Arhīvs

SEPTEMBRIS - 2010

Pirmā skolas diena. Zinību diena. Mēs uzsākam katrs savu ceļu uz Gaismas pili. Šis ir laiks, kad krīt ne tikai āboli, bet arī zvaigznes, solot piepildīt ikvienu vēlēšanos un saulgriezes, vēl joprojām azotē glabādamas saules spēku un vasaras svelmi, aicina mācīties no tām spēju nekad nenovērsties un raudzīties uz saules pusi. Lai mums izdodas ne tikai saglabāt, bet arī turpināt vairot vēlmi allaž būt kopā ar gaismu un sauli!

Jaunums:

  •  Pebo ģimenes stipendija

 

01.09. Fondā viesojas ziedotāja Biruta Heistere un stipendijas ELJA 50 ziedotāja Sarma Zemīte.


Biruta Heistere

02. 09. Fondā viesojas PBLA vadītājs Latvijā Jānis Andersons. 


Jānis Andersons

03.09. Pieredzes apmaiņas brauciens uz Valmieru. Tikšanās ar Valmieras novada fonda vadītāju Ansi Bērziņu. 


Ansis Bērziņš

03.09. Gunas Zaķes Baltās un Roberta Zīles mērķziedojums Briseles latviešu stipendijai, Mareks Indriksons ziedo Draugu stipendijai. 


Mareks Indriksons

06.09. Ziedotāja Dr. Zaiga Alksne Phililips intervē kandidātus. Viņa vēlas atbalstīt  topošo bērnu ārstu. 


Dr.Zaiga Alksne Phillips ar vienu no kandidātiem

06.09. Fondā viesojas ziedotāji Andrejs un Māris Pebo. Viņi dibina Pebo ģimenes stipendiju un novēl to LLU Meža fakultātes 1. kursa studentam Edmundam Brolītim no Valkas novada Vijciema pagasta.  

08.09. Laba ziņa un mērķziedojums no ziedotāja Lara Gravas. Viņš izlēmis turpināt tēva Profesora Sigurda Gravas piemiņas stipendiju. 

09.09. Ziedotājs Edvīns Samulis organizē svinīgu stipendijas pasniegšanu Banku augstskolā saviem 15 stipendiātiem.


1.rinda no kreisās: Vītolu fonda valdes priekšsēdētāja Vita Diķe, ziedotājs Edvīns Samulis, Banku uugstskolas direktore Tatjana Volkova un Vītolu fonda dibinātājs Vilis Vītols
2.rinda: Edvīna Samuļa stipendiāti 

Oranžie pīlādžogu ķekari, dāliju un gladiolu krāsu pārbagātība, zem augļu smaguma līkstošie ābeļu zari tikko iezvanījuši septembri, Zinību mēnesi, kad gan mazi, gan lieli uzsāka nebūt ne vieglo ceļu zināšanu kalnā. Ikvienam šis laiks liek domāt par jau paveikto un vēl padarāmo, par sasniegto un vēl sasniedzamo, bet Edvīnam Samulim, Banku augstskolas padomnieku Konventa priekšsēdētājam, Banku augstskolas uzņēmējdarbības bakalauru un maģistru eksaminācijas komisijas priekšsēdētājam, veiksmīgam uzņēmējam tas iezīmējas ar  jaunu iespēju turpināt savu labo darbu sarakstu.

Edvīna Samuļa vēlme palīdzēt cilvēkiem, kuri, tāpat kā viņš pats, vēlas ieguldīt savus spēkus, zināšanas un talantu Latvijas labā, ir plaši pazīstama. Viņš arvien ir aktīvi darbojies sabiedriskajā dzīvē, sniedzis nopietnu atbalstu kultūrai, īpaši teātra mākslai, ir Banku augstskolas Garantiju fonda dibinātājs - jau vairākus gadus konkursa kārtā tiek izvēlēti izcilākie šīs augstskolas studenti, kuriem tiek piešķirta vienreizēja stipendija.

Bet šogad, lai turpinātu palīdzēt nodrošināt, ka ikvienam jaunietim ar izcilām zināšanām un lielu apņēmību būtu iespēja turpināt studijas augstskolā, Samuļa kungs pievienojies plašajai Vītolu fonda ziedotāju saimei. 9.septembrī svinīgā pasākumā viņa dibinātās stipendijas tiks piešķirtas 14 Banku augstskolā studējošiem, bet vienu gadu to saņems Engures novada jaunietis Edgars Grinbergs, kurš šobrīd studē Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē. Šo jauniešu izcilie rezultāti mācībās apliecina, ka sniegtā palīdzība būs stabils un drošs ieguldījums Latvijas nākotnē. Pasākumā piedalīsies arī jauniešu vecāki, viņu pasniedzēji un VF padomes priekšsēdētājs Vilis Vītols.

Edvīns Samulis uzskata, ka viņa dzīvē par sasniegto jāpateicas izglītībai. Viņš joprojām augstu novērtē iespēju to iegūt un, jūtoties līdzatbildīgs par mūsu tautas nākotni, vēlas sniegt savu atbalstu talantīgiem un centīgiem jauniešiem.

Pavisam drīz, 14. septembrī, Edvīnu Samuli dzimšanas dienā ar skaistākajiem rudens ziediem sveiks draugi, radi, kolēģi. Bet vērtīgāko dāvanu viņš sev jau ir paspējis sagādāt pats, gūstot prieku no iespējas padarīt laimīgus citus - jauniešus, kuri nākotnē, pateicoties iegūtajām zināšanām, padarīs mūsu Tēvzemi bagātāku.

Ir zināms, ka nav nekā cita, kas patiesi būtu dēvējams par īstu mākslu, kā māksla mīlēt cilvēkus - tā, kā to dara uzņēmējs, zinātņu doktors un vienkārši sirsnīgs cilvēks Edvīns Samulis - mīlēt, pasniedzot roku, kad tas ir visvairāk nepieciešams.

14.09. Fondā viesojas ziedotāja Biruta Celma. 


Biruta Celma

 15.09. Mērķziedojums Pebo ģimenes stipendijai. 

 16.09. Fondā viesojas ziedotājs Pēteris Bolšaitis. 


Pēteris Bolšaitis

17.09. Fondā viesojas Lilija Zobens no Anglijas.           

17.09. Mērķziedojums Ērika Grūbes stipendijai. 


Ērika Grūbes

20.09. Ziedotāja Renāte Dubura tiekas ar saviem stipendiātiem.


Renāte Dubura ar stipendiātiem Dainu Rībenu un Jurģi Plankāju

22.09. Vītolu fonda pateicības runa PBLA sēdes atklāšanas sēdē, vakarā PBLA pieņemšana Latviešu biedrības namā. 


Pasaules brīvo latviešu apvienības priekšsēdis Mārtiņš Sausiņš, Trīs tenori un PBLA stipendiāti

PBLA ieguldījums Latvijas izglītības attīstībā Latvijā ir ievērojams - sešos gados stipendijām ziedots Ls 117 116, piešķirtas 119 stipendijas.

Šajā mācību gadā, pateicoties PBLA atbalstam, Latvijā studijas gan uzsāk, gan turpina 23 stipendiāti. Par iespēju iegūt augstāko izglītību priecājas ne tikai paši jaunieši - tas ir nenovērtējams atbalsts viņu ģimenēm. Ir pamatots iemesls uzskatīt, ka PBLA palīdzību Latvijā saņem nevis tikai šie 23 jaunieši, bet arī viņu kuplās ģimenes - tātad kopā veseli 83 cilvēki. Viskuplākā ģimene ir Lienei no Limbažu rajona - seši cilvēki, bet arī Aijas, Jāņa, Kristas, Zandas piecu cilvēku ģimenēm PBLA piešķirtā stipendija ļāvusi cerīgāk raudzīties savu bērnu nākotnē.

Šajos gados ar PBLA atbalstu ir studējuši 54 jaunieši, bet 23 no tiem jau sasnieguši savu mērķi iegūt augstāko izglītību un ir iesnieguši diplomu kopijas.

PBLA atbalsta dažādas studiju sfēras, bet dominējošā ir būvniecība - zināšanas šajā jomā gūst pieci jaunieši. Elektroniku un telekomunikācijas studē 4 stipendiāti, bet vēl četri jaunieši  apgūst medicīnu un farmāciju.

Pateicību par sniegto atbalstu stipendiāti pauž vēstulēs:„ Ar katru dienu arvien vairāk un vairāk es saprotu, ka medicīna patiešām ir mans ceļš, mana dzīves sūtība, jo cilvēks ir mūsu zemes galvenā vērtība, dzīvība – brīnums. Iespēja glābt cilvēkus, palīdzēt tiem ir kas neatkārtojams un svētīgs. Un šo mērķi es īstenoju ar Jūsu palīdzību! Paldies par Jūsu nesavtīgo atbalstu un sniegto motivāciju! Paldies par ticību mums - latviešu jaunatnei! Es ceru, ka nākotnē pati spēšu palīdzēt cilvēkiem gan kā ārste, gan kā Jūs, dāvājot cerību jauniešiem piepildīt viņu sapņus - no sirds sirdij.”

Šajās dienās Pasaules Brīvo Latviešu Apvienība uz pieņemšanu Latviešu biedrības namā aicina savus stipendiātus, kuru skaits sešu gadu laikā pieaudzis trīskārt, un tas liecina, ka PBLA ir nopietni ieinteresēta atbalstīt gudrus un centīgus jauniešus - Latvijas nākotni.

24.09. Ziedotāja Biruta Celma svin savu 85. dzimšanas dienu, svinībās piedalās Vītolu fonda darbinieces Vita, Inna, Linda. 


24.09. Fondā viesojas ziedotājas Leontīne un Kristīne Anstrats no ASV, abas tiekas ar savām stipendiātēm. Leontīne Anstrats stipendiju dibināja pirms gada vīra Paula Jēkaba Anstrata piemiņai, šogad to izlēma turpināt. Savukārt, meita Kristīne, palīdzot mammai no kandidātu saraksta izvēlēties stipendiātu,  kopā ar draudzenei Janet Geovanis nolēma palīdzēt un nodibināja savu stipendiju. Abas ziedotājs bija ļoti priecīgas par tikšanos un apmierinātas ar savām stipendiātēm. 


No kreisās: stipendiāte Līga Kalniņa, Kristīne Anstrats, Leontīne Anstrats un stipendiāte Maira Elksne

25.09. Vītolu fonds sveic savus ziedotājus Latviešu fondu un DV Toronto nodaļu jubilejās.


"Daugavas vanagu" Toronto nodaļa

Latviešu fonda priekšsēdis Valdis Bērziņš

 

Jau četrus gadu desmitus Latviešu Fondu, organizāciju, kura uzaugusi Austras koka zīmē, vadījuši vārdi ,,Dosim, dzīvosim!”. Tolaik fonds tika dibināts, lai atbalstītu trimdā dzīvojošo latviešu centienus nezaudēt latvisko identitāti un sniegtu materiālu palīdzību izglītībai, kultūrai, mākslai, zinātnei, bet šobrīd tā atbalsts ir nenovērtējama palīdzība arī centīgiem, talantīgiem, bet maznodrošinātiem Latvijas jauniešiem.

Fonds kalpo visas latviešu sabiedrības vajadzībām,“ tika vēstīts kādā no pirmajiem reklāmas materiāliem, un tas ir apliecinājums arī Vītolu fonda darbības novērtējumam, jo jau XX gadus ar Latviešu Fonda atbalstu studē XX jaunieši. 

Voldemārs Gulēns, ilggadējs Latviešu fonda biedrs un bijušais priekšsēdis, allaž ir uzskatījis, ka pieredzējušas paaudzes pienākums ir radīt un uzturēt latvisku vidi, kurā varētu izaugt gudras un savu zemi mīlošas nākamās paaudzes, tāpēc septembra nogalē, kad Latviešu Fonda dalībnieki pulcēsies Garezerā uz kārtējo sanāksmi ar zīmīgu nosaukumu ,,Nedēļas Nogale Nākotnei” un atskatīsies uz šajos gados paveikto, kopā ar viņiem domās būs arī latviešu jaunieši, Vītolu fonda stipendiāti.

Paldies Latviešu Fondam par uzticēšanos un Latvijas jaunajai paaudzei dāvāto iespēju piepildīt sapņus! 

Tev mūžam dzīvot, Latvija,

Tu Tēvzeme, mums Dieva dota!

Lai latvju tauta vienota

Aug spēkā, slavā, daiļumā!

                  (V. Plūdonis)


Latviešu fonda-Kārļa Irbīša piemiņas stipendiāts Jānis Grundšteins kopā ar Latviešu fonda priekšsēdi Valdi Bērziņu

Šogad aprit 60 gadi kopš dienas, kad tika dibināta Daugavas Vanagu Toronto nodaļa, kuras rindās tika aicināti tie latvieši, kuru sirdis pieder Latvijai, latviešu tautai un valodai. Arī patlaban šīs nodaļas biedrus vada DV organizācijas svinīgā solījuma vārdi:,, Mēs solāmies mūžīgi palikt uzticīgi sarkan-balt-sarkanajam karogam un mūsu tautas brīvības ideāliem”, un to apliecina rūpes ne tikai par tautiešiem svešumā, bet arī atbalsts tiem Latvijas jauniešiem, kuru mērķtiecīgajos centienos iegūt izglītību manāma neatslābstoša vēlme īstenot to, par ko allaž cīnījušies Daugavas Vanagi- saglabāt dzīvu Latvijas garu.

Pateicoties Daugavas Vanagu Toronto nodaļas atbalstam, augstāko izglītību Latvijā katru gadu iegūst centīgi, gudri stipendiāti, jo Vītolu fonda kontā ieskaitītais mērķziedojums sniedz iespēju īstenot ne tikai jauniešu, bet arī pašu Daugavas Vanagu daudzus gadus izlolotu sapni- redzēt mūsu Tēvzemi patiesi brīvu, varenu un laimīgu.

Vissirsnīgāko pateicību pauž stipendiātu vēstulēs teiktais: ,,Paldies, ka pamudināt mūs, jauniešus domāt par Latviju un tās nākotni un dzīvot ar ideāliem sirdī!”

Paldies Daugavas Vanagu Toronto nodaļas priekšsēdim Varimantam Plūdonim, Atim Bredovskim un visiem nodaļas biedriem par uzticēšanos Vītolu fonda mērķim, par atbalstu Latvijas jauniešiem, par pārliecību, ka ,,..latvju tauta.. aug spēkā, slavā, daiļumā!” un par ticību, ka tikai kopā varam panākt, lai mūsu Tēvzeme, Dieva dotā un cilvēku mīlētā, dzīvotu mūžam!


Atis Bredovskis ar "Daugavas vanagu" Toronto nodaļas stipendiātiem

 

28.09. Fondā viesojas ziedotāja Anita Andrejeva. Šovasar Andrejevu ģimene nodibināja stipendiju topošam ārstam. 


Georgs un Anita Andrejevi

29.09. Fondā viesojas ziedotājs Aivars Slucis. Ar viņa dibināto stipendiju šogad Latvijā  studē 20 jaunieši. 


Aivars Slucis

30. 09. Fondā viesojas Klāvs Zichmanis. Klāvs Zichmanis

30.09. Fondā viesojas Ināra un Gunārs Reiņi, viņi tiekas ar saviem stipendiātiem, pēc tam visi draudzīgā bariņā devās uz svētku pusdienām restorānā „Čarlstons”. 


Gunārs un Ināra Reiņi ar stipendiātiem

30.09. Fondā viesojas un ar stipendiāti Laimu Baroni tiekas  Rīgas Hanzas Rotari kluba prezidents Valdis Jākobsons.


Valdis Jākobsons ar stipendiāti Laimu Baroni

30.09. Mērķziedojums Elfrīdas un Jāņa Rutku fonda stipendijām. 


Elfrīdas un Jāņa Rutku fonda valde ar stipendiātiem


ZIEDOTĀJI SEPTEMBRĪ

Ziedotāji 
2010.gada septembris
   
Ziedotājs /Stipendijas nosaukums/ Ziedojums*
  [Ls]
Rutku Fonds /Jāņa un Elfrīda stipendija/           8400,00
DV Toronto Nodaļa Kanādā / DV CV Pārstāvniecība/           7122,00
Malda un Raimonds Verners Dzelzskalni /$ 10 000 -  LVL 5 370**/          5217,00
ERGO LATVIJA AAS /EUR 105  - LVL  73.79 **/           2414,95
DV Vašingtonā ASV /DV CV PĀRSTĀVNIECĪBA, jaunsargu stipendija/           1650,00
INFLEKSS, SIA          1400,00
RIGAS HANZAS ROTARI KLUBS          1400,00
Ēriks Grūbe          1400,00
PEBO NAMI, SIA          1070,00
Aivars Slucis              780,00
LĀRIS NIKOLAJS  GRAVA /Prof. Sigurdas Grava piemiņai/               751,87
Ilze Gulēna / EUR 850 - LVL 597.38 **/              598,40
Lalita Rūta Muižniece /Sildegu stipendija/              450,00
Valmieras Zonta Klubs /Latvijas Zonta kluba stipendija/                 50,00
Mareks Indriksons /Draugu stipendija/                15,00
 Bruņa Rubess piemiņas stipendijai 
Agrita Krieviņa                20,00
 Briseles latviešu Sipendija 
GUNA  ZAĶE-BALTĀ               280,00
ROBERTS  ZĪLE               280,00
 Kopā:          33299,22
** Pēc Latvijas Bankas kursa   
MK  Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 9. pantā norādīts, ja darījums notiek  ārvalsts valūta, tajā norādītās summas iegrāmatošanai pārrēķina latos pēc Latvijas Bankas ** noteiktā attiecīgās ārvalsts valūtas kursa,  ko gada beigās norāda uzņēmuma Gada pārskatā. Komercbankas veic  konvertāciju pēc tās dienas ārvalstu valūtas kursa *, un tas var atšķirties no Latvijas Bankas noteiktā kursa.
   
   
Grāmatvede:  /L.Liepa/
  2010.10.01

   

Paldies ziedotājiem!


How to find us?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Contact us