Arhīvs

SEPTEMBRIS - 2015 

Ir pagājis septembris, un visapkārt jaušams rudens. Dzestrais gaiss smaržo pēc nobriedušiem āboliem, zem kājām čaukst pirmās krāsainās lapas, un purvmalā sakliedzas dzērves. Bet kastaņkoka zaros starp dzeltēt sākušām lapām sēž kastaņbērni - apaļi, adataini ežuki ar iekšpusē rūpīgi glabātu noslēpumu. Šķiet, pavisam nesen kastaņas zaros lepni slējās spožas un mirdzošas ziedu sveces, bet nu mazie adataiņi vēsta par rudens ierašanos. Citi vēl tērpjas savos zaļajos uzvalciņos, bet lielākā daļa jau parādījušies pasaulei spoži un brūni, un tik dažādi. Tādu kastaņbērnu, rudens saules noglāstītu, tā vien gribas pacelt un ielikt kabatā - veiksmei, jo tā darījuši arī mūsu senči.

Septembris ir mēnesis, kad veiksme, sākot jauno mācību gadu, tik ļoti nepieciešama ik stipendiātam - gan tiem, kas šogad uzsākuši studijas, gan tiem, kas tās turpina. Jauna mācību gada sākums ir arī brīdis, kad prieks un cerības tik daudzu cilvēku acīs liecina, ka Vītolu fondam ir pamatots iemesls lepoties ar 1906 stipendiātiem, kas 13 gadu laikā jau ieguvuši augstāko izglītību. Šogad ar 189 ziedotāju stipendijām studē 670 stipendiāti no visiem Latvijas novadiem - tas ir pats lielākais skaits fonda vēsturē. Stipendijās plānots izmaksāt 1 045 000 eiro. Vītolu fonds administrē 27 uzņēmumu, 16 fondu, 14 organizāciju un 139 privātpersonu stipendijas.

Mūža: 

Vītolu fonda, In Memoriam Biruta un Brunis Rubess, Osvalda un Ilgas Kēses (Selonijas) fonda, Jaunsardzes fonda, Ērikas Rītiņas ģimenes piemiņas, Alfreda un Sarmītes S.Gravu dibinātās Alfreda un Sarmītes S.Gravu ģimenes, Aleksandra un Austras Circeņu piemiņas, Arņa Tiliba piemiņas, Emmas A. Kampes piemiņas un Miķela un Ievas Gravu piemiņas stipendijas, Vairas Vīķes - Freibergas, Korp!Spīdola, ASV un Kanādas devums, Evarista un Mārītes Bērziņu, Kārļa Cīruļa piemiņas, Oskara un Irenes Dumpju, Annas un Jāņa Cerbuļu, Jāņa Arvīda Bungs un Metas Kalniņas Bungs piemiņas, Kornēlija Dinberga piemiņas, In Memoriam Dagnija Strautnieks, "Daugavas vanagu" Toronto nodaļas, Paula un Ariadnes Dzintaru, LAB-AN, Leopolda Sīpoliņa piemiņas, Viktorijas Mickānes piemiņas, Mirdzas un Zelmas Lūsis piemiņas, Jura Melbārža piemiņas, Astrīdas un Laimona Jansonu, Birutas un Daumanta Heisteru, Birutas un Dzintara Abulu ģimenes, Valža Muižnieka piemiņas, Ārstu Mirdzas un Voldemāra Gulēnu piemiņas, Karakasas dāmu komitejas, „Daugavas vanagu” Kanādas valdes, Jura Petričeka dibinātās Ritas (Saulītes) Petričekas piemiņas, Jevgenija un Olgas (dzim.Rubenes) piemiņas un Lidijas un Bertrama Rozenbergu piemiņas stipendijas, Metas Ūdres, Veras Diwisch, Dr.Emīla Osis un Daces Muriks-Osis, Hugo un Mirdzas Karlsson piemiņas, Andra Kļaviņa dibinātās Māmulītes, Ainas Kļaviņas piemiņas, Tālbraucēja kapteiņa Laimoņa Kļaviņa piemiņas, Ērika Brītiņa piemiņas un Valdas Neimanes piemiņas stipendijas,  Pauderu ģimenes, Veltas Skultānes piemiņas, Mairas Zālītes-Turaids piemiņas, Visvalža un Māras Sniedzes, Emīlijas Krūss piemiņas, Viļa M.Barēvica piemiņas, Puteņu ģimenes, Asjas un Berndta Everts piemiņas, Studenšu korporācijas “Dzintra” - Ernas Bertas Meijas Gurķis piemiņas stipendija.

Uzņēmumu:

„Danske Bank”, „BYKO-LAT”, SEB, SEB klientu, „Lāčplēša Centrs”, „Puratos Latvia”, KPMG Baltics, ERGO, „SEB Wealth Management”, SIA „Apsīte”, SIA „Kurekss”, Anonīms ziedotājs, EY, SIA „Euroskor Latvijā”, „Kurzemes granulas”, „Pure Chocolate”, LPKS „LATRAPS”, SIA „Kokpārstrāde 98”, „Cobalt”, SIA „AKA 3”, „Saules aptieka”, A/S „Citadele banka”, A/S „Būvuzņēmums Restaurators”, A/S „Latvijas kuģniecība”, „Mandatum Life”, SIA „Zemturi ZS”, SIA „RJK” stipendija.

Fondu:

Zvejnieku ģimenes fonda dibinātās Zvejnieku ģimenes, Pētera Mežaka piemiņas un In Memoriam Gaida Rīsbergs stipendijas, Anglijas "Daugavas vanagu" fonda, Arnolda un Helēnas Sildegu fonda, Elfrīdas un Jāņa Rutku fonda, "Daugavas vanagu" Melburnas nodaļas, Latviešu fonda - Kārļa Irbīša piemiņas, Mecenātu Borisa un Ināras Teterevu stipendija mūzikā, Mecenātes Ināras Teterevas stipendija mākslā, AB.LV Charitable Foundation, Anglijas Latviešu izglītības fonda, Talsu novada fonda, „Daugavas vanagu” Hamiltonas nodaļas, Draudzīgā aicinājuma fonda stipendija.

Organizāciju:

Pasaules Brīvo latviešu apvienības, Saginavas Latviešu kluba, Adelaidas Latviešu biedrības - Benitas Vembris piemiņas, Rīgas Hanzas Rotari kluba, Korporācijas Fraternitas Lataviensis - Alfreda un Almas Apses piemiņas, Latvijas Zonta klubu, Latviešu Apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē, Sidnejas Latviešu biedrības, Monreālas Latviešu sabiedriskā centra, Zviedrijas un Latvijas Rotari fonda, Akadēmiskās vienības "Līdums" stipendija.

Privātpersonu:

Jura Vītola R. piemiņas stipendija, Andreja Alfrēda un Silvijas Zeltkalnu, Īras un Pētera Bolšaitis, Aivara Andersona ģimenes, Viļa un Carolinas Vītolu, Viļņa Viktora Šveics, Ojāra Štāka piemiņas, Buduļu ģimenes, Dulcie un Andreja Ozoliņu, Annas Māras Hrgetič, Kristiāna Hrgetič, Pētera Hrgetič, Ata Bredovska un Balvas Kūlas-Bredovskas, Gundara un Astrīdas Strautnieku, Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas, Guntara Kokoreviča, Gunāra un Ināras Reiņu, Jura Gravas piemiņas, Āboliņa-Elsiņa, Ingrīdas Ķirses, Maldas un Raimonda Vernera Dzelzkalnu, Renātes un Gunāra Duburu, Baibas Ināras Cīrules piemiņas, Aivara Sluča, Mācītāja Arveda Celma piemiņas, Intas Ķirses, Zirģeļu ģimenes piemiņas, Ernas Bertas Meijas Gurķis un Veltas Meijas Gipters piemiņas, Ernas Bertas Meijas Gurķis piemiņas stipendija, Kristīnes Anstrats un Janet Geovanis, Vaidas Miķītes Jordan, Neal F. Jordan, Hugo un Eleonoras Streipu piemiņas, Patrīcijas Streips piemiņas, Andra un Daces Dārziņu, Mirdzas un Alfreda Grāmatiņu piemiņas, Sandras Kalnietes, Pēteŗa Pētersona un Aivara Ivara Jura Sinkas, Valdas un Jāņa Kārkliņu, Jāņa Neiburga un Natālijas Riters- Neiburgas, Noras Mičules, Edvīna Samuļa, Cerbuļu ģimenes, Sven un Kristina, Annas Pāvulānes piemiņas, Viļņa Plūmes stipendija Aizkraukles attīstībai, Prof.Edgara Imanta Siliņa piemiņas, Viestura Neimaņa, Advokātes Ilzes Šulces, Andra Kļaviņa, Jāņa Tauriņa, Beņķu-Rubeņu ģimenes, LU docenta Jāņa Fridrichsona piemiņas, Vaino V. Keelmann, Raymond Lawrence Drake, Matīsa Kukaiņa, Alberta Caunes, Ineses Auziņas Smitas un Rodžera Smita, Ilmāra un Benitas Riekstiņu, Egona un Ritas Kaimiņu, Martas Mirdzas Gulbis piemiņas, Arnolda un Ilgas Matildes Vasarāju piemiņas, Elgas Rodzes-Ķīselis, Gunāra Meierovica piemiņas, Arhitekta Egila Taņņa piemiņas, Grencbergu dzimtas, Montas un Anša Grasmaņu, Tania S.Sweet piemiņas, Viļa Vītola jubilejas, Andreja Isajeva ģimenes, Nikolaja Bulmaņa piemiņas, Valijas Otlans piemiņas, Valdemāra Ruļļa piemiņas, Lindas Ezergailis, Skaidrītes Otty Udrow piemiņas, Vilmas un Jēkaba Ķiršu piemiņas, Prof.Jāņa Gablika piemiņas, Alfreda un Ludmilas Raisteru, Jāņa Kalniņa un Hermīnes Mildas Kalniņas piemiņas, Dr.Zaigas Alksnes Phillips, Jāņa Vilgerta, Kārļa Livkiša, Miķeļa Svilana piemiņas, Gunara Saliņa piemiņas, Māra Slokenberga jubilejas, Dainas Radziņas stipendija izaugsmei, Astrīdes Ivaskas piemiņas, Zobārstes Birutas Vanagas piemiņas, Ritas Dzilnas-Zaprauskas piemiņas, Ērika Andra Zeidenberga piemiņas, Edmunda Baumaņa piemiņas, Māras Saulītes piemiņas fonda, Kristīnes un Pētera Saulīšu, Odzienas muižas, Ginta Salnāja, Andreja Dumpja, Ilmāra un Vēras Dambergu dibinātās Jāņa un Ellas Dambergu un Jāņa un Ernas Binderu stipendijas, Liepājas ebreju piemiņas, Mācītāja Dr.Imanta Alkšņa, Annas un Dāvida Mežciemu fonda, Bijušo stipendiātu, Draugu stipendija.

Daļa no stipendijām ir dibinātas no bijušo stipendiātu  ziedojumiem - viņi beiguši studijas, tikko sākuši darba gaitas, daži vēl mācās rezidentūrā vai maģistratūrā. Ar savu vēlmi palīdzēt tiem, kuriem tas šobrīd nepieciešams, jaunieši apliecina, ka no saviem ziedotājiem mācījušies, ka tikai daloties cilvēks kļūst bagātāks. Pirmais stipendiāts, kurš atgriezās fondā kā ziedotājs – Mečislavs Maculēvičs, teica: „Fonda dibinātāju un atbalstītāju piemērs ir arī maza daļiņa no manas sirdsapziņas, kas uz daudz ko un arī uz paša rīcību aicina lūkoties citādāk nekā pirms tam. Lūkojoties nākotnē, es tiešām neredzu finišu - es nespēju saskatīt finišu manai cieņai un pateicībai cilvēkiem, kas visu ir padarījuši iespējamu.” Šogad ar Draugu stipendijām studēs 15 jaunieši, un īpaša pateicība par paveikto pienākas koordinatorei Līgai Rakstiņai.

 

JAUNĀS STIPENDIJAS

 - SIA "Zemturi ZS" stipendija 

Septembrī ir dibinātas arī vairākas jaunas stipendijas, un viena no tām – SIA ,,Zemturi ZS” stipendija - ir īpašs notikums Vītolu fonda vēsturē, jo pirmo reizi Latvijā savu atbalstu studentiem sniedz zemnieku saimniecība. Kaut arī samaksa par saražoto pienu ir sarukusi un aktuāls ir jautājums par izdzīvošanu un turpmāko pastāvēšanu, z/s “Zemturi” īpašnieks Kārlis Višņevskis dibina stipendiju, lai palīdzētu skoloties topošai vetārstei.

 - Mācītāja Dr.Imanta Alkšņa stipendija


Maija un Imants Alkšņi

Šajā mēnesī kādam jaunietim iespēju studēt sniedz arī mācītāja Dr. Imanta Alkšņa stipendija. Imanta Alkšņa dzimtu raksturo īstens patriotisms un Tēvzemes mīlestība. Arī viņam pašam jau agrā bērnībā bija izdevība iepazīties ar latvju tautas dzīvo vēsturi un pašam piedzīvot krasās varas pārmaiņas. Savulaik kopā ar vecākiem Imants Alksnis nonāca Zviedrijā - tur tika pabeigta skola, tad uzsāktas studijas universitātē, un par noteicošo kļuva interese par vēsturi un teoloģiju - tika aizstāvēta disertācija vēsturē un iegūtas tiesības būt par mācītāju, un nopietnās un dziļās vēstures zināšanas deva briedumu un dziļu izpratni mācītāja amata veikšanai. Imants Alksnis uzskata: ,,Skaidrs, ka jaunatnei pieder nākotne, bet nākotni veidot var tikai zinīgais. Vienīgais kapitāls, kas pastāv visos laikos un visās iekārtās, ir zināšanas.  Ļoti ceru, ka mana artava palīdzēs kādam centīgam jaunietim Latvijā sasniegt augstāko izglītību un tādējādi stiprināt un nodrošināt Latvijas neatkarību.” Stipendijas dibināšanas procesā liels palīgs un atbalsts Imantam Alksnim ir sieva Maija Alksne.

 - Jāņa Vilgerta stipendija


Jānis Vilgerts

Septembris nāca ar ziņu, ka arī šogad stipendiju skaitu palielina Jānis Vilgerts. Ar ziedotāja dibinātām stipendijām studē jau seši jaunieši. Jānis Vilgerts uzskata: ,,Latvijā šobrīd aug jauna, zināšanas alkstoša paaudze, un esmu pagodināts un patiesi gandarīts, ka varu piedalīties šajā jauniešu attīstības procesā.   Mēs dalāmies savā pieredzē un zināšanās ar apkārtējiem, un stipendiāti savā ziņā ir dzinējspēks būt un kļūt labākiem, turpināt attīstīties un nepārtraukti augt."

 - Draugu stipendija - atbalsts studentam no Ukrainas 

Kaut arī Latviju Ukrainas kara posts tieši neskar, bet latviešu - kaimiņu un eiropiešu - pienākums ir visiem spēkiem palīdzēt  pārvarēt kara sekas gan kara laikā cietušajiem, gan par bāreņiem palikušajiem bērniem, jo Ukraina šodien cīnās arī par citu tautu brīvību. Latvijas spēkos nav apturēt Krievijas agresiju, taču ir pietiekami daudz iespēju palīdzēt nelaimē nonākušajiem. Arī Vītolu fonds sadarbībā ar ZIEDOT.LV ir sniedzis palīdzību bēglim no Ukrainas. Jaunietis iestājies Rīgas Tehniskajā universitātē un studē Enerģētiku un elektrotehniku.

 

SARĪKOJUMI

01.09. Tiek pasniegta A/S "Būvuzņēmums Restaurators" stipendija.


No kreisās: A/S "Būvuzņēmums restaurators" valdes priekšsēdētājs Mareks Mamajs, stipendiāte Liesma Zariņa, būvniecības projektu vadītājs Dāvis Priede.

1.septembris bija īpašs Rīgas Celtniecības koledžas Restaurācijas studiju programmas studentei Liesmai Zariņai. Viņa konkursā tika izraudzīta par jūnijā dibinātās AS „Būvuzņēmums Restaurators” stipendijas saņēmēju. Stipendiju Rīgas Celtniecības koledžas 1.septembra svinīgajā sarīkojumā pasniedza AS „Būvuzņēmums Restaurators” valdes priekšsēdētājs Mareks Mamajs un uzņēmuma būvniecības projektu vadītājs, bijušais Vītolu fonda stipendiāts Dāvis Priede. Paldies ziedotājiem!

14.09. Vītolu fonda brīvprātīgie apmeklē autentisku japāņu kimono performanci Latvijas Nacionālajā teātrī.


Autentisku japāņu kimono performance "Maģiskais kimono"
Foto - Ilmārs Znotiņš

14. septembrī Vītolu fonda voluntieri, pateicoties Borisa un Ināras Teterevu fonda dāvinājumam, bija uz vērienīgu autentisku japāņu kimono performanci „Maģiskais kimono”, kura norisinājās Latvijas Nacionālajā teātrī Borisa un Ināras Teterevu mākslas programmas TÊTE-À-TÊTE 2015 ietvaros. Autentiskos kimono izrādīja 85 Japānas kimono asociācijas biedri, kas Latvijā viesojās pēc īpaša spēlfilmas “Maģiskais kimono” veidotāju ielūguma. Pasākums sniedza daudz jaunu zināšanu un atklāsmju, jo japāņu autentiskajam kimono piemīt maģisks šarms, elegance, kas izkopta gadsimtiem, un kimono noslēpumaini savijas mīlestības un skaistuma filozofija, stingra etiķete un meistarība.

30.09. Vītolu fonds piedalās PBLA gadskārtējās valdes sēdes atklāšanas sarīkojumā un pieņemšanā.


Vītolu fonds sveic un pateicas PBLA par 10 gadu sadarbību

30. septembris apliecināja, ka skaidra mērķa apzināšanās un īstens patriotisms ir bijis priekšnoteikums ievērojamam ieguldījumam Latvijas nākotnē. Jau 10 gadus PBLA palīdz iegūt augstāko izglītību Latvijas jauniešiem, un šai dienā notika PBLA veltītā pieņemšana mākslas muzejā “Rīgas birža”. Desmit gados kopā ar PBLA izskoloti 82 studenti, piešķirtas 182 stipendijas, kopā ziedots 264 127 EUR.

 

TIKŠANĀS

03.09. Gunārs un Ināra Reiņi tiekas ar stipendiātiem.


Gunārs un Ināra Reiņi ar stipendiātiem

3. septembrī ziedotāji Gunārs un Ināra Reiņi pusdienoja ar saviem un savas ģimenes draugu Vaidas Miķītes-Jordan un Neal.F.Jordan stipendiātiem restorānā „Mio”. Reiņu ģimene atbalstu jauniešiem studijās sniedz kopš 2007. gada. Šogad Reiņu ģimenes stipendiju saņem LU Datorikas fakultātes students Ričards Grigonis no Līvānu novada un LLU Meža fakultātes students no Viļakas Roberts Veins. Savukārt Jordan ģimene ir pievienojusies Vītolu fonda ziedotāju saimei 2009.gadā. Šogad ar Vaidas Miķītes -Jordan stipendiju studijas turpina RTU studente Guna Barkāne, bet ar Neal F.Jordan stipendiju studiju gaitas uzsāk Rūdolfs Mesters, kas ir izvēlējies studēt Elektrotehnoloģiju datorvadību RTU. Paldies ziedotājiem!   

08.09. Raymond Lawrence Drake tiekas ar stipendiātēm.


Raymond Lawrence Drake ar stipendiātēm

8.septembrī ar savām stipendiātēm tikās Raymond  Lawrence Drake. Viņš savas stipendijas novēlējis Saulkrastu novadam, jo tur nopircis māju un uzsācis uzņēmējdarbību. Šī interesantā tikšanās ar gudru, dāsnu un daudzpusīgu cilvēku stipendiātēm sniedza iedvesmu jaunam, nopietnam darba cēlienam.Tikšanās piedalījās divas esošās ziedotāja stipendiātes - Agnese Urka un Agnese Geka, kā arī bijusī stipendiāte Dārta Ose, kas šovasar absolvēja medicīnas studijas Rīgas Stradiņa universitātē un turpina izglītoties rezidentūrā.

08.09. Lalita Rūta Muižniece intervē Valža Muižnieka piemiņas stipendijas kandidātus.


Lalita Rūta Muižniece ar stipendiāti Kristu Annu Belševicu

8. septembrī notika arī intervija ar Valža Muižnieka piemiņas stipendijas kandidātiem. Tajā piedalījās ziedotāja Lalita Muižniece.  un kopā ar Vītolu fonda komisiju nolēma, ka šī stipendija šogad tiks piešķirta Kristai Annai Belševicai. Lalita Muižniece joprojām ik gadus no pārdotām Sildega gleznām iemaksā ziedojumu un uztur Arnolda un Helēnas (Gallijas) Sildegu fonda  stipendiju.

09.09. Tikšanas ar “Mandatum Life Insurance Baltic SE”.

9. septembrī Vītolu fondā norisinājās tikšanās ar Mandatum Life Insurance Baltic SE Latvijas filiāles vadītāju Ilonu Stari un tika nolemts, ka sadarbība tiks turpināta. Baltijā Mandatum Life Insurance Baltic SE ir kompānija ar nevainojamu reputāciju finanšu nozarē, kuras stratēģiskā darbības joma ir ieguldījumu pārvaldes pakalpojuma sniegšana un augstvērtīgi investīciju risinājumi. Vienīgais Mandatum Life Insurance Baltic SE akcionārs ir Mandatum Life Insurance Company Limited, kas atrodas Somijā. Uzņēmums pieder Sampo Grupai, kas ir viena no spēcīgākajām finanšu grupām un lielākajiem institucionālajiem investoriem Ziemeļeiropā. Šī kompānija Somijā un visās trīs Baltijas valstīs piedāvā investīciju un dzīvības apdrošināšanas pakalpojumus.

22.09. EY tiekas ar stipendiātiem.


EY partneri Andris Lauciņš ar stipendiātiem

22. septembrī Ernst & Young Baltic SIA stipendiāti viesojās birojā. Uzņēmuma pārstāve Liene Dobele raksta: “Iepazināmies un esam ļoti priecīgi par mūsu stipendiātiem!” Stipendiāte Solvita Bernande pēc šīs tikšanās atzina: „Pēc mazas ekskursijas dzērām tēju un forši parunājāmies. Dalījāmies savā pieredzē un nākotnes vīzijās. Liels prieks bija dzirdēt, ka EY jau ilgstoši sadarbojas ar Vītolu fondu. Tāpat arī mēs tikām iedrošināti realizēt savus mērķus.  Pēc tikšanās mani pildīja tikai pozitīvas emocijas. Sajūta, ka iegūts jauns draugs un balsts.”

23.09. Ziedotāja Zaiga Alksne intervē stipendijas kandidātus.

23. septembrī ziedotāja Zaiga Philips intervēja topošos bērnu ārstus. Par stipendiāti kļuva topošā pediatre Simona Paule no Valmieras novada.

25.09. Konkurss LMA par Nikolaja Bulmaņa piemiņas stipendijas saņemšanu.


Ingrīda Bulmane ar 2014./2015.m.g. stipendiāti Zani Isaku

25. septembrī LMA un Vītolu fonda žūrija izvērtēja pieteikumus Nikolaja Bulmaņa piemiņas stipendijai. Par stipendiāti tika izraudzīta Vizuālās mākslas un kultūras vēstures studiju programmas studente Karīna Jēkabsone.

29.09. LAAJ pāstāvji tiekas ar stipendiātiem.


No kreisās: LAAJ kultūras fonda priekšsēdis Dāvids Dārziņš, stipendiātes Maija Sabule un Eva Jansone, LAAJ priekšsēde Kristīne Saulīte.

29. septembrī ar stipendiātiem tikās Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ) priekšsēdētāja Kristīne Saulīte un LAAJ kultūras fonda priekšsēdis Dāvids Dārziņš. Tikšanās piedalījās gan LAAJ stipendiāte Maija Sabule, gan Kristīnes un viņas dzīvesbiedra Pētera Saulīša dibinātās Māras Saulītes piemiņas stipendijas saņēmēja Eva Jansone.  Pēc sarīkojuma ar ziedotājiem Maija Sabule rakstīja: „Pēc tikšanās arī visu turpmāko dienu smaidīju.  Mūsu vēsture nav bijusi viegla, taču tā laika stāsti par trimdas latviešiem tiešām iedvesmo un raisa vēlmi vēl vairāk turēties pie visa latviskā un mīlēt savu dzimteni.  Lai gan mēs, latvieši, esam maz, taču esam visur un esam stipri.”

 

Rudenī kastaņus, ko atrodam, tā vien gribas samīļot un ielikt kabatā - tādus apaļus, gludus, spīdīgus un piesātināti brūnus. Lai aizsargā, lai nes veiksmi! Bet, ja jums to jau ir tik daudz, ka kabatā pietrūkst vietas – uzdāviniet draugam vai paziņam, vai pat gluži svešam cilvēkam. Tad jūs būsiet viņam sniedzis kaut gabaliņu rudens prieka un pretī saņemsiet smaidu, tik ļoti, ļoti nepieciešamu ikvienam.

Vai jūs šoruden atradāt savu spoži brūno veiksmes kastani? Ja nē - sūtām jums katram pa vienam! Veiksmei!

 

SVEICAM SEPTEMBRA JUBILĀRUS!

04.09. Sveicam Dzintaru Abulu! 


Dzintars Abuls

Dzintars Abuls kopā ar kundzi Birutu ir dibinājis vienu mūža stipendiju un ik gadu ziedo vēl četras gada stipendijas, lai pieci jaunieši varētu iegūt izglītību visdažādākajās jomās.

05.09. Sveicam Carolinu Vītolu!


Carolina Vītola

Carolina Vītola kopā ar dzīvesbiedru, Vītolu fonda padomes locekli Vili Vītolu jr. kopš 2005.gada ik gadu sniedz atbalstu diviem talantīgiem būvinženieriem.

09.09. Sveicam Natāliju Neiburgu! 


Natālija Neiburga

Ziedotāja Natālija Neiburga kopš 2010. gada ik gadu sniedz atbalstu jauniešiem no Alūksnes novada. Trīs jaunieši ar ziedotājas atbalstu jau ir absolvējuši studijas, bet patlaban viņas stipendiju saņem divas centīgas studentes.

10.09. Sveicam Ilzi Siliņu!


Toms un Ilze Siliņi

Ziedotāja Ilze Siliņa kopā ar vīru Tomu Siliņu dibināja Prof.Edgara Imanta Siliņa piemiņas stipendiju fizikas studentu atbalstam. Pirms diviem gadiem ziedotāji stipendiju skaitu dubultoja. Siliņu ģimene tiekas ar jauniešiem, lai dalītos savā pieredzē un vairāk viņus iepazītu.

13.09. Sveicam Zaigu Alksni Phillips! 


Zaiga Alksne Phillips

Dr.Zaiga Alksne Phillips ir bērnu ārste, kas jau daudzus gadus palīdz mazajiem slimniekiem atkal kļūt veseliem. Ar ziedotājas atbalstu pirmā stipendiāte Indra Stiureniece jau ir kļuvusi par pediatri, bet otra jauniete – Simona Paule, šogad uzsākusi studijas rezidentūrā bērnu ārstu specialitātē.

14.09. Sveicam Edvīnu Samuli!  


Edvīns Samulis

Edvīns Samulis ne tikai ik gadu atbalsta trīs topošus speciālistus, bet ari piešķir stipendijas par izcilību talantīgākajiem stipendiātiem ar visaugstāko vidējo vērtējumu. Šogad sarīkojumu “Stipendija par izcilību” ziedotājs organizēja Bauskas pilī un izcilības stipendijas tika piešķirtas 15 jauniešiem.

18.09. Sveicam Lindu Rihteri!


Linda Rihtere

Savu jubileju svinēja bijusi Vītolu fonda valdes locekle un lieliska kolēģe Linda Rihtere. Vēl jo saulaināka bija šī diena Lindai, jo viņai bija sarūpēts pārsteigums, ko palīdzēja īstenot ziedotājs Guntis Raimonds Bērziņš. Paldies!

18.09. Sveicam Martu Vītolu! 


Marta Vītola

Prieka pilnus vēlējumus sūtām Vitolu fonda dibinātajai un padomes loceklei Martai Vītolai! Pateicoties Martas un Viļa Vītolu iniciatīvai 2002.gadā dibināt fondu, šogad ar stipendiju atbalstu studē 670 jaunieši!

24.09. Sveicam Birutu Celmu!


Biruta Celma

Lielajā jubileja Vītolu fonds sveica ziedotāju, dzīvesbiedra Mācītāja Arveda Celma piemiņas stipendijas dibinātāju Birutu Celmu. Stipendija novēlēta jauniešiem no Ventspils novada.

27.09. Sveicam Anitu Andrejevu!


Anita Andrejeva

Ziedotāja, ārste un aktīva sabiedriska darbiniece Anita Andrejeva ar dzīvesbiedru Georgu Andrejevu ir atbalstījuši studenti Simonu Pauli no Valmieras novada viņas 6 gadu studijas Rīgas Stradiņa universitātē. Ziedotāji lepojas, ka stipendiāte veiksmīgi absolvēja studijas un iestājusies rezidentūrā.

29.09. Sveicam Gundaru Strautnieku!


Gundars Strautnieks

Gundars Strautnieks kopa ar sievu Astrīdu ik gadu atbalsta divu centīgu studentu studijas. Viena no divām stipendijām ir novēlēta jauniešiem no Gundara dzimtās vietas - Raunas novada.

30.09. Sveicam Artūru Dzeni!


Artūrs Dzenis

Jubileju svin Vītolu fonda valdes loceklis Artūrs Dzenis, kas Vītolu fonda kolektīvam pievienojās 2012.gadā. Daudz laimes!

.ZIEDOTĀJI SEPTEMBRĪ

Septembrī ir ziedojuši: Zvejnieku ģimene, Sigrida Renigere-Indāne, “Danske bank”, Andris Kļaviņš, Jānis Vilgerts, Aivars Slucis, "JV 172 HOLDING" Jura Vītola R. piemiņas stipendijai, Edīte Zariņa, SIA “Kurekss”, SIA “Apsīte”, Mecenātu Borisa un Ināras Teterevu fonds, Fonds “Ziedot.lv”, “Saules aptieka”, “Kurzemes granulas”, “COBALT”, SIA “Euroskor Latvijā”, Māris Zeltkalns, Velta Baumane, Atis Bredovskis un Balva Kūla-Bredovska, Anonīms ziedojums Odzienas muižas stipendijai, Viesturs Neimanis, Saginavas Latviešu klubs, SIA “Jaunmāras”, SIA “Zemturi ZS”, Kristīne un Pēteris Saulīši, ERGO, Juris Petričeks, Rīgas Zonta klubs, Inta Ķirse, Ansis un Monta Grasmaņi, SIA “RJK”, Draudzīgā aicinājuma fonds, Lalita Rūta Muižniece, AKKA/LAA biedrība Baibas Alises un Andra Vītoliņu stipendiju fondam.

Viļņa Plūmes stipendijai Aizkraukles attīstībai ziedojuši: Māris Plūme, Uldis Bluķis, Bitīte Vinklers, Fonds "Ziedot.lv", SIA "Media House"

Dainas Radziņas stipendijai izaugsmei ziedojuši: Viktorija Radziņa, SIA PR KVADRĀTS.

Draugu stipendijai ziedojuši bijušie stipendiāti: Jānis Caune, Elza Seile, Inna Mogutova, Artūrs Rundzāns, Mārtiņš Zālītis, Jeļena Masaļska.

Draugu stipendijai ar Ziedot.lv portāla starpniecību ziedojuši: Tatjana Lazdiņa, Vladislavs Kugelevics, Kristaps Berzins, Aina Linde*, Anete Jekabsone, Aivars Junga, Gatis & Liga, Signe Mežinska, Nauris Smaļķis, Aija Mūrniece, Rūta Dimanta, Laima Miķelsone*, Aina Zvidriņa, Aija, Linda Tesele, Andris Šics, Liga, Alla Spruģevica, Aiga Bautre, Aiva Birbele, Mara Lesina, Evija Lei, Viktors Zaķis, Aivis Liepiņš, Ivo Rudzītis, Juris Sīlis, Inga Skrastiņa, Ieva Ernštreite, Reinis Inkēns, Andrejs Ščitka, Mareks Indriksons, Evita Kirilova, Elva Selecka*, Inga Pozdejeva, Inese Avotiņa, Ieva Dislere, Ksenija, Liga, Daiga Bondare, Arnis Sējāns, Elīna Deksne, Uģis Kronbergs, Dace Himina, Uldis Rankis, Liga Svile, Ģirts Bērziņš, Elīna un Mārtiņš Klīves, Tatjana Barščevska, Aija Roķe, Jānis Puriņš, Nikolajs Hļevnojs*, Svetlana Belacka, Jons Stankus, Kārlis Karolis*, Olga Maļkova, Andreass Šulcs*, Kristaps Kalniņš*, Estere Viļuma*, Jeļena Pasternaka, Māris Stjade, Kaspars Liepiņš, Ilze Poikane, Anna Pugačova*, Reinis Tropiņš*, Laima Bērziņa un 126 anonīmi ziedotāji.

* - ziedotājs ir bijušais stipendiāts 

 

Ziedojumi

Septembrī................345 434 EUR

Gadā........... 1 007 168 EUR

Paldies ziedotājiem! 

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums