Ziedotājas Dainas Bīriņas tikšanās ar stipendiātiem

 
Stipendiāti Krista Fadejeva, Ainārs Kiserovskis un ziedotāja Daina Bīriņa

2023. gada 22. februārī ziedotāja Daina Bīriņa aicināja savus stipendiātus uz tikšanos restorānā "Italissimo". Stipendiāts Ainārs Kiserovskis pēc tikšanās rakstīja: "Mīļš paldies ziedotājai Dainai par sirds siltumu, jaukajiem uzmundrinājuma vārdiem un vienkārši jauko kopābūšanu. Tas deva spēku un motivāciju nepadoties." 

Daina Bīriņa saka, ka dzīvē viss notiek likumsakarīgi un ir nepieciešams tikai ļauties vēja virzienam un tā 2011. gadā viņa no ASV pārcēlās uz Latviju pavisam. Lēmums dibināt stipendiju esot atnācis viegli, tikpat raksturīgi Dainas dzīvei. Viņa stāsta: “Es piederu korporācijai “Imeria”, kurā goda filistrs ir fonda dibinātājs Vilis Vītols. Viņa devums mūsu korporācijā sekmējis vairāku studenšu izglītības ceļu, kuras kļuvušas par labām juristēm, ārstēm, zinātniecēm un dod izcilu ieguldījumu Latvijas sabiedrībai. Valstī esošās situācijas dēļ ir liegts apmeklēt restorānus, teātrus, un savu pensiju es nespēju iztērēt. Uzskatu, ka labākais, ko varu darīt, lai kaut ko mainītu un uzlabotu Latvijā, ir caur izglītību.”

Paldies ziedotājai par tikšanos!

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums