Arhīvs - Augusts 2006

Augusts

Jaunumi

  • Emmas A. Kampes piemiņas stipendija

  • Miķeļa un Ievas Gravu piemiņas stipendija

  • Pure Food stipendija

Augusts ir pasākumu mēnesis, tika svinēta fonda jubileja kopā ar 450 ciemiņiem.

Piecu gadu pieredze ļāvusi saprast, ka šie ziedojumi ir liels atbalsts studētgribētājiem. Piecu gadu laikā stipendijas saņēmuši 564 studenti. Stipendijās izmaksāts gandrīz viens miljons latu – Ls 836300.
2006. gada 1. septembrī pateicoties 69 stipendiju veidotājiem studijas uzsāks 340 stipendiāti ar Ls 1000 gadā.
Un labākais, nekas jau nebeidzas, viss turpinās – dibinās jaunas stipendijas, no vasaras darbiem ārzemēs, atgriežas stipendiāti.

Ir labs teiciens – kā jūgsi, tā brauksi! Augusts iesākās ar lielu mērķziedojumu un visu mēnesi Vītolu fonda kontā bira ziedojumi. Paldies mūsu uzticīgiem sadarbības partneriem.

01.08. Viesnīcas "Radi un draugi" mērķziedojums 5 jaunām stipendijām – Ls 21000. Kopā ar viesnīcas atbalstu 2006./2007. mācību gadā studēs 15 studenti.

Viesnīcas ''Radi un draugi'' stipendiāti kopā ar Ādolfu Sīli Iveta Gulbe

03.08. Kanādas Latviešu kultūras centra valdes loceklis viesojās fondā, lai tuvāk iepazītos ar darbu fondā un pārrunātu Vairas Vīķes Freibergas, Kanāda Latviešu kultūras centra stipendiju administrēšanu.

03.08. Fondā viesojās Maija Budriha no Vācijas, kura pagājušā gadā, godinot krustēvu nodibināja Augusta Gregera piemiņas stipendiju. Sadarbība turpināsies. 29.08. mērķziedojumā ieskaitīts Ls 1053. Septembrī paredzēta tikšanas ar Augusta Gregera piemiņas stipendiātu Kristapu Kalniņu.

Maija Budriha

04.08. Mērķziedojums Arnolda un Helēnas Sildegu fonda stipendijai. Ik gadus Lalita Muižniece izsolē pārdod mākslinieka gleznas, lai iegūtu stipendiju fondam nepieciešamos līdzekļus. Paldies Lalitai Muižniecei un Sarmai Liepiņai par ieguldīto darbu. Bez viņām Arnolda Sildega sapnis par stipendiju fondu neīstenotos.

07.08. Latvijā ciemojas Andreja Zvejnieka dzīvesbiedre Regina Zvejniece. Telefonsaruna, īsa tikšanās. Augusta otrā pusē fonds saņem vēstuli, kurā Zvejnieces kundze izsaka pateicību par sadarbību un atsūta fondam ģimenes fotogrāfijas.

Regīna Zvejniece kopā ar dēlu Pēteri Zvejnieku un viņa ģimeni.

07.08. Fondā viesojas Lielvārdes Attīstības fonda projektu direktore Ilze Kreišmane un noslēdz sadarbības līgumu nākošam mācību gadam.

08.08. A/s ‘‘Sampo banka” sveic savus stipendiātus, izsūtot vēstules.

Sampo bankas stipendiāti kopā ar Sampo bankas mārketinga nodaļas vadītāju Normundu Rudzīti

09.08. SIA ‘‘Pure Food” valdes priekšsēdētājs Aivars Žimants paraksta sadarbības līgumu par mērķziedojumu piecām ‘‘Pure Food” stipendijām. Pasākumā A. Žimanta kungs dāvina garšīgu kliņģeri un daudz, daudz rozīņu. 23. augustā mērķziedojumā ieskaitīts Ls 5250.

Pure Food stipendiāti kopā ar SIA ''Pure Food'' valdes priekšsēdētāju A.Žimanta kungu.

10.08. Latvijā viesojās DV Austrālijas Melburnas nodaļas priekšsēdis Aivars Saulītis ar kundzi un valdes locekle Dzidra Cekuliņa. Viņi fondā tikās ar saviem stipendiātiem Zandu Misiņu un Ēriku Rudzīti.

DV Austrālijas Melburnas nodaļas priekšsēdis Aivars Saulītis ar kundzi un valdes locekle Dzidra Cekuliņa un stipendiāti - Zanda Misiņa un Ēriks Rudzītis.

11.08. Tikšanās ar SEB Unibankas Sponsorēšanas projektu vadītāju Jāni Lielāmeru. Sadarbība turpinās, stipendiju skaits pieaug, ar SEB Unibankas atbalstu studēs 9 stipendiāti. 31.08. mērķziedojums Ls 9450.

14.08. Sadarbību turpina Talsu novada fonds, mērķziedojums Ls 1050.

15.08. No ASV fondā viesojās Maija Ziedaine. Pagājušā gadā dibinātās Paulīnes Ziedaines piemiņas stipendijai mērķziedojums Ls 1175. 24. augusta pasākumā Paulīnes Ziedaines stipendiāts Kaspars Daukšts tikās ar ziedotāju.

17.08. Vairas Vīķes Freibergas, Kanādas Latviešu kultūras centra stipendijai mērķziedojums Ls 4600. Centrs rīkoja loteriju. Tika pārdotas vairāk kā 7000 biļetes, un ienāca arī citi atsevišķi ziedojumi. Laimīgo lozi izvilka Centra 25. gada jubilejas sarīkojumā, laimesta ieguvēja bija Tekla Lachs kundze. 2004. gada septembrī viņa kopā ar meitu Ednu Sears un dēlu Juliusu Lachs devās uz Rīgu un satikās ar mūsu valsts prezidenti Vairu Vīķi Freibergu Rīgas pilī. Centra pārstāvji bija norunājuši ar prezidentes biroja darbiniekiem, ka pateicībā par šo laimestu, Centrs noziedos līdzekļus kādai labdarības organizācijai Latvijā, pēc prezidentes vēlēšanās. Prezidentes kundze lūdza, lai par loterijā iegūtiem līdzekļiem dibina stipendiju bez vecāku atbalsta palikušiem studentiem.

21.08. Ģirta un Lienas Kaugaru mērķziedojums vienai stipendijai – Ls 1050. Draugu stipendijas atbalstītājas Agritas Krieviņas ziedojums Ls 15.

23.08. Fondā viesojas Rasma Dinberga ar meitu. Viņas ir nodibinājušas stipendiju vīra un tēva Kornēlija Dinberga piemiņai. 24. augustā abas viesojās arī pasākumā.

Vītolu fonda dibinātājs Vilis Vītols, Rasma Dinberga ar meitu

24.08. Vītolu fonda gada pasākums "Finiša nav. Ir tikai starts."
Reval Hotel Latvija Konferenču zālē Vītolu fonds kopā ar stipendiju dibinātājiem, stipendiātiem un viesiem svinēja 5 gadu jubileju. Savā 5 gadu jubilejā Vītolu fonds ziedotājiem pasniedza dāvanu īpašo Jāņa monētu, kura noslēpta PBLA stipendiātes Ineses Krēģeres darinātā dāvanu maisiņā. Svētku viesi pirmo reizi dzirdēja PBLA stipendiāta Aigara Mežsarga sacerēto dziesmu Vītolu fondam.
Pēc pasākuma ielūgtie viesi rakstīja :
"Apsveicu ar skaisto pasākumu. Sirds gavilē, ka arvien vairāk jauniešiem ir iespēja mācīties. Tāds labs smadzeņu potenciāls vienā telpā..." Baiba Rubesa.
"Paldies par vienreizējo sarīkojumu, izcilo organizāciju un dievišķo gaistoni," sirsnībā Aija Ebdene un Bruno Rubess.
"Es ieguvu ļoti daudz pozitīvu emociju... tas bija mīļi, skaisti un sirsnīgi. Paldies!" viesnīcas ‘‘Radi un draugi” direktore Iveta Gulbe.
"Visas avīzes pilnas, Panorāma ziņoja, radio stāstīja par Vītolu fonda jubilejas pasākumu. Iveta bija ļoti aizkustināta par iespēju piedalīties jubilejas pasākumā" Talsu novada fonda valdes priekšsēdētājs Mareks Indriksons.
"Vēlamies Jums izteikt atzinību par ļoti labi organizēto ceturtdienas sarīkojumu! Katra detaļa bija sagatavota ar izdomu un mīlestību. Liels paldies!" Ira un Pēteris Bolšaitis.

Pasākuma bildes varat skatīties pielikumā.

 

25.08. Fondā viesojas ziedotāja Anna Buduls un sniedz interviju žurnālam 36.6.

25.08. Ziedotāji Justs N. Karlsons un Ieva M. Laukers paraksta līgumu par sadarbības turpināšanu un ieskaita mērķziedojumā Ls 1050.

Justs N.Karlsons un Ieva M.Laukers

26., 27.08. Vītolu fonda darbinieku sporta dienas Pāvilostā.

28.08. Fondā viesojas Alfreds un Sarmīte S. Gravas. Ziedotāji nolēmuši dibināt vecāku Emmas A. Kampes piemiņas stipendiju un Miķeļa un Ievas Gravu piemiņas stipendiju. 18.08. ieskaitīts mērķziedojums.

Alfrēds un Sarmīte S.Gravas

29.08. . Fondā viesojas Atis Bredovskis no Kanādas.

 

Ziedojumi Augustā

 Viesnīca "Radi un draugi" Ls 21000
 Talsu novada fonds Ls 1050
 Maija Ziedaine Ls 1175
 Kanādas Latviešu kultūras centrs Ls 4600
 Alfreds un Sarmīte S. Gravas Ls 2000
 Ģirts un Liena Kaugari Ls 1050
 Saginavas Latviešu klubs Ls 2079
 Justs N. Karlsons un Ieva M. Laukers Ls 1050
 Maija Budriha/Augusta Gregera piemiņas stipendija Ls 1053
 SEB Unibanka Ls 9450
 Evarists Bērziņš Ls 1108
 Lalita Muižniece, Sarma Liepiņa, Arnolda un Helēnas Sildegu fonda stipendijai Ls 548
 Uldis Kariņš, Artūrs Krišjānis Kariņš, Rasma Kariņa, godinot Konrādu Griķīti ‘‘Draugu stipendijai” Ls 89
 Agrita Krieviņa Ls 15
KOPĀ: Ls 51517

                                            

Paldies ziedotājiem!

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums