Arhīvs - Septembris 2017

SEPTEMBRIS - 2017 

“Es runāšu, kad citi klusēs, jo mans spēks ir smeļams no klusuma un apdomības, ko iemācījos studiju gadu gaitā. Cilvēka prāts ir spējīgs jebko - apdomāt, spriest, glabāt, - bet lai tas sniegtos pāri robežām ir nepieciešams arī finansiāls atbalsts. Stipendija man deva iespēju, un tagad ir mans laiks manas zināšanas investēt tālāk.” /bijušais stipendiāts Elvijs Sprudzāns/

JAUNĀS STIPENDIJAS

- Ernesta Freimaņa piemiņas stipendija.


Biruta Brūns

Ernests Freimanis dzimis 1906. gada 22.decembrī, Rīgā, Jāņa un Augustes Freimaņu ģimenē. Kara laikā Freimaņu ģimene izceļoja uz Austrāliju. Jau agrā bērnībā Ernests ļoti mīlējis puķes, tāpēc droši vien viņš izvēlējās kļūt par ainavu dārznieku (tolaik – daiļdārznieku). Savas dzīves laikā viņš strādājis dažādos darbos - kokzāģētavā, apelsīnu plantācijā, būvniecībā - līdz beidzot sekojis savam aicinājumam. Viņa pārziņā atradās daļa no Adelaides pilsētas apstādījumiem un šajā darbā viņš nostrādāja līdz pensijai. Pateicoties viņa meitas Birutas Brūns atbalstam, pavisam drīz arī šeit kļūs skaistāks kāds dārzs, kāds parks, kāda sēta – kļūs skaistāka visa Latvija, jo stipendija novēlēta topošajam ainavu arhitektam. Paldies Birutai Brūns par stipendijas dibināšanu! Mīļš paldies Ilgai Vēverei un Valdim Tomanim par palīdzību stipendijas kārtošanā!

- Agra Kaužēna stipendija.

Svētkos esam pieraduši iepriecināt ar dāvanām, bet ir tādi cilvēki, kuriem bagātība nāk caur devību, un svētība caur pateicību. Tāds ir jaundibinātās stipendijas ziedotājs Agris Kaužēns, kurš, atzīmējot savu dzimšanas dienu, aicināja savus radus un draugus dāvanu vietā ziedot stipendijai. Tās mērķis ir atbalstīt jaunieti no Rūjienas novada vai Valmieras, kurš izvēlējies studijas eksakto zinātņu nozarē. Paldies ziedotājam Agrim Kaužēnam par ziedojumu!

- Veras Dambergs piemiņas stipendija.


Vera Dambergs

Aizejot ikviens cilvēks kaut ko atstāj palicējiem - cits naudu, cits mantu, bet kāds kaut ko vēl daudz svarīgāku - mīlestību. Un šis mantojums tuviniekiem allaž nozīmēs vairāk kā jebkura cita dāvana. Vera Dambergs aizgāja mūžībā 22. augustā, un atvadu dievkalpojums baznīcā notika 2.septembrī. Ziedu vietā tuvinieki aicināja ziedot Veras Dambergs piemiņas stipendijai. Radi izlēma, ka atbalsts kādam jaunietim izglītības iegūšanā ir pats labākais apliecinājums Veras Dambergas piemiņai. Dambergu ģimenes sadarbība ar Vītolu fondu ilgst jau vairākus gadus. Ilmārs Dambergs dibināja stipendiju savu vecāku piemiņai, kura novēlēta jaunsargiem, kas studē eksaktās zinātnes. 2015. gadā Ilmārs un Vera izveidoja vēl vienu stipendiju, lai godinātu arī Veras vecākus. Ilmārs Dambergs kopš 2004. gada ir arī Jaunsardzes fonda stipendijas koordinators. Tagad kādam Latvijas jaunietim iegūt izglītību palīdzēs arī Veras Dambergas piemiņas stipendija. Vītolu fonds izsaka līdzjūtību Dambergu ģimenei!

SARĪKOJUMI

01.09. Leču ģimenes stipendiju pasniegšana Ozolnieku vidusskolā.  

 
Stipendiāti Namejs Kugrēns (no kreisās), Santa Ģingule, ziedotāja Anna Lece un Helvijs Staļģis. 

Anna un Ilgvars Leči stipendiju dibināja ar mērķi veicināt Ozolnieku vidusskolēnu izaugsmi, vēlmi iegūt augstvērtīgas zināšanas, celt intelektuālo līmeni, rosināt viņu radošo darbību gan ikdienas mācību procesā, gan piedaloties olimpiādēs, konkursos un citās sabiedriskajās aktivitātēs. Stipendija atbilstoši nolikumam un vērtēšanas kritērijiem tiek piešķirta reizi pusgadā. 2017. gada rudens semestra Leču ģimenes stipendiju saņem 11.klases skolēni Namejs Kugrēns, Santa Ģingule un Helvijs Staļģis. Septembra vidū Ozolnieku vidusskolas mācībspēki un Leču ģimene aicināja uz tikšanos Vītolu fonda darbiniekus. Tikšanās laikā prezentējām fonda darbību un rosinājām jauniešus pēc vidusskolas absolvēšanas uzsākt studijas Latvijas augstskolās. Paldies Leču ģimenei un Ozolnieku vidusskolai par sirsnīgo uzņemšanu!  

08.09.“Rigvir” holdinga stipendiju pasniegšanas sarīkojums vidusskolēniem.       

 
“Rigvir” holdinga valdes priekšsēdētājs Jurģis Auziņš (centrā) kopā ar stipendiātiem. 

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika svinīgs sarīkojums, kurā “Rigvir” holdinga valdes priekšsēdētājs Jurģis Auziņš  pasniedza  uzņēmuma stipendijas. To mērķis ir sniegt atbalstu centīgiem vidusskolēniem pēdējā mācību gadā, kuri savu nākotni vēlas saistīt ar medicīnu, farmāciju, ķīmiju vai bioloģiju. Stipendijas saņēma 14 skolēni no Skrundas vidusskolas, Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas, Auces vidusskolas, Dricānu Vidusskolas, Viļa Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas, Rēzeknes Valsts ģimnāzijas, Druvas vidusskolas, Riga Valsts ģimnāzijas, Aizputes Vidusskolas un Krāslavas Valsts ģimnāzijas. Paldies “Rigvir” holdinga valdes priekšsēdētājam Jurģim Auziņam par sadarbību!

22.09. Asjas un Berndta Everts testamentārā novēlējuma pārvaldītāja Jura Liepiņa sarīkojums stipendiātiem.

 
Advokāts Juris Liepiņs kopā ar stipendiātiem. 

22. septembrī viesnīcas Albert Hotel viesmīlīgajās restorāna telpās notika Asjas un Berndta Everts piemiņas stipendijas saņēmēju tikšanās ar advokātu Juri Liepiņu. Tikšanās laikā stipendiāti stāstīja par dzimtajiem novadiem un studiju gaitām, bet ar muzikālu priekšnesumu uzstājās koklētāja Ilze Cepurniece. Dāvātos stipendiātu ziedus Juris Liepiņš pēc tikšanās devās nolikt pie Brīvības pieminekļa. Pēc tikšanās stipendiāte Melisa Kaškura pateicības vēstulē rakstīja: “Cik labi ir visā šajā dzīves skrējienā apstāties, pacelt acis uz augšu un joprojām spēt saskatīt zvaigznes! Tikšanās ar Juri Liepiņa kungu bija viena no spožākajām zvaigznēm šogad. Jaunieši var paveikt lielas lietas tad, ja jūtas pārliecināti un droši par sevi un savu nākotni. Šajā dienā mēs visi jutāmies ieraudzīti, novērtēti un ļoti pateicīgi ziedotājiem Asjai un Berndtam Everts, kaut arī viņu vairs nav starp mums, par nesavtīgu mīlestību un atbalstu.” Paldies Asjas un Berndta Everts stipendijas pārvaldītājam Jurim Liepiņam par tikšanos!

28.09. Vītolu fonda pateicības pusdienas Latvijas fondu, organizāciju, korporāciju vadītājiem. 

 
Fondu, organizāciju un korporāciju vadītāji. 

Vītolu fonds septembrī godināja Latvijas fondus, organizācijas un korporācijas, kas palīdz īstenot mērķi - stipendiju veidā palīdzēt spējīgiem, centīgiem, bet maznodrošinātiem jauniešiem studēt Latvijas augstskolās. Pateicības pusdienas notika restorānā "Benjamiņš". Kopā ar viesiem atskatījāmies uz paveikto pēdējo gadu laikā un izvērtējām plānus nākotnei. Šobrīd fondu, organizāciju un korporāciju ziedojumi no visas pasaules sniedz iespēju studēt 157 jauniešiem. Paldies mūsu ziedotājiem par sadarbību 15 gadu laikā!      

TIKŠANĀS

14.09. Reiņu un Jordan ģimeņu stipendiātu tikšanās ar Silkalnu ģimeni.     

 
Stipendiāti Elīna Āboliņa (no kreisās), Ramona Barkāne, Sandis Bruņenieks, Selga un Eduards Silkalni, stipendiāti Lauma Šamkina, Elvita Kravale un Kristaps Klaks. 

Ik gadu Gunāra un Ināras Reiņu stipendijas, Neal F. Jordan un Vaidas Miķītes Jordan stipendijas saņēmēji tiekas ar ziedotājiem. Šogad Gunārs un Ināra Reiņi lūdza tikšanos organizēt draugiem Silkalnu    ģimenei. Tikšanās laikā Eduards un Selga Silkalni sveica stipendiātus ar studiju semestra sākumu un vēlēja panākumus eksāmenos.  Pateicoties Reiņu ģimenei, stipendiāti baudīja dažādas uzkodas un saņēma dāvanas. Stipendiāts Sandis Bruņenieks pēc tikšanās rakstīja: “Tikšanās bija ļoti sirsnīga. Priecēja, ka no stipendiātu vidus, es neesmu vienīgais latgalietis, jo tas ir retums satikt īstus latgaliešus Rīgā. Žēl, ka pati Reiņu ģimene nevarēja ierasties, taču es ceru, ka es viņus satikšu nākamgad. Ar Ināru Reini esam no viena novada, bet Gunārs Reinis ir strādājis par būvnieku, kas ir mana topošā profesija. Priecājos, ka mums ir daudz kā kopīga. Paldies Reiņu ģimenei par uzklāto galdu un par vēstuli, kura mani iepriecināja. Ar nepacietību gaidu Jūs redzēt un pateikties Jūs personīgi.” Paldies Reiņu un Silkalnu ģimenēm par organizēto tikšanos!

14.09.  A/S "Citadele banka" tikšanās ar stipendiātiem.

  
Vītolu fonda valdes priekšsēdētāja Vita Diķe (no kreisās), stipendiātes Diāna Lozda, Viktorija Vehovceva, A/S "Citadele banka" valdes locekle Santa Purgaile, stipendiāti Mairis Leišavnieks, Elīna Ģērmane un Kristīne Štrausa.

Septembra nogalē notika tikšanās ar A/S "Citadele banka" stipendiātiem. Tikšanās laikā A/S "Citadele banka" valdes locekle Santa Purgaile iepazinās ar jauniešiem un pastāstīja par bankas aktualitātēm. Katrs stipendiāts saņēma īpašas dāvanas. 2017./2018. mācību gadā ar bankas atbalstu studē seši jaunieši. Paldies A/S "Citadele bankai" un Santai Purgailei par tikšanos!

28.09. LPKS “LATRAPS” tikšanās ar stipendiātiem.   

 
LPKS "LATRAPS" valdes locekļi Gunvaldis Sproģis un Valters Bruss, ģenerāldirektors Edgars Ruža ar kundzi Līgu, Vītolu fonda valdes locekļi kopā ar stipendiātiem. 

LPKS “LATRAPS”“ birojā notika tikšanās ar uzņēmuma stipendiātiem, klātesot valdes priekšsēdētājam Gunvaldim Sproģim, valdes loceklim Valteram Brusam un ģenerāldirektoram Edgaram Ružam ar kundzi Līgu. Tikšanās laikā Edgars Ruža stipendiātus iepazīstināja ar LPKS ‘’LATRAPS’’ darbību. Uzņēmums 17 gadu laikā izaudzis no 9 biedriem līdz nepilnam tūkstotim. LPKS „LATRAPS” valdes locekļi stipendiātiem pastāstīja par pieredzi studiju izvēlē un savu saimniecību pārvaldīšanā. Pēc sarunas jaunieši kopā ar agronomi Līgu Ružu devās ekskursijā. Stipendiāte Vendija Madara Kancāne pēc tikšanās rakstīja: “Bija interesanti redzēt, kā tiek ņemti paraugi no atvestajām kravām.  Man īpaši atmiņā palicis, ka  tika slavēts ikviens darbinieks, jo tieši pateicoties darbinieku darbam un biedriem kooperatīvs var pastāvēt un attīstīties. Kopumā šī tikšanās atstāja manī tādu siltuma sajūtu un vēlmi tur atgriezties, jo visu tikšanās laiku jutos kā gaidīts viesis. Mīļš paldies par iedrošināšanu un pamudinājumu mācīties, meklēt prakses iespējas, tai skaitā arī LPKS ”LATRAPS”, un nebaidīties realizēt savas idejas.” Paldies LPKS “LATRAPS” valdei, Edgaram un Līgai Ružiem par sadarbību!

28.09. Ziedotājs Kārlis Ķirsis tikās ar stipendiātiem.

 
Ziedotājs Kārlis Ķirsis (no kreisās), stipendiāti Liene Vilne, Laura Savicka un Jānis Tone.

Ar stipendiātiem tikās ziedotājs Kārlis Ķirsis no Amerikas, kurš stipendiju dibinājis savu vecāku Vilmas un Jēkaba Ķiršu piemiņai. Šajā mācību gadā ar ziedotāja atbalstu studē trīs jaunieši: Jānis Tone no Jaunpils, Laura Savicka un Liene Vilne no Smiltenes. Stipendiāti izvēlējušies savu nākotni saistīt ar farmācijas, datorzinātnes un matemātikas nozarēm. Paldies ziedotājam Kārlim Ķirsim par sirsnīgo tikšanos un sadarbību!

01.-30.09. tikšanās ar ziedotājiem!

Septembrī fondā viesojās Andris Kļaviņš, Imants un Andra Kīni un “Saules atptiekas” pārstāve Oksana Meišele. Savukārt, fonda darbinieki devās uz tikšanos ar  A/S “Latvijas kuģniecības” pārstāvi Ilzi Stangaini, ABLV Charitable Foundation pārstāvi Inesi Rīteli, Valdi Bērziņu, Lalitu Muižnieci, Sarmīti Andersoni un Regīnu Rubeni. Ziedotājiem nodotas aizgājušā mācību gada atskaites un fonda pateicības raksti. Sirsnīgs paldies par viesmīlīgo uzņemšanu un tikšanās prieku!

AKTUĀLI

- Dr. Vaira Vīķe Freiberga aicina dāvanu vietā, ziedot stipendijai!


Žurnāls “Ieva” Nr.36, 2017.09.06.

Žurnāla “IEVA” 20 gadu jubilejas izdevumā intervijas sniedza ievērojami cilvēki, starp tiem eksprezidente dr. Vaira Vīķe-Freiberga. Intervijā dr. Vaira Vīķe Freiberga stāsta, ka savā dzimšanas dienā būtu pateicīga dāvanā saņemt  ziedojumus bāreņu  stipendijām. Paldies dr. Vairai Vīķei Freibergai par vēlējumu!

- Fonda darbinieki apmeklē konferences.

Ielūgums uz konferenci “Being good is good”.

15. septembrī notika konference “Being good is good”, ko organizēja Talsu novada fonds. Konferencē uzstājās dažādu fondu un labdarības projektu vadītāji, bet dalībnieki vienojās diskusijā par labdarības nozīmi skolās. 27. septembrī notika Latvijas Bankas organizēta tautsaimniecības konference “Izglītība: no viduvējības uz izcilību”. Diskusijās sprieda par aktuālākajām problēmām Latvijā, kas skar vispārējo un augstāko izglītību. Paldies Talsu novada fonda valdes priekšsēdētājai Ivetai Rorbahai un Latvijas Bankai par ielūgumiem!

- Stipendiju konkurss  "Mecenātes Ināras Teterevas stipendijām mākslā”.

Pieteikšanās uz „Mecenātes Ināras Teterevas stipendijām mākslā” tiek izsludināta reizi gadā, un stipendijām pieteikties var Latvijas Mākslas akadēmijas studenti, kuri studē LMA bakalaura programmas 2. un 3. kursā un maģistra programmas 1. kursā. Katru studiju gadu Latvijas Mākslas akadēmijas bakalaura un maģistra programmas studentiem kopā tiek piešķirtas trīs stipendijas. Stipendiju konkurss noslēdzās 19. septembrī. Paldies mecenātu Borisa un Ināras Teterevu fondam par sadarbību! Interviju ar mecenātiem iespējams lasīt žurnāla “Ieva” 20 gadu jubilejas izdevumā (Nr.36, 2017.09.06.).

- Pasniegtas A/S "Latvijas kuģniecība" stipendijas.

 
Kuģa “Usma” kapteinis Igors Zaharcenko, vecākais mehāniķis Jurijs Ustenko un vecākais kapteiņa palīgs Dmitrijs Brincalovs sveic Vladlenu Saviku ar A/S “Latvijas Kuģniecība” stipendijas 2017 iegūšanu!

Septembrī A/S “Latvijas kuģniecība” (LK) pasniedza savas stipendijas 13 jaunajiem stipendiātiem. Stipendiju pasniegšana notika uz kuģiem: “Ugale”, “Usma”, “Zemgale”, “Targale”. LK pārstāve Ilze Stangaine norāda, ka topošo darbinieku sagatavotība specifiskajai jūrniecības nozares darba videi ir ļoti svarīgs aspekts, lai pēc studiju beigām iekļautos darba tirgū. “Mēs redzam, ka veiksmīgi aizstāvētas prakses prasība ir attaisnojusies. Iepriekšējo gadu stipendiāti, uzsākot darbu kādā no pozīcijām “Latvijas kuģniecībā”, uzreiz pēc absolvēšanas, veiksmīgi pilda savus darba pienākumus, īpaši novērtējot praksē gūto pieredzi. Savukārt stipendija mūsu skatījumā ir svarīgs papildu stimuls, kā motivēt pēdējo kursu studentus kļūt par izciliem absolventiem un vēlāk arī par daudzsološiem darbiniekiem jūrniecības nozarē.” Paldies A/S “Latvijas  kuģniecība” valdei un Ilzei Stangainei par sadarbību!

VEIKSMES STĀSTS

Septembrī piedāvājam bijušā stipendiāta Oskara Ozoliņa veiksmes stāstu. 2005. gadā viņš kļuva par Īras un Pētera Bolšaitis stipendijas saņēmēju, un studēja Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē. Šobrīd Oskars ieguvis doktora grādu izvēlētajā nozarē, un kopā ar ģimeni dzīvo Zviedrijā. Viņš saka: “Mecenātu sniegtais atbalsts nav novērtējams ar mūsdienu materiālo vērtību skalu. Tas ir ieguldījums ilgtermiņā.”

 
Oskars Ozoliņš

Pēc Krāslavas vidusskolas absolvēšanas iesniedzu pieteikuma vēstuli Vītolu fondam, jo nācu no laukiem. Liels atbalsts bija mana mamma, kas mani audzinājusi viena. Viņa vienmēr ir uzsvērusi izglītības nozīmīgumu cilvēka attīstībai. Tagad to saprotu un arī citus mudinu arvien tiekties pēc sevis pilnveidošanas, jo mūsdienu sabiedrības cilvēki dzīvo informācijas laikmetā, kur mācīšanās ir neatņemama ikdienas sastāvdaļa. Tas ir saistīts ar strauju moderno tehnoloģiju attīstību, kas lielā mērā izmaina sabiedrības paradumus un apkārtējo pasauli. Jaunas zināšanas un prasmes ir nepieciešams apgūt katru dienu, lai kļūtu par sabiedrībā konkurētspējīgu un novērtētu speciālistu. Manas gaitas Vītolu fondā aizsākās 2005. gada janvārī, kad pirmo reizi satiku mecenātus Īru un Pēteri Bolšaitis. Tajā laikā sniegtais atbalsts un uzticība manām spējām deva neaprakstāmu motivāciju mācīties. Biju pirmā kursa students Rīgas Tehniskāsuniversitātes Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē Telekomunikāciju institūtā. Īra un Pēteris Bolšaitis papildus studijām deva iespēju iepazīties ar mākslu. Atminos mūsu kopīgo gājienu uz operu “Aīda”. Tas bija liels pavērsiens manā dzīvē un arī turpmākajos 

studiju gados regulāri apmeklēju dažādus kultūras pasākumus. Pēteris mani ieveda studentu korporācijas Fraternitas Lettica dzīvē, kur bija iespēja iepazīties ar daudziem līdzīgi domājošiem jauniešiem. Tas deva man stingru pamatu zem kājām un motivēja uz arvien augstākiem sasniegumiem. Lielākā daļa no manas vēlmes izstrādāt doktora disertāciju ir saistīta ar iedvesmojošiem piemēriem, labiem un atsaucīgiem cilvēkiem līdzās. Doktora disertāciju aizstāvēju 2013. gadā, un pēc tam darbu turpināju Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes Telekomunikāciju institūtā kā docents un pētnieks. Pēc laika vēlējos paplašināt savu redzesloku, tādēļ devos savās pēcdoktorantūras studijās uz Zviedriju. Veidoju profesionālās saiknes ar savas nozares pārstāvjiem plašajā pasaulē caur Eiropas Savienības Maria Curie programmas ICONE projektu, kas nodrošina gan plašu pieredzes apmaiņu un jaunu prasmju radīšanu, gan personības izaugsmi. Lai gan esmu devies plašajā pasaulē, tomēr vienmēr atceros vietu, no kuras esmu cēlies – Krišjāņu pagastu un Krampiņu ciemu.

Izsaku lielu pateicību saviem audžu vecākiem Īrai un Pēterim Bolšaitis par sniegto atbalstu tajā mirklī, kad tas bija visvairāk nepieciešams. Vēl joprojām satiekamies Latvijā, un manas trīs meitas līdz ar manu tuvo saikni ar mecenātiem ir ieguvušas audžu vecvecākus, kuri gan piedalījušies kristībās Latgalē, Rēzeknes pilsētā, gan citos svarīgos dzīves notikumos. Latgale ir vieta, kurā esmu pavadījis bērnības dienas un vienmēr vēlos atgriezties pēc savas profesionālās pieredzes stiprināšanas.
Aicinu fonda stipendiātus novērtēt sniegtās iespējas un kļūt par prasmīgiem un konkurētspējīgiem cilvēkiem. Lai sasniegtu augsti uzstādītos mērķus gan profesionālajā, gan privātajā dzīvē ir nepieciešams nemitīgi mācīties. Jums ir dota iespēja kļūt par savas nozares speciālistiem, kuru pieplūdums radīs Latvijas izaugsmi ilgtermiņā. Novēlu Jums vienmēr atcerēties, ka mecenātu sniegtais atbalsts nav novērtējams ar mūsdienu materiālo vērtību skalu. Tas ir ieguldījums ilgtermiņā.

Patiesā cieņā

Oskars Ozoliņš, Dr.sc.ing.

SVEICAM SEPTEMBRA JUBILĀRUS!

Septembrī svētkus svin:  Marta Vītola (Vītolu fonda dibinātāja), Ināra Krūmiņa (Draugu stipendija), Dzintars Abuls (Dzintara un Birutas Abulu ģimenes stipendija), Carolina Vītola (Viļa un Carolinas Vītolu stipendija), Natālija Neiburga (Jāņa Neiburga un Natālijas Ritters-Neiburgs stipendija), Ilze Siliņa (Prof. Edgara Imanta Siliņa piemiņas stipendija)Zaiga Alksne-Phillips (Zaigas Alksnes Phillips stipendija), Edvīns Samulis (Edvīna Samuļa izcilības stipendija), Linda Rihtere (Draugu stipendija)Marta Vītola (fonda dibinātāja), Biruta Celma (Mācītāja Arveda Celma piemiņas stipendija), Guntis Belēvičs (Saules aptiekas stipendija), Gundars Strautnieks (Astrīdas un Gundara Strautnieku stipendija), Artūrs Dzenis (Vītolu fonda valdes loceklis).

SVEICAM!

- Sveicam ziedotāju Zaigu Alksni-Phillips ar atzinības raksta saņemšanu!

 
Stipendiāte Simona Paule (no kreisās) un ziedotāja Zaiga Alksne-Phillips. 

Latviešu ārstu un zobārstu apvienība (LĀZA) 70 gadu jubilejas konferencē 20.septembrī godināja pasaulē pazīstamus LĀZA biedrus un jubilejas konferences lektorus. Atzinības rakstu Par nozīmīgu ieguldījumu „Latviešu ārstu un zobārstu apvienības” darbā, tās mērķu un uzdevumu realizācijā. Par LĀZA 70 gadiem! saņēma LĀZA ekspriekšsēži, starp tiem vicepriekšsēde Zaiga Alksne-Philips. Ziedotāja konferencē lasīja lekciju par atbalstu bērnu veselības aprūpei. Sveicam ar panākumiem!

- Sveicam Zinību dienā!

Zināšanas ir atslēga, kas spēj atvērt ikvienas durvis, tā ir vērtība, kuru atņemt nespēj neviens, tāpēc šī diena ir svētki ne tikai tiem, kas mācās un māca, bet arī tiem, kas gādā, lai mūsu jaunā paaudze skolotos un studētu. Veiksmīgu un zināšanām bagātu jauno mācību gadu! Lai mums kopā viss izdodas!

ZIEDOJUMI SEPTEMBRĪ

Septembrī ziedojuši:  "Danske Bank", SIA "Kurekss", SIA "Atea Global Services", LPKS “LATRAPS”, Andris Kļaviņš, Edīte Zariņa, "SEB Investment Management", SIA "Apsīte", Ilmārs Dambergs, SIA “Puratos Latvia”, ABLV CHARITABLE FOUNDATION, Mecenātu Borisa un Ināras Teterevu fonds, SIA "Baltacon", SIA “Saules aptieka”,  Matīss Kukainis, Sarmīte Andersone-Šveice, Hrgetič ģimene, ERGO, Agris Kaužēns, Vilis un Carolina Vītoli, Inta Ķirse, Ausma Pāvulāne, Juris Petričeks, Talsu novada fonds, Inta Bušs Gotelli, Māris Plūme, Māris Slokenbergs, Baiba Krogzeme-Mosgorda (Arnolda un Helēnas Sildegu fonda stipendijai), VESTA-LK (Astrīdas un Laimona Jansonu stipendijai), Vaino V. Keelmann,  "Daugavas vanagu" Toronto nodaļa, Atis un Balva Bredovski, Kārlis Vasarājs, Velta Baumane.

“Kluso varoņu fonda” stipendijai ziedojuši: Eduards Anderss, Pēteris Bolšaitis,  Valda Auziņa,  Nodibinājums “Kokneses fonds”, Maija Hinkle, Ints Dzelzgalvis

Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas stipendijai ziedojuši: Juris Borzovs, Astrīda Romanovska, Inese Ločmele- Jansone*, Anita Reihenbaha.

Draugu stipendijai ar Ziedot.lv portāla starpniecību ziedojuši: Ināra Krūmiņa, Ingars Kalējs, Toms Zvidriņš, Ilona Dzirniece, Ilze Krapāne, Jānis Stukuls, Aivars Junga, Tatjana, Ilona Mažeika, Ilmārs Kašs, Ivanda Žodziņa, Zanda Zaļuma*, Viktors Arbutavičs, Mārcis Pauls, Kristaps Blūms, Klāvs Renerts, Ginta Lejiņa, Agnija Bērziņa, Daina Bolšteins, Uģis Lācis, Ineta Kitenberga-Jansone, Inga Saknīte, Elva Eglīte*, Sandra Ābele*, Augusts, Alma, Elīna, Mārtiņš Klīve, Andris Rimsa, Inese Nigolase, Linda Rozenfelde, Nikolajs Petrovics, Kristaps, Sandra Kirilkina, Valda Aļeksējeva, Filips Birzulis, Mečislavs Maculēvičs*, SIA “Viridi Lux”, Līga Germele, Paula Kaufelde, Germans Ļebezovs, Māra Ratke, Andris Bernāts, Inese Avotiņa, Līga Ārniece, Jānis Palkovs, Ieva Muze, Mārīte Cakule, Vadims Sobolevs, Aiga Stabulniece, Laimonis Niedre, Vilnis Auzāns, Mārtiņš Liniņš, Natalja Jerofejeva, Kārlis Jakadels,  Vizma Eliņa, Rihards Savickis, Elīna Badune, Linda Juhna, Viktorija Stūrīte, Aivis Liepiņš, Artis Frankovičs, Baltikums Bank AS, Viktors Zaķis, Svetlana    Belacka, Diāna Šabanova, Viktors Zaķis, Viktorija Dolgosejeva, Igors Ponamarčuks, Līga Vasariņa*, Elita Pavlovska un 191 anonīmi ziedojumi.

* - ziedotājs ir bijušais stipendiāts 

Ziedojumi

Septembrī.............214 606 EUR

Gadā...................1 119 730 EUR
Paldies ziedotājiem!

Seko līdzi jaunumiem arī Vītolu fonda Facebook.com lapā: 

https://www.facebook.com/VitoluFonds/?fref=nf

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums