nozīme ir Vītolu Fondam, jo īpaši dakterei Zaigai Alksnei Phillips.” 

VEIKSMES STĀSTS

Oktobra veiksmes stāsts pieder bijušajam stipendiātam Artūram Rundzānam, kurš no 2008. gada līdz 2011. gadam ir saņēmis Ādolfa Sīļa stipendiju, vēlāk Ērikas Rītiņas ģimenes piemiņas stipendiju. Ar ziedotāju atbastu Artūrs pabeidza bakalaura studijas LU Vēstures un filozofijas fakultātes vēstures studiju programmā. Viņš uzskata, ka viena cilvēka vēsture ir visas cilvēces vēsture, tādēļ ar iegūto izglītību neapstājas un turpina sasniegt jaunas virsotnes!

Artūrs Rundzāns

Rakstot par veiksmes stāstu, pirmais galvā iešaujas jautājums “Vai mana dzīve ir veiksmes stāsts?” Tad saprotu, ka jāatkāpjas no ierastajiem uzskatiem par veiksmīgu dzīvi un jāuzjautā sev, vai  jūtos kā veiksminieks? Īsā atbilde ir “jā, esmu”, jo jūtos laimīgs, mana dzīve kūsā, esmu pastāvīgā kustībā. Viena no manas dzīves veiksmēm bija sastapšanās ar “Vītolu fondu”, par ko esmu pateicīgs Siguldas Valsts ģimnāzijas skolotājiem. Viņi bija tie, kas 12. klases laikā mani uzrunāja un norādīja uz iespēju, par kuru pat nebiju dzirdējis. Sākumā ieguvu Ādolfa Sīļa stipendiju, ko gadu vēlāk nomainīja Ērikas Rītiņas ģimenes piemiņas stipendija. Sirsnīgi pasakos par šo atbalstu ziedotājiem! Tajā laikā uzsāku studijas Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes vēstures programmā. Vēsture bija mani aizrāvusi jau kopš pamatskolas laikiem, un kā ar visām lielām mīlestībām, tām centies atdot visu. Vidusskolas pēdējā gadā valsts vēstures olimpiādē ieguvu “zelta” medaļu un vēl skolas laikā kopā ar klasesbiedru uzrakstījām zinātniski pētniecisko darbu, ko balstījām uz zonālā arhīva materiāliem, un kā autordarbu pārdevām vietējai pašvaldībai. Vasaras brīvlaikā par sakrāto naudu dēvos uz Rīgu, lai lielos maisos iepirktu vēstures grāmatas. Ne reizi vien “Valtera un Rapas”, kā arī citu veikalu pārdevējas rādīja lielas acis par šādu fanātismu. Studiju gados šī aizraušanās lēnām izdega, tomēr mīlēju veikt oriģinālus pētījumus arhīvos. Bakalaura un maģistra darbi par Latvijas lauksaimniecību un tās darbaspēka jautājumiem starpkaru periodā tika novērtēti ar augstāko novērtējumu, un par abiem darbiem ieguvu arī balvas no Latviešu akadēmiskās organizācijas Zviedrijā. Vēlāk par tēmu tapa arī publikācija “Ilustrētajā Pasaules Vēsturē” (2015 XI). Interese par vēsturi manī turpina dzīvot ģeneoloģiskajā izpētē un lokālvēstures iepazīšanā. Viss plūst un viss mainās, tā arī manī mainījās intereses un aizraušanās. Šķiet, ka visām zaļojošām lapām ir saknes dziļi zemē. Vēl pamatskolas gados sāku sekot notikumiem Latvijā un pasaulē. Biju gatavs stundām lasīt par politisko un sociālo attīstību Eiropā, īpaši interesēja drošības jautājumi. Pirms ģimnāzijas beigšanas ar komandu uzvarējām konkursā “NATO gadu pēc Rīgas samita”, un man kā komandas kapteiniem bija iespēja satikt divus Latvijas aizsardzības ministrus, kā arī apmeklēt Ādažu militāro bāzi un sekot līdzi apmācībai. Studiju gados izgāju studentiem paredzēto brīvprātīgo militāro pamatapmācību, kas prasīja ne mazumu psiholoģisku pūļu. Man atkal paveicās. 2012. gadā ieguvu darbu Latvijas Aizsardzības ministrijā, kur varēju likt lietā iegūto izpratni par vēsturi un Latvijas ģeopolitisko situāciju. Esmu veiksminieks arī vēl kādā ziņā. 2010. gadā tiku uzņemts studentu korporācijā “Selonija”, kas turpmāk ir bijusi neatņemama daļa no manas dzīves. Šeit guvu vērtīgu vadības pieredzi, jo divus gadus darbojos prezidijā, sākumā kā sekretārs un tad - kā seniors. Pēc prezidēšanas ar daudz lielāku pietāti sāku uzlūkot mūsu politiķus atbildīgos amatos, kuriem jāspēj saglabāt miers, vēss prāts un jāsaskaņo viedokļi daudzos sarežģītos jautājumos. Pēc trīs darba gadiem Aizsardzības ministrijā manī augošās vēlmes pēc pārmaiņām sasniedza savu maksimumu. Vēstures studijas, kā arī darbs ofisā bija mani sēdus nolicis pie vietas, bet iekšēji vēlējos lidot kosmosā. Uz pusgadu aizceļoju uz brīvību mīlošo Katalonijas reģionu, kas vēl atrodas Spānijas sastāvā. Tur es izmantoju unikālo ES Erasmus+ iespēju strādāt brīvprātīgo darbu. Mazajā Pireneju pilsētiņā La Seu d’Urgell biju pārstāvis Jaunatnes ofisā, bet praktiski vadīju dabas izglītības pārgājienus, sporta nodarbības un valodu apmaiņas klasi. Brīvajā laikā daudz ceļoju un te iesākās ari mana aizraušanās ar klinšu kāpšanu. Atgriezos Latvijā š.g. septembrī. Esmu uzsācis mācības Sporta izglītības aģentūrā, kā arī papildinu zināšanas par alpīnisma elementiem. Piedaloties kā instruktors spēlē jauniešiem “Strēlnieki”, ko organizēja kultūras mantojuma centrs “Tīnūžu muiža”, nodrošināju atrakciju kāpt kokos, pielietojot zināšanas no klinšu kāpšanas. Tas ir mans jaunais sākums, kura galu nespēju paredzēt. Novēlu ikvienam atklāt jaunus apvāršņus un neapstāties pie sasniegtā! Nobeigšu ar iedvesmojošu Henrija Deivida Toro citātu: “Mājās vajadzētu pārnākt no tālienes, no piedzīvojumiem, briesmām un jauniem atklājumiem, lai katra diena nestu jaunu pieredzi un jaunu cilvēku.”

SVEICAM OKTOBRA JUBILĀRUS!

Oktobrī svētkus svin: Viesturs Neimanis (Viestura Neimaņa stipendija), Dzintra Bungs (Jāņa Arvīda Bungs un Metas Kalniņas Bungs piemiņas stipendija), Inta Ķirse (Intas Ķirses stipendija), Andris Lauciņš (EY stipendija), Laura Bulmane (Nikolaja Sigurda un Lauras Bulmanes stipendija), Mārtiņš Putenis (Puteņu ģimenes stipendija), Andrejs Ozoliņš (Dulcie un Andreja Ozoliņa stipendijai), Jānis Tauriņš (Jāņa Tauriņs stipendija), Kārlis Ķirsis (Vilmas un Jēkaba Ķiršu piemiņas stipendija), Georgs Andrejevs (Georga un Anitas Andrejevu stipendija)!

ZIEDOTĀJI OKTOBRĪ

Oktobrī ziedojuši: ABLV Charitable Foundation, SIA “Kokapstrāde 98”, AS “Latvijas Kuģniecība”, SIA “JV 172 Holding” (Jura Vītola R. piemiņas stipendijai), Juris Liepiņš (Asjas Everts testamentārais novēlējums), Gundars un Astrīda Strautnieki, PBLA, SIA “Zaļā Josta” (Jāņa Vilgerta stipendijai), ERGO, Kristīne un Pēteris Saulīši, Agne Custance (Veltas Skultānes piemiņas stipendijai), Juris Petričeks, Valdis Bērziņš (Astrīdas un Laimona Jansonu stipendijai un Jura Petričeka fonda stipendijai), Māris Slokenbergs, Māris Plūme, A/S "Citadele banka", Biruta Celma (ziedojums mācītāja Arveda Celma piemiņas stipendijai un ziedojums, godinot Vēsmas Lappuķes piemiņu).

Evarista un Mārītes Bērziņu piemiņas stipendijai ziedojuši: Vita Diķe, Linda Rihtere*, Jānis Zvirgzdiņš*, Viesturs un Vaira Paegle, Edvīns Elferts*.

Cobalt stipendijai jaunajiem mūziķiem ziedojuši: Rauls Vēliņš, SIA “CREDITREFORM LATVIJĀ”, SIA “TAVEX”, SIA “ERNST & YOUNG BALTIC”, SIA “KILBE”. 

Draugu stipendijai ziedojuši: Mārtiņš Zālītis*, Ināra Krūmiņa, Kristīna Rodionova*, Aigars Rocēns.

Draugu stipendijai ar Ziedot.lv portāla starpniecību ziedojuši: Rūtiņu ģimene, Inga Mamona, Evita Kuzma, Kārlis Piģēns, Anastasija Grammatikopulo, Agnese Medne, Rūta Ošiņa, Kristīne Veckrāce, Lauma Jokste, Peteris Jonins, Jānis Štekerhofs, Laura Jambuševa, Matiss Ansviesulis, Aivars Junga, Zanda Zaļuma*, Kristiāns Butins, Kristaps, Ernests Jāvalds, Agnija Bērziņa, Gatis Barons, Ieva Everte*, SIA Viridi Lux, Ilmārs Grants, Inese Dunska, Anda Kalniņa, Uncite & Tomča, Sefinance, Nauris Smaļķis, Edgars Tarakānovs, Nikolajs Hļevnojs*, Signe, Juris Ducens, ai zed, Lidija Gribanova, Ilmārs Kašs, Laima Miķelsone*, Mečislavs Mačulēvičs*, Sanita Kleimane, Edgars Mākens, mara lesina, Žanis Saulevičs, Jānis Jansons, Artūrs Zikovs, Reinis Kapone, Aija Bite, Mārtiņš Balodis, Alise Rupeka, Iveta Vietniece, Jonas Streikus, Ilze Granta, Zane Zamuška, Lilita Skarbniece, Viktors Zaķis, Mārcis Gediņš, Ieva Tropa*, Svetlana Belacka un 175 anonīmi ziedotāji.

* - ziedotājs ir bijušais stipendiāts 

Ziedojumi

Oktobrī ..................91 858 EUR

Gadā........................1 262 864 EUR

Paldies ziedotājiem!

Seko līdzi jaunumiem arī Vītolu fonda Facebook.com lapā: 

https://www.facebook.com/VitoluFonds/?fref=nf

How to find us?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Contact us