Arhīvs - Augusts 2005

Sēru vēsts

31. augustā Rīgā mūžības ceļos aizgājusi mūsu ziedotāja Ērika Rītiņa.

Ik gadus kāds jaunietis studēs ar Rītiņas ģimenes stipendiju. Mēs nesakām ardievas, jo Ērika Rītiņa paliek mūsu domās un pateicībā par uzcelto pieminekli nākotnei. Lai viegls ceļš un mājām , jo viņa nolēmusi dusēt kopā ar savējiem ASV.

„Mēs klusējot paliekam....Vējš šalko un mierina mūs, bet tava vieta, kas bija šai dzīvē, ir, bija un vienmēr būs.”

Jaunums

Jaunas stipendijas:

• Daumanta un Birutas Heisteru stipendija
• Augusta Gregera piemiņas stipendija
• Leopolda un Kristīnes Klišānu stipendija
• Viļa un Carolinas Vītolu stipendija

02.08.2005. Pasākumu saviem stipendiātiem organizē AS „SAMPO” banka. Apsveikums no bankas prezidenta Korneliusa kunga, IZM, sertifikāti, ceļa vārdi no bijušā stipendiāta Ulda Akmens, skaisti klāts svētku galds. Paldies mārketinga speciālistam Normundam Rudzītim par pasākuma organizēšanu.

Sampo bankas stipendiāti

03.08.2005. Fondā viesojas Sīļa kungs un Biruta Heisteres kundze, kura nolēmusi vīra Daumanta Heistera piemiņai veidot divas stipendijas. Stipendiātus Heisteres kundze izraudzīja no vīra dzimtās puses -Dobeles rajona Bukaišu pagasta.

Vairāk par Daumantu Heisteru lasiet sadaļā STIPENDIJAS

05.08.2005. Vilis Vītols un Vita Diķe viesojās „Latvijas Avīzes” laikraksta redakcijā, kur laipni sagaidīja žurnālisti Voldemārs Krustiņš un Dace Kokarēviča. Pēc sarunas publicēts 12.08.2005. avīzē raksts „Svētīgie augļi no mecenāta ābeļdārza”. Paldies par tikšanos.

05.08.2005. Zvans no ASV Alfreda Gravas. Svinot savu 75 gadu jubileju, viņš nolēmis dāvanu vietā saņemt ziedojumus. Kopā draugi sadāvinājuši $ 1500, kas tika ziedots Vītolu fondam ar mērķi Sibīrijas latvietim/ei studijām Latvijā.

05.08.2005. Draugu stipendijai ziedojumu iemaksā Niks un Laura Bulmaņi. Trīs studenti studēs ar Draugu stipendiju.

09.08.2005. Fondā ciemojas Velta Voitkuns no Australijas.

10.08.2005. Fondā viesojas Krājbankas speciālists Māris Kalniņš. Pateicoties Kalniņa kungam fonda ziedojumi noguldīti ar izdevīgu procenta likmi.

11.08.2005. Fondā viesojas Maija Budriha no Vācijas. Viņa nolēmusi savam krustēvam veidot Augusta Gregera piemiņas stipendiju. Izpētot kandidātu pieteikumus, motivācijas vēstules, izvēlē specialitāti, viņa nolēma pirmo stipendiju piešķirt Kristapam Kalniņam no Saldus rajona, kurš studēs RTU, Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē, 1. kursā.

22.08.2005. Tikšanās ar Selonijas korporācijas vadītāju Rolandu Irkli un tŗīs Osvalda un Ilgas Keses/Selonijas/ fonda stipendiātiem.

25.08.2005. Viens vārds - PALDIES saveda kopā pasākumā „Finiša nav. Ir tikai starts.” Rīgas Latviešu biedrības namā ziedotājus un stipendiātus.

Pasākumā piedalījās IZM ministre Ina Druviete, kas pasniedza Vītolu ģimenei goda rakstu par darbu.Paldies visiem, kas svētku brīdī bija kopā ar mums un palīdzēja pasākuma organizēšanā.

Paldies AS „SEB Latvija Unibankai” par skaisto dāvanu, jo fondam tagad ir jaudīgs dators!

Pasākuma bildes varat skatīties pielikumā.

25.08.2005. Jāņa Kleinberga grāmatas „Uz otru pusi” prezentācija. Līdzekļi no grāmatas pārdošanas tiks ieguldīti „Draugu stipendijā”. Paldies par sadarbību SIA „Ulma” valdes priekšsēdētājam Uldim Sunepam.

26.08.2005. Fondā viesojas Vilis Vītols /juniors/. Abi ar sievu Carolinu beiguši būvniekus, tāpēc arī savu stipendiju maksās topošam būvniekam no LLU Guntim Gudam no Sabiles.

Ziedojumi Augustā

 Viesnīca “Radi un draugi” Ls 18900
 Daugavas Vanagu fonda Bedfordas nodaļa Ls 12600
 Biruta Heistere Ls 8900
 AS “SEB Latvija Unibanka” Ls 6300
 SIA “Microsoft Latvija” Ls 3000
 Maija Budriha Ls 1045
 Ciems “Latvija “ Mičiganas pavalsts ASV Ls 903
 Talsu novads ( Olga Bāre) Ls 872
 Leopolds Klišāns, Kristīne Klišāne Ls 872
 SAF Pakalpojumi /raidījums Nedēļa/ Ls 872
 Alfreds Grava Ls 846
 Vilis un Carolina Vītoli Ls 872
 Ieva Laukers un Justs Karsons Ls 872
 Kārlis Streips Ls 500

 Draugu stipendijai:

 
     Niks un Laura Bulmaņi Ls 1744

 Ķīpsalas stipendijai:

 
     AS DIENA Ls 200
     SIA “Nekustamie īpašumi” Ls 995
 “Rīgas Fonda biržas 10. gadadienas salidojuma stipendijai:  
     Uldis Cērps Ls 159
     Guntars Kokarēvičs Ls 159
     Iveta Vanaga Ls 159
     Mārtiņš Rikšis Ls 159

KOPĀ:

Ls 60929

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums