Arhīvs - Oktobris 2019

MĒNEŠA CITĀTS 


Andris Lauciņš

“Man bijusi tā laime mācīties no daudziem cilvēkiem, kas ir starptautiskā līmenī profesionāli ļoti tālu tikuši katrs savā specializācijas jomā. Kad bērnībā uz māju bija atnācis kāds meistars, tēvs man daudzkārt teica: «Skaties un ievēro, kā katrs meistars dara savu darbu.» To arī novēlu stipendiātiem - mācīties darbaspēju ikkatrā dzīves situācijā.”

- SIA “Kokpārstrāde 98” stipendija proftehnisko skolu audzēkņiem.


Gunārs Dzenis

Kopš 2012. gada SIA  “Kokpārstrāde 98”  un Dzeņu ģimene ir atbalstījuši 20 studentus. Šomēnes uzņēmuma vadītājs Gunārs Dzenis dibināja jaunas stipendijas proftehnisko skolu audzēkņiem, kuri apgūst būvizstrādājuma galdniecības un kokapstrādes tehniķa arodu. Ziedotājs savu izvēli pamato: “Šobrīd valstī trūkst darbaspēks. Svarīga ir ikkatra iegūtā izglītība. Manuprāt arī proftehnisko skolu audzēkņiem ir jāpiešķir papildus materiālie līdzekļi un prakses iespējas.” Paldies Gunāram Dzenim un SIA “Kokpārstrāde 98”  valdei par stipendiju dibināšanu!

01.-31.10. Fondā viesojās Fondā viesojās ziedotāji Astrīda Jansone, Lilita Spure, Atis Spuris, Jānis Grāmatiņš un bijusī stipendiāte Vija Olte.

01.10. Sociālo un darba lietu komisijas sēdē uzstājās valdes priekšsēdētāja Vita Diķe.

03.10. "SEB bankas" sarīkojums stipendiātiem.

09.10. Zaiga Alksne-Phillips intervē kandidātus.

10.10. Ritas Kaimiņas tikšanās ar stipendiātiem.

15.10. Lalitas Muižnieces tikšanās ar stipendiāti.

16.10. Tikšanās ar ziedotāju Valdi Bērziņu.

17.10. Tikšanās ar RTU Attīstības fonda izpilddirektori Anitu Straujumu.

29.10. Elfrīdas un Jāņa Rutku fonda sarīkojums.

17.10.  Latvijas Pašvaldību savienības Izglītības un kultūras komitejas sēdē fondu pārstāv un prezentē valdes priekšsēdētāja Vita Diķe.

31.10. Ziedotājas Birutas Celmas bēres.

31.10. Arvīda Lielkāja tikšanās ar stipendiāti.

- Bijušo stipendiātu sasniegumi.

Inga Retiķe 2010. gadā saņēma Elfrīdas un Jāņa Rutku fonda stipendiju, studējot LU Ģeogrāfikas un Zemes zinātņu fakultātē. Šobrīd Mg.Vides zin. Inga Retiķe darbojas Latvijas Vides ģeoloģijas un meteroloģijas centrā kā hidroģeoloģijas eksperte. Š.g. jūnijā uzstājās arī sarunu festivālā “LAMPA”  diskusijā “Kas ir Latvijas resursi? To kvalitāte, nākotnes iespējas, izaicinājumi”.

Lalita Opārija no 2008. līdz 2011. gadam saņēma “Latvija Statoil” stipendiju, studējot LU Ģeogrāfikas un Zemes zinātņu fakultātē. Šobrīd PhD Lalita Opārija ir uzaicināta darboties kā pētniece Melburnas Universitātē. Viņa vēstulē fondam raksta: “Es nezinu, vai man būtu bijusi iespēja pievērsties studijām, ja pirms deviņiem gadiem vidusskolas izlaidumā nebūtu saņēmusi ziņu par Vītolu fonda lēmumu piešķirt man stipendiju. Man ir patiess prieks par to, ka šo gadu laikā fondam ir izdevies nodrošināt vēl lielāku stipendiju skaitu un atbalstu talantīgiem un studētgribošiem jauniešiem. Galu galā, izglītība nav tikai personiska, bet arī sabiedriska vērtība ”

Aija Zučika no 2004. līdz 2008. gadam saņēma  Vītolu fonda stipendiju, studējot LU Ģeogrāfikas un Zemes zinātņu fakultātē. Šobrīd Aija ir ieguvusi maģistra grādu un strādā Latvijas Vides investīciju fondā kā projeku vadītāja. Viņas ieguldījums ir starptautisku projektu organizēšana par vides tēmām kā pilsētu mēru pakts, ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu izveide, ekomarķējums, atjaunojamie energoresursi – vēja enerģija.

2019./2020. mācību gadā fonda administrētās stipendijas atbalsta 10 Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes studentus, kuri studē ģeoloģiju, vides zinātni vai ģeogrāfiju. 

- Sveicam valsts augstākā apbalvojuma ieguvējus!

Valsts prezidents Egils Levits un Ordeņu kapituls 2019. gada 18.oktobrī nolēma par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā apbalvot ar Triju Zvaigžņu ordeni un iecelt par Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieri Latviešu sabiedrisko darbinieci Kanādā, ilggadējo nevalstiskās organizācijas “Tribute to Liberty” valdes locekli un Gunāra Šūbiņa testamentārā novēlējuma izpildītāju Alīdi Ausmu Forstmani

Par Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieku pasludināts advokāts un latviešu sabiedrisko darbinieks Amerikas Savienotajās Valstīs Ivars Bērziņš. Viņš ir Hugo un Mirdzas Karlsson testamenta izpildītājs un ilggadējs fonda sadarbības partneris.

- Sveicam oktobra jubilārus!

Ziedojuši: Fonds “Tavs atbalsts”, Biruta Brūns, Gints Jegermanis un Sanita Upleja-Jegermane, Matīss un Līga Kukaiņi, Kristīne un Pēteris Saulīši, Jelgavas Zonta klubs, Gunārs un Ināra Reiņi, ERGO, Juris Petričeks, SIA “Kokpārstrāde 98”, Vieda Šellija, Mārtiņš un Kristīna Puteņi. 

Kluso varoņu fonda stipendijai ziedojuši: Valdis Bērziņš, Ileāne Bolšaitis. 

Draugu stipendijai ziedojuši: Roberts Veins*, Mārcis Pauls, Zinta Jansons, SIA “B2B Smart Solutions”, Oksana Juskiva, Olga Nikitina, Artūrs Banders, Lolita Kalupniece, Ieva Everte*, Helge Lodziņš, Aina Viliņa, Nikolajs Petrovics, SIA “Viridi Lux”, Evarts Anosovs, Ginta Jaunzeme, Zanda Lāce, Jānis Ārmanis, Elvijs Bogdanovs, Iveta Grosšteina, Edgars Andersons, Ginta Lejiņa, Ilze Lejiņa, Liene Jansone, Ingūna Hartmane, Tatjana, Aisma Vītiņa, Diāna Pastare, Aleksandra Devēna, Mārtiņš Sils, Diāna Titova, Inga Guste, Nauris Smaļķis, Nikolajs Hļevnojs*, Andris Zemītis, Anton Chernetskyi, Aigars Roze, Viktors Bekmanis, Liesma Nadziņa, Indra Kārkliņa, Kristaps Kalniņš, Ieva Muze, Sanda Kirilkina, Daiga Bereza, Ieva Opmane, Valdis, Mečislavs Maculēvičs*, Ilze Lītiņa, Līva Bite, Edmunds Jansons, Aleksandrs Rodionovs, Rodrigo Osis, Krista Annija Samcova*, Anda Kalniņa, Juris Ročāns, Ginta Jaunzeme, Aivars Junga, Viktors Zaķis, Intra Research, Aija Dukaļska,Uldis Atvars, Irina Biele, Edgars Bunka, Dairis Sondors, Agra Ezerta, Lolita Kalniņa, Edgars Lapiņš, Jānis Mičulis, Andrejs Plešaunieks, Andis Raudiņš, Lauma Tumašova, Kaspars Vigulis un 146 anonīmi ziedotāji. 

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums