Arhīvs

SEPTEMBRIS - 2011

Rudens ir visīstākais sākšanās laiks, kad septembris atvadās no vasaras un vēsta, ka laiks ir sākt – sākt gladiolu zobeniem rindās stāties, asteru zvaigznītēm acis vērt un kastaņiem, spīdīgiem un brūniem, no adatainā patvēruma ārā rāpties. Ir laiks sākt – jaunus darbus, jaunu dzīvi, jaunus ceļus, apzinoties, ka sākums vienlaicīgi ir gan pats grūtākais, gan pats skaistākais, jo tik daudz cerību vēl priekšā, tik daudz prieka un izdošanos.

Lai, ieejot septembrī un uzsākot jauno mācību gadu, Vītolu fonda stipendiātiem pietiek spēka un neatlaidības, lai ziedotājiem gana pateicības par dāsnumu, kas rada rudens bagātībai, un gandarījuma par Latvijas nākotnē ieguldīto!

Lai mums visiem pietiek gladiolu cēluma, asteru sapņainības un brūno kastaņbērnu prasmes būt izturīgiem, augšanas prieku sevī glabājošiem!

 Sāksim! Neapstāsimies! Turpināsim!

Jaunums:

  • Cēsu Pils ģildes fonda stipendija
  • Zobārstes Birutas Vanagas piemiņas stipendija

01.09. Mērķziedojums Āboliņu – Elsiņu ģimenes stipendijai.

 
                       Pēteris un Jana Āboliņi                                                           Vija Elsiņa

  

02.09. Fondā viesojas un ar savu stipendiāti tiekas Karakasas Dāmu komitejas vadītāja Astrīda Briedis un Ileane Bolšaitis.


No kreisās: stipendiāte Kristīne Cerbule, Ast6rīda Briedis, Ileane Bolšaitis

05.09. Valdes priekšsēdētāja Vita Diķe viesojas Tukuma novada Zemgales vidusskolā un 11. un 12. klašu audzēkņiem prezentē Vītolu fondu.


05.09. Fondā viesojas ziedotāja Aija Ebdene.

 
Aija Ebdene

05.09. Fondā viesojas ziedotāja Astrīda Jansone un dāvina testamentāro novēlējumu.


Astrīda Jansone

06.09. Fondā ar saviem trim stipendiātiem tiekas ziedotāja Natālija Neiburga no Austrālijas. Sadarbība tika uzsākta pagājušajā mācību gadā, šogad stipendiju skaits trīskāršots.

Jāņa Neiburga un Natālijas Ritters – Neiburgas stipendija, ziedota Alūksnes rajona studentiem, lai godinātu savus senčus, kas dzīvojuši, strādājuši un Dievu pielūguši turpat 400 gadus ‘Klibju’ mājās Karvā, kur bija uzbūvēts arī Hernhūtiešu lūgšanas nams. Vectēvs Jānis Ritters mira 1948. gadā, apglabāts Opekalna kapos. Vecmāmiņa Anne (dz. Melders) nāk no ‘Balto’ mājām, turpat tuvumā, Vaidavas upes krastā. Mājas iznīcinātas okupācijas laikā.

Par savu lēmumu atbalstīt centīgākos jauniešus augstākās izglītības iegūšanā ziedotāja teic: "Ceru, ka šīs stipendijas dos iespēju Alūksnes jauniem studentiem mīlēt un celt to, ko var panākt ar darbu un ticību gaišākai nākotnei!".

8.septembrī Natālija svin savu 85 gadu jubileju. Fonds mīļi sveic jubilāri!


Natālija Neiburga ar stipendiātiem

07.09. Mērķziedojumi no SIA „Arriva” Cerbuļu ģimenes stipendijām un Bauskas Zontu kluba.

 
           Kārlis Cerbulis ar ģimeni                                          Latvijas Zonta kluba biedri

08.09. Fondā viesojas ziedotājs un VF bijušais stipendiāts Mečislavs Maculēvičs. 9. septembrī Mečislavam kāzas. Fonds mīļi sveic un novēl: Ticību, cerību un mīlestību mūža garumā!


Mečislavs Maculēvičs 

08.09. Fondā viesojas ziedotājs Arnis Apsītis. Tiek parakstīts līgums par 10 SIA „Kurekss” stipendijām, 9 no tām piešķirtas Dundagas vidusskolas absolventiem.


Arnis Apsītis

09.09. Vītolu fonda prezentācija NVO samitā Ķekavā.

12.09. Fondā viesojas ziedotājs Ģirts Kaugars.


Ģirts Kaugars

12.09. Mērķziedojums viesnīcas „Radi un draugi” stipendijām.


13.09. Valdes priekšsēdētāja Vita Diķe viesojas Zilupes vidusskolā un 11. un 12. klašu audzēkņiem prezentē Vītolu fondu.


14.09. Fondā viesojas Cēsu Pils ģildes pārstāve. Tiek parakstīts sadarbības līgums par Cēsu Pils ģildes fonda stipendiju, kas novēlēta topošam mūziķim studijām Beļģija.

15.09. Fondā viesojas ziedotājs Juris Pauders no Kanādas un DV Vašingtonas nodaļas priekšnieks Ilmārs Dambergs.

19.09. Tikšanas ar ziedotāju Lalitu Muižnieci.


Lalita Rūta Muižniece

 22.09. Ziedotāja Evarista Bērziņa foto izstādes atklāšana A. Sūnas galerijā Rīgā. Izstādes atklāšanā piedalās Evarista un Mārītes Bērziņu stipendiāti, VF darbinieki. Izstāde būs apskatāma Galerijā A.Sūna līdz 7.10.2011 (http://www.galerijaasuna.lv/aktualitates/)

  

 

22.09. Valdes priekšsēdētāja Vita Diķe piedalās Latvija Statoil organizētājā atvadu un jauna sākuma vakarā. Vītolu fonda vārdā Vita Diķa izsaka lielu paldies izpilddirektoram Sandim Šteinam par sadarbību un vēl jaunai izpilddirektorei  Ilzei Siliņai spēku un izturību jaunajā darbā.

27.09. Fondā viesojas ziedotāja Inta Gottelli - Zirģeļu ģimenes piemiņas stipendijas dibinātāja, un tiekas ar savu stipendiāti.


Inta Bušs Gotelli ar stipendiāti Martu Tīsu

28.09. Vītolu fonda darbinieces Vita, Inna un Linda piedalās PBLA valdes sēdes atklāšanā un vakara pieņemšanā Ārlietu ministrijā.

29.09. Vītolu fonda prezentācija un atskaite par paveikto PBLA valdes sēdē.

30.09. Ziedotāja Edīte Lazovska intervē kandidātus vīra Ilmāra Lazovska piemiņas stipendijai.


Edīte Lazovska

ZIEDOTĀJI SEPTEMBRĪ

 

Ziedotāji 
2011.gada septembrī
   
 Ziedotājs /Stipendijas nosaukums/ Ziedojums*  
[Ls]
   
LWF viesnīca "Radi un draugi 28 000,00
Kurekss, SIA 5 350,00
DV Toronto nodaļa Kanādā DV CV pārstāvniecība Latvijā / DV Toronto nodaļa LVL 1 393, Georgs (Juris) Cīrulis LVL 1 548, I. Un N.  Būlmaņi LVL 114/  3 055,00
Gunārs - Edvīns Duburs /Gunāra un Renātes Dubru mērķziedojums/   2 800,00
Arriva, SIA 2 800,00
Microsoft Latvia, SIA 2 800,00
ERGO LATVIJA AAS 2 415,00
Natālija  Neiburgs / Jāņa un Natālijas Neiburgu stip./  1 400,00
Pētermāja, SIA /Āboltiņa, Elsiņa stip./  1 400,00
Juris  Petričeks /Petričeku piemiņas stip. /  140,00
Bauskas Zonta klubs,SO /Latvijas zonta kluba stip./  140,00
Aina Podvinska /Viļņa Plūmes piemiņas stip./  100,00
Agrita Krieviņa  / B. Rubesa piemiņas stipendijai/ 20,00
Lalita Rūta Muižniece /Sildegu stipendijas kontam $ 3398 - LVL 1691.42**/ 1 756,77
Dr. Uldis N. Streipi /USD 2800.00 - LVL 1444.80** / 1 447,60
Jaunmāras, SIA /EUR 1000 - LVL 702.80**/ 702,80
Zobārstes Birutas Vanagas piemiņas stipendijai 
Arno Ozoliņš 100,00
Aija Žileviča  50,00
Līga Egle (bijušie zobārsniecības darba biedri): 400,00
Ilona Andrejevska, Ieva Apsīte, Kristīne Arāja, Mārīte Auziņa, Agita Bernāne, Silvija Bērziņa, Sergejs Bespalovs, Ārija Braža, Ieva Buka, Miervaldis Cers,Ina Cīrule, Maija Drīksne, Inguna Dzene,Līga Egle, Elīna Erdlāne, 
Aija Ezerta, Elīna Galvane, Olvita Pumpuriņi,Ligita Grantiņa, Kristīne Gūtmane, Ieva Jansone, Inese Jansone, Inguna Jaunušāne, Silvija Jugāne, Sanita Kaufelde Maija Kreile, Lilija Kočujevska, Roberts Kreics, 
Evija Krūmiņa, Santa Kuka, Ļubova Kuzņecova, Anda Ķiece, Dzidra Laizāne, Ilze Lipstoka, Anna Egle, Inese Namniece, Brigita Paupere, Ilva Puga, Līga Putrinska, Romualds Rasnačs, Baiba Ratniece, Māra Rudzīte, Lija Rukmane
Inese Sabule, Ināra Savicka, Inita Semberga, Anna Serjogina, Inese Silgaile-Pavāre, Ināra Šķiņķe, Aiva Štāle, Anita Terlina, Ināra Upīte, Baiba Vanadziņa, Līga Verhoustinska, Ieva Vītola, Inese Zaķe, Lonija Zariņa, Marika Zinčenko, Vita Zīverte - Driba, Tatjana Zubare, Daina Žilinska
 Kopā LVL  54 877,17
** Pēc Latvijas Bankas kursa   
MK  Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 9. pantā norādīts, ja darījums notiek  ārvalsts valūta, tajā norādītās summas iegrāmatošanai pārrēķina latos pēc Latvijas Bankas ** noteiktā attiecīgās ārvalsts valūtas kursa,  ko gada beigās norāda uzņēmuma Gada pārskatā. Komercbankas veic  konvertāciju pēc tās dienas ārvalstu valūtas kursa *, un tas var atšķirties no Latvijas Bankas noteiktā kursa.
   
Grāmatvede:  /L.Liepa/
  2011.10.03

Paldies ziedotājiem!

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums