Arhīvs - Oktobris 2020

MĒNEŠA CITĀTS

“Tikai no jaunās izglītotās paaudzes varam cerēt un sagaidīt Latvijas uzplaukumu. Ja uzplauks un ziedēs Latvija, visiem būs labi, arī tiem, kas mazgā grīdas vai slauka ielas. Esmu laimīgs ka varu palīdzēt Vītolu fondam tikt galā ar to lielo darbu, ko esiet līdz šim paveikuši. Darbs nav beidzies, tas jāturpina un jācer, ka jaunie ievedīs kārtību ne tik vien Latvijā, bet visā pasaulē.” /"Daugavas vanagu" Toronto nodaļas priekšsēdis Atis Bredovskis/

01.10. Fondā viesojās SEB bankas prezidente Ieva Tetere.

01.10. Andra Kļaviņa tikšanās ar stipendiātiem.

02.10. PBLA valdes sēde.

04.10. Astrīdas Jansones tikšanās ar stipendiātu.

06.10. Talantu izaugsmes programmas “Atbalsts” atklāšana.

07.10. Ritas Kaimiņas tikšanās ar stipendiātiem.

08.10. Ineses Auziņas-Smitas izstādes atklāšana.

16.10. Annas Olavs-Grambergs un Andra Stakļa tikšanās ar stipendiātiem.

- Bijušais stipendiāts Daumants Liepiņš atklāja Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra (LNSO) sezonu.

Viļņa Viktora Šveics piemiņas stipendiātu (2014.-2017.) Daumantu Liepiņu žurnāls “Pianist” atzinis par vienu no talantīgākajiem jaunajiem pianistiem. LNSO sezonas atklāšanas koncertā Daumants Liepiņš izpildīja vienu no virtuozākajiem klavierkoncertiem mūzikas vēsturē – Prokofjeva Otro klavierkoncertu. Sveicam ar panākumiem!

- Par Latvijas Jauno Ārstu Asociācijas prezidentu iecelts Artūrs Šilovs.

Latvijas Jauno Ārstu asociācija ir sabiedriska organizācija, kas apvieno jauno ārstu dažādu profesionālo grupu pārstāvjus. Tās mērķis ir  nodrošināt jauno ārstu tiesību ievērošanu un aizstāvību, kā arī viņu interešu pārstāvēšanu valsts, starptautiskās un citās organizācijās un veicināt jauno ārstu profesionālo zināšanu pilnveidošanu. Oktobrī par asociācijas prezidentu ievēlēts bijušais stipendiāts Artūrs Šilovs (Noras Mičules stipendija (2013-2016), Mecenāta Borisa Tetereva stiependija medicīnā (2016-2019)). Sveicam ar panākumiem!

- Latvijas “Jaunie Talanti” - Marija Luīze Kalniņa.

TV3 Ziņu raidījums izveidojis jaunu stāstu sēriju "Jaunie talanti", kurā interviju sniedz "Mecenāta Borisa Tetereva stipendijas medicīnā" saņēmēja Marija Luīze Kalniņa. Intervijā Marija Luīze stāsta par izvēli studēt medicīnu, saņemto apbalvojumu RSU “Gada iedvesma” un stipendijas nozīmi. Sveicam ar panākumiem!

Oktobrī Latvijas augstskolas pieņēma lēmumu par studiju norisi attālināti. Lai izprastu situāciju, aptaujājām studentus par sajūtām un grūtībām. Saņēmām ļoti daudz sirsnīgu vēstuļu, kurās izskan pateicība ziedotājiem par atbalstu.

Gunāra Šūbiņa piemiņas stipendijas saņēmējs Ričards Edijs Štibe raksta: "Aizvadītajā gadsimtā M. Čaklais visai romantiski rakstīja, ka “dienas skrien un sastājas nedēļās, top ik mēnesis rāmāks arvien”, šodienas straujais dzīves temps aizvien vairāk rada trauksmi, uztraukumu, neziņu – pietrūkst rāmuma, skaidrības par rītdienu. Dzīvojam vēsturiski nozīmīgā laikā, kas mainīs rītdienas sabiedrības uztveri daudzās jomās, tiesa, līdz ar to zināmā mērā esam kļuvuši par šodienas ķīlniekiem, esot pārejas posmā uz (cerams) labāku un attīstītāku nākamību. Galvenais – jāsaglabā miers! Cilvēce ir pierādījusi, ka dažādos laika griežos spēj pārvarēt radušās grūtības, būt vienota kopīga mērķa sasniegšanā. Paldies par mieru, ko dod stipendijas atbalsts!"

Izlasot stipendiātu vēstules, secinājām, ka vairākiem jauniešiem nav sava personīgā datora, kas ir ļoti nepieciešams studējot attālināti. Pateicoties SEB bankai, dāvinājām 5 datorus. Paldies SEB bankas prezidentei Ievai Teterei un mārketinga pārvaldes vadītājai Diānai Blumatei!

Gunāra Šūbiņa piemiņas stipendijas saņēmējs Pēteris Cukurs raksta: “Es mācos Latvijas mākslas akadēmijā, Funkcionālā dizaina katedrā, produktu dizaina apakšnozarē. Plānoju iegūt bakalaura un maģistra grādu dizainā, tad veidot pats savu uzņēmumu, kas ražos oriģinālus dizaina produktus. Es dzīvoju daudzbērnu ģimenē. Manu vecāku aizgādniecībā  ir 7 bērni. Dators man atvieglos dzīvi, jo es vairs neapgrūtināšu pārējos ar savām mācību vajadzībām. Paldies SEB bankai, ka palīdzat man šajā sarežģītajā laikā!”

Arņa Tiliba piemiņas stipendijas saņēmēja Elza Puriņa raksta: "Es uzsāku mācības Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes studiju programmā “Baltu filoloģija”. Esmu vecākais bērns 6 bērnu ģimenē.  Mēs esam trīs māsas un trīs brāļi – radoša, aktīva, atbildīga un priekpilna jaunākā paaudze. Nākotnē es vēlētos strādāt kādā no profesijām, kas cieši saistītas ar valodniecību, kā, piemēram, redaktors, korektors, tulkotājs vai latviešu valodas un literatūras skolotājs. Dāvinātais dators man ir nepieciešams studiju procesā. Liels paldies SEB bankai par palīdzību!"

Saņēmām ļoti sirsnīgu dāvanu no Evarista Bērziņa ģimenes ASV. Evarists mūžībā devās 2016. gada 1. oktobrī, savā dzimšanas dienā. Sūtītajā atmiņu grāmatā apkopotas Evarista bērnības un ģimenes fotogrāfijas, viena nodaļa atvēlēta Evarista stipendiātiem. Paldies Aleksandrai Needles par mīļo dāvanu!

Oktobrī fondam bijusi veiksmīga sadarbība ar novadu laikrakstiem un ziņu portāliem, kuros publicētas ziņas par stipendiātiem un dibinātajām stipendijām. Īpašs paldies laikrakstiem “Staburags” un “”Bauskas Dzīve” par stipendiātu intervijām un publikācijām!

- Ziedotāja Lalita Muižniece izdod grāmatu “Pēdas. Melita Rīgā”.

Ziedotāja Lalita Muižniece sadarbībā ar Apgāds Mansards izdevusi grāmatu "Pēdas. Melita Rīgā". Pirmo reizi abi darbi "Pēdas" (1974) un "Melita Rīgā" (1975) apkopoti vienā grāmatā. Autore par grāmatu saka: "Gribēju, lai stāstu neuztvertu, kā tikai vienas konkrētas ģimenes likteni, bet tajā justu laikmeta cietsirdību un jucekli jebkura bērna skatījumā. Vai tas ir izdevies, lai spriež lasītāji." Jau pirmajās dienās pēc grāmatas izdošanas, tā ir saņēmusi izcilas atsauksmes. Grāmatu iespējams iegādāties apgāda "Mansards" mājaslapā.

- Sveicam oktobra jubilārus!

 

Ziedojuši: Mārtiņš un Kristina Puteņi, Velta Baumane, Atis un Balva Bredovskis, Kārlis Vasarājs, Māris Zeltkalns, “Daugavas vanagu” Toronto nodaļa un DVTN vanadzes, Andris Kļaviņš, Natālija Neiburgs, Lalita Muižniece, Gints Jegermanis un Sanita Upleja-Jegermane, Vilis un Carolina Vītoli, Kārlis un Inga Cerbuļi, Māra Hrgetič, Gunārs un Renāte Duburi, ERGO, Nora Mičule, Zviedrijas Rotari apgabals.

Astrīdas Jansones jubilejas stipendijai ziedojuši: Ilze Šulce.

Marijas Ķeņģes piemiņas stipendijai ziedojuši: Austrālijas valde, Sidnejas, Adelaides, Kanberas, Melburnas, Pertas nodaļas.

Andreja Ozoliņa piemiņas stipendijai ziedojuši:  Mike Howkins.

DRAUGU STIPENDIJAI ziedojuši: Elva Eglīte*, Baiba Bārtule*, Mārcis Pauls, Gunta Priedcēlāja*, Roberts Veins*, Annija Bulle*, Inta Lemešonoka, Ilja Podolskis, Diāna Grakovča, Helge Lodziņš, Raitis Kalpiņš, Kristīne Irtiševa*, Marita Pērkone, SIA “Viridi Lux”, Ingūna Hartmane, Vilnis Šķipars*, Ilze Litiņa*, Aivija Tapiņa, Gatis Rūtiņš, Rambadagallu ģimene, Inese Statkus, Kalvis Kreituzis, Ieva Bisniece, Baiba Riekstiņa, Rihards Ābols, Elīna Bārbale, Eva Mārtuža, Egils Fuksis, Lelde Latkovska, Kārlis Livkišs, Gints Freibergs, Sandra Kirilkina, Zanda Zaļuma*, Nikolajs Hļevnojs*, Kristaps Kalniņš, Kristaps Babrovskis*, Gatis Locāns*, Dace Barkāne, Ieva Opmane*, Paula Kaufelde*, Kristina Gromova*, Mečislavs Maculēvičs*, Zane Rone, Irina Novosjolova*, Ieva Everte*, Lauris Kundziņš, Inta Rozenšteine, Egils Fuksis, Liene Jakobsone*, Gunita Lūkina, Jānis Palkovs, Anda Diasa, Ieva Muze, Laura Feldberga, Jevgenija Ovsjanikova, Uldis Silinevics, Aivars Junga, Uldis Siliņš, Gunārs Valeniks, Ilmārs Kašs, Inese Tamisāre, Elvijs Bogdanovs, Edgars Strazds, Arnis Lasmanis, Ričards Alans Miezītis, Leonīds Stepanovs, SIA “B2B Smart Solutions”, Edvards Lorencs, Pauls Rudzītis, Juris Brūklis, Mārtiņš Knipšis, Elīna Deksne*, Agnese Treimane, Sandis Eglavs, Ilmars Grants, Elza Seile, Aija Gargune, Jānis Vinklers, Leons Mačs, Evija Šturca, Jānis Pizičs, Ginta Jaunzeme, Zane Timma*, Anots Zakalkins, Dace Freimane, Aija Dukaļska, Ina Šmite, Jānis Eglītis, Juris Ročāns un 190 anonīmi ziedojumi.

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums