Arhīvs - Augusts 2007

 

Augusts

Ir augusts. Tuvojas rudens. Rūgtens saldums nāk no asteru dobēm un vasaras dārzos briest āboli. Būs dāsna ābolu raža. Un rūpīgāk ieskatoties augļu pārpilnajos zaros, daudziem Liktenis ļaus ieraudzīt arī tos, kuri, šķiet, ir zelta krāsā.
Latvieši zina pasaku par bārenīti un zelta ābeli, un ābolu, kuru sadalīt var tā, ka pietiks visiem, kas to pratīs un vēlēsies saņemt.
Ražīgs šis gads ir bijis Vītolu fondam. Pateicoties 104 ziedotājiem, 484 studenti saņems fonda administrētās stipendijas. Ar 262 esošiem stipendiātiem līgumi tika pagarināti, 222 studenti stipendiju saņems pirmo gadu. Šajā mācību gadā plānots stipendijās izmaksāt Ls 488900
Viena stipendija ir Ls1000 gadā. Prezidentes Vairas Vīķes Freibergas stipendiāti gadā saņems Ls 2000, bet Elizabetes Nuarkas ev.- lut. Draudzes stipendiāti Ls 1300.
Ar fonda gādību Latvijā veidojas paaudze, kas ne tikai varēs, bet arī vēlēsies dalīties ar citiem tajā, kas nopelnīts uz šīs zemes, jo tas skan Vītolu fonda moto – "Ar izglītību dzīvē sasniegt tādu līmeni, lai varētu nākotnē palīdzēt citiem!".

Jaunumi

  • Elizabetes- Nuarkas latviešu ev. – lut. Draudzes stipendija

  • Āboliņa – Elsiņa stipendija

  • In Memoriam Mildas Krulls stipendija

  • SIA "Arhis" stipendija

  • Ārstes Hermīnes Mednes piemiņas stipendija

  • Rikardo un Martas Pantin stipendija

01.08. Fondā ziedotājs Raivis Aršauskis tiekas ar savu stipendiāti.

Raivis Aršauskis un Līna Heinacka

06.08.Andrejs Muzikants, pārstāvot radus un draugus, kas godinot Mildas Krulls aiziešanu mūžība, puķu vietā ziedoja stipendijai, dibina In Memoriam Mildas Krulls stipendiju.

Andrejs Muzikants un Brigita Muzikante

2006. gada 1. jūnijā bērni ar ģimenēm Brigita Muzikante, Zigrida Salina, Ingride Jekabsone un Pauls Krulls. Māsa Ella Damberga ar ģimeni, lielais radu un draugu pulks Latvijā, Austrālijā un Amerikā saņēma sēru vēsti – Melburnā, Austrālijā Milda Krulls aizgājusi mūžības ceļos. Un tajā brīdī, kad apstājas laiks, ziedu vietā, godinot aizgājēju, ziedoja rītdienai.

Milda Agnese Krulls, dzim. Kodols, dzimusi 1914. gada 3. februārī, Rīgā, bērnību un jaunību pavadījusi Dubultos. Beigusi ģimnāziju un 1938. gada apprecējās ar jūrmalnieku Paulu Krullu.

Pauls strādā Aizsardzības ministrijā un vēlāk, juku laikos, VEF- ā, Milda audzina bērnus. 1944. gadā ģimene atstāj Latviju un 1949. gadā no Vācijas izceļo uz Austrāliju. Obligāto līguma darbu ar Austrālijas valdību, nostrādā provincē. Vēlāk pārceļas uz Melburnu, kur bērniem ir skološanas un studiju iespējas. Blakus maizes darbam vecāki aktīvi iesaistās vietējā latviešu sabiedriskā dzīvē. Māte piedalās Melburnas luterāņu draudzes darbā, māca draudzes bērnus svētdienas skolā. Milda ilgus gadus bija Melburnas nama dāmu komitejas priekšniece. Ļoti aktīvi piedalījās līdzekļu vākšanā nama būvei un labiekārtošanai. Kad nams bija realitāte, viņas vadītā dāmu komiteja bija lielākais latviešu nama uzturēšanas līdzekļu avots, arīdzan aktīvas latviešu skolu un vasaras nometņu atbalstītājas.
In Memoriam Mildas Krulls stipendija ir pateicība un piemiņa Mildai Krulls par gādību un mīlestību ģimenei un latviešu tautai.

Milda Krulls

06.08. Mērķziedojums Leopolda un Kristīnas Klišānu stipendijai, kas tiek piešķirta topošai arhitektei.

08.08. Vēstule no Elizabetes – Nuarkas latviešu ev. – lut. Draudzes sekretāra I. Stiebris, kurā viņš raksta:
"Man ir patīkams uzdevums paziņot, ka Draudzes valde savā ārkārtas apspriedē nolēma visā drīzumā pārsūtīt mēŗkziedojumu stipendijām, kuras piešķiramas tiem, kas studēs kādā no letonikas nozarēm. Iepazīstoties ar kandidātiem, valde pieņēma lēmumu stipendiju piešķirt trīs studentēm. Sekojot līdzi Latvijas ziņām, stipendija ir lielāka nekā fondā ierasts – Ls 1300. Tā tiks piešķirta četrus gadus. 22. augustā tiek ieskaitīts mērķziedojums Elizabetes – Nuarkas latviešu ev. – lut. draudzes stipendijai.

Elizabetes- Nuarkas latviešu ev.-lut.draudze

08.08. Mērķziedojums ciems "Latvija" stipendijai, Dainas Melbārdes, Gundara un Astrīdas Strautnieka un Ojāra Štāka stipendijām.

Ciems "Latvija" valde

Daina Melbārde

Gundars un Astrīda Strautnieki

Ojārs Štāks

09.08.Fondā viesojas Jana Āboliņa, Lai dibinātu Āboliņa – Elsiņa stipendiju. Pēteris Āboliņš to izlēma ļoti ātri – telefona sarunas laikā. Tā ir visātrāk dibinātā stipendija fonda vēsturē. 13.08. tiek ieskaitīts mērķziedojums stipendijai.

No kreisās Vītolu fonda dibinātājs Vilis Vītols, Jana Āboliņa un Vītolu fonda valdes priekšsēdētāja Vita Diķe.

Jana un Pēteris Āboliņi.

09.08. Mērķziedojums Saginavas latviešu kluba stipendijām.

Saginavas latviešu kluba valde

10.08.Mērķziedojums Pure Food stipendijām.

Pure Food

Pure Food darbinieku kolektīvs

12.08.Fonda dibinātājs Vilis Vītols uzstājas ar prezentāciju Rotari klubā.

16.08.Rikardo un Marta Pantin dibina ģimenes stipendiju. 24.08. ieskaitīts mērķziedojums.

Pantin ģimene

16.08. Ziedotājs Evarists Bērziņš uzaicina fonda darbinieces pusdienās uz restorānu "Melnie mūki."

no kreisās- Linda Rihtere, Evarists Bērziņš, Vita Diķe, Inna Mogutova.

16.08. Mērķziedojums Viļa un Carolinas Vītolu stipendijai.

No kreisās- Vilis Vītols, Olga Starpina, Carolina Vītols, Guntars Frīdenbergs.

17.08. Fondā viesojas Oskars Dumpis no Kanādas. Viņš ieradies uz fonda pasākumu, līdzi vedot lielu dāvanu – testamentu, kurā viss dzīvē sapelnītais novēlēts Latvijas izglītībai.

Oskars Dumpis

20.08. Sēru vēsts. Miris ziedotājs Emīls Ingus Gailis.
Vēstules, kuras Emīls Ingus Gailis vairs neizlasīs....

"Es rakstu Jums šo vēstuli, jo vēlos izteikt savu sajūsmu un pateicību par man piešķirto stipendiju, kas dod lielu atsvaru manās finansēs." Kaspars Siksna.

"Paldies par Jūsu atbalstu studēt gribošajiem! Iestājos Latvijas Lauksaimniecības universitātē, apņemos piešķirto stipendiju lietot lietderīgi." Evita Petrovska

"Kad uzzināju, ka esmu saņēmis Jūsu dāvāto stipendiju, es biju ļoti laimīgs un sajutu atvieglojumu, jo sapratu, ka varēšu atļauties mācīties izvēlētajā studiju programmā." Oskars Karkovskis

"Vēlos Jums pateikties par man piešķirto stipendiju. Tā ir liels atbalsts ne tikai man, bet arī manai ģimenei." Evita Mahliņeca
Es, Dina Kupča, esmu kļuvusi par LU Fizikas – matemātikas fakultātes 1. kursa studenti, par ko esmu Jums no sirds pateicīga, jo tas noticis tikai pateicoties tādiem nesavtīgiem, cēlsirdīgiem cilvēkiem kā Jūs, kuri ziedo līdzekļus, lai palīdzētu sasniegt mērķi man līdzīgiem jauniešiem.

Dāvāt 50 jauniešiem ticību dzīvei, dāvāt iespēju piepildīt sapni, biļeti uz pirmo baleta izrādi, pašam paliekot ēnā, to prata Emīls Ingus Gailis. Jaunieši, kuri saņēma Emīla Gaiļa stipendiju, visu vasaru rakstīja viņam pateicības vēstules. Mēs fondā tās likām kaudzītē un nolēmām aizsūtīt visas kopā.
23. augustā uz fonda Pateicības dienu, kurā godinām ziedotājus, ieradās 50 Emīla Gaiļa stipendiāti, nesot labdarim ziedus. Tajā brīdī vēl studenti nezināja, ka ziedus Emīlam viņi nekad vairs nepasniegs...
Sākās pasākums – tika iedegtas sveces un ar klusuma brīdi godinājām Emīlu, izcilu latvieti, labdari. Uz ekrāna Emīla bilde, kurā viņš redzams Latvijā pie ābeles, vietā, kur viņam dzīvību toreiz izglāba draugs. Skan Emīla Dārziņa Melanholiskais valsis. Sāp, ka tik pēkšņi, sāp, ka nepaspējām aizsūtīt vēstules, sāp, ka aizgājis mūžības ceļos labs cilvēks.
Mēs tā arī netikāmies, jo Emīls ziedoja klusēdams. Viņš saviem stipendiātiem dāvāja ticību rītdienas Latvijai. Viņam domātos ziedus kopā ar Anglijas Latviešu izglītības fonda priekšsēdētāju Andreju Ozoliņu stipendiāti aiznesa un nolika pie Brīvības pieminekļa. Vieta, kas svēta katram latvietim, vieta, kur lūdzam, vieta, kur ejam, kad ļoti sāp......
...mūsu mīļie nemirst,
Vien apsedzas ar puteni
Un kļūst par tēvu zemi.

Emīl, mēs sakām PALDIES par Tavu godīga cilvēka mūžu! Mēs nesakām ardievas, Tu paliksi mūsu pateicībā, mūsu domās un sava veida piemineklī Latvijas nākotnei.

Emīls Gailis

21.08. Zvans no Māras Dāvis, kura dzīvo ASV. Viņa izlēmusi dibināt Latvijā "Ārstes Hermīnes Mednis piemiņas stipendiju". 22.08. Tiek ieskaitīts mērķziedojums stipendijai. Šajā mēnesī jau otrā dibinātā stipendija telefonsarunā.

Ārste Hermīne Mednis

23.08. Vārdam PALDIES šai reizē ir desmitkāršs spēks.

Ik gadus augusta nogalē Vītolu fonds organizē pasākumu, kurā stipendiju saņēmējiem ir iespēja tikties ar ziedotājiem. Fonda dibinātāji to nodēvējuši par Pateicības dienu. Šodien viesnīcas Reval Hotel konferenču zālē visvairāk dzirdamais vārds ir PALDIES – paldies par atbalstu! Paldies par uzticību! Paldies, ka palīdzat lidot un piepildīt sapņus!
Tā kā lielākoties jaunieši, kuri ar zināšanām un centību izpelnījušies godu saņemt fonda administrēto stipendiju nāk no maznodrošinātām ģimenēm, sniegtais atbalsts ir palīdzība ne tikai gandrīz pustūkstotim studētgribošu jauniešu, bet arī viņu ģimenēm, kurās, iespējams, augs topošie studenti – jaunākie brāļi un māsas, tādēļ vārdam paldies šai reizē ir desmitkāršs spēks.
Latvieši, visbiežāk, pieminot zeltu, nerunā par dārgmetālu. Viņi saka – šim cilvēkam ir zelta sirds. Šādu cilvēku Vītolu fondā ir daudz, un viņi zina pasaku par zelta ābolu, ar kuru mēdz dalīties un kurā briest neskaitāmas sēkliņas kā solījums jaunam ābeļdārzam un tautas augšanai gudrībā un spēkā. Dāvanā ziedotāji saņēma zelta ābolu, kuru darinājis Latgales keramiķis Juris Krompāns.

Bildes iespējams skatīties pielikumā.

23.08. Mērķziedojums Andreja un Dulcie Ozoliņu stipendijām.

Andrejs un Dulcie Ozoliņi.

27.08. Tikšanās ar ziedotāju Intu Briedis no Kanādas. Tiek parakstīts līgums par Edvīna Kalniņa piemiņas stipendiju.

Inta Briedis

27.08. Fondā viesojas ziedotājs Jānis Strautnieks no ASV, kas maijā dibināja In Memoriam Dagnijas Strautnieks piemiņas stipendiju. Neaizskaramā kapitālā ieguldītā summa dod iespēju sešiem studentiem piepildīt sapni.

Vilis Vītols un Jānis Strautnieks

28.08. Tikšanās ar ziedotāju Veltu Voitkuns, kura pārstāv Adelaides Latviešu biedrību no Austrālijas.

Vilis Vītols un Velta Voitkuns.

28.08. Mērķziedojums Talsu novada stipendijai.

Vilis Vītols un Iveta Rorbaha.

30.08. Mērķziedojums Ķīpsalas stipendijām.

Māris un Zaiga Gaiļi.

Ziedojumi Augustā

 Elizabetes Nuarkas ev. lut. draudze Ls 17030
 SIA Pure Food Ls 5400
 Māris Gailis Ls 3240
 Vilis un Carolina Vītoli Ls 2160
 Andrejs Ozoliņš Ls 2160
 Saginavas latviešu klubs Ls 2100
 Raivja Aršauska veselības centra stipendija Ls 1080
 Latviešu fonds, Kārļa Irbīša piemiņas stipendijai Ls 1050
 Leopolds un Kristīne Klišāni Ls 1080
 Talsu novada fonds Ls 1080
 Ciems Latvija, Mičiganas pavalsts, ASV Ls 1080
 Ojārs Štāks Ls 1000
 Daina Melbārde, Gundars un Astrīda Strautnieki Ls 1000
 Andrejs Muzikants, In Memoriam Mildas Krulls stipendijai Ls 1080
 SIA Pētermāja Ls 1080
 Maija Budriha Ls 1080
 Māra Dāvis Ls 1124
 Rikardo un Marta Pantin Ls 1080

KOPĀ:

Ls 44904

                                            

Paldies ziedotājiem!

How to find us?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Contact us