Arhīvs - Septembris 2016

SEPTEMBRIS - 2016 

Septembris! Vēl tikko bija vasara, bet nu viss tā pārvērties!
Ir atnācis rudens apgleznot Latviju – kļavas kļuvušas oranžas, sarkanas vai sārtas, bērzi – dzelteni, ozoli – brūngani. Tikai egles joprojām zaļas, tāpat lepnās priedes un mazie kadiķīši – tie kopā ar pārējo koku līksmo krāsainību veido brīnišķu gleznu, kur acīm kavēties un sirdij veldzēties. Šī krāsu rotaļa pavisam drīz, rudens garajos vakaros, tiks ieausta segās vai tautiskajos brunčos un ieadīta cimdu rakstos – lai sasildītu, lai iepriecinātu tad, kad tumšs un drēgns. Tā ir mūsu tautai piemītošā neatkārtojamā spēja saskatīt ap sevi skaisto, prasme to saglabāt un dāvāt citiem, kad tas visvairāk nepieciešams.

JAUNĀS STIPENDIJAS

 - Leču ģimenes stipendija

 
Anna un Ilgvars Leči

Septembrī tiek dibināta Leču ģimenes stipendija, lai materiāli atbalstītu Ozolnieku vidusskolas centīgākos jauniešus. Ilgvars Ozolnieku novadā ir dzimis, mācījies Ozolnieku astoņgadīgajā skolā, turpinājis izglītoties Kandavas sovhoztehnikumā un uzsācis darba gaitas Jelgavas meliorācijā. Pēc dienesta armijā, studējot Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas neklātienes nodaļā, iegūta inženiera mehāniķa kvalifikācija. Patlaban viņš  ir uzņēmuma SIA "HCT AUTOMOTIVE" valdes priekšsēdētājs, kā arī Attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs un  Finanšu komitejas loceklis  Ozolnieku novada domē. Ilgvara dzīvesbiedres Annas dzimtās mājas ir Kandavas pusē, bet Ozolniekus viņa sauc par savējiem jau četrdesmit gadus. Šeit nodibināta ģimene, izaudzināts dēls Alvis un  divdesmit trīs gadi nostrādāti Ozolnieku vidusskolā par skolotāju. Savu lēmumu viņi pamato: ,,Ceram, ka mūsu dibinātā stipendija kādam mērķtiecīgam Ozolnieku jaunietim pavērs iespējas kļūt par labu speciālistu. Esam pārliecināti, ka Latvijas nākotnei nepieciešami uzņēmīgi, gudri un izglītoti cilvēki.”  Ilgvars un Anna Leči ir sava novada īsteni patrioti un vēlas sniegt ieguldījumu novada nākotnē, atbalstot talantīgus, mērķtiecīgus jauniešus.

SADARBĪBU 2016./ 2017. MĀCĪBU GADĀ TURPINA

- “Danske Bank” stipendija /2002/ - 13 stipendijas

- SIA “Kurekss” stipendija /2010/ - 26 stipendijas

- SIA “Apsīte” stipendija /2009/ - 12 stipendijas

- Andra Kļaviņa stipendiju fonds /2011/ - 10 stipendijas

- Edvīna Samuļa stipendija /2010/ - 3 stipendijas un 20  “Stipendijas par izcilību”

- Viestura Neimaņa stipendija /2011/ - 2 stipendijas

- AS “Būvuzņēmums Restaurators” stipendija /2015/ - 2 stipendijas

- Gunāra un Renātes Duburu stipendija /2007/2 stipendijas

- Mecenātu Borisa un Ināras Teterevu fonda stipendija mākslā /2011/ - 7 stipendijas

- Arnolda un Ilgas Matildes Vasarāju piemiņas stipendija /2013/ - 1 stipendija

- Jura Gravas piemiņas stipendija /2007/ - 5 stipendijas

- “Daugavas vanagu” Toronto nodaļas stipendija /2007/ - 3 stipendijas

- Vaino V. Keelmann stipendija /2012/ - 1 stipendija

- Ingrīdas Ķirses stipendija /2007/ - 1 stipendija

- SIA “Euroskors Latvijā” stipendija /2012/ -1 stipendija

- “Saules aptieka” un SIA “BALTACON” stipendija /2014/ - 8 stipendijas

- SIA “Zemturi” stipendija /2015/ - 1 stipendija

- SIA “RJK” stipendija /2014/ - 1 stipendija

- Latvijas Zontu klubu stipendija /2008/ - 1 stipendija

- Sandras Kalnietes stipendija /2010/ - 1 stipendija

- Talsu novada fonda stipendija /2004/ - 1 stipendija

- Astrīdas un Gundara Strautnieku stipendija /2006/2 stipendijas

- Edmunda Baumaņa piemiņas stipendija /2015/1 stipendija

-Ata un Balvas Kūlas-Bredovskas stipendija /2006/ - 1 stipendija

- Baibas Ināras Cīrules piemiņas stipendija /2007/1 stipendija

- “Puratos Latvia” stipendija /2006/ - 5 stipendijas

AKTUĀLI

16.09. Dricānu vidusskolā noslēdzās konkurss uz 2016./2017. mācību gada “RigVir” stipendijām.

 
Stipendiju pasniegšana Dricānu vidusskolā 2016. gadā

Jau otro gadu Latvijas pretvēža zāļu ražotājs holdings “RigVir” piešķir stipendijas centīgiem, talantīgiem un maznodrošinātiem Latgales novada Dricānu vidusskolēniem. RigVir stipendiju saņēmēji ir uzrādījuši augstus    rezultātus gan mācībās, gan olimpiādēs. Skolēni atzīst, ka ar šo atbalstu ir iespējams iegādāties nepieciešamos mācību materiālus, kā arī apmeklēt ārpusskolas augstskolu sagatavošanas kursus. Paldies uzņēmuma “RigVir” vadītājam Jurģim Auziņam par atbalstu un sadarbības turpināšanu!

SARĪKOJUMI

01. 09. A/S “Būvzuņēmums Restaurators” sveic savus stipendiātus!

 
No kreisās: būvniecības projektu vadītājs Dāvis Priede, stipendiātes Liesma Zariņa un Ance Auce Ķere un uzņēmuma vadītājs Mareks Mamajs.

Zinību diena - svētki ikkatram studentam, un jo īpaši patīkami ir tad, ja šai dienā ir iespēja būt kopā ar tiem, kas snieguši savu atbalstu sapņa īstenošanā. Svinīgajā sarīkojumā uzņēmuma A/S “Būvuzņēmums    Restaurators” vadītājs Mareks Mamajs un bijušais Aivara Sluča stipendiāts Dāvis Priede sveic Rīgas Celtniecības koledžas 2. kursa studenti Liesmu Zariņu un 1. kursa studenti Anci Auci Ķeri. 2015. gada jūnijā tika dibināta uzņēmuma pirmā stipendija, bet šogad stipendiju skaits dubultots. Ar A/S “Būvuzņēmums Restaurators” stipendiju 2016./2017. mācību gadā studēs nākošās restaurācijas nozares speciālistes. “Labs darbs ir tikpat liels pagodinājums pašam darītājam kā tam, kura dēļ tas ticis paveikts” Mīļš paldies uzņēmuma vadītājam Marekam Mamajam par sadarbību!

27.09. Pasniegtas mecenātes Ināras Teterevas stipendijas mākslā.


 2016. gada stipendiātes ar LMA rektoru prof. Alekseju Naumovu, mecenāti Ināru Teterevu un LMA prorektoru prof. Kristapu Zariņu.

Jau piekto gadu Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) studentiem tika piešķirtas „Mecenātes Ināras Teterevas stipendijas mākslā”. Bakalaura programmā stipendijas ieguva glezniecības apakšnozares 3. kura studente Dārta Lote Bērziņa un grafikas apakšnozares 2. kursa studente Agate Lielpētere. Savukārt maģistra programmā - metāla dizaina 1. kursa studente Una Mikuda un glezniecības apakšnozares 1. kursa studente Marta Veinberga. Katru stipendiju veido naudas piešķīrums līdz atbilstošās studiju programmas sekmīgai pabeigšanai, bet ne ilgāk kā trīs studiju gadus, studiju braucienu finansēšana stipendijas saņemšanas periodā un grants studenta darbu izstādei un publikācijai, pabeidzot studijas LMA. Mecenātes Ināras Teterevas stipendija mākslā tika nodibināta 2012.gadā. Līdz šim šīs stipendijas ieguvuši 17 LMA studenti, ar fonda atbalstu īstenoti 23 LMA pasniedzēju radošie braucieni un 72 dažādu apakšnozaru studentiem bijusi iespēja doties studiju vizītēs Eiropā. Vienai no bijušajām stipendiātēm Sandai Strēlei šogad tika piešķirta SEB bankas izcilības stipendiju!

20.09. Pasniegtas A/S “Latvijas kuģniecība” stipendijas.

 
Kuģa “Ainazi” kapteinis Dmitrijs Ovcinnikovs ar daļu no kuģu apkalpes sveic Arvi Podnieku ar A/S “Latvijas Kuģniecība” stipendijas 2016 iegūšanu.

Lai atbalstītu topošos jūrniekus un veicinātu jūrniecības izglītību Latvijā, “Latvijas kuģniecība” stipendiju šogad ieguvuši septiņi jūrniecību studējošie jaunieši gan no LJA - Latvian Maritime academy - Latvijas Jūras akadēmijas, gan no Liepājas Jūrniecības Koledžas. Kopējais stipendiju fonds ir 27 600 eiro un katrs stipendiāts saņems 300 eiro mēnesī. 2015. gada stipendiāte Indra Annija Cekula no Latvijas Jūras Akadēmijas atzīst, ka saņemtā stipendija ir bijis neatsverams palīgs pilnvērtīgu studiju nodrošināšanai, jo palīdzējis koncentrēties tieši uz mācību procesu: ”Lielu paldies es vēlētos teikt AS „Latvijas kuģniecība” par iespēju būt vienai no stipendiātēm. Nākamajiem stipendijas ieguvējiem novēlu apzināties, ka būt vienam no stipendiātiem ir liels gods - neaizmirstiet lepoties ar to un nekad nepārstājiet tiekties uz jaunām virsotnēm!"

TIKŠANĀS

06. 09. Fondā viesojās Elēna Kulberga.

Viktora Kulberga grāmata "Neiespējamā misija"

Par godu 20.gadadienai Rīgas Hanzas Rotari klubs nodibināja piemiņas stipendiju, kas nosaukta ilggadēja rotarieša, Rīgas Hanzas Rotari kluba dibinātāja un pirmā prezidenta Viktora Kulberga vārdā. Stipendija novēlēta jauniem, talantīgiem mašīnbūves inženierzinātņu specialitātes studentiem. Tikšanās laikā Elēna Kulberga dāvināja sava vīra Viktora Kulberga grāmatu “Neiespējamā misija”.

08. 09. Fondā viesojās ziedotājs Andris Kļaviņš.


Andris Kļaviņš

Andris Kļaviņš, godinot savu tuvinieku piemiņu 2014. gadā, dibināja piemiņas stipendijas vecmāmiņai, mammai, tēvam, krusttēvam un tantei.  2015. gada vasarā Andris Kļaviņš palielināja savu stipendiju fondu ar piecām jaunām stipendijām. 2016./ 2017. mācību gadā ar stipendiju atbalstu studē 10 jaunieši. Ziedotājs savu lēmumu pamato vienkārši:  „Vēlos palīdzēt jauniešiem, kuriem ir visgrūtākie dzīves apstākļi.”  Mīļš paldies par sadarbību!

16. 09. Ziedotāji Andris un Dace Dārziņi tikās ar stipendiātiem.

No kreisās:  stipendiātes Olīvija Tuvi, Kristīne Jencīte, ziedotāji Andris un Dace Dārziņi un stipendiāte  Dita Poševa.

Panākumu veiksmes atslēga ir sniegtās rūpes, gādība un sirsnība no līdzcilvēkiem. Stipendiātēm LU Bioloģijas studiju programmas 2. kursa studentei Kristīnei Jencītei, RA Ģeogrāfijas studiju programmas 2. kursa studentei Olīvija Tuvi, RSU Māszinības studiju programmas 1. kursa Ditai Poševai un RTU Uzņēmējdarbība un vadīšanas studiju programmas absolventei Elvai Eglītei tādi cilvēki ir viņu ziedotāji Andris un Dace Dārziņi. Dārziņu ģimene dzīvo Austrālijā kopš 1950. gada. Dibinot 2009. gadā savu stipendiju, ik gadus viņi ierodas Latvijā, lai satiktos ar stipendiātiem un apciemotu dzimto novadu Api. 2015. gada decembrī Andrim un Dacei Dārziņiem tika piešķirts tituls „Apes novada Gada cilvēks” par ilggadējo Apes novada jauniešu atbalstu izglītības iegūšanā. Šogad Andris un Dace Dārziņi atbalstīja projektu – novadnieces Elīnas Zālītes bronzas skulpturālā atlējuma izveidi. Septembra vidū ziedotāji tikās ar stipendiātēm. Pēc tikšanās stipendiāte Kristīne Jencīte raksta:  “Andris un Dace Dārziņi ir ļoti jauki, gaiši cilvēki ar plašu dvēseli. Es patiesi priecājos, ka man ir tāda iespēja dzīvē satikt savus ziedotājus, kuri ikdienā dzīvo Austrālijā, tomēr spēj atvēlēt savu laiku, lai ar mums, stipendiātiem, personiski parunātos. Tas rada tādu piederības sajūtu, ka tas nav tikai finansiāls atbalsts, bet ka Dārziņu ģimene patiesi interesējas par katru no mums. Tas dod papildus stimulu censties un sasniegt savus mērķus.”

19. 09. Tikšanās ar ziedotāju Regīnu Rubeni.

Regīna Rubene

Satikšanās ar Regīnu Rubeni vienmēr ir kā svētki. Dzīvespriecīga, sirsnīga un labestīga - tāda ir ziedotāja Regīna Rubene. Viņa ir dibinājusi Beņķu-Rubeņu ģimenes stipendiju, kura jau piekto gadu atbalsta Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas studiju programmas studenti Ievu Roģi. Par savu izšķiršanos atbalstīt kādu medicīnas studentu ģimene saka: “Lai kādam mērķtiecīgam Latvijas  jaunietim, kas audzis grūtākos apstākļos nekā mēs paši, rastos iespēja ar augstāko izglītību sasniegt personīgos mērķus gan paša, gan savas valsts nākotnes vārdā.”  Tikšanās laikā ziedotāja saņēma aizvadītā gada ziedojuma atskaiti. Paldies par jauko un sirsnīgo tikšanos.

22.09. Ziedotāji Gunārs un Ināra Reiņi tikās ar stipendiātiem.


No kreisās: stipendiāti Roberts Veins, Guna Barkāne, ziedotāji Ināra un Gunārs Reiņi, stipendiāti Elīna Āboliņa, Ričards Grigonis un Rūdolfs Mesters.

“Nekur nav tik labi kā mājās – zaļais mežs, jūra un svaigais gaiss!” tā ziedotāji Gunārs un Ināra Reiņi priecājās par atgriešanos Latvijā un atkalsatikšanos ar stipendiātiem. Katru gadu Reiņu ģimene tiekas ar trīs Gunāra un Ināras Reiņu stipendiātiem un diviem draugu dibināto stipendiju - Neal F. Jordan un Vaidas Miķītes Jordan - saņēmējiem. Šogad tie ir: RTU Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas un pārvaldības programmas 3. kursa studente Guna Barkāne, RTU Elektrotehnoloģiju datorvadības programmas 2. kursa students Rūdolfs Mesters, RTU Būvniecības programmas 1. kursa studente Elīna Āboliņa, LU Datorzinātnes programmas 3. kursa students Ričards Grigonis un LLU Kokapstrādes programmas 3. kursa students Roberts Veins. Tikšanās sākumā stipendiāti sveica ziedotājus ar pašu sarūpētām dāvaniņām. Ziedotāji atzīst, ka nekas nav vērtīgāks un sirsnīgāks par stipendiātu vēstulēm,  kuras ar lielu interesi tiek lasītas. Pēc sarunas fondā, ziedotāji Gunārs un Ināra Reiņi aicināja stipendiātus uz svētku pusdienām restorānā  “Čarlstons”.  Pēc tikšanās stipendiāte Guna Barkāne rakstīja: “Katru gadu ir liels prieks saņemt ziņu, ka gaidāma tikšanās ar Reiņu ģimeni. Uzskatu, ka šī satikšanās, kas jau kļuvusi par ikgadēju tradīciju, ir mazi svētki katram no mums. Ziedotāji ir kļuvuši par manu atbalsta komandu un otro ģimeni. Liels paldies Gunāram un Inārai Reiņiem par šo brīnišķīgo draudzību un iespēju katru rudeni pavadīt kādu vakaru nepiespiestā gaisotnē, risinot sirsnīgas sarunas un apspriežot gada spilgtākos notikumus! Ceru, ka kādreiz arī man būs iespēja atlīdzināt par visu to neaptveramo labsirdību un sirsnību.” Paldies ziedotājiem par tikšanos!

27.09. Ziedotājs Evarists Bērziņš tikās ar stipendiātēm.

Ziedotājs Evarists Bērziņš un stipendiāte Līga Bondare

Viesojoties Latvijā, ziedotājs Evarists Bērziņš allaž atrod laiku, lai apciemotu Vītolu fondu - šoreiz tas notika 9. septembrī, bet septembra nogalē viņš tikās ar stipendiātēm Liepājas Universitātes Informācijas tehnoloģijas programmas 1. kursa studenti Agnetu Ormani un bijušo stipendiāti Līgu Bondari, kura turpina studijas rezidentūrā, lai kļūtu par izcilu ārsti. Agneta ir  Liepājas Universitātes Dabas un inženierzinātņu fakultātes Informācijas tehnoloģijas programmas 1. kursa studente. Pēc tikšanās viņa raksta: “Ar savu ziedotāju, Evaristu, tikos pirmo reizi. Viņš mani pārsteidza ar savu personību un raibo dzīves pieredzi, kā arī ar neizmērojamo mīlestību pret savu dzimteni - Latviju. Evarists ir ļoti atvērts, vienkāršs cilvēks ar dāsnu sirdi un pozitīvu attieksmi pret dzīvi un apkārtējiem cilvēkiem. Viņš iedrošināja mani realizēt savus mērķus un nebaidīties! Lai gan ikdienā viņš dzīvo Amerikā, zinu, ka vienmēr varu paļauties uz ziedotāja uzmundrinājumu, par ko esmu tiešām pateicīga!” Paldies ziedotājam Evaristam Bērziņam par sirsnīgajām viesošanās reizēm fondā!

27.09. Ziedotājs Toms Siliņš intervē jaunos kandidātus.


Toms Siliņš

Profesora Edgara Imanta Siliņa piemiņas stipendiju jaunu, talantīgu Latvijas fiziķu atbalstam dibinājis dēls Toms Siliņš ar ģimeni. 2013. gadā ziedotāji stipendiju skaitu dubultoja. Šogad ar stipendijas atbalstu Latvijas Universitātes Fizikas fakultāti absolvēja Andris Locāns, kurš savas studijas turpina Vācijā. Konkursa kārtībā, intervējot trīs jaunos kandidātus, Profesora Edgara Imanta Siliņa piemiņas stipendiju saņēma Latvijas Universitātes, Fizikas studiju programmas 1. kursa students Normunds Ralfs Strautnieks. Intervijas laikā jaunais stipendiāts atzina, ka savu nākotni redz tikai Latvijā. Tāpat kā reiz viņam mīlestību pret fiziku iedvesa viņa vidusskolas skolotājs, tā arī Normunds vēlas kļūt par izcilu fiziķi un nodot savas zināšanas tālāk!

VEIKSMES STĀSTS

Stāsts, kuru jāizlasa ikkatram! Kristaps Moruss 2008. gadā kļuva par “Daugavas vanagu” Bedfordas nodaļas stipendiātu. Viņu var saukt par cīnītāju, jo ceļš līdz izglītības iegūšanai nav bijis viegls. Šobrīd Kristaps praksē strādā par displeju inženieri CLEARink Displays Inc, kas ir jauns amerikāņu displeju uzņēmums Silīcija ielejā.  Kristapa pienākuma apziņa un labestība ir viņa veiksmes atslēga!

 
Kristaps Moruss

Sēžu San Jose, Kalifornijā lidostā, gaidu savu reisu uz Sietlu un lasu Vītolu fonda  jaunumus par Amerikas latviešu jaundibinātājām stipendijām. Sākumā gan gribu atzīmēt, ka vēlos, lai šis stāsts kādu iedvesmo vai sniedz pozitīvas emocijas, jo tas man pašam kalpo kā piemērs, ka gribēt par daudz nemaz nav iespējams. Vidusskolas 10. klasi pabeidzu Natālijas Draudziņas ģimnāzijā, Rīgā, bet, tā kā mani un visu ģimeni no Anglijas centās uzturēt vienīgi mana mamma, nevēlējos viņu papildus apgrūtināt un izvēlējos vidusskolu pabeigt Kandavas internātvidusskolā, kur satiku lielisku cilvēku, savu  klases audzinātāju Kornēliju Lāci, kura  man pastāstīja par  Vītolu fondu, kurā jaunieši tika aicināti pieteikties stipendijai. Atteikuma gadījumā, iespējams, būtu devies uz Angliju, taču stipendiju saņēmu - kļuvu par Bedfordas nodaļas (UK) Daugavas Vanagu stipendiātu no 2008. līdz 2011. gadam un studēju Ventspils augstskolā Elektronikas programmā. Pēc bakalaura studiju beigšanas tomēr aizbraucu uz Angliju, būdams pārliecināts, ka tur spēšu atrast darbu savā specialitātē un uzsākt karjeru - jāatzīst, tolaik man bija visai augstas ambīcijas. Savās cerībās vīlos, bet tad saņēmu aicinājumu atgriezties Latvijā - tika dibināts jauns augsto tehnolģiju uzņēmums – EuroLCDs, kas plānoja nodarboties ar šķidro kristālu displeju (LCD) ražošanu. EuroLCDs nostrādāju pirmo gadu, tad iestājos pilna laika maģistrantūrā Elektronikas programmā Ventspils augstskolā, paralēli strādājot LCD rūpnīcā par vienu no vadošajiem inženieriem. Pēc šiem diviem gadiem sapratu, ka gribu pārmaiņas, lai turpinātu izzināt un pieredzēt, paplašinātu redzesloku. Vēl strādājot ar maģistra darbu, iesniedzu pieteikumu Baltijas Amerikas Brīvības fonda (BAFF) profesionālās prakses stipendijai uz vienu gadu ASV. 2015. gada 11. jūnijā man tika piešķirta stipendija, bet 18. jūnijā bija maģistrantūras izlaidums Ventspils augstskolā.
Pēc stipendijas apstiprināšanas sākās darbs pie nākamās darba vietas atrašanas ASV, jo profesionālā prakse nozīmē, ka būs iespēja pilnvērtīgi strādāt un sevi pierādīt amerikāņu kompānijā. Es tiku piņemts darbā tieši tajā kompānijā, kurā vēlējos nokļūt, rakstot stipendijas pieteikumu, un šobrīd strādāju par displeju inženieri CLEARink Displays Inc, kas ir jauns kanādiešu/amerikāņu displeju uzņēmums Silīcija ielejas pašā sirdī un izstrādā inovatīvu, energoefektīvu displeju tehnoloģiju ar mērķi to komercionalizēt 2017. gadā. Sapratu, ka latvieši un Latvijas uzņēmumi ir konkurētspējīgi pasaules tirgū (trūkst vienīgi laba mārketinga un spēcīgu uzņēmumu vadītāju), jo pēc pirmās darba dienas amerikāņu displeju uzņēmumā  apzinājos, ka esmu viens no pieredzējušākajiem uzņēmuma darbiniekiem tieši displeju ražošanas jomā, pateicoties tam, ka, strādājot Latvijā,  man bija lieliska iespēja strādāt reālā displeju ražošanas rūpnīcā. Darbā viss ir lieliski! Tieku sūtīts komandējumos uz dažādiem ASV štatiem, satieku gudrākos industrijas prātus un jūtu, ka dodu reālu ieguldījumu tehnoloģijas attīstībā. Dzīve šeit, Silīcija ielejā, rit ļoti straujā tempā, bet, kad uz brīdi apstājos, aptveru, kas man apkārt notiek, pasmaidu, pasaku “Paldies” un dodos tālāk. Katru dienu, dodoties uz darbu ar savu velosipēdu, braucu garām Intel, Nvidia, arī visas pārējās milzīgās amerikāņu kompānijas atrodas turpat – Google, Apple, HP, Yahoo, Facebook, Agilent, Ebay, Microsoft.
Strādāt un gūt pieredzi ir lieliski, bet, tā kā man šeit ir atvēlēts tikai viens gads, brīvo laiku ārpus darba es cenšos izmantot pilnvērtīgi. Šo mēnešu laikā esmu jau apciemojis septiņus štatus, apbrīnojis nacionālos parkus Kalifornijā, izbraucis visas tuvākās kalnu takas ar savu kalnu divriteni, saticis jaunus draugus, trimdas latviešus, trimdas latviešu bērnus, kas jau dzimuši ASV, bet vēl joprojām izjūt ciešu saikni ar senču dzimteni, piedalījies Ziemeļkalifornijas Latviešu biedrības rīkotajā Baltijas valstu piknikā un izbaudījis katru saulaino Kalifornijas dienu.
Visiem zināmā patiesība - mēs paši izvēlamies savu ceļu, un ceļš, kādu ejam, kādu pieredzi gūstam, veido mūsu personības, atver acis un liek domāt plašāk, dod spēju kvalitatīvāk izvērtēt un pieņemt gudrākus lēmumus. Jo vairāk pieredzes un izsvērtāki lēmumi, jo labāka kļūs mūsu sabiedrība.
Esmu pateicīgs, ka mans ceļš ar Vītolu fondu krustojās salīdzinoši agri - tas bija īstais laiks un tie bija diženi latvieši, ar kuriem bija izdevība tikties. Paldies vēlreiz! Ceru, ka mēs manu veiksmes stāstu kādu dienu kopīgi uzrakstīsim, un tā virsraksts būs “Nodibināta Jāņa un Rasmas Morusu piemiņas stipendija”. Jānis un Rasma bija mani vecvecāki, kas savus darba gadus pavadīja, strādājot Latvijas nākotnei.

MĪĻŠ PALDIES!

 
Gundars un Astrīda Strautnieki

Sirsnīgs paldies Gundaram un Astrīdai Strautniekiem par sūtīto 12. septembra kartiņu, kura fondā ienesa siltas sajūtas. Papildus sveicieniem, tika saņemts liels ziedojums. Kartiņā bija rakstīts: “Izglītoti jaunieši nodrošina gaišāku nākotni mūsu Latvijai! Gundars un Astrīda Strautnieki”

SVEICAM SEPTEMBRA JUBILĀRUS!

Septembrī svētkus svin: Ināra Krūmiņa (Draugu stipendija), Dzintars Abuls (Dzintara un Birutas Abulu ģimenes stipendija), Carolina Vītola (Viļa un Carolinas Vītolu stipendija), Natālija Neiburga (Jāņa Neiburga un Natālijas Ritters-Neiburgs stipendija),  Ilze Siliņa (Prof. Edgara Imanta Siliņa piemiņas stipendija), Zaiga Alksne-Phillips (Zaigas Alksnes Phillips stipendija), Edvīns Samulis (Edvīna Samuļa izcilības stipendija), Linda Rihtere (Draugu stipendija), Marta Vītola (fonda dibinātāja), Biruta Celma (Mācītāja Arveda Celma piemiņas stipendija), Guntis Belēvičs (Saules aptiekas stipendija), Gundars Strautnieks (Astrīdas un Gundara Strautnieku stipendija), Annija Ķepale un Artūrs Dzenis (fonda darbinieki).

ZIEDOTĀJI SEPTEMBRĪ

Septembrī ziedojuši: Aivars Slucis, “Danske Bank”, SIA “Kurekss”, SIA “Apsīte”, Andris Kļaviņš, Jāņa Ūdra testamentārais mantojums, Edvīns Samulis, AS “Būvuzņēmums Restaurators”, “Daugavas vanagu”  Toronto nodaļa, Ilzes Kalniņas piemiņas fonds, Viesturs un Edīte Zariņi, Viesturs Neimanis, SIA “Baltacon”, “Saules aptieka”, Mecenātu Borisa un Ināras Teterevu fonds, Sandra Kalniete, Māris Slokenbergs, SIA “Euroskor Latvijā”, Rīgas Hanzas Rotari klubs, Ingrīda Ķirse, Talsu novada fonds, Velta Baumanis, Atis un Balva Bredovski, Georgs (Juris) Cīrulis, Vaino Keelman, Kārlis Vasarājs, SIA ZS “Zemturi”, Latvijas Zontu klubs, Ogres Zontu klubs, Gunārs un Renāte Duburi, SIA “RJK”,  “Puratos Latvia”, Leena Martensson Stenudd, Lia Heistere.

Viļņa Plūmes piemiņas stipendija Aizkraules attīstībai ziedojuši: Māris Plūme, SIA MCCANN CONSULTING.

Draugu stipendijai ziedojuši: Mārtiņš Zālītis, Ināra Krūmiņa.

Draugu stipendijai ar Ziedot.lv portāla starpniecību ziedojuši: Rūtiņu ģimene, Inga Mamona, Evita Kuzma, Kārlis Piģēns, Anastasija Grammatikopulo, Agnese Medne, Rūta Ošiņa, Kristīne Veckrāce, Lauma Jokste, Peteris Jonins, Jānis Štekerhofs, Laura Jambuševa, Matiss Ansviesulis, Aivars Junga, Zanda Zaļuma*, Kristiāns Butins, Kristaps, Ernests Jāvalds, Agnija Bērziņa, Anda Kalniņa, Uncite & Tomča, Sefinance, Nauris Smaļķis, Edgars Tarakānovs, Nikolajs Hļevnojs*, Signe, Juris Ducens, ai zed, Lidija Gribanova, Ilmārs Kašs, Laima Miķelsone*, Mečislavs Mačulēvičs*, mara lesina, Žanis Saulevičs, Jānis Jansons, Artūrs Zikovs, Reinis Kapone, Aija Bite, Mārtiņš Balodis, Alise Rupeka, Iveta Vietniece, Jonas Streikus, Ilze Granta, Zane Zamuška, Viktors Zaķis, Mārcis Gediņš, Ieva Tropa*, Svetlana Belacka un 154 anonīmi ziedotāji.

* - ziedotājs ir bijušais stipendiāts 

Ziedojumi

Septembrī..............193 922 EUR

Gadā.........................1 163 006 EUR
Paldies ziedotājiem!

Seko līdzi jaunumiem arī Vītolu fonda Facebook.com lapā: 

https://www.facebook.com/VitoluFonds/?fref=nf

 

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums