Arhīvs

SEPTEMBRIS - 2014 

Lēni krīt lietus lāses, un rudenīgi sārta lapa novirpuļo uz zemes. Klāt septembris. Klāt rudens. No rītiem reizumis miglas vāli cieši ietin zemi, un, liekas, viss kļuvis pelēks un necaurredzams. Bet atliek tikai uzaust dienai, un saules stari, lai gan ne tik svelmējoši kā vasarā, bet gana sildīt griboši, pārslīd pāri zemei un dāvā cerību piedzīvot jaunu, prieka un gaismas pilnu dienu.

Rudens ir tik skaists. Ne tikai ar to lielo, zeltīto segu, kas mūsu Tēvzemi silda un sargā, bet arī ar īpašo gaismu, kas laužas cauri pelēkajiem mākoņiem. Un tad pēkšņi gribas sēt jaunus graudus zemē, caur miglu sauli saredzēt, par krāsaino lapu deju priecāties - tikai tā var izgaisināt rudens tumsu. Tikai tā - un vēl saglabājot siltu un mīlošu sirdi…

JAUNĀS STIPENDIJAS

 - ALFRĒDA UN LUDMILAS RAISTERU STIPENDIJA
 

 - Alfrēda un Ludmilas Raisteru stipendija

Īpaši priecīgas Vītolu fondā ir dienas, kad tiek pieņemts lēmums dibināt kādu jaunu stipendiju, jo tas nozīmē, ka vēl kādam talantīgam, bet mazturīgam jaunietim tiks dāvāta iespēja iegūt augstāko izglītību. Tāda diena bija arī 18. septembris, kad savu stipendiju dibināja Ludmila Raistere, godinot sava 2012.gadā aizsaulē aizgājušā vīra Alfrēda piemiņu. 2014./2015.mācību gadā ar Alfrēda un Ludmilas Raisteru stipendijas atbalstu studēs trīs talantīgi jaunieši.

 - AS BAO palielina stipendiju skaitu 


Jānis Vilgerts

Savukārt akciju sabiedrība BAO septembrī paziņoja par savu vēlmi palielināt stipendiju skaitu. Divas jaunās stipendijas piešķirtas topošajiem ķīmiķiem. Šajā mācību gadā ar Jāņa Vilgerta dibinātām AS BAO un SIA „Zaļā josta” stipendijām studē 5 jaunieši. AS BAO ir īpaša uzņēmējsabiedrība bīstamo atkritumu apsaimniekošanai, kura savāc, transportē un utilizē bīstamos atkritumus visā Latvijas teritorijā. Kompānija var nodrošināt pilnu pakalpojumu klāstu, sākot ar bīstamo atkritumu savākšanu un transportēšanu un beidzot ar to utilizāciju vai pārstrādi. Akciju sabiedrība BAO piedalās arī daudzās vides izglītojošās programmās un Zaļās Jostas pasākumos.

 

SĒRU VĒSTS

Rudens - atvadu laiks. No vasaras, no saules, no tās siltuma un gaismas. Bet šis septembris allaž saistīsies arī ar atvadām no ziedotājiem Viļa Miķelsona un Alberta Caunes.

,,Tu nenāksi.
Kaut kur būs tava elpa.
Bet tikai citā laikā, citā telpā…’’
(I. Auziņš)

16.09. Mūžībā aiziet ziedotājs Vilis Miķelsons


Vilis Miķelsons
(1918 - 2014)

16.septembrī Mūžības ceļā devās Vilis Miķelsons, skumjas un  sāpes atstājot tiem ,kas mīlēja viņu, un tiem, kurus mīlēja viņš - šis reizēm skaudrais un allaž par savu taisnību pārliecinātais sirmais latviešu vīrs, savas zemes īstens patriots, grāmatu klēts dibinātājs Latvijā. Vairāk nekā 50 gadus Vilis Miķelsons veltījis sabiedriskam darbam Amerikā un Latvijā, aktīvi darbojās Daugavas Vanagos, Kalamazoo Latviešu Biedrībā un vairākās citās latviešu organizācijās. Uz Latviju, pateicoties viņa iniciatīvai, tika nosūtīts vairāk nekā 45 000 trimdā izdotu latviešu grāmatu, no kurām izveidotas Trimdas grāmatu klētis Lauberē, Kraukļos, Lielvārdē un citur. Par savu sabiedrisko darbu Vilis Miķelsons ir saņēmis vairākus apbalvojumus, pateicības un goda rakstus, arī Triju Zvaigžņu ordeņa Sudraba Goda zīmi. „Nedomāju, ka esmu kalnu gāzis, tikai darījis sava latvieša pienākumu. Ja nu Latvijā tas atzīts, tad pateicībā apbalvojumu pazemīgi pieņemu,” toreiz teica Vilis Miķelsons. Viņš bija un palika Latvietis. Ar plašām, dziļām, zināšanām un interesi par latviešu tautas un zemes vēsturi, kultūru, mākslu un jo īpaši literatūru. Tikai pavisam nedaudz Vilim Miķelsonam pietrūka līdz 95. dzimšanas dienai. Bet pēdējie gadi – tā bija cīņa, godam izturēta. Ar tikai viņam raksturīgu lepnumu, spītu, skarbumu.

21.09. Mūžībā aiziet ziedotājs Alberts Caune


Alberts Caune
(1920 - 2014)

21.septembrī atvadu vārdi tika teikti ziedotājam Albertam Caunem. Tālajā Mūžības ceļā nu posušās viņa ilgas un cerības, skumjas un sāpes, atstājot atmiņas par cilvēku, kurš pratis nodzīvot skaistu un bagātu mūžu, ar savu esību dāvājot tik daudz prieka saviem līdzcilvēkiem. "Dzīve ir skaista!’’ tā bieži mēdza teikt Alberts Caune. Lai tāds ir arī dvēseles ceļojums šai rudenī, tālajā ceļā dodoties kopā ar baltajiem gājputniem, lai tāda ir atgriešanās mūsu atmiņās tad, kad rimis būs šķiršanās sāpju sūrums.

 

SVEICAM SEPTEMBRA JUBILĀRUS!

Kā vasara mainās vietām ar rudeni, kā tumsa dod ceļu gaismai, tā arī dzīvē skumjas mijas ar prieku, ka septembrī, šai ražas mēnesī, nozīmīgas jubilejas atzīmē vairāki Vītolu fonda ziedotāji, kuru dzīve un darbi ir nemitīgs apliecinājums Tēvzemes mīlestībai.

„Vēl jau septembris smaržīgas rozes
Tavās rokās reibinot liek,
Vēl jau svešas
Tev asteru skumjas,
liesmo dvēselē mežvīna prieks.
Vēl to dienu vesela jūra,
kas kā pīlādži debesīs zied,
Pie tā zeltainā mākoņa turies,
Kurā vasara nenoriet!”

13.09. Sveicam ziedotāju Dr. Zaigu Alksni Phillips!


       Zaiga Alksne Phillps

13. septembrī 80 gadu jubileju atzīmēja ziedotāja Dr. Zaiga Alksne Phillips - bērnu ārste, kura jau turpat četrdesmit gadus palīdz mazajiem slimniekiem kļūt atkal veseliem, smaidošiem, laimīgiem un kura ir pārliecināta:Scientia est potentia! (Zināšanas ir spēks!)”.  Sadarbībā ar Vītolu fondu viņa sniedz atbalstu studentiem, kas izvēlējušies apgūt pediatriju. Studijas jau beigusi viņas stipendiāte Indra Stiureniece, 13.oktobrī Zaiga Alksne Philips intervēja nākošos stipendijas kandidātus.  

27.09. Sveicam ziedotāju Anitu Andrejevu!


 Anita Andrejeva

27.septembrī 80.dzimšanas dienu svin ziedotāja Anita Andrejeva - izcila latviešu ārste. Augstāko medicīnisko izglītību ieguvusi Rīgas Medicīnas institūtā, specializējusies dzemdniecībā un ginekoloģijā. Ir bijusi asistente un vēlāk docente Dzemdniecības un ginekoloģijas katedrā. Rīgas pilsētas 1.slimnīcā, strādājot gan dzemdniecībā, gan ginekoloģijā, pavadīti 40 darba gadi. 2010.gada Georgs un Anita Andrejevi nodibināja stipendiju topošiem mediķiem un nu jau 4.gadu atbalstu saņem Simona Boroduško no Valmieras novada.

01.10. Sveicam ziedotāju Evaristu Bērziņu!


Evarists Bērziņš

1.oktobrī 80 gadu jubileja ziedotājam Evaristam Bērziņam. Turpat desmit gadus Latvijas jauniešiem ir iespēja iegūt augstāko izglītību, pateicoties viņa dāsnumam un vēlmei sniegt savu ieguldījumu Latvijas nākotnē. Pirmo stipendiju viņš kopā ar dzīvesbiedri Mārīti dibināja 2005.gadā, bet, kad Mārīte devās Mūžībā, Evarists, vēloties turpināt abu izlolotu sapni - uzcelt pieminekli rītdienai, dibināja Evarista un Mārītes Bērziņu mūža stipendiju. Tagad prieku un gandarījumu sniedz gan jauniešu pateicība par sniegto iespēju iegūt izglītību, gan paša prasme saskatīt skaisto ik notikumā, ik norisē un ar savām fotogrāfijām dāvāt šo redzēšanas prieku arī citiem.

TIKŠANĀS

03.09. Fondā viesojas Klāvs Zichmanis.


Klāvs Zichmanis ar stipendiātu

3. septembrī fondā viesojās Klāvs Zichmanis no Kanādas, lai satiktos ar savas dibinātās stipendijas AKA3 saņēmeju Artūru Eimani no Smiltenes novada. Klāvs ļoti aktīvi seko līdzi politiskiem notikumiem valstī, arī šoreiz ieradies Latvijā, lai vērotu  un informētu par  notikumiem valstī Kanādas vēlētājus.

09.09. Tikšanās ar Raymonds Lawrence Drake.


Raymond Lawrence Drake ar stipendiātēm

Vītolu fonda ziedotāju pulka jau vairākus gadus ir Raymond Lawrence Drake no ASV. Šogad viņš izlēmis stipendiju skaitu dubultot, lai sniegtu atbalstu izglītības iegūšanā Saulkrastu novada jauniešiem. Viņš ir viesojies Vītolu fondā un tikās ar savām stipendiātēm. Prasmi un vēlmi dalīties un palīdzēt tiem, kam klājas grūtāk, Raymond ir guvis no saviem vecākiem, kas savus bērnus prata audzināt gudri, iemācot pašu svarīgāko - prasmi priecāties par labu darbu. Īpašs stāsts ir par kādu epizodi no ziedotāja bērnības - kad Raymond bija 11 gadus vecs, viņš saņēmis ļoti savādu Ziemassvētku dāvanu – vecāki saviem bērniem uzdāvinājuši naudu ar vēlējumu, ka tā jāiztērē labdarībā. Raymond ir nolēmis sagādāt skaistus Ziemassvētkus savam klasesbiedram, ļoti trūcīgam zēnam. Viņš iegādājās eglīti, saldumus, sarūpēja svētku mielastu. Klasesbiedra ģimene, kurā auga 12 bērni, bijusi ļoti pateicīga, jo nekad ko tādu  nebija piedzīvojuši. Apmierināts bijis ari Raymond - viņš saprata, kādu prieku var gūt, darot laimīgus citus.  

Pēc profesijas Raymond ir tiesnesis. Viņa darba specifika bija saistīta ar mazgadīgiem likumpārkāpējiem. Par savu galveno uzdevumu viņš allaž uzskatījis nevis šo jauniešu sodīšanu, bet audzināšanu. Tagad Raymond aktīvi darbojas sabiedriskajā dzīvē, daudz palīdz Motormuzejam, savukārt ASV viņš ir uzcēlis veco ļaužu namu. Raymond ir ļoti labestīgs, palīdz klusēdams un nealkst pēc publicitātes, izbauda dzīvi un ir laimīgs. Arī savām stipendiātēm Raymond māca, ka laime ir spēja dalīties un palīdzēt, dot pozitīvu grūdienu tiem, kuriem acīs ir dzirksts un kuri vēlas dzīvē sasniegt panākumus. Ka laime ir, ja tie, kuriem viņš ir palīdzējis, palīdzēs kādreiz citiem... 

10.09. Tikšanās ar Ričardu un Lilitu Spuriem.


Ričards un Lilita Spuri ar stipendiāti

10. septembri Vitolu fonda viesojas Ričards un Lilita Spuri. Ar fonda darbu un mērķiem viņi ir pazīstami jau sen, jo Lilita dāvināja fondam savu mantoto zemi Doles sala, savukārt Ričards pirms vairākiem gadiem dibināja Čikāgas Latviešu kultūras sakaru grupas stipendiju.

12.09. Tikšanās ar LPKS "LATRAPS" pārstāvjiem.


LATRAPS valde ar stipendiātiem

12. septembrī fondā viesojās LPKS „LATRAPS”  Lauksaimniecības nodaļas vadītāja Līga Ruža. Pagājušajā gadā LPKS "LATRAPS" dibināja stipendijas un arī šajā mācību gadā atbalsta 7  lauksaimniecības nozarē studējošos jauniešus.

12.09. Tikšanās ar Ausmu Pāvulāni un Ivetu Rībenu.


No kreisās: Iveta Rībena un Ausma Pāvulāne

12.septembrī fondā viesojās arī Latvijas Zonta klubu stipendiju koordinatore Iveta Rībena un ziedotāja Ausma Pāvulāne.  Zonta klubi sadarbojas ar Vītolu fondu kopš 2008.gada un ar tā atbalstu stipendiju ir saņēmušas jau 7 stipendiātes. Savulaik Zonta klubā darbojusies arī Ausmas Pāvulānes māte Anna Pāvulāne, ārste. Kad viņa devās Mūžībā, bēru viesi ziedu vietā tika aicināti ziedot Annas Pāvulānes piemiņas stipendijai, lai Latvijā sniegtu atbalstu kādai topošai ārstei. Ausma iesākto stipendiju turpina, ik gadus apciemo fondu un tiekas ar savu stipendiāti. 

15.09. Tikšanās ar Astrīdu Briedis un Ileani Bolšaitis.


No kreisās: Astrīda Briedis un Ileane Bolšaitis

15.septembrī Vītolu fondu apciemoja Karakasas Dāmu komitejas stipendiju koordinatore Astrīda Briedis un ziedotāja Ileane Bolšaitis. Karakasas Dāmu komiteja allaž ir atbalstījusi dažādas latviešu organizācijas gan Venecuēlā, gan Latvijā, un tagad sadarbībā ar Vītolu fondu jau vairākus gadus sniedz savu atbalstu augstākās izglītības iegūšanā jauniešiem Latvijā.

15.09. Tikšanās ar Gunāru un Ināru Reiņiem.

15 septembris kļuva par neaizmirstamu dienu ziedotāju Ināras un Gunāra  Reiņu un viņu draugu Vaidas Miķītes Jordan un Neal F.Jordan stipendiātiem, jo viņi tika laipni aicināti uz pusdienām restorānā „Čarlstons”. Abi izglītību allaž uzskatījuši par ļoti svarīgu ieguldījumu, tāpēc 2007. gadā dibināja Ināras un Gunāra Reiņu stipendiju. Viena no stipendijām novēlēta Latgales novada, bet otra Liepājas novada jauniešiem. Bet Vaida Miķīte Jordan kopā ar dzīvesbiedru Neal F. Jordan pensijas gadus vada skaistajā Teksasas pakalnu zemē. Savulaik arī pati viņa ir saņēmusi stipendiju un atceras, cik svarīga bijusi apziņa, ka kāds svešs cilvēks dāvājis uzticību viņas spējām. Nu viņa to dāsni dāvā kādam Latvijas jaunietim.

19.09. Tikšanās ar ziedotāju Regīnu Rubeni.


Regīna Rubene (centrā) ar ģimeni

Septembrī Vītolu fonda valdes priekšsēdētaja Vita Diķe viesojās pie ziedotājas Regīnas Rubenes. Par atbalstāmo studiju nozari Beņķu-Rubeņu ģimene ir izvēlējusies medicīnu, jo Regīna, jau septiņu gadu vecumā saprata, ka vēlas būt ārste. Viņa zina, cik medicīnas studentam būtu grūti apvienot studijas un praksi ar strādāšanu, tāpēc labprāt piedāvāja kādam jaunietim stipendiju un iespēju nopietni nodoties savām mācībām ar domu, ka izvēlētā profesija būs tāda, kas nākotnē sniegs palīdzību daudziem Latvijas cilvēkiem. Regīna arī šobrīd aktīvi dzīvo līdzi visam Latvijas sabiedrībā notiekošajam, ir interesanta un gudra sarunu biedre, bet visapbrīnojamākā ir viņas prasme priecāties par dzīvi un sastaptajiem cilvēkiem.

24.09. Toms un Ilze Siliņi intervē stipendijas kandidātus.


Toms un Ilze Siliņi

24.septembrī jauniešus, topošos fiziķus, kuri būtu cienīgi saņemt profesora Edgara Imanta Siliņa piemiņas stipendiju, intervēja ziedotāji Ilze un Toms Siliņi. Edgars Imants Siliņš ir viens no visu laiku talantīgākajiem Latvijas fiziķiem, ievērojamu zinātnisku darbu un publikāciju autors, savā laikā visvairāk citētais latviešu zinātnieks pasaulē. Edgars Siliņš allaž augstu vērtējis labu izglītību, aktīvi darbojies izglītības jomā, lasot lekcijas un audzinot jaunos zinātniekus. Nu viņa tuvinieku sniegtais atbalsts sniegs iespēju izglītoties Edgara Siliņa darba turpinātājiem.

SARĪKOJUMI

25.09. SEB un SEB Wealth Management uzņem pie sevis ciemos stipendiātus.


SEB un SEB Wealth Management vadība ar stipendiātiem

25.septembrĪ SEB un SEB Wealth Management vadība tikās ar saviem stipendiātiem. SEB grupa Latvijā vairāk nekā 10 gadus sniedz atbalstu izglītībai, piešķirot stipendijas jauniešiem augstākās izglītības iegūšanai. Kopš 2004.gada ar SEB un SEB Wealth Management atbalstu ir studējuši 53 centīgi un talantīgi jaunieši. SEB Bankas prezidents Ainārs Ozols, komentējot SEB atbalstu jauniešu studijām, atzina: „Augstvērtīgas izglītības iegūšana ir viens no galvenajiem stūrakmeņiem ceļā uz panākumiem profesionālajā joma. Mēs apzināmies, ka mūsu nākotnes kapitāls ir jaunieši, tāpēc, domājot ilgtermiņā, mēs ieguldām viņu attīstībā, kurai būs nozīme jau pēc dažiem gadiem, kad jaunieši aktīvi uzsāks karjeras gaitas. Esam gandarīti par veiksmīgo sadarbību ar Latvijas augstskolām un ilgtermiņa attiecībām ar Vītolu fondu!".

26.09. Sarīkojums ar "Daugavas vanagu" Anglijas fonda ziedotājiem.


"Daugavas vanagu" Anglijas fonda valde ar stipendiātiem

Septembra nogalē Daugavas Vanagu Anglijas fonda valde Pēteris Pētorsons, Māris Slokenbergs, Ilze Grickus tikās ar saviem stipendiātiem viesnīcā „Radi un draugi”. Fonda locekļi allaž par visu augstāk vērtējuši godīgumu, kā arī pašaizliedzīgu darbu savas tautas un tautiešu labā un iespēju robežās ziedojuši savu brīvo laiku un līdzekļus. Viņi ir pārliecināti, ka katra latvieša uzdevums ir darīt visu iespējamo, lai palīdzētu tiem, kam dzīves apstākļi ir grūtāki. Šobrīd viņu atbalstītie 26 jaunieši vieš cerību, ka viņu izglītībai ziedotie līdzekļi ir drošs ieguldījums Latvijas nākotnē. Paldies pa viesmīlību un jauko uzņemšanu viesnīcas direktorei Margaritai Platacei!

Sarīkojumā piedalījās arī Pēteŗa Pētersona stipendiāte Antra Vietniece. Kad 2010.gadā Pēteris Pētersons kopā ar labu draugu Aivaru Ivaru Juri Sinku  svinēja 50 gadu jubileju, abi nolēma aicināt viesus dāvanu vietā ziedot Vītolu fondam, lai izveidotu savu jubilejas stipendiju. Nākamajā gadā viņi izlēma turpināt stipendiju paši. Viņu pirmā stipendiāte Krista Matroze ar šīs stipendijas atbalstu jau ir ieguvusi izglītību Tūrisma vadības jomā, bet šogad studijas uzsāka Antra Vietniece – jauniete no 6 bērnu ģimenes, kas dienās pēc Rīgas Tehniskās universitātes, Vides zinātnes studiju programmas absolvēšanas sapņo kļūt par vides ekspertu.

26.09. Mecenātes Ināras Teterevas stipendijas mākslā un Nikolaja Bulmaņa piemiņas stipendijas pasniegšana Latvijas Mākslas akadēmijā.


No kreisās: stipendiātes Sigita Sniegs, Talita Vālodze un Līga Spunde

26. septembrī Latvijas Mākslas akadēmijā tika pasniegtas Ināras Teterevas stipendijas mākslā, kā arī Nikolaja Bulmaņa piemiņas stipendija glezniecībā. Mecenātes Ināras Teterevas stipendijas mākslā ieguva trešā kursa studente Talita Vālodze (Glezniecības apakšnozare), trešā kursa studente Sigita Sniegs (Modes dizaina apakšnozare) un maģistrante Līga Spunde (Funkcionālā dizaina apakšnozare). „Ceram, ka fonda sniegtais atbalsts būtiski sekmēs jaunu izcilību veidošanos mākslas nozarē, kas ar pārliecību un harizmu spēs stiprināt Latvijas kultūras vērtības, saliedēt un stiprināt mūsu sabiedrību,” teica mecenāte Ināra Tetereva. 


Nikolaja Bulmaņa piemiņas stipendiāte Zane Isaka ar LMA pārstāvjiem

Par Nikolaja Bulmaņa piemiņas stipendijas pirmo stipendiāti kļuva LMA Glezniecības apakšnozares pirmā kursa studente Zane Isaka. Šo stipendiju mākslas nozarē studējošiem jauniešiem dibinājuši Nikolaja Bulmaņa tuvinieki, godinot šī izcilā  esejista, kultūrkritiķa, mākslas procesu eksperta piemiņu.  LMA rektors prof. Aleksejs Naumovs atzina: „Šīs stipendijas ir liels pagodinājums Mākslas akadēmijai. Mūsu studentiem šī stipendija rada iespēju atrast savu vietu dzīvē un rast piepildījumu radošajā darbā. Stipendija studiju laikā ir neatsverams finansiālais atspaids – tas studentiem ļauj pilnvērtīgi nodoties studijām, radošajai darbībai.”

26.09. Astrīdas Jansones grāmatas "Dārlinga līkloči" atvēršanas svētki.


Astrīda Jansone ar saviem stipendiātiem Agnesi Skujevsku, Alīnu Seļezņovu, Zani Blumbahu, Martu Suveizdu un Ģirtu Mandrovicku

26. septembri - ziedotājas Astrīdas Jansones grāmatas „Dārlinga līkloči” atvēršanas svētki. Tā stāsta par autores dzīves ceļu, kurš vedis, ka viņa pati saka, “no Latvijas līdz Amerikai un atpakaļ”. Astrīdas kundze ir atgriezusies mājās, savā zemē, daudz paveikusi, un arī šī grāmata ir dāvana lasītājam, vairāk nekā 500 grāmatas tika dāvinātas visām lauku bibliotēkām Latvijā. Savulaik Astrīda teikusi: „Iemesls, kāpēc es izvēlējos savas dzīves vakara gadus pavadīt Latvijā, ir pavisam vienkāršs. Trimdas gados vienmēr izskanēja doma, ka mēs atgriezīsimies, tikko Latvija būs brīva, un tā man bija saistoša. Man likās, ka Latvijai biju devusi solījumu vai palikusi kaut ko parādā. Vienkāršāk izsakoties, uzskatīju sevi par latvieti, kam vieta ir Latvijā.” Svētku vakarā ar Astrīdu kopa bija ļoti daudz mīļu un tuvu cilvēku, arī visi Laimoņa un Astrīdas Jansonu stipendiāti. Dziesmas skandināja slavenais solists Miervaldis Jenčs. Un kā viņa pati savā grāmatā raksta, ka Latvijā viņai ir četras mīlestības, bet pati lielākā Vītolu fonds: “Esmu ļoti lepna, ka esmu latviete starp latviešiem. Zinu, ka ne vienmēr viss ir tā, kā gribētos, bet te man ir iespēja nebūt vienaldzīgai. Ir reizes, kad no dusmām varu spert zemes gaisā, ir reizes, kad ir tik skumji, ka gribas vai zemē ielīst, bet ir arī reizes, kad leju asaras no liela prieka, aizkustinājuma vai sajūsmas. Citiem vārdiem sakot, varu izjust visādu sajūtu gammu. [..] visu laiku, lai ka un par ko es kreņķējos, man vel arvien ir manas četras lielās mīlestības Latvijā, kas vienmēr iepriecina un dara mani laimīgu par to, ka tagad esmu tur, kur vienmēr gribu būt. Pirmā un laikam gan lielākā mīlestība man ir Vītolu fonds, kur savam Laimonītim esmu nodibinājusi mūža stipendiju. Par viņiem rakstu bieži, jo tur kaut kas brīnišķīgs notiek gandrīz katru nedēļu. Otra mana mīlestība ir Latvijas Bērnu fonds, ar ko es iepazinos jau tad, kad viņi vēl bija Brīvības ielas šajā gala, gandrīz pie Dailes teātra. [..] Vēl esmu iesaistījusies Okupācijas muzejā, jo arī tas man ir ļoti svarīgs. Ne tikai tāpēc, ka tur strādā mani labi draugi un ne tikai no Amerikas, nu jau arī no Latvijas, bet arī tāpēc, ka ļoti ticu muzeja lietderībai un patiesai vajadzībai. [..] Pēdējā, bet ne mazāk mīļa un svarīga man ir mīlestība uz Likteņdārzu. Arī to ir veidojis manā skatījumā Latvietis, kuru vienmēr gribu rakstīt ar lielo burtu, Vilis Vitols ar savu brīnišķīgo kundzi Martu un visu savu ģimeni.”

No grāmatas pārdošanas saņemtā nauda novēlēta Astrīdas un Laimoņa Jansonu stipendiju fondam.

ZIEDOTĀJI SEPTEMBRĪ

Septembrī ir ziedojuši: Ludmila Raistere, “Danske Bank”, Pasaules Brīvo latviešu apvienība, LPKS “LATRAPS”, SIA "JV 172 HOLDING" (Jura Vitola R. piemiņas stipendijai), Andris Kļaviņš, Mecenātu Borisa un Ināras Teterevu fonds, Zane Stait-Gardner, ABLV Charitable Foundation, “Daugavas vanagu” Toronto nodaļa, AS BAO, Viesturs Neimanis, Jaunsardzes fonds, Juris Cīrulis, Vaino V.Keelmann, Atis Bredovskis un Balva Kūla-Bredovska, Maija Sinka, Anonīmais ziedotājs, Vieda Šellija, Aivars Saulītis un Ārija Schwerdtfeger, Vilis un Carolina Vītoli, Ingrīda Dankere, Adelaidas Latviešu biedrība, Inta Ķirse, Lalita Rūta Muižniece, Aivars Slucis, Rīgas Zonta klubs, Juris Petričeks, Inese Auziņa Smita, AKKA/LAA biedrība Andra un Baibas Alises Vītoliņu stipendiju fondam.

Viļņa Plūmes stipendijai Aizkraukles attīstībai ziedojuši: Maris Plūme, Diāna Krampe, Armands Juraševskis.

Draugu stipendijai ziedojuši: Draugu stipendijas ziedotāji caur portālu Ziedot.lv, ziedojumi Astrīdas un Laimoņa Jansonu stipendiju fondam grāmatas “Dārlinga līkloči” prezentācijā.

 

Ziedojumi

Septembrī.................167 622 EUR

Gadā............1 067 664 EUR

Paldies ziedotājiem! 

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums