Arhīvs

SEPTEMBRIS - 2013

 

Ir pagājis septembris. Tik dažāds un tik skaists - kādu dienu saules stariem sildot gluži kā vasarā, bet citurīt pārsteidzot ar pirmo salnu vai pavisam nemīlīgu drēgnumu. Bet tāds jau tas rudens ir - aizdegas koki lapu zeltā, sudrabo zāle un salnas skartajā zālē nokrīt ābols - kā punkts neparasti saulainajai un ražīgajai vasarai. Un tad tam blakus noveļas vēl viens un vēl, veidojot tādu nebeidzamu un krāsainu daudzpunkti - apliecinājumu vēl nepaveiktajam un turpinājumam. Bet kokos ar katru aizejošo dienu zelta rodas arvien vairāk - tikai reizi gadā tie ar nesavtīgu dāsnumu tā apzeltī Latviju un cilvēku sirdis. Taču mums no šīs bagātības pieder tikai puse - tikai tik daudz, cik mēs spējam redzēt un sajust. Otra jārod pašiem - ar savu darbu, gribu, uzņēmību, ar vēlmi arī savu rudeni padarīt par īstu ražas laiku.

  
1.SEPTEMBRIS - ZINĪBU DIENA

 

 

PASĀKUMI

03.09. LPKS "LATRAPS" tiekas ar saviem stipendiātiem.

 

"LATRAPS" valde ar stipendiātiem

Lepnums, apņēmība, ticība, racionalitāte, attīstība, perspektīva, spēks - šie vārdi allaž raksturojuši kooperatīvās sabiedrības „LATRAPS” darbību, apliecinot latviešu zemnieku spēju, kopīgi darbojoties un godprātīgi strādājot, sasniegt vispārdrošākos sapņus. Nu „LATRAPS” nolēmis atbalstīt arī talantīgus Latvijas jauniešus, sniedzot iespēju iegūt augstāko izglītību un kļūt par savai zemei noderīgiem speciālistiem. 3.septembrī LPKS „LATRAPS” valdes priekšsēdētājs Edgars Ruža un valdes locekļi organizēja svinīgu stipendiju pasniegšanu septiņiem LLU un LU studentiem.

 Kooperatīva biedri saskata lielu potenciālu lauku attīstībai, taču jau tagad var novērot, ka laukos trūkst strādājošu profesionālu speciālistu: agronomu, lauksaimniecības tehnikas pārzinātāju, veterinārārstu. "Mums vajag cilvēkus, kas ir gatavi strādāt lauksaimniecībā - gudrus kadrus, kas attīstīs mūsu zemi," - tā uzskata Edgars Ruža. LPKS "LATRAPS" lēmumu dibināt stipendijas atzinīgi novērtēja ar LR Zemkōpibas ministre Laimdota Straujuma, savā publiskajā twitter kontā ierakstot: "Prieks par "LATRAPS" iniciatīvu maksāt stipendijas jauniešiem, kuri studē lauksaimniecībai noderīgas specialitātes!".

16.09. Imanta Ziedoņa piemiņas stipendijas pasniegšana.

 

16.09. LU Humanitāro zinātņu fakultātes Domes sēdē ziedotāji Andrejs un Brigita Muzikanti pasniedz Imanta Ziedoņa piemiņas stipendiju. Godinot Dzejnieka piemiņu, viņa radinieki - Ilmāra un Ērika  Dambergu ģimenes ASV, Brigitas Muzikantes-Krulls ģimene Latvijā un Zigrīdas Saliņas-Krulls, Paula Krulls un Ingrīdas Jēkabsones-Krulls ģimenes Austrālijā - dibina stipendiju Latvijā,  un tā ir piešķirta LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu filoloģijas maģistra studiju programmas 1.kursa studentam Arnim Koroševskim. Galvenais kritērijs stipendijas piešķiršanai bija izcilība. Arnis ir rosīgs publicists un literatūrkritiķis tīmekļa literārajā žurnālā "Ubi Sunt", kā arī A.Upīša prozas pētnieks. Savukārt ar Imantu Ziedoni viņš ir ticies, mazs puika būdams, un saņēmis no dzejnieka autogrāfu un kā lielu dārgumu glabājis fotogrāfiju, kurā viņš ir redzams kopā ar Imantu Ziedoni.

Savā pateicības vēstulē Arnis raksta: „Tas, ka esmu pirmais Imanta Ziedoņa piemiņas stipendijas ieguvējs, iezīmē gan neizsakāmu godu, gan tikpat lielu atbildības slogu. Šeit pat rodas vēlme citēt Ziedoni un izsaukties: „Puikas, šis brauciens būs tāls un smags!” Motocikla stūre nu ir manās rokās, savukārt pati stūrēšana nozīmē atbildību latviešu literatūras, kultūras mantojuma, filoloģijas, Imanta Ziedoņa vārda un personības, bet visbeidzot – pašam savā priekšā. Ar dzejnieka vārdu es šoruden piedzīvoju ziedētprieku un jācer, ka tā ilgstamība vēl kādu laiku būs neizsmeļama.” 

 

5.09. Ziedotāja Biruta Heistere ielūdz savus stipendiātus uz tikšanos. 

5. septembrī restorānā „Benjamiņš” svētku pusdienas saviem stipendiātiem organizēja ziedotāja Biruta Heistere. Šāda kopābūšana nav pirmo reizi, bet katra jauna tikšanās apliecina ziedotājas patieso ieinteresētību ne tikai jauniešu panākumos mācību darbā, bet arī personīgajā dzīvē. Mani Latvijas bērni – tā Birutas kundze viņus dēvē, un tāpēc šīs tikšanās reizes allaž pavada sajūta, ka nu sirds sarunājas ar sirdi.

9.09. Jānis Grāmatiņš tiekas ar saviem stipendiātiem.

9. septembrī ar saviem stipendiātiem tikās ziedotājs Jānis Grāmatiņš. Viņš dibinājis piemiņas stipendiju saviem vecākiem - Mirdzai un Alfredam Grāmatiņiem. Vecāku prioritāte allaž ir bijusi ģimene, taču viņi aktīvi iesaistījās arī sabiedriskajā dzīvē un allaž centās palīdzēt visiem, kam tas bija nepieciešams – gan radiem, gan draugiem, gan gluži svešiem cilvēkiem. Jānis Grāmatiņš turpina vecāku aizsākto, un ar viņa atbalstu stipendiāts Madars Mileiko šogad ir absolvējis Rīgas Tehnisko universitāti un šovasar stipendija tika piešķirta jaunam censonim – RTU Būvniecības fakultātes 1.kursa studentam Deinam Apškrūmam.

17.09. Ināra Reine tiekas ar stipendiātiem.

17.septembrī ar savas ģimenes un draugu Vaidas Miķītes-Jordan un Neal F.Jordan stipendiātiem tikās ziedotāja Ināra Reine. Gunāra un Ināras Reiņu stipendijas tika dibinātas 2007.gadā, un viena ir novēlēta Latgales novada, bet otra - Liepājas novada jauniešiem. Ziedotājai patiesu prieku sagādāja jauniešu mērķtiecība un zinātkāre. Arī Vaida un viņas dzīvesbiedras Neal domās allaž kopā ar saviem stipendiātiem un vēl viņiem izturību un sasniegumus grūtajā zināšanu ieguves ceļā.

20.09. Stipendiāti tiekas ar ziedotāju Pēteri Zvejnieku.

20. septembris - dāsnuma, gudrības un patiesas savas Tēvzemes mīlestības svētki, kad  ziedotājs Pēteris Zvejnieks kopā ar brālēnu Ulfu Krūmiņu tikās ar saviem stipendiātiem, lai kopā atskatītos uz 10 gados paveikto. Zvejnieku fonds izglītībai Latvijā šajos gados ziedojis vairāk kā 1 miljonu dolāru. 2003.gada 14.jūlijā pirmie 26 Latvijas jaunieši saņēma Zvejnieku ģimenes stipendiju, ko dibinājis Andrejs Zvejnieks – talantīgs ķīmiķis, izcils savas tautas patriots un veiksmīgs uzņēmējs. Dzīves laikā sakrāto naudu ziedoja vienīgajam, kam ticēja, - izglītībai. Todien aizsāktais padarījis Latviju bagātāku par daudziem augstāko izglītību ieguvušiem jauniešiem, kas veidos Latvijas nākotni, pateicoties ne tikai iegūtajām zināšanām, bet arī Zvejnieku ģimenes labajai gribai un dāsnajai sirdij. Šajos gados izmaksātas 579 stipendijas, skoloti 239 studenti, 140 no viņiem fondā iesnieguši diploma kopijas. $1 333 250 (Ls 597 656) ir ieguldīti Latvijas nākotnes pamatos. Šajā mācību gadā ar Zvejnieku ģimenes stipendijām Latvijā studē 64 topošie ārsti, ķīmiķi, skolotāji. Tēva iesākto darbu pārņēmis dēls Pēteris Zvejnieks. «Ciemojoties Latvijā un tiekoties ar jauniešiem, sapratu, cik ļoti nepieciešams īstenot tēva sapni un turpināt viņa sākto darbu.» saka P. Zvejnieks.

 

25.09. Tikšanās ar LAAJ priekšsēdi Pēteri Strazdu.

 

25. septembrī ar stipendiāti tikās Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē priekšsēdētājs Pēteris Strazds. LAAJ biedri allaž uzsvēruši zināšanu lomu un atbalstījuši ar izglītību saistītos pasākumus gan mītnes zemēs, gan Latvijā. Tikšanās ar jaunieti nostiprināja pārliecību par Latvijas jauniešu vēlmi izglītoties, lai nākotnē kļūtu par savai zemei noderīgiem speciālistiem 

  

 

PIE MUMS CIEMOJAS

 Septembra sākumā Vītolu fondā viesojās ziedotāja Rita Kaimiņa. Viņa savulaik izveidoja piemiņas stipendiju savam dzīvesbiedram Egonam Kaimiņam, ar kuru kopā bija pavadīti tik daudzi mīlestības pilni gadi. Toreiz viņa atzina: ,,Nezinu nevienu citu, kas tik ļoti mīlētu līdzcilvēkus un tik daudz viņiem palīdzētu. Egons nekad nelielījās ar paveikto, viņš nekad nesūdzējās, pat būdams smagi slims. Viņa inteliģencei un izdomai nebija robežu, viņš manu dzīvi darīja bagātu…” Nu Rita, nodibinājusi stipendiju, šo bagātību sniedz tālāk jauniešiem, bet apciemojuma reizēs- arī pārējiem Vītolu fonda ļaudīm.

 

 

 13. septembrī ziedotāja Maija Sinka intervēja LU Vēstures un filozofijas fakultātes Vēstures maģistra studiju programmas studentes. Stipendija tiek piešķirta maģistrantei Aigai Bērziņai. Savulaik savu lēmumu dibināt stipendiju Maija Sinka pamatoja: „Lai piedalītos Vītolu stipendiju fondā, man motīvi ir viegli atrodami. Pati esmu dzīvē saņēmusi ļoti daudz laba, un ir prieks - kaut simboliski – kādu daļu arī dot citiem. ‘’

            

 

 

 

CITI JAUNUMI

 12.09. Stipendiātu izcilie sasniegumi.

 


Miķelis Lībietis ar Vili Vītolu jr. un Carolinu Vītolu

Ir patīkami apzināties, ka Vītolu fonda stipendiāti parāda izcilus sasniegumus mācību darbā, bet papildus gandarījumu sniedz jauniešu vēlme un prasme sevi izteikt arī citās jomās. Izcilus panākumus tenisā guvis SEB bankas stipendiāts Miķelis Lībietis. Dubultspēlē kopā ar Ernestu Gulbi izcīnītā uzvara Latvijas izlasei ļāva pārspēt Somijas komandu un nodrošināt iespēju nākamajā Deivisa kausa izcīņas sezonā spēlēt Eiropas-Āfrikas pirmajā grupā. Aizrautība un vēlme paveikt visu līdz galam, cik labi vien iespējams- tas raksturo ne tikai Miķeļa attieksmi pret mācībām, bet arī pret cīņu sportā. Ne velti viņa komandas biedrs Ernests Gulbis pēc mača teica: “Miķelim acīs ir tāda uguntiņa…’’. Bet pats Miķelis priecājas:,, Šonedēļ esmu ieguvis ļoti lielu pieredzi. Šī bija mana pirmā uzvara Deivisa kausā!”

22.09. Ziedotājs Justs Karlsons svin jubileju. 

22. septembrī nozīmīgu jubileju svinēja ziedotājs Justs Karlsons. Viesiem ielūgumā viņš lūdza ziedu un dāvanu vietā ziedot stipendijai. Jubilāru sveica Vilis un Marta Vītoli, Raimonds Eizenšmits, Valdis Liepiņš, Edīte un Renāte Zariņas, Gundars Jurēvics, Anna Ķuzāne, Andrejs un Brigita Muzikanti, Atis Amoliņš, SIA „EKA-CENTRS”, Dzidras Liepiņas ģimene. Paldies Justa Karlsona viesiem, kas ziedojuši Latvijas izglītībai!

27.09. Filmas "Mana koka stāsts" pirmizrāde.

 

Vītolu fonda ziedotāji sniedz savu atbalstu ne tikai izglītībai – viņu rūpju lokā ir arī citas Latvijas attīstībai svarīgas jomas. Fonda atbalstītājs, 18 gadus jauns Matīss Kaža, kas ir dāvinājis fondam vairākus videosižetus, ir viens no autoriem filmai ,,Mana koka stāsts’’, kura piedzīvoja pirmizrādi pašā septembra nogalē. Šī filma ir neparasts kino darbs, kurā dokumentāli kadri mijas ar spēlfilmas elementiem, lai pastāstītu stāstu par kādas dzimtas četrām paaudzēm. Sižeta pamatā ir pusaudža vēstījums par to, ko par pagātni stāstījuši vecmāmiņa ar vectēvu, tāpēc vēsturiski notikumi un situācijas iegūst personisku un brīžiem pat nedaudz absurdu raksturu. Filma mudina jauniešus interesēties par pagātni, ne tikai mācoties vēsturi, bet arī apzinoties savas dzimtas saknes. Filmu atzinīgi novērtēja arī kinožurnālisti, nosaukdami to par “negaidīti atraktīvu, piesātinātu kaleidoskopu, kam vajadzētu ļoti labi iedarboties uz filmas galveno mērķauditoriju - jauniešiem”. Sveicam Matīsu ar paveikto darbu un novēlam ari turpmāk lielus panākumus kinojomā!

27.09. Ziedotājas Rasmas Cipules dāvana fondam

Septembra nogalē ziedotāja, sava dzīvesbiedra Artura Cipuļa piemiņas stipendijas dibinātāja, Rasma Cipule dāvina fondam gleznas. Paldies ziedotājai!

 

Kad dārzos smaržo daudzkrāsainas dālijas, kad gladiolu zobeni vērš savus skatus pret debesīm un asteru zvaigznītes staro viskošāk, tuvojas pirmā skolas diena. Maziem un lielākiem skolas bērniem klāt jaunais mācību gads ar jauniem piedzīvojumiem, atklāsmēm, mērķiem, ar jaunu apņemšanos veltīt sevi zinību darbam. Tie ir svētki pirms nopietna darba cēliena, un nav svarīgi, vai tiek vērtas pamatskolas, ģimnāzijas vai augstskolas durvis - ikvienam ir vajadzīgs atbalsts un mīlestība. Vītolu fonda stipendiātiem to bagātīgi sniedz ziedotāji, uzticot Latvijas augstskolām pašu dārgāko - Latvijas rītdienu.

Lai visiem gana daudz izturības, gribasspēka un ticības saviem spēkiem, lai izdodas saglabāt tos mirkļus, kad dvēsele kopā ar dālijām, gladiolām, asterēm zied!

 

ZIEDOTĀJI SEPTEMBRĪ

Septembrī ir ziedojuši: Viesnīca “Radi un draugi”, “Danske Bank”, Andris Kļaviņš, Aivars Slucis, “Daugavas vanagu” Toronto nodaļa, Māra Hrgetič, Ilze Siliņa (Prof.Edgara Imanta Siliņa piemiņas stipendijai), ELVI, “Daugavas Vanagu” apvienība Vašingtonā (Jaunsardzes fonda stipendijai), Gunārs un Ināra Reiņi, Anita un Georgs Andrejevi, Adelaides Latviešu biedrība, SIA “Pure Chocolate”, Lalita Muižniece (Arnolda un Helēnas Sildegu fonda stipendijai), Latviešu fonds, Anita un Graham Andersoni (Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas stipendijai), Māris Plūme (Viļņa Plūmes stipendijai Aizkraukles attīstībai).

Andra Vītoliņa piemiņas stipendijai ziedojuši: Daina Millers-Dalsjo, Maija Sinka

Justa Karlsona jubilejas stipendijai ziedojuši: Vilis un Marta Vītoli, Raimonds Eizenšmits, Valdis Liepiņš, Edīte un Renāte Zariņas, Gundars Jurēvics, Anna Ķuzāne, Andrejs un Brigita Muzikanti, Atis Amoliņš, SIA „EKA-CENTRS”, Dzidras Liepiņas ģimene.

 

Ziedojumi

Septembrī ........Ls 89 991

Gadā............... Ls 586 234

 

Paldies ziedotājiem!

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums