Ziedotāja Ata Bredovska tikšanās ar stipendiātiem

 Atis Bredovskis un meita Anita Bredovska kopā ar stipendiātiem un fonda kolektīvu.
 
29. maijā ziedotājs Atis Bredovskis ar meitu Anitu Bredovsku viesojās fonda birojā, lai satiktos ar stipendiātiem un pastāstītu par "Daugavas Vanagu" (DV) Toronto nodaļas darbību.
 
Attālums nav šķērslis. Arī tūkstoši kilometri, lai darītu labus darbus. Kopš 2007. gada DV Toronto nodaļa un Kanādas latvieši sekmējuši vairāk nekā 800 000 EUR lielu ziedojumu stipendijām Latvijas studentiem. Lielu daļu no šīs summas Atis Bredovskis ziedojis no privātiem līdzekļiem, 2006. gadā dibinot Ata Bredovska un Balvas Kūlas-Bredovskas stipendiju.
 
Uz tikšanos tika aicināti ne tikai esošie stipendiāti, bet arī īpašu pārsteigumu sagādāja bijušo "Daugavas vanagu" Toronto nodaļas stipendiātu Jāņa Breidaka un Mārtiņa Krauzes pievienošanās. Pateicoties stipendijas atbalstam, Jānis absolvēja Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Būvniecības fakultāti, bet Mārtiņš RTU Ķīmijas fakultāti. "Esmu ļoti pateicīgs par Toronto Daugavas Vanagu nodaļas man sniegto atbalstu – stipendiju bakalaura un maģistra studijām. Ar savu studiju izvēli noteikti esmu apmierināts. Būvniecība mani saistīja jau no agras bērnī­bas, kad vasaras brīvlaikos palī­dzēju gan būvēt laipas pār upi, gan mūrēju krāsni, gan zāģēju dēļus. Pēc studiju absolvēšanas, izveidoju uzņēmumu SIA "SBS Design and Build". Sākotnēji ar speciali­zāciju būvkonstrukciju projektē­šanā, taču šobrīd attīstām dizaina un būvniecības virzienu," savam ziedotājam stāstīja Jānis Breidaks. 
 
Mīļš paldies Atim un Anitai Bredovskiem par skaisto tikšanos un stipendiātiem par interesantiem stāstiem!
 
2023./2024. studiju gadā DV Toronto nodaļas stipendiju saņem: 
Krists Kristaps Ročāns (Rīgas Stradiņa universitāte, "Medicīna");
Zane Apele (Rīgas Stradiņa universitāte, "Medicīna");
Arnita Bernāne (Banku Augstskola, "Biznesa procesu vadība").
 
2023./2024. studiju gadā Ata Bredovska un Balvas Kūlas-Bredovskas stipendiju saņem: 
Paula Amanda Zagorska (Rīgas Tehniskā universitāte, "Ķīmija un ķīmijas tehnoloģijas")
Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums