Atvadu vārdi Ādolfam Sīlim
(1925 - 2014)

 

Šodien klusu, pavisam klusu un balta jo balta zied zeme, ķiršu un ābeļu ziediem svētīta. Tāda, bezgala skaista, bet skumju pilna, tā atvadās no stiprā, gudrā un godīgā sirmā latviešu vīra, patiesa savas zemes patriota Ādolfa Sīļa. Dievs viņam pateicībā par garajā mūžā veiktajiem labajiem darbiem dāvājis šo baltiem ziediem bagāto aiziešanas brīdi, Šaisaulē atstājot domas, ilgas un cerības.

Ādolfs Sīlis - Vītolu fonda padomes loceklis un ziedotājs, Trīs Zvaigžņu ordeņa kavalieris, ,,Latvijas Lepnums 2008’’,  īpašs cilvēks, kādu pasaulē ir maz, jo viņš bija no tiem, kas spēj atnākt tukšā vietā un ar darbu panākt, ka viss sāk zelt un plaukt - tā uzskata Vilis Vītols, Vītolu fonda dibinātājs.

Ādolfs Sīlis dzimis Latvijā, 1942. gadā iesaukts dienestā. 1944. gadā Sīlis emigrēja uz Austriju, tad pārcēlās uz Angliju, strādāja lauksaimniecībā, uzsāka studijas Keitringas koledžā un ieguva pavāra specialitāti un diplomu menedžmentā. Viņš kļuva par uzņēmēju un tika raksturots kā biznesa ģēnijs, kurš apveltīts ar izcilu intuīciju. Kopā ar sievu Anitu izaudzināti trīs dēli, ģimenē aug divi mazbērni.

1949. gadā viņš sāka darboties trimdas latviešu Daugavas Vanagu (DV) fondā, kļuva par aktīvu biedru, vēlāk DV fonda Londonas nodaļas priekšsēdi, DV fonda Straumēnu nodaļas priekšsēdi, DV fonda valdes priekšsēža vietnieku un kultūras daļas vadītāju. Fonda valde viņam uzticēja svarīgus projektus, un katrs ziedojums tika tālredzīgi apsaimniekots. Viens no A.Sīļa lielākiem ieguldījumiem labdarībā ir DV lauku īpašuma Straumēni izveidošana Anglijā. Tā ir vieta, kur mieru un mājvietu, sirdssiltumu, medicīnisko palīdzību  atraduši simtiem trimdas latviešu. Viņa vadībā īpašums tika pārbūvēts un sakopts, un joprojām latviešu vecākās paaudzes cilvēkiem te ir iespēja pavadīt savas vecumdienas.

Kad Latvija atguva neatkarību, domājot par tautiešiem, A.Sīlis ierosināja Rīgā izveidot viesnīcu "Radi un draugi". Pasākumam pilnu atbalstu deva Anglijas DV fonds, kas ir viesnīcas īpašnieks, bet pārvaldīt un rūpēties par jauno projektu DV fonda valde uzticēja A. Sīlim. Peļņa, ko dod viesnīca "Radi un draugi”, arī tagad tiek ieguldīta  ziedojumos labdarībai Latvijā.

Izprotot, cik svarīgi ir investēt nākotnē, A.Sīlis kļuva par Vītolu fonda atbalstītāju, 2005. gada martā dibinot divas Ādolfa Sīļa stipendijas, pēc gada , godinot draugu, tapa divas Jura Grigora piemiņas stipendijas. Kā voluntieris Ādolfs Sīlis atrada ne vienu vien labvēli, kas bija gatavs savus mūža ietaupījumus ziedot jauniešu izglītībai Latvijā. Viņš allaž uzskatīja: " Dažiem ir dots vairāk nekā citiem. Tāpēc jādalās." Ne velti 2008. gadā tika saņemts tituls ,,Latvijas lepnums” nominācijā "Mecenāts". Tas ir apbalvojums, ko nevar nopirkt par naudu, tas bija mīlestības un cieņas apliecinājums cilvēkam, kas sevi atdevis Latvijai, kas nenoguris ir darbojies, lai palīdzētu leģionāriem, invalīdiem, izciliem un talantīgiem jauniešiem, maznodrošinātām ģimenēm, pensionāriem.

Ādolfs Sīlis visu  mūžu ir stāvējis nomodā par savu tautu, viss, ko viņš darīja, bija vērsts, lai  koptu un saglabātu latviešu tautas patiesās vērtības. Kamēr daudzi cīnījās par varu, ietekmi un naudu, Ādolfs Sīlis rūpējās par tiem, kuriem palīdzība bija visvairāk nepieciešama. Viņa stipendiāte Anita Urkauska atzina : "Jūs ar savu dzīvi esat pierādījis, ka cilvēks var gūt panākumus, labu izglītību un laimi , arī esot tālu prom no savas dzimtenes. Jūs esat  bijis piemērs mūsdienu jauniešiem!"

Ādolfs Sīlis bija cilvēks ar stingru stāju, sirdsapziņas cilvēks, viņam piemita augsta inteliģence, sirdsgudrība, erudīcija un uzticība savam vīrišķības ideālam, kurā spēks nav varai, bet mīlestībai, maigumam un piedošanai. Ādolfa Sīļa piepildītais mūžs ir aizritējis, bet padarītais paliek te - viņa Tēvzemē. Paliek paveiktais mūža darbs, viņa sirds bagātība, mīlestība un cieņa pret cilvēkiem.

Uz ievu ziedēšanu Latvijā viņš vairs neatnāks, uz naktsvijoļu naktīm un rudens ziedu krāšņumu arī ne. Taču tādi gudri, stipri latviešu vīri nemēdz aiziet tālu prom - viņi vienmēr būs tepat, savā zemē, tikai uz kādu Mūžības brīdi devušies ar citu sauli, citu zemi, citiem baltiem ziediem parunāt.

 

 Lai gaišs,  ziediem klāts ceļš Mūžībā!

How to find us?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Contact us