Arhīvs - Augusts 2008

AKTUALITĀTES AUGUSTS

Lai raksturotu kāds fondā ir augusts, pietiek ar vienu vārdu – līgumi. Tie ir līgumi, līgumi, līgumi…

Tiek pagarināti līgumi ar ziedotājiem un stipendiātiem, slēgti līgumi ar jauniem ziedotājiem un stipendiātiem.

Pateicoties 133 ziedotājiem, 543 studenti saņems fonda administrētās stipendijas. Ar 380 esošiem stipendiātiem līgumi tika pagarināti, 163 studenti stipendiju saņems pirmo gadu. Šajā mācību gadā plānots stipendijās izmaksāt Ls 700000.

Viena stipendija ir gan Ls 1000, gan Ls 1300, gan Ls 2000. To nosaka ziedotājs.

 

01.08. Fondā viesojās Armands Birkens no Čikāgas.

 

04.08. Fondā viesojās ziedotāja Ilze Gulēna. Viņa pagarina sadarbības līgumu par ELJA 50 un vecāku ārstu Mirdzas un Voldemāra Gulēnu piemiņas stipendijām.


Ilze Gulēna

05.08. Fondā viesojas ‘‘Delfi ” mārketinga vadītājs Dainis Zariņš. No 06.08. fonda interneta mājas lapas adrese (www.vitolufonds.lv) redzama DELFI pirmajā lappusē.


Dainis Zariņš

06.08. Fondā viesojas Latviešu fonda priekšsēdis Valdis Bērziņš. Tiek pagarināts līgums par Latviešu fonda – Kārļa Irbīša piemiņas stipendijas administrēšanu.


Valdis Bērziņš

08.08. Mērķziedojums Jura Vītola stipendijām, kuras fonds administrē no 2004. gada. Juris Vītols savas stipendijas piešķir topošiem datorspeciālistiem.


Juris Vītols

12.08. Fondā viesojas ziedotāji Ingrīda un Nikolajs Bulmaņi. Savu stipendiju ziedotāji nodibināja, svinot Zelta kāzas 2007. gadā. Ziedotāji tikās ar savu stipendiāti Līgu Prancāni, tikšanos nosvinēja restorānā ‘‘Čarlstons”.


Nikolajs un Ingrīda Bulmaņi

13.08. Fondā viesojas ziedotājs Kārlis Streips.


Kārlis Streips

14.08. Ziedotājs Guntars Kokorēvičš uzaicinājis savus stipendiātus svētku vakariņās uz restorānu ‘‘Vincents”.


Guntars Kokorēvičš

15.08. Fondā viesojas Lielvārdes attīstības fonda projektu direktore Ilze Kreišmane. Tiek pagarināts sadarbības līgums un saņemts mērķziedojums Lielvārdes novada stipendijām.


Lielvārdes Attīstības fonda valdes priekšsēdētājs Jānis Ozols, projektu direktore Ilze Kreišmane un stipendiātes

15.08. Mērķziedojums In memoriam Dagnijas Strautnieks piemiņas stipendijām. Stipendiju sievas piemiņai pagājušā gadā nodibināja Jānis Straunieks. Tā tiek piešķirta topošiem mūziķiem un ģeogrāfiem.


Jānis Strautnieks kopā ar saviem stipendiātiem

19.08. Mērķziedojums SIA ‘‘Projektēšanas birojs Arhis” stipendijai.


SIA „Arhis” kolektīvs

19.08. Mērķziedojums SEB Wealth Mangement stipendijām. Pagājušā gadā tika nodibināta viena stipendija, šogad jau ir divas. Stipendijas tiek piešķirtas finanšu nozarē studējošiem.

 

Normunds Igolnieks Jānis Rozenfelds

20.08. Draugu stipendijai piebiedrojies ziedotājs Alfērds Šulcs no Kanādas.

 

21.08. Mērķziedojums Talsu novada, SIA Baltkrasts, Ķīpsalas stipendijām.

 

Vilis Vītols un Talsu novada fonda valdes priekšsēdētāja Iveta Rorbaha Māris un Zaiga Gaiļi

22.08. Fondā viesojās Ērikas Rītiņas ģimenes stipendijas pārvaldniece Dzintra Purgaile. Ērika Rītiņa stipendiju nodibināja 2003. gadā un novēlēja to topošam vēsturniekam.


No kreisās: Ronalds, Ričards, Vita, Māris, Elita, Roberts, Gints, Dzintra.

25.08. Mērķziedojums Paulīnes Ziedaines stipendijai.


Maija Ziedaine

25.08. Uldi Gravu jubilejā sveic Kārlis un Aija Račevski, atsūtot dāvanā ziedojuma čeku stipendijai.


Uldis Grava

26.08. Fondā viesojās SEB bankas Sponsorēšanas projekta vadītāja Diāna Blumate. Tiek pagarināts sadarbības līgums un saņemts mērķziedojums nākošā gada stipendijām. Viena stipendija Ls 1300.

26.08. Saņemts mērķziedojums Dzintara un Birutas Abulu stipendijai.


Dzintars un Biruta Abuls

28.08. Padomes sēde. Tiek apstiprināts stipendiātu saraksts 2008./2009. mācību gadam.


Vītolu fonda padome un valde

28.08. Fonda svētku pusdienas kopā ar ziedotājiem Klāvu un Aiju Zichmaņiem restorānā ‘‘Čarlstons”.


Aija un Klāvs Zichmaņi

28.08. Mērķziedojums no Kanādas – Balvas Kūlas Bredovskas, Ata Bredovska stipendijai, kā arī draugu Valda Tikiņa, Līgas Gaides, K.L. Zariņa, Ilgas Murevskas, Jāņa Ezergaiļa, Gaidas Roces atvadu sveiciens mācītājam Arvedam Celmam.

Arveds Celms Atis Bredovskis un Balva Kūla Bredovska

ZIEDOJUMI AUGUSTĀ

PBLA Ls 21 965
SEB banka Ls 16 700
Jānis Strautnieks /$19 990/ Ls 9525
Juris Vītols Ls 4320
Lielvārdes attīstības fonds Ls 4200
SEB Wealth Mangement Ls 2800
Māris Gailis Ls 1160
Latviešu fonds Ls 1400
SIA ”Projektēšanas birojs Arhis” Ls 1400
Dzintars un Biruta Abuls Ls 1400
SIA ”Hotel Bergs” Ls 1400
Balva Kūla Bredovska Ls 1326
Atis Bredovskis Ls 1326
Talsu novada fonds Ls 700
SIA ”Baltkrasts” Ls 700
Maija Ziedaine Ls 755
ERGO Ls 1260
Ileana Zāgars Jones Ls 928
Draugu stipendijai
Alfrēds Šulcs /$914/ Ls 432
Arveda Celma piemiņas stipendijai
Biruta Celma /$1068.38/ Ls 477
Valdis Tikiņš Ls 44
Līga Gaide Ls 44
K. L. Zariņš Ls 44
Ilga Murevska Ls 44
Jānis Ezergailis Ls 44
Gaida Roce Ls 44
Rutas Cālītes piemiņas stipendijai
Andris Arno Tots Kadeģis Ls 50
Ulda Gravas jubilejas stipendijai
Silvija Kurmiņa Ls 100
Elma Charalambous Ls 61
Martin un Rita Latsons Ls 116
Ilgvars un Aija Spilners Ls 93
Silvija Rutenbergs Ls 139
Kārlis un Maija Račevski / čeks/ $ 300
Ārstu Mirdzas un Voldemāra Gulēnu piemiņai
Daina Csapo/ CAD 477.38/ Ls 200
KOPĀ Ls75197 un $ 300

 

Paldies ziedotājiem!

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums